• Anlatır hâlimi üzünlü öykü
  Uykular kaçar sessiz geceden
  Issız bir vadide yanık bir türkü
  Ders alır hayalim en son heceden...
 • Keklik serer palazını tenha kayalıklara
  uçurur korkusunu
  kara diken savurur tohumunu
  kurtulur korkusundan
  orda bir dağ
  orda bir taş
  bir pınar
  dağ ardında
  taş ardında
  pınarlı bir kara mavzer
  bıyıkları kartallıda
  başı yağlıklı
  durur dimdik
  bakar dimdik
  bakar barışlı
  bir güvercin pır pır eder ucunda namlusunun
  'tutam yar elinden tutam
  çıkam dağlara dağlara! '
  koçero hep
  durur orda
  dağlarda

  ben türkçe anlatamam
  o Kürtçe anlatamaz
  Farsça çıkmaz doruklara
  koçero hep
  durur orda
  dağlarda

  ey elleri mis kokulu sabunlarla kurtulan beyler
  şimdi siz
  içebilir misiniz kendi sıcak kanınızı altun taslarda
  geçirebilir misiniz şu yağlı ipi
  kendi güzel ellerinizle
  o güzel boynunuza
  ve şakıyormuşçasına kafeste kanaryanız
  bakıp bakıp zindanlı akşamlara
  yudumlayabilir misiniz soğutulmuş içkinizi?

  dolaşıyor akşam yelinin büyücü parmakları
  Çankaya’nın genç irisi kavaklarının gümüşlü yapraklarında
  önce yaprak
  sonra dal
  sonra dallar ipil ipil
  küme küme kavakları Çankaya sırtlarının
  çalar gibi bir gizli piyanoda
  sonsuzluğun şarkısını
  ve saksıda soluk alan belki de bir camgüzeli
  bir fesleğen
  bir kaktüs
  tutuşurken ormanlar oylum oylum
  savrulurken kül ve kerpiç
  rüzgarda! 
  ey elleri mis kokulu sabunlarla kurtulan beyler
  almış kanlı gömleğini nere gider bu türkü
  sarınmış kıl şalvara
  nerden gelir bu ağıt?

  yığdım kitapları dağ dağ
  çağırdım nemrutu karanlığıma
  bir kucak yeşil yoncayla geldi nemrut
  öptü ıslak gözlerini aç öküzümün

  gocunmayın güzel beyler
  hanımlar
  alınıp incinmeyin
  silah silah çatmayın o güzel kaşlarınızı
  imdatlara saldırmayın
  basmayın düğmelere
  yürekleri hoplatmayın
  güzel beyler
  hanımlar
  zor ve çetin bir ağıttır koçero
  bir gelin ağlar onu
  ben ağlayamam
  bıyıkları çengel çengel
  bir kardaş ağlar
  acılı bir bacı ağlar
  bağrı yanık bir ana
  ben ağlıyamam! 
  ince bir ay batar gider karadağın ardında
  dolanır kerpiç damı ince bir rüzgar
  irkiltir bir gece kuşu
  osmanlı karakollarının duvarlarını
  bir elinde kanlı mendil
  bir elinde kara mavzer
  kimse bilmez nerde nasıl
  taptaze bir
  sımsıcak bir
  gencecik bir ölüdür o
  bir selamdır sımsıcak
  varamamış dostuna
  varamamış koçero
  'leb-i derya' şu saltanat
  şu konaklar şu saraylar şu köşkler
  bu bereket bu bolluk
  bu çılgınca hovardalık
  gocunmayın güzel beyler
  hanımlar
  alınıp incinmeyin! 
  kırk bin köyden birer kişi
  göçüyor kırk bin kişi
  kırk bin köyden onar kişi
  göçüyor yarım milyon
  ya ellişer yüzer kişi? 
  göçüyor milyon milyon
  vatanda vatan
  güzel beyler
  hanımlar
  kusuyor bütün köyler insanlarını
  kusuyor kasabalar
  baştanbaşa bütün ülke
  kusuyor insanını! 
  bu eziklik
  bu hırçınlık
  güzel beyler
  hanımlar
  bu sınırsız tedirginlik
  acaba nerede biter? 
  nasıl başlar acaba
  şenlikli günleri bu toprakların?

  bulacak bir gün elbet
  yatağını bu nehir
  durulup dinginleşecek
  birgün elbet bu nehir
  ve çocuklar oynaşacak mutlu çocuklar
  anacan sularında bu mutlu nehrin!

  koçero bir dağ çekirgesinin gecede irkilmesidir
  bir belirsiz karanlıktan
  bir belirsiz karanlığa
  irkilip uçmasıdır
  bir dağ çekirgesinin
  bir kurdun kaçmasıdır kendi karaltısından
  yamaçtan bir taşın yuvarlanması
  bir pınarın durup durup akması
  bir çift gözün karanlığa bakması
  şimşeklerin uzak uzak çakmasıdır dağlarda
  bir mavzerin yanlışlıkla patlamasıdır
  bir geyiktir koçero
  sekerken taştan taşa kırılmış bilekleri
  tırnakları kekik nane ve menekşe kokulu
  tırnakları rüzgarlı
  suçsuz bir geyik
  avcılar yakalarsa mezedir eti
  köpekler kovalarsa diş kirasıdır
  bir okul piyesidir koçero
  açış konuşmalıdır ve halaylı türkülüdür
  müsamere derler adına oralarda
  kaymakamlı savcılı ve çavuşludur
  biletlidir ve yoksullar yararınadır
  festivaldir sosyetede
  modada son buluşlar
  en taze ilişkiler
  gürültülü boşanmalar
  gürültülü birleşmeler
  hele bir de balesi ve operası
  'ey vatan' aryası bir de
  saygıdeğer prensesin saygıdeğer oynaşının
  ardından telli sazlar
  ardından yaylı sazlar
  ardından vurmalılar
  çekmeliler ve üfürmeliler
  ardından 'kuğu gölü' ardından 'fındık kıran'
  hemencecik candarmalar
  ve ardından 'haydutlar'ı siller'in
  köroğlu'nun narası: 
  'yine de hey hey! '
  ve ardından
  çocukları gülmekten kırıp geçiren
  çağdaş banka reklamları! 
  candarmalar geçirince kelepçeyi zinciri
  bileklerine karıncanın
  poz verince bir fukara karınca
  en komprador basın aynalarına
  aşka gelir kompütürler
  aşka gelir telefonlar telsizler
  ve doyum noktasına
  sosyete ninni! 
  o zaman işte çelenk
  o zaman işte tören
  alkış
  bando
  ve rap rap
  donanır bayraklarla bankalar sigortalar
  ve uygunsuz işyerleri bilcümle
  ve kadehler
  kadehler ki ses verir yıldızlardan!

  gocunmayın güzel beyler
  hanımlar
  alınıp incinmeyin! 
  koçero bir oyundur
  yazılır
  yazılır
  bitmez
  koçero bir oyundur
  oynanır
  oynanır
  bitmez
  vurur onu jandarma
  vurur onu candarma
  durmadan vurur
  ama o bitmez
  o hep durur öyle orda
  bıyıkları kartallıda
  göğsü çapraz fişeklikli
  gözleri beş yaşında
  kolları nuh nebi'den
  bir elinde kanlı mendil
  bir elinde kara mavzer
  pır pır eder bir güvercin
  ucunda namlusunun
  o hep öyle durur orda
  taş ardında
  rüzgarda!

  muhtara sorarsanız
  bizim serseri veli
  marabaya sorarsanız
  işini bilmemiş deli
  köylüye sorarsanız
  ekmeksiz garibin teki
  çocuklara sorarsanız
  yüce dağlar aslanı aslan koçero
  kimsesize sorarsanız
  hükümet bilir onu
  candarmaya sorarsanız
  devletin dağlarda silah çatması
  vurguncuya sorarsanız
  yol kesici yağmacı
  soyguncuya sorarsanız
  devletin acizliği
  sağcıya sorarsanız
  siktiret pezevengi
  solcuya sorarsanız
  'ferman padişahın dağlar bizimdir'
  İstanbullu inanır ki
  boğazda kaşalottur
  Ankaralı sanır ki
  temele dinamittir
  İzmirlinin düşlerinde
  şaşkın köpek balığı
  Antalyalı her gece
  gergedan görür düşünde
  Erzurum’da kol başıdır
  Erzincan’da deli daysak
  pir sultan yoldaşıdır Sivas’ta
  bir 'kılıcı kanlı' Van’da
  Mardin’de bir
  gözü kanlı kaçakçı
  ah koçero
  vah koçero
  koçero eyvah!

  gocunmayın güzel beyler
  hanımlar
  alınıp incinmeyin! 
  patron gazetelerinde yüksek tirajdır koçero
  hükümet programlarında bir 'nakl-i yekun'
  kapitalist dış basında nobel'lik bir roman
  politik sürtüşmelerde bir yılan hikayesi
  diplomata sorarsanız
  turistik bir serüven
  kaymakama sorarsanız
  'ahval-i adiye'den
  sosyeteye sorarsanız
  eğlenceli bir briç
  sorarsanız bezirgan filimciye
  gişelik bir senaryo
  sorarsanız bürokrata
  Atatürk’ün gardrobuna
  tükürmüş biri
  hümaniste sorarsanız
  Fransızca bilmeyen
  montenyi'den anlamayan
  mitologya tragedya
  hümanizma helenizma
  hiçbirinden çakmayan
  bir yörüktür koçero! 
  ne anlar rönesanstan
  ne anlar restorasyondan? 
  bir bazlama
  bir uçkur
  üç telli bir zımbırtıdır koçero! 
  sanki sırası mıydı dağlara tırmanmanın
  demokratik tragedyayı uçuklatmanın
  sanki sırası mıydı!

  müfrezeler yürümüş dağ dağ
  ve dere dere
  kesmiş geçitleri korkunun silahları
  bir tükenmez sermayedir koçero
  haksız yönetimlere! 
  gocunmayın güzel beyler
  hanımlar
  alınıp incinmeyin
  silah silah çatmayın o güzel kaşlarınızı
  koşturmayın şifreleri
  telefonları
  basar gibi tuz yarama
  basmayın düğmelere
  yürekleri hoplatmayın
  güzel beyler
  hanımlar
  paralar girsin diyedir kalantor kasalara
  toprak sömürülsün diyedir orta çağlarda
  ışıksız kalsın diyedir bir koca ülke
  karanlıkta boğazlaşsın diyedir güzel yüzlü insanlar
  fabrikalar işçi yesin para kussun diyedir
  kıyılar yağmalansın ormanlar çiftlikleşsin
  bankalar yağ bağlasın tekeller et bağlasın
  holdingler palazlansın ortaklıklar göbeklensin
  bu rüzgar böyle essin
  bu değirmen böyle dönsün
  bu çuvallar böyle dolsun diyedir
  koçero'nun dağlarda medetsiz yalnızlığı! 
  gocunmayın güzel beyler
  hanımlar
  alınıp incinmeyin
  yeni değil bu hikaye
  bu oyun eski oyun! 
  ah koçero
  vah koçero
  koçero eyvah!

  bir akşam birdenbire bir can çıkar dağlara
  bin kardaş bin acı bin ana
  bin kerpiç bin harman bin açlık
  bin yenge bin emmi bin dayı
  bin zulüm bin acı ve bin karanlık
  bir akşam birdenbire çıkar dağlara
  bıyıkları terlememiş bin çocuk
  bin aşık bin deli bin meczup
  bin ekmeksiz bin işsiz bin suçsuz
  kıl şalvar kurtlu çarık
  naldöken mazı kıran derviş çatlatan
  itburnu koyak gülü ahlat çalısı
  bir akşam birdenbire çıkar dağlara
  çökelekler yoğurtlar arpa bazlamaları
  yalnayaklar gömleksizler dayanaksızlar
  munzur'lar çilo'lar palandöken'ler
  dersim'ler tunceli'ler bingöl'ler
  tunceli'de mercan'lar ağrı bereketleri
  tahtalı'lar toroslar ve binboğa'lar
  bir akşam birdenbire çıkar dağlara

  turistik bir gösteridir dağlara çıkmak
  örneğin ağrı'lara
  alpler'e sübhan'lara ant'lara
  himalaya dağlarına derin asya'nın
  klimancaro'nun tropik karlarına
  turistik bir gösteridir dağlara çıkmak! 
  gel gör ki böyle yazmıyor bizim burda kitaplar
  turistik diye göstermiyor dağları
  turist diye vermiyor dağlara çıkanları
  bir sürekli çıplaklıktır koçero
  bir sürekli açlıktır
  bir sürekli haksızlıktır koçero
  bir sürekli itilmişlik
  koçero bir vazgeçiştir
  koçero bir ilgisizlik
  bin yıllık yoldan gelir
  üstü başı kan içinde
  yorgun bir dilekçedir
  bir arzuhal koçero
  bir tanrı selamıdır
  alınıp verilmemiş
  görülmemiş bir hacettir koçero
  çiğnenilip geçilmiş
  ve sorulmamış
  upuzun bir eyvahtır
  upuzun bir pişmanlık
  bir ünlemdir koçero
  sığmaz okul kitaplarına
  erzurum yaylasından
  erzincan çukuruna
  ve tecer dağlarından
  harran cenderesine
  bir uzun masaldır ki koçero
  dağların dağlara yaslandığı yerde anlatılır
  geçitlerin geçitlere küstüğü oyaklarda
  benek benek anlatılır
  nakış nakış anlatılır
  bıçak bıçak
  kurşun kurşun
  ve türkü türkü! 
  göğsü çapraz fişeklikli
  bıyıkları kan içinde bir kara mavzerdir koçero
  yatar türkülerde upuzun
  ağıtlarda fidan fidan
  koçero
  bildirir hal-u ahvalini dört mevsim tanrısına
  bildirir divanına
  şaşırtılmaz adaletin: 
  'arkam sensin
  kalam sensin
  dağlar hey! '
  gocunmayın güzel beyler
  hanımlar
  alınıp incinmeyin! 
  koçero bir vatandır
  yaşanılır boydan boya
  koçero bir vatansızlık
  bir dağlaşmış yalnızlıktır koçero
  mavzerleşmiş bir haksızlık
  yanıtsız bir dilekçe! 
  ben Türkçe anlatamam
  o Kürtçe anlatamaz
  Farsça çıkmaz doruklara! 
  gocunmayın güzel beyler
  hanımlar
  kan bulaşır ellerime
  ben anlatamam!

  Hasan Hüseyin Korkmazgil
 • öğrencilik zamanları sene 1990; izmirdeyim. buca eğitim. solcuyum, baya solcuyum. yaz tatili. para sıfır. izkent yeni yapılıyor. inşaatta iş buldum. ama çok sakarım. derken. molazları biten katlardan temizlemek işi düştü bana. el arabasına yükleyip zemine indirmek gerekiyor. öyle bir son kısmı oldu ki. iki araba fazla bir araba yetmez. hepsini yükledim. nasıl ağır. bir gayret ittirdim ve fakat durmak ne mümkün...

  hoppa duvara tosladı. bütün bir duvar 5. kattan aşağıya düştü. düşer tabi.

  neyse işte işten kovuldum. para kazanmak konusu .... aradan yıllar geçti. ağzımda leş gibi bir türkü kısmına geçtim.

  sonra dedim ki ben ne yapıyorum?

  şu hayatta neler neler. insaşaat işçliği, garsonluk, şipşak foto, esnaflık, bilgisayar programcılığı, öğretmenlik.... neler neler..

  şimdi başka yerlerde başka şeyler düşünüyorum. uzayda sikik bir galakside sikik bir güneş sistemindde sikik bir dünyada .... yok öyle değil. dünya güzel. güneş sistemi de güzel hatta samanyolu hatta andromeda hatta her şey güzel. yok o kadar da güzel değil.

  her şey her şeyin derecesi.

  şimdi kedinin karnı doydu... gırrrr gırrrr oynaş istiyo...

  demin nasıl vahşi nasıl şiddet içinde idi...

  evet hayatta olmak sıkıntılı bir şey; evet canlılık başlı başına bir sorun.

  o sebeple tabiat bir bütündür. ama hayat hep azınlıktadır...

  bilmiyorum. kalbim ve arkadaşları daha kaç yıl yaşar.........

  -Deniz Doğançay

  https://www.youtube.com/watch?v=OZhNKyAa4OY
 • Yığınlarca tezat içinde yaşıyoruz, bütün şark dünyası bir ıstırap içinde. Muttasıl gömlek değiştiriyor, Hint'i, Çin'i, Efgan'ı, Arabı, Türkü hep soyunuyoruz; soyundukça üstümüzden attığımız şeylerin alelâde ekler olduğunu, daha derinden birtakım şeyler çıkarıp atmak lâzım geldiğini görüyoruz.Fakat olmuyor; bize lâzım olan, gömlek değiştirmek değil, içten değişmektir. Bu sadece dıştan yapılacak şey değil. Bunu olduğumuz yerden yapamayız. Bir zihniyet ya tam değişir, ya değişmez; gerisi dışta kalır. Şark içimizde son sözünü söylemedikçe kurtuluş yoktur. Saraydan köylü kulübesine kadar, şark son sözünü söylemedikçe, hür olamayız, yaşadığımız zamana sahip olamayız. Bir medeniyet, günün efendisi olmalıdır. Biz artıkla yaşıyoruz.
 • Ülkü şehidimiz Ertuğrul Dursun Önkuzu'nun son zamanlarında yaşadıklarını tarihe ışık tutarcasına anlatan, döneme dair muhteşem romanlardan biri. İnsanın içini kabartan, bir kez daha insanlıktan utandıran muhteşem eser. İyi okumalar.. Son olarak;
  Önkuzu hey! Önkuzu!
  Önde gider Önkuzu...
  Anası 'Dursun' demiş,
  Durmaz... gider Önkuzu.
  Kuzu yürür... kuzu yürür...
  Önde Önkuzu yürür...
  Kuzular meledikçe
  Gönlüme sızı yürür!
  Önkuzu hey! Önkuzu!
  Önde gider Önkuzu...
  Bu bayrak düşmez yere,
  Ölmedikçe son kuzu!
  Dursun adı... Dursun adı...
  O gitti, dursun adı.
  Dillerde türkü olsun,
  Yürekte vursun adı! ...
  Kuzular koç olacak,
  Toy, düğün, göç... olacak
  Bu yıl ki kuzuların
  Adları 'öç' olacak!
 • Herkese merhabaaa :D
  İnceleme yazmayı sevmiyorum genelde ve pek tercih etmiyorum. Ama halk arasında olan önyargıyı kırmak için bu kitaba bir inceleme yazayım dedim ve işin içinden çıkamadım. Kafayı yiyecektim bir ara. Arkadaşlar kitap çok ayrıntılı. Yani ortodoks dinlerden başlıyor önce anlatmaya, konuya tam anlamıyla hakim olabilmek için elbette ama ben şöyle kısaca bir üzerinden geçmeye çalışacağım. En azından şu meşhur halk efsanesi olan “Mum söndü” olayını gidip bir aleviye sormazsınız artık. Çünkü o iğrenç söylemleri duymaktan gerçekten çok SIKILDIK.

  Öncelikle kitaptan ilk bahsedeceğim yerden başlıyorum. Arkadaşlar zamanında iktidar hırsından dolayı Hz. Muhammed’in ölüm döşeğinden hemen sonra hatta daha yatak döşek hasta yatarken bile savaş patlak vermiştir. Bu dönemler boyunca düşmanımız olan Emeviler, Hz. Muhammed’in ölümünden yaklaşık 12 yıl sonra Hz. Osman yüzünden iktidarı ele geçirmişlerdir. Yazılanlara göre bu sebeplerden dolayı Emeviler her şeye karışıyor ve Kuran’ın düzenlenmesine kadar elini uzatmıştı. Yani ölümden yaklaşık 20 yıl sonra düzenlenen Kuran bu şartlar altında düzenlenmiştir. Yazarın bir alıntısına yer verecek olursam eğer; “Osman Kuran’ı temasal, kronolojik olarak bir kaos ve her yöne çekebilecek kadar muğlaktır.” (Sayfa 19) demiştir. Hadislerin ise gerçekte olduğundan fazla bilgiyle şişirilmiş olduğunu ve her anlama gelebileceğini söylüyor.
  Mesela bir hadis peygamberin vücudunun, kendisini ibadete adamaktan ve az yemek yemekten zayıf, çelimsiz olduğunu söylerken başka bir hadis ise peygamberin ilerlemiş yaşına rağmen bedence yapılı olduğunu belirtir. ( Buhari’deki hadis koleksiyonundan peygamberin müridi Talha’nın bayanı)
  (Kitapta olan bilgiler bunlardır. Başka kaynaklar başka anlatabilir. Doğru ya da yanlış tartışmıyoruz.)

  Daha verebileceğim bir sürü örnek var aslında ama sorun olur belki diye bir örnekle bırakıyorum. Yani Kuran’ın ve Hadislerin bu zamana gelene kadar değiştiğini belirtiyor.

  Bu bilgileri verdikten sonra;
  1- Peygamberin bedenin ve nefsin arzularına, sofu hayat tarzına(sünnet) aynen uyulmalıdır.
  2- Kuran’ın içermediği hiçbir bilgi yoktur.
  3- Şeriat Tanrı buyruğudur, hiçbir zaman değiştirilemez.

  Not aldığım bu üç öğretiye KARŞI gelen “Batınilik” akımı oluşmuştur. Batınilik sünniler ile olan savaşları kaybetmiştir ve o zamandan bu zamana bazı kollarını getirebilmiştir. İşte bunlardan biri Anadolu Alevi-Bektaşileridir.

  Batıniliğin kaynağı aslında sünni ile birbirine benziyor. Birbirlerinden farklı olarak Muhammed, Kuran ve Şeriat konusunda ayrılıyorlar.
  Batıni inanışa göre; (Sayfa 25)
  “İnsan bilgi sayesinde kendisini açımlar; bu nedenle gerçek günah bilgisizliktir” diyor.

  Batıniliğin Ali ile nasıl bağdaştığını soracak olursanız eğer aklımda kalanlar kadar sizlere kısa özet geçeyim. Ali iyi bir savaş adamıydı. Demokrat, Sosyalist ve Hümanistti. Hz Muhammed’in arkadaşları artık zayıflamıştı ve savaşlarda yenilgi vermemeleri gerekiyordu. Aynı zamanda iyi de eğitimli olan Ali’yi halef tayin etmesi Ebubekir, Osman ve Ömer’i kızdırmıştır. Ali, peygamberi ölüm döşeğinde yalnız bırakmamıştır. Öldükten sonra da defin işlemleri ile uğraşırken Ömer Ebubekir’i ilk halife olarak ilan etmiştir. Bunun üstüne bir sürü daha olay yaşanmıştır. Ali’yi zora ve sıkıntıya sokacak durumlar. Hiçbirine girmeyeceğim ama bu yüzden Batınilik Ali ile özdeşmiştir. Değer vermiştir. Ali’yi Halef olarak tanımışlardır. İlk başlangıcı böyledir.
  (Bakın bu olay herkes tarafından çok farklı anlatılıyor. Yani çok farklı şey okuyabilirsiniz. Anlayacağınız tek nokta bizlere göre Ali’nin hakkının yenmiş olması ve daha sonrasında HZ. Ali'nin tarafını tutanlar Aleviler; Muaviye'nin tarafını tutanlar Sünniler; taraf tutmayan Hariciler olarak ayrılmış olmalarıdır.)

  İnanışın nasıl başladığını anlattım. Şimdi sizlere Alevilik hakkında biraz bilgi vereceğim.
  Alevi-Bektaşi inanışın 4 temel öğesi;
  1- Südür teorisi ( Bütün varlıkların Tanrı’dan, ondan hiçbir şey eksiltmeksizin çıkması)
  2- Kamil insan teorisi ( Kamil insan: Konuşan Kuran demektir. Yani iyinin ve kötünün ötesinde olan insanüstü insandır. Bilgiler kendi içlerinde toplanır, sözleri çok önemlidir ve dinlenir. Mesela Muhammed, Ali, Hacı Bektaş...)
  3- Ali aşkı
  4- Şeriatın reddi

  Sünniler genelde taaa zamanından beri alevilerde olan Ali aşkını anlamamışlardır. Ali’yi Tanrılaştırdığımızı düşünmüşlerdir. O yüzden her dönemde kafir ilan etmişlerdir. Oysa orada olan Ali aşkı çok başkadır. Ali’nin haksızlığa uğradığı düşünülür. Kerbela olayı akıllara gelir. Ali Kamil insan olarak görülür. Yani bizler Hz. Muhammed’i sevmiyor ve tanımıyor değiliz. Sünniler gibi Hz. Muhammed bizim için de son peygamberdir.
  Aleviler her zaman şeriatı reddederler. Tarih boyunca hiçbir zaman şeriat istememişler ve onaylamamışlardır. Her zaman Laik bakış açısına sahip olmuşlardır.
  Alevilik inanışına göre esas olan hoşgörüdür. Alıntıya göre;
  “Eğer Tanrı insanların bütün davranışla­rını emirlerle düzenlenmiş olsaydı, bu insanların, varlıkları amaçsız ve hayvanlardan daha az değerli yaratıklar oldukları anlamına gelirdi. Oysa tam tersine, insan her zaman iyinin ve kötünün ayırdına varabilmektedir. Tann'nın, sosyal yaşamın ve ibadetin kurallarını belirlemeye ihtiyacı yoktur, bunları yapmak onu yüceltmez. Bunu insan, toplum ve son aşamada kamil insanın kendisi yapmak zorundadır. Tanrı'nın sadece Tann-Doğa­ İnsan ilişkisini, gerçekten gerekli dini dogmaları açık bir şekil­ de ortaya koymaya ihtiyacı vardır.” demiştir.

  Bizlerde şeriat yoktur. Dinde zorlama yoktur. Ama ibadet zorunluluğu olmaması hiçbir ibadet yapmadığımız anlamına gelmiyor. Bu her zaman yanlış anlaşılmıştır. Sadece bizler bireysel ibadeti zorunlu tutmayız. Bu kişinin kendisine kalmıştır. Mesela benim babam 5 vakit namazını kılan, Kuran’ını okuyan birisidir. Yani sizlerin sandığınız gibi bir şey yoktur. Ayrıca olabilir de bu kimi ilgilendirir? Bu kişisel bir tercih meselesi olarak bırakılır. Allah ile senin arandadır.

  Bizlerde kadın ve erkek birbirine eşittir. Cem evlerinde de ayrılmazlar. İbadet yerleri Cem evidir. Camide ibadet yapılmamasının sebebi ise HZ. Ali'nin bir mescitte suikaste uğramasıdır. ( Bu bilgi değişebiliyor biz böyle öğrendik, böyle savunulur.) Cem yapılan ibadete denir. Cemevi ise ibadetin yapıldığı yerdir. Burada küslük filan olmaz. Sevgi, hoşgörü çok önemlidir. Önce küsler barıştırılır sonra ibadete başlanır. İbadetin gözetiminde bir Dede vardır. Dede, yol gösterendir. Dede taliplerin bütün düşünsel, manevi sorunlarına çözüm, sorularına cevap getiren kişidir. Aleviliği anlatan pek fazla kitaplar o bu şu çok yoktur. Bir çoğu yakılmıştır zaten. Ve aleviler kendileri hakkında çok konuşulmasını, bilgi verilmesini sevmezler. Eskiden kalma bir şey herhalde.

  Çok ayrıntıya girmeyeceğim ama Alevilerde ramazan orucu yoktur. Muharrem orucu vardır. 12 gündür tabi bunun teferruatları da vardır. Muharrem orucunda olan olay ise Kerbelayı anmaktır. Hasan ve Hüseyin’e olanlardan dolayı yas tutarlar. Ehlibeyt‘e bağlılıklarını dile getirirler ve aynı zamanda bu olayı lanetlerler.

  Duaz, cem âyinlerinde söylenen ve Oniki İmamlar'ın adlarının geçtiği deyişlerdir. Deyiş Alevîliği çağrıştıran her melodinin adıdır. Türkü, nefes, duaz bunlar da alt adlardır.
  Alevîlikte Duaz ve Deyişler ibadet dili Türkçe'dir.

  Semah, Cemlerde deyişler eşliğinde yapılan dinsel törenin adıdır.
  (Unuttuğum, aklıma gelmeyen bir sürü şey olabilir. En bilinenler şeklinde yazmaya çalıştım.)

  Osmanlı zamanına, yapılan katliamlara filan hiç girmeyeceğim. Çok kötü şeyler yaşandı. Ama şöyle kaçmak zorunda kaldık, şöyle hor görüldük vs bunları anlatmayacağım. Aleviyim ya da vardır burada da aleviyiz. İnancımız budur. Dahası da var aslında ama burada çok ayrıntıya girilmeden anlattım. Okuyabilirsiniz, alevilik neymiş öğrenebilirsiniz. Bilmediğiniz bir şey hakkında yorum yapmamış olursunuz belki de. Yok gusül almıyorlarmış, pislermiş, yok mum söndü olayı varmış mumu söndürürlermiş, ilişkiye giriyorlarmış... Böyle saçma hurafeler hala dönüyorlar. Can sıkıcı.. Yani zamanında nasıl karalanacağı bilinememiş. ( Evet Yavuz sultan selim sevilmez arkadaşlar bunlar da çok sorulanlardan) Yok et yerler hep muhabbeti filan vardı sanırım duymuştum :D neyse ya hahahaha

  Bizde hoşgörü esastır. Tarih boyunca çok fazla haksızlığa uğramamıza rağmen hala da hoşgörüyle yaklaşıyoruz. İnanç ve sevgi önemlidir. Ayrıca Atatürk sevgisine gelirsek eğer..
  Atatürk laikliği getirmiştir. Ayrıca Atatürk’ü sevmek için illa bir şey mi olması gerekiyor ki? Yaptıkları sevmemiz için yeterince geçerlidir. Bu her zaman çok sorgulanmıştır. Bu zamanın siyasi liderleri bile bunu sormuştur. Atatürk sizleri öldürdü nasıl seviyorsunuz filan diye. ( Dersim katliamı)
  Arkadaşla aleviler olarak en azından benim ailem ve çevremde çoğu duyduğum Aleviler o olayda Atatürk’ün çok hasta olduğunu, yatak döşek yattığını söyler ve savunur. Ki zaten öyledir. Atatürk’e olan sevgimiz saygımız sonsuzdur. Burada olan başka arkadaşlar da varsa yorum yapabilir. Bu konuyu da çok deşmek istemiyorum. Üzücü meseleler çünkü..

  Aleviler Cumhuriyetçi insanlardır. Laiklik önemlidir. Demokrasi taraftarıdırlar. Aydın kişiler çok vardır. Sanata düşkündürler.. Genelde sesleri güzel olur :P müzik aleti çalmayı severler.. Evet içki de içerler.. Bunlar Allah ile onun arasındadır. Dinimizde zorlama yoktur.. Öyle işte.

  Aşırı konuştum belki hatalı anlattım. Affedin.. Kitap gerçekten çok ayrıntılı en dibine kadar inerek anlatmış. Onların incelemesini yapmam mümkün değildir.
  Eksik anlatmışımdır tamamlabilirsiniz..
  Gerçekten çoğu şey aklıma bile gelmedi.
  Böyle düşünmeyenler olabilir, arkadaşlar bu konularda çok ses çıkıyor. Ben sadece kitapta olanı aktarıp aleviliği açıklamaya çalıştım haddim olmayarak. Tekrar teşekkür ederim


  Kitabın girişinden bir paragraf :
  Mustafa Kemal önderliğinde laik, dinden arınmış bir cumhuriyet kurulduğunun bilinmesi gereklidir. Mustafa Kemal, laik cumhuriyetin oluşumunu sağlayan devrimlerin sihirbaz­lıkla yapmış olmayacağına göre, arkasına çağdaş laikliği isteyen halk kesimlerini almış olmalıdır. Gerçekte de o halk kitlelerini arkasına al­mıştı ve bunlar Sünniler değil, Aleviler ve Bektaşilerdi.
  Girişte böyle bir paragraf okudum :) Tabi içlerinde Sünnilerde vardır elbette. Ama din uğruna ayaklanmalar da çok olmuştur.. Ki hala şeriat isteyen bir kalabalık var. Ama aleviler bu konuda her zaman Atatürk’ün arkasında olmuş ve en büyük desteklerini vermişlerdir.

  Alevi bir sürü aydınlarımız vardır :) Edebiyata, sanata katkısı olan.. Bilenler örnek de verebilirler. Tabi buraya kadar okuyan olursa :D