Hcrt Ct, bir alıntı ekledi.
1 saat önce · Kitabı okuyor

Yanı başında yahut uzağında kalmış ordu ve raiyyetin durumlarım araştırıp onlardan haberdar olmak padişahlığın gereklerindendir. Hükümdar böyle yapmaz ise şanına noksan gelir ve halk bunu onun gafil, ihmalkâr ve gaddar biri olduğuna yorarak; “Memlekette yolsuzluk, bozgunculuğun alıp başım gitmesi padişahın umurunda değil.” der. Şayet padişah olan bitenden haberdar da tedbir almıyorsa zulme rıza gösterip zalimlere ortak olur; yok eğer haberdar değilse ahmak, aymaz kara bir cahildir. Bu iki itham da hoş değildir

Siyasetname, NizamülmülkSiyasetname, Nizamülmülk
Gülsüm öztürk, bir alıntı ekledi.
21 saat önce · Kitabı okuyor

Hiçbir tertip ve tedbir, iman dairesinin içini karıştıramıyor ve O'na giden yolları tıkayamıyor. Çaresi yok; ne yapsalar boş!..

Çöle İnen Nur, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 201)Çöle İnen Nur, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 201)
KitapKokanAdam, bir alıntı ekledi.
25 May 03:45 · Kitabı okuyor

Yunus Suresi 3. Ayet
Rabbiniz o Allah'dır ki, gökleri ve yeri altı günde yarattı, sonra arş üzerine istiva etti (onu hükmü altına aldı), işi tedbir eyliyor. O'nun izni olmaksızın hiç kimse şefaatçi olamaz. İşte Rabbiniz olan Allah budur. O'na ibadet ediniz! Hâlâ düşünüp ibret almayacak mısınız?

Kuran-ı Kerim Türkçe Meali, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır (Sayfa 158 - Altınpost Yayıncılık)Kuran-ı Kerim Türkçe Meali, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır (Sayfa 158 - Altınpost Yayıncılık)
Resul, bir alıntı ekledi.
23 May 01:32 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Cümle dediğin..
Bu kâinat, nasılki kendini icad ve idâre ve tertib eden ve tasvir ve takdir ve tedbir ile bir saray, bir kitab gibi, bir sergi, bir temaşâgâh gibi tasarruf eden Sâni'ine ve Kâtibine ve Nakkâşına delâlet eder; öyle de: Kâinatın hilkatindeki makâsıd-ı İlâhîyeyi bilecek, bildirecek ve tahavvülâtındaki Rabbânî hikmetlerini tâlim edecek ve vazifedârâne harekâtındaki neticeleri ders verecek ve mâhiyetindeki kıymetini ve içindeki mevcudâtın kemâlâtını ilân edecek ve "Nereden geliyorlar?
Ve nereye gidecekler?
Ve ne için buraya geliyorlar?
Ve çok durmuyorlar, gidiyorlar?" diye dehşetli suallere cevab verecek ve o kitâb-ı kebîrin mânâlarını ve âyât-ı tekvinîyesinin hikmetlerini tefsir edecek bir yüksek dellâl, bir doğru keşşâf, bir muhakkik üstad, bir sâdık muallim istediği ve iktizâ ettiği ve herhalde bulunmasına delâlet ettiği cihetle; elbette bu vazifeleri herkesten ziyâde yapan Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın hakkâniyetine ve bu kâinat hâlıkının en yüksek ve sâdık bir memuru olduğuna kuvvetli ve küllî şehâdet edip "Eşhedü enne Muhammederresûlullah" der.

El-hüccetüz Zehra, Bediüzzaman Said NursîEl-hüccetüz Zehra, Bediüzzaman Said Nursî
Change, bir alıntı ekledi.
22 May 09:32 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

OLAN-BİTEN
Olan kaderdir.
Ya olacak olan?
Onu bilemeyiz
Ama tedbir, teşvik, takdir, tazyik.
Bırak sayma, hepsi boş. Kimsenin bir şey bildiği yok. Eskiler gibi konuştun: Bu kantar bu yükü çekmez. Doğru, çekmiyor.

Dem Bu Demdir, Mustafa Kutlu (Sayfa 20 - Dergâh Yayınları)Dem Bu Demdir, Mustafa Kutlu (Sayfa 20 - Dergâh Yayınları)
Resul, bir alıntı ekledi.
22 May 00:34 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Bu kâinatta binler değil, belki milyonlar âlemler, küçük kâinatlar, ekseri birbiri içinde, herbirinin idâresi ve tedbirinin şerâiti ayrı ayrı olduğu halde, öyle bir mükemmel terbiye, tedbir, idâre ediliyor ki; bütün kâinat bir sahife gibi her an nazarında ve bütün âlemler birer satır gibi kalem-i kudret ve kaderiyle yazılır, tâzelenir, değişir.

El-hüccetüz Zehra, Bediüzzaman Said NursîEl-hüccetüz Zehra, Bediüzzaman Said Nursî
Fırat Mişe, bir alıntı ekledi.
20 May 15:44 · Kitabı okudu · Puan vermedi

"Çaresizleri ve mahrumları sev, onlarla birlikte ol. Elinin altında olan kişiye bak, üstünde olana değil...Zira Allah'ın sana verdiği nimeti küçümsememen gerekir.
Senden uzaklaşmış olsalar bile akrabalarınla yakınlaş.
Allah yolunda kimsenin kınanmasından korkma. Acı da olsa hakkı söyle. Kendinde olduğunu bildiğin bir şeyden dolayı diğerlerini ayıplama! Kendinin de yaptığı işlerden dolayı başkalarını eleştirme. Çünkü KENDİNDEKİ AYIBI GÖRMEYİP BAŞKALARINDAKİNİ GÖRMEN YA DA KENDİ YAPTIKLARINI BAŞKALARINDA GÖRMEN SANA AYIP OLARAK YETER.
Ardından elleriyle Ebuzer'in göğsüne vurup şöyle buyurdu:
— Ey Ebuzer! Tedbir gibi bir akıllılık, sakınma gibi bir züht ve güzel ahlak gibi bir iyi huyluluk yoktur.

Ebuzer, Ali Şeriati (Sayfa 78)Ebuzer, Ali Şeriati (Sayfa 78)
Evren, bir alıntı ekledi.
20 May 11:15 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

- Çok yalnızım. Yalnızlığımı gidermek için aldığım her tedbir, yalnızlığımı çoğaltmak oluyor.
+ Anlıyorum. Ben de bu tedbirlerden biriyim.
- Siz tabiî sevklerini sıhhatle duyan bir insansınız. Kendinizi kolayca onlara bırakabiliyorsunuz. Bense öyle değilim. İçim vehim, zevksizlik ve hasta hesaplarla dolu.

Bir Adam Yaratmak, Necip Fazıl KısakürekBir Adam Yaratmak, Necip Fazıl Kısakürek
Ekrem Yasin, bir alıntı ekledi.
19 May 15:28 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Çin Asrı
Rus tarihinde daima, kılıçtan ziyade hile ve tedbir rol oynar.

Suyu Arayan Adam, Şevket Süreyya Aydemir (Sayfa 271 - Remzi Kitabevi)Suyu Arayan Adam, Şevket Süreyya Aydemir (Sayfa 271 - Remzi Kitabevi)