Rojhilat Recep As, bir alıntı ekledi.
19 Oca 02:31 · Kitabı okudu · İnceledi

Tevekkül Esbaba Teşebbüsten Sonra Gelir
Tevekkül, esbabı bütün bütün reddetmek değildir. Belki, esbabı dest-i kudretin perdesi bilip riayet ederek –esbaba teşebbüs ise, bir nevi dua-yı fiilî telâkki  ederek– müsebbebatı yalnız Cenab-ı Haktan istemek ve neticeleri Ondan bilmek ve Ona minnettar olmaktan ibarettir.

İman ve Küfür Muvazeneleri, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 88 - Zehra Yayıncılık)İman ve Küfür Muvazeneleri, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 88 - Zehra Yayıncılık)