Şiirim: KÜÇÜMEN
Bir meçhûl
bir muammaydın
bir tül
perde gibi ince

öyle gitmek üzere
hemen
öyle ayaküstü
çekingen

fısır fısır rıhtım
mini minnacıktın
mahfuz denizlerde
bir tılsım