Onur Girgin, Hayvan Çiftliği'yi inceledi.
4 saat önce · Kitabı okudu · 8 günde · 10/10 puan

Hayvan Çiftliği türkçesini ve ingilizcesini okuduğum bir kitap. Çoğu eleştirmen kitabı bir sosyalizm eleştirisi olarak görüyor. Kısmen doğru diyebiliriz lakin atlanılan bir nokta; "herkes eşittir, birileri daha eşittir" sözünün modern demokrasilere de uygulanabilir olduğudur. Eşitlik siyasiler tarafından sevilen ve çokça kullanılan bir söz. Altının oyulduğunu da kabul edebiliriz. Salt bir rejim eleştirisi olarak kitabı değerlendirirsek, kitabı bir dönem kitabına indirgeyebiliriz. Bunun Orwell'a da eserine de büyük haksızlık olacağını düşünüyorum.

Birikim Dergisi Üzerine
"... Marx’ın komünizm tasviri kapitalizmin sistematik eleştirisi üzerine kurulmuştur. Onu kendisinden önceki ütopik sosyalistlerden ayıran şey tam olarak budur. Birikim çevresinin sosyalizm tasvirinin Marx’tan ziyade ütopik sosyalistlere yakınsamasının nedeni de belki burada aranabilir. Birikim kendi sosyalizm anlayışını kapitalizm eleştirisi üzerine değil, Marksizm eleştirisi üzerine kurmuştur. ...
... Marksizm’den uzaklaştıkça liberalizmin etki alanına giren Birikim Dergisi’nin özgürlükçü sosyalizm tanımlamasının Marksizm’le olduğu kadar, Sosyalizmle de ilişkisi sorunludur. Öyle ki, tarif ettikleri şey, “özgürlükçü sosyalizm” yerine “özgürlükçü kapitalizm” olarak adlandırılsa hiçbir anlam kaybı ve daralması yaşamayacaktır. ..."

http://ayrintidergi.com.tr/...yalizm-tartismalari/

DPWW, Martin Eden'i inceledi.
15 saat önce · Beğendi · 9/10 puan

Martin Eden…
Kitap olduğunu bilmesem oturur bir köşede yas tutarım. Kurgudur diye avutuyorum kendimi.

Nasıl da güzel işlemiş hayatı Jack London. Bir roman okuduğum fikrine inandırmaya çalışıyorum kendimi. Gerçek olmalı tüm bunlar. Yaşanmış olmalı. Yoksa nasıl bu kadar dozunda ayarlanır anlatım(?).

İtiraf etmeliyim ilk bölümlerinde yine ihtiyar kaldığım (orta yaşa merdiyen dayamış biri olarak) bir roman olduğunu düşündüğüm zamanlar oldu. Yani; sanki daha gençlere hitap eden bir kitap diye düşünmeden edemedim. Bazı yerlerinde (yine ilk bölümleri kastediyorum) sanki tekrara düşmüş diye eleştiresim de gelmişti.
Fakat sonra; tam olarak nereden başlayarak olduğunu hatırlamıyorum ama ortalara yakın, kendimi hayatı ve düzeni eleştirirken buldum. 21 yaşında, denizcilik yapan, eğitim almamış, ailesinden kalan iki kız kardeşinden (biri hiç sevmediği itici bir adamla evli) başka bir şeyi olmayan güçlü, kuvvetli, mert bir adam. Yakışıklı, sevecen fakat kızlara önem vermeyen… Tâ ki…

Bir gün Ruth’un (esas kızımız) babasını serserilerin elinden kurtarır. Ve onun tarafından yemeğe çağrılır. Yemeğe gidene kadar, belki daha önce hiç bilmediği, zira varoş tabir edebileceğimiz bir yaşam tarzında yetişmiş olan Martin; bu, düzenli ve gayet iyi eğitilmiş ailenin içine katılırken büyük bir eziklik hissetmiştir. Ruth’a olan aşkının başlangıcı da tam burada olur.

Konuya çok fazla girip romanı elinizden almak istemiyorum. Şu kadarını söyleyeyim; biz kitap okuyanların hepsinin hissettiği yalnızlaşmayı göreceksiniz, bilinç arttıkça toplumdan uzaklaşma, sürüden kurtulup kendi kararlarını verme iradesi ve gücü ete kemiğe bürünecek satırların arasında. Benim gibi ‘-izm’lerle (sosyalizm, realizm, idealizm ve bireycilik kitapta geçenlerin başlıcaları) arası sağlam olmayanlarınız için bile açıklayıcı olacaktır. Sınıf farkının hayattaki etkileri öyle güzel işlenmiş ki. Kişinin hiç olmadığı biri gibi nasıl gösterilebileceğini de göreceksiniz, aşkın ‘sefil’ dünyevi ihtiyaçlar için ayaklarının altına alındığını ve aynı değerler uğruna şartlar değişince baş tacı edildiğini de göreceksin. Bir insanın yalnızlığını göreceksiniz. Çaresizliğini. Ve ‘bilmenin’ aslında ne kadar da canınızı yakabileceğini anlayacaksınız!

‘Jack London’ der ve bitiririm.

Fatih Mehmet Ocaktan, bir alıntı ekledi.
22 May 22:26 · Kitabı okudu · 7/10 puan

Kırmızı bir gül sırf kırmızı olmak istiyor diye bencil değildir. Eğer gül, bahçedeki diğer tüm çiçeklerin kırmızı ve gül olmasını isteseydi bu çok bencilce olurdu.

Sosyalizm ve İnsan Ruhu, Oscar Wilde (Sayfa 59)Sosyalizm ve İnsan Ruhu, Oscar Wilde (Sayfa 59)
Black Garden, Yengeç Konserveleme Gemisi'yi inceledi.
22 May 22:05 · Kitabı okudu · 5 günde · Beğendi · 10/10 puan

Alt sosyal sınıfı, emekçileri veya farklı bir tabirle proleterleri anlatan edebi eserlere (proletarya edebiyatı diye kategori oluşturanlar var) örnek olarak: Emile Zola'nın 'Germinal'ini, Jack London'ın 'Demir Ökçe'sini, Upton Sinclair'in 'The Jungle'ını verebiliriz. Şimdiye kadar kimse söylememiş fakat benim nacizane fikrime göre Arthur Koestler'in 'Gün Ortasında Karanlık' ve Soljenitsin'in 'Ivan Denisoviç'in Bir Günü' başlıklı romanları da bu olası kategoriye dahil edilebilir. Sonra efendim, alt sınıfların uğradıkları haksızlıkların edebiyata yansıması deyince ilk akla gelen isim haliyle Maksim Gorki'dir, Gorki aynı zamanda benim ağabeyim olur.

Elimizdeki romanda ise dönem Japonya'sının sosyal durumu ve proleterlerin yürek burkan yaşam koşulları anlatılmıştır. Rus savaş gemisinden bozma Japon yengeç konserveleme gemisinin işçileri, Kamçatka açıklarında yengeç avlanırken, kapitalizmin çıkarları uğruna kendi hayatlarını hiçe saymak durumundadırlar sonrası maruz kaldıkları haksızlıklar derken bütün bunlar işçileri topyekün bir baş kaldırışa, bir karşı eyleme itekler. Yazarın romanda vermeye çalıştığı mesaj belki de bu sosyalist ideoloji doğrultusunda bazı ülkelerde yönetimlere karşı düzenlenen eylemlerin, devrimlerin, ihtilallerin sebepsiz yerlere oluşmadığı, ülke yönetimlerin alt sınıfları yok sayan politikaların sosyalizm ideolojisini ve eylemlerini körüklediğidir. Japon yazar Kobayashi Takiji, kalemini bu denli sivri tuttuğu için haliyle acımasız yaptırımlara maruz kalmış. 1933 senesinde önce tutuklanıp ardından işkence görerek öldürüldüğünde henüz otuz yaşındaymış.

Japon dilini ve kültürünü, oradaki üniversitelerde eğitim görüp üstlenen Devrim Çetin Güven'e bu edebi eseri dilimize kazandırdığı için minnet borçluyuz, aynı zamanda Ayrıntı Yayınları'na da. Eserin edebi özellikleri fevkalade güzel, diyaloglarda zaman zaman kullanılan sokak jargonları da müthiş. Tavsiye ediyorum, okuyunuz diyorum...

İyi okumalar...

Fatih Mehmet Ocaktan, bir alıntı ekledi.
22 May 22:04 · Kitabı okudu · 7/10 puan

İnsan yaşayacak. Yaşamak dünya üzerindeki en nadide şeydir. Çoğu insan sadece var olur; hepsi budur.

Sosyalizm ve İnsan Ruhu, Oscar Wilde (Sayfa 17)Sosyalizm ve İnsan Ruhu, Oscar Wilde (Sayfa 17)
Halil Furkan Özkan, Tam İlmihâl Seadet-i Ebediyye'yi inceledi.
22 May 17:51 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Tam İlmihâl-Se’âdet-i Ebediyye kitâbının, kıymet ve ehemmiyyetini, hemen ikinci sayfasında, büyük islâm âlimi Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî Hazretlerinin kıymetli oğlu İstanbul’da Kadıköy müftüsü Ahmed Mekkî Efendi, kısa ve vecîz sözleri ile açıklamış ve “Asrımızın fâdıllarından, zamânımızın bir dânesinin yazmış olduğu 'Se’âdet-i Ebediyye' kitâbına göz gezdirdim. Bu kitâpta, kelâm, fıkh ve tesavvuf bilgilerini buldum. Bunların hepsinin, bilgilerini nübüvvet kaynağından almış olanların kitâplarından toplanmış olduğunu gördüm. Bu kitapta, Ehl-i sünnet velcemâat itikâdına uygun olmayan hiçbir bilgi, hiçbir söz yoktur.” buyurmuştur. Bine yakın eserden uzun bir zamânda hâzırlanan bu nâdîde eser üç kısımdan meydâna gelmiştir:

Birinci kısımda; İslâm dînine nasıl inanılacağı, ehl-i sünnet i’tikâdı, İslâm dinine iftirâ edenlere cevâblar, Kur'ân-ı kerîm ve tefsîrler, kur'ân-ı kerîmdeki ilmlerin sınıflandırılması, Nemâzın ehemmiyyeti, farzları, abdest, gusl, nemâz ile ilgili bütün husûslar, kaza nemâzları, Cum’a ve bayram nemâzları, Zekât, Ramezân Orucu, Sadaka-i Fıtr, Yemîn ve Yemîn Keffâreti, Adak, Kurban Kesmek, Hac, Mübârek Geceler, Hicrî ve Mîlâdî Senelerin birbirine çevrilmeleri, Selâmlaşmak, Muhammed aleyhisselâmın hayâtı, bütün husûslar, kaza nemâzları, Cum’a ve bayram nemâzları, Zekât, Ramezân Orucu, Sadaka-i Fıtr, Yemîn ve Yemîn Keffâreti, Adak, Kurban Kesmek, Hac, Mübârek ahlâkı, anne, baba ve dedelerinin mü’min oluşu, Sübhâne Rabbîke âyeti hakkında bilgiler... yer almakdadır.

İkinci kısımda; Îmân, Akl, Kaza-Kader, Tefsîr ve Hadîs kitâbları, Hadîs âlimleri, Allahü teâlânın ismleri, Mezheb, Fıkh, İmâm-ı A’zam hazretleri, Vehhâbîlere Ehl-i Sünnetin cevâbı, Evliyâ rûhlarından faydalanma, Bozuk dinler, hurûfîlik, Sosyalizm ve Sosyâl adâlet, İslâmiyyetde nikâh, Talâk, Süt kardeşlik, Nafaka, Komşu hakkı, Halâl ve Harâmlar, İsrâf ve Fâiz, Fen Bilgileri, Tevekkül, Müzik ve Tegannî, Cin hakkında bilgi, Bir Müslimân babanın kızına nasîhatları, Mu’cîze, kerâmet, firâset, istidrâc... gibi konular yer almakdadır.

Üçüncü kısımda, İslâmiyyet'te kesb ve ticâret, Bey’ ve Şirâ’, Alış-verişde muhayyerlik, Bâtıl, Fâsid ve Mekrûh Satışlar, Ticârette adâlet ve ihtikâr, dinini kayırmak, ihsân, Banka ve Fâiz, Şirketler, Cezâlar, Ölüm ve Ölüme Hâzırlık, Meyyite Hizmetler, Ferâiz, Meyyit için İskât... gibi konular yer almakdadır. Ayrıca konular arasında, İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin ve oğlu Muhammed Ma’sûm hazretlerinin 'MEKTÛBÂT' kitâblarından çeşitli mektûblar vardır.

Son bölümde (1020) zâtın hâl tercemesi yer almaktadır. Fihrist bölümünde zâtlar, kitâplar, mevzûlar fihristleri vardır. Bine yakın eserden uzun bir zamânda hâzırlanan bu nâdîde eserde; insanı seâdete kavuşduracak bütün husûslar yer almaktadır.

Adına demokrasi diyebilirsin ya da adına demokratik sosyalizm diyebilirsin, fakat bolluğun paylaşımında Tanrı’nın tüm çocukları için daha iyi bir dağıtım olmalıdır.

Martin Luther King

Zahide Hanzadeoğlu, Katalonya'ya Selam'ı inceledi.
22 May 09:52 · Kitabı okudu · 8 günde · Beğendi · 10/10 puan

Yazarın en dürüstçe ve akıntıya karşı gelme kararlılığı dolayısıyla en önemli eserlerinden olabilir.İspanya halkının faşizme karşı ve sosyalizm uğruna kahramanca devrimci mücadelesinin etkili bir anlatısıdır. Bize öğretebileceği dersler için tekrar tekrar okunmayı hak eden bir kitap.

Merve SÜZÜK, bir alıntı ekledi.
22 May 04:42 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

Olgunlaşan insan
için tek gerçek: Ben. Liberalizm, hakiki insan millettir, diyor. Fert, hodgâmlıktan kurtulmak, yani insanca
bir hayata kavuşmak istiyorsa devletin içinde erimeli. Devleti Tanrılaştırıyor liberalizm. Bundan daha
büyük istibdat olur mu? Siyasî hürriyet dedikleri, ferdin devlete ve kanunlara teslimiyetinden ibaret.
Çağdaş insan “Hukukun forsası”. Sosyalizm de komünizm de bir nevi “içtimaî liberalizm”. İnsanlara karşı
hürmüşüz de, özel mülkiyet canımıza okuyormuş. Özel mülkiyet kalktı mı hürriyetimiz tamamlanılmış.
İstedikleri bütün insanların yoksul, bütün insanların dilenci olması. İçtimaî liberalizmin insanlara vaadi:
Cihanşümul dilencilik. (Nitekim siyasî liberalizmin armağanı da cihanşümul kölelik olmuştur.) Her şey
herkesin olacakmış. Herkes kim? Toplum. Daima bir tecrit, daima hayalî bir varlık, hayalî ve ezici…

Bu Ülke, Cemil MeriçBu Ülke, Cemil Meriç