(Babamdan) her şeyde kendi kendine yetmeyi ve ışık saçmayı; gerçekleşmesi muhtemel bir şeye karşı önceden tedbir alabilmeyi ve en ufak şeylerin bile düzenlemesini sessiz sedasız yapabilmeyi öğrendim.
Reklam
Anladım beyhûde imiş fazlaca tedbîr eylemek Bir kulun kârı değildir takdîri tebdîl eylemek
Marifetullah'ı elde etmek istersen; O'nun tedbir ve takdirine razı ol
Dünyada o kadar çok değişik türden budala var ki , bunların hepsine karşı tedbir almak mümkün değil...
Tedbir tevekkülden önce gelir...
e-kitap Can Sanat Yayınları
Reklam
Muhammed Konyevî Kuddise Sirrûh’tan Hikmetli Sözler -2-
01- Bir şeyi seven onu çok anar. Demek ki Allah-u Zülcelâl’i sevmenin alameti, O’nun zikrini sevmek, kelâmı olan Kur’an’ı sevmek, peygamberini, veli kullarını ve O’na nispet edilen her şeyi sevmektir. 02- Dünyaya ait şeyleri sevmekten kurtulmanın çaresi, bu güzel şeylerin hakikatte güzel olmadıklarını, güzel oldukları kabul edilse bile fani ve
"Türk tipi başkanlık" lafzı da, dünyadaki belli başlı başkanlık sistemi modellerinde başkanın yetkilerini kısıtlayan 'sakıncalara' tedbir koyarken; Türk milleti­nin ezelden beri kuvvetli bir "baş" tarafından yönetilmeyi istediğini ileri süren milliyetçi mitolojiye de göz kırpar.
Sayfa 504 - İletişim Yayıncılık
“Ne demişler, sonunu düşünen şaklaban olamazmış. Gerçi sonumu düşünmediğimden değil, düşünmeme rağmen tedbir almayı beceremediğimden geliyordu her şey başıma.”
Biraz korku ve onun getirdiği tedbir bizi tehlikelerden, acele karar sonrası yapılacak hatalardan korur. Bir Afrika atasözü atacağımız adımlar için şu uyarıda bulunur: “Yalnızca bir deli suyun ne kadar derin olup olmadığını iki ayağıyla anlamaya kalkar.
Reklam
Aptallar kapıdan içeri hızla dalar, çünkü budalalık her zaman kabak gibi ortadadır. Onları her türlü önlemden azade kılan aynı basitlik, çuvallama halinde her türlü utanmadan da mahrum eder. Fakat sağduyu, kapıdan her zaman ihtiyatla girer. Onun öncüleri tedbir ve dikkattir.
Maya KitapKitabı okuyor
Anladım beyhüde imiş fazlaca tedbir eylemek.
Hz. Ali Radiyallahü Anh’dan Hikmetli Sözler -1-
• “Düşündürücü ve hikmetli sözlerle ruhlarınızı dinlendirin! Zira bedenlerin yorulduğu ve zayıfladığı gibi ruhlar da yorulur.” • “Huşusuz kılınan namazda, dilin afetlerinden ve boş şeylerden sakınmaksızın tutulan oruçta, Kur’an’ı tefekkürsüz okumakta, kalbe nakşolmayan ilimde, infak edilmeyen malda, zor günlerde gösterilmeyen kardeşlikte,
Tedbir, her zaman güzel bir harekettir, ama bir davanın yeni yayılmaya başladığı sırada çok daha güzeldir.
Bir ikinci yılkı atı vardır. Bu ikinci, bir başına değildir. Üç beştir. Beş ondur. Bunlar ahırı bilmezler. Ama, köyü bilirler. Sahiplerini bilirler. Çoğu genç, or­ta yaşlıdır. Sırım gibi her biri. Güçlü, kuvvetlidir. Bunlara dünya vız gelir. Ne soğuğa pabuç bırakırlar, ne canavara. Düşmanın üstüne yürürler. Çoğuncası her bahar kısmetleri açılır. Sahipleria alıcılarla onları bir köşede kıstırır : -İşte şu, barkın kıyısında duran. Daha dördüne basmadı. Bir başına dünyayı sürükler. Arabaya koş, dövene koş, çifte koş ... Onun orasını işin bilir, keyfin bilir ... Pazarlık uyarsa azgın at dört bir yandan sıkış­tırılır, yakalanır. Kolayına gem almaz, yular sağlam ol­mazsa kırıp kaçar. Çiftesinden Tanrı kulunu esirgesin.Ama, bu işler yıllar yılı sınangılıdır. Minarenin kılıfı hazırdır. Her bir tedbir alınmıştır. Ayaklarına iki ça­tallı tokmak bağlanır. Bir : süre yeni arkadaşları olan ev hayvanları arasında böyle dolaşır. ·Azgın at on yir­mi gün sonra uysallaşmış, iri gücü ile işe sarılmıştır.
1.500 öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.