Emre Kepenek, bir alıntı ekledi.
19 saat önce · Kitabı okuyor

Öyle görünüyor ki, son on yılda alınan, savurganca ve aşırı derecede pahalı olağanüstü güvenlik önlemlerinin en büyük etkisi tehlike, risk ve güvensizlik hislerimizin derinleşmesi oldu. Ve şu anki eğilimler hızla güvenliğin rahatlığına geri dönüleceğine dair pek de umut vaat etmiyor. Korku tohumları ekmek, bereketli ticari ve siyasi mahsuller sağlıyor; bereketli hasadın çekiciliği, siyasi veya ticari kazanç sağlamak isteyenlere yeni korku tarlaları açmaları için ilham veriyor.

Modernite, Kapitalizm, Sosyalizm, Zygmunt Bauman (Sayfa 77 - Say Yayinlari)Modernite, Kapitalizm, Sosyalizm, Zygmunt Bauman (Sayfa 77 - Say Yayinlari)
Nazlıcan Gizem E., 1984 inceledi.
17 Mar 22:58 · Kitabı okumadı · Beğendi · 10/10 puan

edebiyat olarak bakarsak en güzel kara ütopya denebilir. anlatılan sosyalizm değildir hatta sosyalizmin ne olmadığı anlatılmaktadır. çünkü stalinizm ile marxizm arasında bir bağlantı yoktur. buna rağmen soğuk savaş nesnesi olmuştur.

Furkan Beg, Erbain'i inceledi.
 16 Mar 21:19 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

İsmet Özel

Cumhuriyet Dönemi'nin ilk polis memurlarından, Rüştiye mezunu polis memuru Ahmet Bey'le, Sultan Reşat zamanında ilkokulu bitiren, ev hanımı Sıdıka Hanım'ın altı çocuğundan sonuncusu olarak 19 Eylül 1944'te Kayseri, Düvenönü'nde dünyaya gelir.
Ahmet Bey'in memuriyeti sebebiyle birçok şehir dolaşır.

İsmet Özel, anne ve babasının ailesi için şunları söyler: " İçinden çıktığım aile, herhangi bir üstünlük taşımaz. Annem bir ortakçının kızı. Babamın ailesi de arabacılık yaparmış."
Babasıyla arasında 45 yaş fark olduğu için bir iletişimsizlik hali mevcuttur ve " Ben babamla o öldükten sonra yakınlık kurabilmiş olan biriyim." der. Bu 'huzursuzluk / eksiklik' , İsmet Özel'in çocukluk yıllarına düşen bir gölge olarak zaman zaman kendini şiirlerinde hissettirir. Uzaklığın üşüyen dili, babayla oğlun suskunluğuna karışır. İsmet Özel, babasına, hiçbir zaman 'sen' diye hitap etmez.

1. Dünya savaşı yıllarında Tokat yöresinden çocuk yaşta denecek gençlerin Çanakkale Cephesi'nde askere alınmıştır. İsmet Özel'in Amentü'sünde de karşılığını bulur: "Tokat/ aklıma bile gelmezdi / babam onbeşli olmasa"
Amentü, bir tür babayla ideolojik hesaplaşma şiiri denilebilir ve bu şiirde baba "polistir" ve "Cumhuriyetin bir kuludur."
Babası İsmet Özel'in kitaplarla ama hiçbiri ders kitabı olmayan kitaplarla haşır neşir olması sebebiyle ona 'bal yapmaz arı' der.

İsmet Özel'in yaşamında belirleyici üç şehir vardır: Kastamonu, Çankırı ve Ankara.

İlkokul 3. sınıftayken kendi çabasıyla Ankara'da yayımlanan bir ilkokul gazetesine 'Kış' adlı ilk şiirini gönderir. Şiir yayımlanır ve bir öğretmeninden aşağılayıcı bir 'Sen şair mi oldun be!' tepkisini alır.
Kış isimli şiir Erbain'in ilk şiiridir ve 1953'te yayımlanır.

Özel ailesi 1959 tarihinde Ankara'ya taşınır. İsmet Özel matematik sınavında başarılı olamaz ve bir yıl bekler. O bir yıllık boşlukta olur, ne olursa.
"Çağdaş serüvenler adına/ bütün fotoğraflarını yakan/ yakan ve bekleyen" İsmet Özel, bu sırada boş durmaz. Dünyayı 'merakla' araştırıp anlamlandırmaya çalışır ve 'ergen ben'ini kurcalayan soruların peşi sıra gider. Bu bekleme/bilgilenme sürecinde verdiği iki karar vardır: " Sosyalist olmak, Şair olmak."
Bu dönemde, ciddi sorgulamalar geçirir ve 'nasıl bir dünyada yaşandığı' sorusunun peşi sıra gider. Maddi kazanımlar elde eden insanların 'ruhça kaba, insan ilişkileri bakımından da yıkıcı' olduklarını farkedip insan ilişkilerini buna göre düzenler. Partizan şiirinde geçen 'Dinmeyen bir mavilikle kanayan' bilinci, 'Şehrin insanı'nı sorgular.

İsmet Özel 1963 yılında TİP'e kaydolur.
Askerliğe gidince Ataol Behramoğlu ile mektuplaşmaları başlar. Askerde Ataol Behramoğlu Özel'in bıraktığı ortamın hiç değişmediğini ve hatta daha kötüye gittiğini söyler. Askerden döndükten sonra bu ortamı bizzat kendi görür ve dostlarının gündelik kazanımlar etrafında toplaştıklarını fark eder. Askerdeyken, 1969'un Mart'ında, babasını da kaybeden İsmet Özel'in Kanla Kirlenmiş Evrak şiirinde belirttiği gibi 'cebindeki adresler'den umudu kalmamıştır.
Mart 1970'te Halkın Dostları dergisi yayımlanır.

İslami dünya görüşüne geçtiğini, Sezai Karakoç'un Diriliş dergisinde Amentü şiirini yayımlayarak dışa vurur.

Sosyalist düşünceden kopuşunu belli eden başlıca kopuş dizeleri şunlardır:
Cebimdeki adreslerden umut kalmamıştır./ Kanla Kirlenmiş Evrak
Küfre yaklaştıkça inancım artıyor./ Kanla Kirlenmiş Evrak
Ve şimdi birçok sayfasını atlayarak bitirdiğim kitabın başından başlayabilirim./Kanla Kirlenmiş Evrak
Çocukların üşüdüğü anlaşılıyor bütün yaşadıklarımdan/ Karlı Bir Gece Vakti Bir Dostu Uyandırmak
Yürek elbet acıyor esvap değiştirirken/Tahrik

Kendi şiirleri için şunu söyler:
"Benim şiirimde edebi numara yok. O yüzden şiirle temas kurmak isteyen insan, kendi damarlarıyla benim damarım arasında ister istemez bir bağlantı kuruyor."

İsmet Bey'in şiirlerini okurken yaşadığı üç ayrılığını bilmekte fayda var:
I. Ayrılık: Kayseri ve Kastamonu'dan Ankara'ya uzanan, gençliğini biçimlendiren hamurdan ayrılığı sosyalizmle olur. Sosyalizm onu Kayseri ve Kastamonu'dan ayırır.
II. Ayrılık: Sosyalizmden ayrılığı Kayseri ve Kastamonu'ya geri dönüşü olarak yorumlanabilir. Sosyalizmden İslam'a olan geçiş evresidir.
III. Ayrılık: Bu en önemli ayrılıktır, 4 Agustos 2003 tarihinde Milliyet'in pazar ekine demeç verir. Bu bir kopuş değil ayrılıktır.

Aslında bunun bir Erbain incelemesi olması gerekiyordu ancak kısa bir özet geçerek kırk yılın şiirlerinin nasıl biriktigini bir izah etmek istedim.

Emre Kepenek, bir alıntı ekledi.
16 Mar 21:12 · Kitabı okuyor

demokrasinin risk altında olmasının nedenlerinden biri "özgürlük yorgunluğu" olarak adlandırılabilecek, çoğumuzun zorlukla kazandığımız, özel hayatin gizliliği, mahkemede kendimizi savunmak ve masumiyet karinesi gibi özgürlüklerimizin, adım adım elimizden alınmasını sükûnetle izlememiz şeklinde ortaya çıkan durumdur.

Modernite, Kapitalizm, Sosyalizm, Zygmunt Bauman (Say Yayinlari)Modernite, Kapitalizm, Sosyalizm, Zygmunt Bauman (Say Yayinlari)
Nargis, bir alıntı ekledi.
16 Mar 20:17

Hümanist sosyalizm
Bilgi sadece bir bilgi birikimi olmamalı, maddi ve insani süreçlerin temelindeki belirleyici güçleri kavrayabilmenin akılcı yollarını içermelidir.Eğitim sadece mantığı değil sanatı da kapsamalıdırş

İtaatsizlik Üzerine, Erich Fromm (Sayfa 67 - Say)İtaatsizlik Üzerine, Erich Fromm (Sayfa 67 - Say)
Emre Kepenek, bir alıntı ekledi.
16 Mar 14:34 · Kitabı okuyor

Eğer siyasal haklar toplumsal hakları yerlerine oturtmak için gerekliyse, toplumsal haklar da siyasal hakları "gerçek" kılmak ve onların yürürlükte kalmasını sağlamak için elzemdirler. İki hak grubu da hayatta kalmak için diğerine ihtiyaç duyar; hayatta kalmak sadece birliktelikleriyle elde edilebilecek bir başarıdır.

Modernite, Kapitalizm, Sosyalizm, Zygmunt Bauman (Sayfa 22 - Say Yayinlari)Modernite, Kapitalizm, Sosyalizm, Zygmunt Bauman (Sayfa 22 - Say Yayinlari)
Emre Kepenek, bir alıntı ekledi.
 16 Mar 14:27 · Kitabı okuyor

Demokratik rejimlerin bam tellerinden birisi şu çelişkidir: demokratik haklar resmi olarak evrensel kabul edilir, ama bu hakları kullanacak kesimlerin haklarını etkin bir biçimde kullanabilme fırsatları evrensel değildir.

Modernite, Kapitalizm, Sosyalizm, Zygmunt Bauman (Sayfa 21)Modernite, Kapitalizm, Sosyalizm, Zygmunt Bauman (Sayfa 21)
Emre Kepenek, bir alıntı ekledi.
16 Mar 14:05 · Kitabı okuyor

Vatandaşların muhalefetlerini açıkça gösterebilme hakkı, bunu yapmalarını sağlayacak araçların ve hedefledikleri kitleye erişebilmelerinin sağlanması ve hoşlanılmayan ya da tasvip edilmeyen rejimin egemenliğinden çıkma hakkı, politik düzenlerin demokratik karakterlerinin tanınması açısından olmazsa olmaz koşullardır.

Modernite, Kapitalizm, Sosyalizm, Zygmunt Bauman (Sayfa 20 - Say Yayinlari)Modernite, Kapitalizm, Sosyalizm, Zygmunt Bauman (Sayfa 20 - Say Yayinlari)
mahmut taşkın, İslam Kapitalizm Çatışması'ı inceledi.
15 Mar 08:26 · Kitabı okudu · Puan vermedi

kapitalizmin girdabinda kalmış başta islam dunyasinin sonra dogunun esmer tenli çocukları için tutunulacak bir dal araniyordu o da sosyalizm oldu al birini vur ötekine biri kumarhane biri mahpes ...

Emre AK, Son Ada'yı inceledi.
 13 Mar 15:41 · Kitabı okudu · 3 günde · Beğendi · 8/10 puan

Sosyalist yazar burada da içtimai hayata dair subliminal mesajlarını bizden esirgemeyerek ve bizi bilgilerinden mahrum etmemek adına bu eseri kaleme almış.Keşke savunduğu ve kaleme aldığı bu dava kitabında belirttiği şekilde uygulanabilse..Örnekleri ülkeler yapmaya çalıştıklarından mıdır bilmem çok ürkütücü sistemleri var.Ama şunu da mantık çerçevesinde ve okuduğum islami kitaplardan edindiklerimle değerlendirebilirm: islam'ın kapsamında sosyalizm de yer almaktadır.