selim koç, bir alıntı ekledi.
1 saat önce

Bir din olârâk îslâm, hem öz, hem de sentezdir. Yani her
dinin özünü teşkil eden her şeyi sunan bir dindir ve bu kesinlikle
temelsiz bir önerme değildir. Zira îslâm öncelikle hem
yegâne, hem de tam bir Bütün olan tek bir Mutlak'm varlığını
tasdik eder ki bu tasdik basit bir tasvibe indirgenemez
kuvvettedir. îkind olarak -Hindulann Dharma olarak adlandırdığı
- evrensel kanunu tasdik eder ki bu, mümkün (contingent)
varlıkların Mutlak'a itaatidir ve bu mefhum Islâmda
"Feragat", 'Teslimiyet" ya da "Tevekkül" terimleri ile ifade
edilmiştir. Üçüncü olarak Kurtuluşun özünün başka bir şeyde
değil sadece Mutlak'm tanınmasında -ya da farkındalığında-
yattığım ve dördüncü olarak îslâm Mutlak ile mümkün
(contingent) ya da Tanrı ile dünya arasındaki bağlantıyı öğretir;
Tann insanlara Mutlak ile Mutlak olana itaate dair iki asli
hakikati hatırlatmak için belirli aralıklarla elçiler gönderir.
Mutlak olan Allah, Mutlak olana itaat ise îslâmdır.

Tasavvuf, Frithjof SchuonTasavvuf, Frithjof Schuon
Şule Harmankaya, bir alıntı ekledi.
12 saat önce · Kitabı okudu · Puan vermedi

" İnandıktan sonra, hayat her yerde yaşanır. Dostlar da hazırdır üstelik, düşmanlar da. Kahretmek bir çözümdür. Tevekkül ise başka bir çözüm. Seçim sana aittir. "

Darağacında Bir Bozkurt, Ahmet Haldun TerzioğluDarağacında Bir Bozkurt, Ahmet Haldun Terzioğlu

"Ulaşamadığına tevekkül, ulaştığına rıza, kaybettiğine sabır gösteren kişi takva ehlidir."

İmam Gazâlî

~Aysar~, bir alıntı ekledi.
21 Mar 20:56 · Kitabı okuyor

" ve her kim Allah'ü Teâla'ya tevekkül ederse,o da ona yeter."

Talak sûresi:3

Büyük İslam İlmihali, Ömer Nasuhi Bilmen (Sayfa 54)Büyük İslam İlmihali, Ömer Nasuhi Bilmen (Sayfa 54)

 “Zenginlerin, Allah katındaki mükâfatı talep ederek tevazu göstermeleri ne güzeldir. Bundan daha güzeli ise fakirlerin Allah’a tevekkül ederek zenginlere karşı müstağni davranmalarıdır.”

Ab-ı Hayat, bir alıntı ekledi.
20 Mar 00:51 · Kitabı okuyor · Beğendi · 10/10 puan

Allaha tevekkül edenin yâveri Hakdır. Na-şâd olan bu kalbim, birgün şâd olacakdır.

Tam İlmihâl Seadet-i Ebediyye, Hüseyin Hilmi Işık (Sayfa 368)Tam İlmihâl Seadet-i Ebediyye, Hüseyin Hilmi Işık (Sayfa 368)
ACİZ BİR KUL, bir alıntı ekledi.
 19 Mar 22:12 · Kitabı okuyor

Hz. Ömer'den (ra) rivayet edildiğine göre o, şöyle demiştir:
Peygamber'den (sas.) işittim ki
Eğer Allah'a gereği gibi tevekkül etseydiniz, Allah size kuşlara rızık verdiği gibi rızık verirdi. Kuşlar sabahleyin aç çıkarlar, akşamleyin doymuş olarak
dönerler.
(Tirmizi, "Zühd". 33.)

Riyazü’s Salihin'den 1001 Hadis Seçkisi, Mehmet Emin ÖzafşarRiyazü’s Salihin'den 1001 Hadis Seçkisi, Mehmet Emin Özafşar
Betül, bir alıntı ekledi.
19 Mar 21:26 · Kitabı okuyor

Mustafa Kemal Paşa
Mustafa Kemal Paşa'nın siması Rambrandvari bir portreyi andırıyordu. Genç bir simada bu kadar engin bir mana gördüğümü hatırlamıyorum. Işıklarla gölgelerin dalgaları arasında kararlılık, tevekkül, alçak gönüllülük, vakar, yumuşaklık sertlik, saflık ve zeka... Bütün bu zıt şeylerin toplandığı sarışın ve gayet sevimli bir yüz

Mustafa Kemal Çanakkale'yi Anlatıyor, Ruşen Eşref Ünaydın (Sayfa 17 - Şema)Mustafa Kemal Çanakkale'yi Anlatıyor, Ruşen Eşref Ünaydın (Sayfa 17 - Şema)

Biraz Dua.. Biraz Tevekkül..
Zaman su misali azizim...
Herşey geçer elbet.Bizim geride kalan hiçbir şeyden ya da hiç kimseden beklentimiz yok!
Allah (c.c) , bizden ve kalbimizdekilerden razı olsun yeter.
#hayalhanem#