• Ayağı kırık turnayım katarda
  Geç kalanım, arkada kalan
  Varmasam da, düş dağı ardına
  Yola düşenim, yolda düşenim
  Düştüm yola, rüyam için
  Düştüm yolda kalan için
  Düş aradım dağ ardında
  Ah aşk için
  Orda mısın özgür akan
  Aşk ırmağı orda mısın
  Orda zümrüt kırlar için
  Yola düştüm yolda düştüm
  Götür bizi buradan dedi çocuklar
  Götür bu yanık meşe kokusundan
  Başımıza yıkılan bu taş evlerden
  Bize yasaklı yaban gülü yaylalardan
  Götür dedi orman, götür dedi ırmak
  Düştüm yola yorulanlar için
  Düştüm yolda kalanlar için
  Aradım düş dağının ardını
  Yolda düşenler için
  Aysız geceler geçtim
  Kurumuş ırmaklar geçtim
  Kendimden geçtim de gittim
  Düş yolculuktur dedim gittim
  Kaf dağının ardında düş aradım
  Titredi içim her bir mazlum için
  Aşk yolculuktur dedim de gittim
  Saqelenge
  Ah saqeleng turnayım
  Varmasam da düş dağının ardına
  Yola düşenim yolda düşenim
  Dağ ardina varmak için
  Yaramizi sarmak için
  Kuşlar için
  Rüya gördüm
  Ah aşk için
  Aşk yolculuk dedim gittim
  Irmaklarla katar katar
  Kırık ayak turna idim
  Yola düştüm
  Yolda düştüm