Ayşenur Kartal, Emperyalizmin Maşası Ermeniler'i inceledi.
21 Mar 22:55 · Kitabı okudu · 2 günde · 9/10 puan

Aslında kitap hakkında sayfalar dolusu uzuunca bir inceleme yapılabilir. Ama ben incelememi daha kısa tutup ısrarla herkesin bu kitabı okumasını tavsiye ediyorum. Özetle ;
Türklerle uzun yıllar içiçe yaşamış Ermeniler, Osmanlı zamanında "Sadık Vatandaş" unvanını almışlardır. Osmanlı'nın diğer azınlıklarla mukayese edilirse Ermenilerle daha samimi ilişkileri olmuştur. Hatta Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u ele geçirdikten sonra Rumlara tanıdığı patrikhane kurma yetkisini, 1461 yılında Ermenilere de tanımıştır. Osmanlı'nın güçlü dönemlerinde huzur ve güven içinde yaşayan, zenginleşen Ermeniler, Osmanlı gerilemeye başlayınca ve diğer azınlıklarında Osmanlı'dan yavaş yavaş ayrıldığını görünce, emperyalist güçlerinde kışkırtmaları sonucuyla, kendilerine "Bağımsız bir Ermeni Devleti" vaadiyle uzun yıllar huzur, zenginlik ve hatta güzel mevkiler içinde yaşadıkları devletleri Osmanlı'ya ihanet etmişlerdir. Kitap genel olarak Ermenilere cephe almış bir kitap değil, yalnızca Ermenileri Türk Düşmanlığıyla doldurup, onlara bağımsız bir devlet vaadiyle kandıran emperyalistlerin kii özellikle Rusya' nın Ermenileri her türlü maşa gibi kullanmasından bahsediyor. Rusya, büyümesini, Osmanlı'nın yıkılması üzerine kurmuştur. Sıcak denizlere (Akdeniz) inmek, Orta Doğuda güçlü devlet olmak istiyor ve bu hedeflere ulaşması Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışından geçiyordu.
Ermeniler Osmanlı'da yaşadıkları tüm bölgelerde azınlıktaydilar. Bulundukları bölgelerden Türkleri Müslümanları kaçırmak için ellerinden gelen bütün işkenceleri yaptılar. Rusya tarafından silahlandırıldılar vs... Ve hedeflerine ulaştıkları taktirde Osmanlı yıkılmış olacaktı. Birinci Dünya Savaşı gibi büyük bir savaşta Osmanlı ölüm kalım savaşı verirken, Ermeniler devletin her tarafında isyanlar çıkarmış, silah çekmiş, insanları acımasızca öldürmüş ve akla gelmeyecek çok daha kötü işkenceler yapmıştır. (Rusyanin arzusuyla) Osmanlı'nın bu olanlara karşı aldığı tedbir ise Ermenileri daha güvenli bir bölgeye göç ettirmektir. (tehcir) Ama Ermeniler bu göç olayını tarihe Ermeni Soykırımı adıyla yaymışlardr.
Ben beğenerek okudum kitabı, kaynaklardan yararlanarak, akıcı ve sade bir dille, emekli korgeneral Hasan Kundakçı tarafından yazılmış. Buraya yazdıklarım kitabın özetinin özetinin özeti bile olamaz, çok dolu bir kitap, herkes okumalı :) bu arada yalnız Osmanlı dönemi değil yakın tarihimizdeki Ermenilere de değiniyor yazar. Okuyacaklara keyifli okumalar dilerim...)

Sussan olmuyor susmasan olmuyor...
Sussan olmuyor, susmasan olmaz 
Dil dursa hakim bey, tende can durmaz 
Yazsan olmuyor, yazmasan olmaz 
Kaleme tedbir koma, tek durmaz...
Mehmet Erdem

HadRa, bir alıntı ekledi.
21 Mar 11:53 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Çok yalnızım. Yalnızlığımı gidermek için aldığım her tedbir, yalnızlığımı çoğaltmak oluyor.

Bir Adam Yaratmak, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 36 - Büyük Doğu Yayınları)Bir Adam Yaratmak, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 36 - Büyük Doğu Yayınları)
siyal, bir alıntı ekledi.
21 Mar 11:12 · Kitabı okudu · İnceledi

Kadının tedbir ve hevesiyle Yusuf'un kırk yıllık ibadeti heba oldu. Dünyada hiç kimse kadının öğütleriyle, emirleriyle iş yapmamalı. Ondan sonra bu mesele, bir mesel olup çıktı.

Siyasetname, Nizamülmülk (Sayfa 210)Siyasetname, Nizamülmülk (Sayfa 210)

İnsanoğlu unutkan ve zayıftır. İyi gününde kötü günlerini, tok iken açlığını hatırlayıp tedbir alacağına, bunu yapmazlar. Varlık, refah ve huzur onların başını döndürür, hem de öylesine döndürür ki bazıları Tanrı iradesini unutup kendilerinde tanrılık bile vehmederler.

Kitap Kurdu, bir alıntı ekledi.
20 Mar 23:24 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

İdeolojilerin çökmek üzere olduğunu dinlerin yeniden sahneye oturacağını o gün geldiğinde en şanslı dinin İslam olacağını Batı’nın büyük beyinlerinden Arnold J.Toynbee daha 1940’lı yıllarda Batı stratejistlerine siyasetçilere söylemiş tedbir almalarını istemişti
Batı'nın İslam'a teslim olması söz konusu olamazdı. Kilisenin bütün mezheplerine göre İslam bir zındıklık hareketidir. Gerçek vahye dayanmaz, devşirme bir dindir. Hatta şeytanî bir dindir. Luther'e göre, Kur'an, Hıristiyanlığı yıkmak için şeytanın Muhammed'e öğrettiği bir şer ürünüdür. Hz Muhammed ise peygamber değil, İsa-Mesih'in misyonunu baltalamak isteyen bir deccaldır.

Allah ile Aldatmak, Yaşar Nuri Öztürk (Sayfa 278 - Yeni Boyut Yayınları)Allah ile Aldatmak, Yaşar Nuri Öztürk (Sayfa 278 - Yeni Boyut Yayınları)
Rüm U, bir alıntı ekledi.
14 Mar 23:07 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

İstediğim şeyleri söylüyorum. Bunları söylemek rahatsızlığımı büsbütün arttırıyor. Çok yalnızım. Yalnızlığımı gidermek için aldığım her tedbir, yalnızlığım çoğaltmak oluyor.

Bir Adam Yaratmak, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 36)Bir Adam Yaratmak, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 36)
Resul, bir alıntı ekledi.
13 Mar 02:31 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Cenab-ı Hak ehadiyet-i zâtiyesiyle ve mekândan münezzehiyetiyle beraber, her şey bütün şuunatıyla doğrudan doğruya ilmiyle ihata ve teşhis edilmiş ve iradesiyle tercih ve tahsis edilmiş ve kudretiyle isbat ve icad edilmiştir.

Bütün kâinatı bir tek mevcud gibi icad ve tedbir ediyor.

Bir çiçeği kolaylıkla halkettiği gibi, koca baharı o suhuletle halk eder.
Bir şey, bir şeye mani' olmaz.
Teveccühünde tecezzi yok, aynı anda her yerde kudret ve ilmiyle tasarruf noktasında bulunuyor.
Tasarrufunda tevzi' ve inkısam yok.

Barla Lahikası, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 234 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş)Barla Lahikası, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 234 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş)
İlkbahar Çiçeği, bir alıntı ekledi.
11 Mar 16:48 · 9/10 puan

Dünya işlerine aklımızı çalıştırıyoruz, her türlü tedbir ve çalışma yapıyoruz da neden Hakk için kalbimizi temiz tutmak için çalışmayalım?

Sükût, Bilal Civelek (Sayfa 156)Sükût, Bilal Civelek (Sayfa 156)
esra k., bir alıntı ekledi.
11 Mar 14:50 · Kitabı okudu

Yalnızlığımı gidermek için aldığım her tedbir, yalnızlığımı çoğaltmak oluyor.

Bir Adam Yaratmak, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 36 - b.d yayınları, 19. basım)Bir Adam Yaratmak, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 36 - b.d yayınları, 19. basım)