Nagihan, bir alıntı ekledi.
1 saat önce · Kitabı okuyor

Özgür olduğunu zanneden bir insan, kendi kararını vermedikçe köledir. Her özgür insan bir mahkûm adayıdır bu düzende. Düzen; insan ol demez; çakal, kurt, it olmayı dayatır.

Kutsal Yalnızlık, Hümeyra Turan (Sayfa 43)Kutsal Yalnızlık, Hümeyra Turan (Sayfa 43)
Nagihan, bir alıntı ekledi.
19 saat önce · Kitabı okuyor

Sürekli arayan, sorgulayan bulduklarıyla yetinmeyen bir beyin, kuşlar kadar özgürdür.

Kutsal Yalnızlık, Hümeyra Turan (Sayfa 43)Kutsal Yalnızlık, Hümeyra Turan (Sayfa 43)
Beyhakî, bir alıntı ekledi.
20 saat önce

Ey vatan!
Güzel Turan!
Sana feda biz varız.
Düşman oğlu meydana çık!
Kahramanlık kimde ise anlarız.

Ruh Adam, Hüseyin Nihal Atsız (Sayfa 50 - Ötüken Neşriyat, e-kitap)Ruh Adam, Hüseyin Nihal Atsız (Sayfa 50 - Ötüken Neşriyat, e-kitap)

Gök Girsin, Kızıl Çıksın
Gök Girsin Kızıl Çıksın-2

Tanrının pusatları
Gök girsin kızıl çıksın
Ak tolgalı atları
Gök girsin kızıl çıksın
Savaşlar kanlı olur
Gök girsin kızıl çıksın
Türk eri şanlı olur
Gök girsin kızıl çıksın

Tanı Türk’ün erini
Serden geçen serini
Oğuz Kağan torunu
Gök girsin kızıl çıksın
Türk’e kafa tutana
Türk’lüğü unutana
Türk’e çamur atana
Gök girsin kızıl çıksın

Selam Tanrı dağına
Gök girsin kızıl çıksın
Kurt girsin otağına
Gök girsin kızıl çıksın
Selam ulu Başbuğa
Gök girsin kızıl çıksın
Sahip çıkmazsan tuğa
Gök girsin kızıl çıksın

Altaylardan gelmişim
Yiğit bir alp olmuşum
Turan için ölmüşüm
Gök girsin kızıl çıksın
Ay yıldızdır sancağım
Kutlu büyük ocağım
Dünyayı saracağım
Gök girsin kızıl çıksın

Gök Tengri’nin yolunda
Gök girsin kızıl çıksın
Okum yayım elimde
Gök girsin kızıl çıksın
Şahlanmalı Türk oquz
Gök girsin kızıl çıksın
Hainlikte biz yokuz
Gök girsin kızıl çıksın

Muhterem Taş

Gök Girsin, Kızıl Çıksın

Bu davadan dönersem
Gök girsin, kızıl çıksın
Namertlere kanarsam
Gök girsin, kızıl çıksın

Tanrı dağına varsam
Turan yurdumu kursam
Çakallardan korkarsam
Gök girsin, kızıl çıksın

Atatürk Başkomtanım
Türk kanı bütün kanım
Bölünürse vatanım
Gök girsin, Kızıl çıksın

Al sancağım inerse
Düşman yurda sinerse
Ordum geri dönerse
Gök girsin, Kızıl çıksın

Tanrı Türkü korusun
Türk Turan’a yürüsün
Sen Tanrının erisin
Gök girsin, Kızıl çıksın

Muhterem Taş 2

Bir doz Neyzen Tevfik
Deli gönül, neyi özler durursun? 
Acınacak dostun, cananın mı var?

Dünya yansa yorganın yok içinde,
Harap olmuş evin, dükkânın mı var?

Hatır, gönül bulamazsın birinde,
Dama dedi dişisinde, erinde,

Vatan dedikleri yangın yerinde,
İnsanlığa hâlâ imanın mı var?

Nene yetmez senin şu kuru kaval? 
Pir aşkına sıkıldıkça durma, çal.

Malta'daki kurnazlardan ibret al,
Paran mı var, bağın, bostanın mı var?

Sana giren, çıkan nedir, be dürzü? 
Be Allah'ın numunelik öküzü!

Ben mi yuttum on dört bin okka düzü,
Bekri Mustafa'dan fermanın mı var?

Ne uymazsın zamaneye be domuz? 
Kırk senedir.... ne verdin omuz.

Nâzır olmuş desem sana ıstakoz,
Reddedecek kılıç, kalkanın mı var?

Çünkü neden? Dalyanın yok, ağın yok,
Bir tek hamsi kızartacak yağm yok.

Ocağın yok, dalın yok, budağın yok,
Yoksa Gökalp gibi Turan'm mı var?

Uyanmadın gitti, dalgın uykudan,
Sana ne be âlemdeki kaygudan?

Dem vurursun siyasetten duygudan,
Beynelmilel bir imtihanın mı var?

Feylesofum dedi herif, pap çıktı,
Nâzır oldu, saman sattı sap çıktı.

Reçetede şurup yazdı, hap çıktı,
Yutmayacak yoksa, âyanın mı var?

İspermeçet-zade, Kirpi, Pehlivan
Yanaşması, o bayraklı Kahraman.

Sadrazamlar içinde en düztaban”
İmzacılar başı Mervan'm mı yar?

Çal nayını, ferahnakte ver karar.
...n nazır...rın müsteşar.

Kumda oyna çöp batmasın aşikâr
Düşünecek senin zamanın mı var?

Kendi cihanında bak sen keyfine,
Kulak asma halkın hayfa-hayfine.

Tanburuna, kemanına, define
Sen de katıl, neyde noksanın mı var?

Şu kırk yıldır senin daran alındı,
Suratına yüz bin kara çalındı,

Nasıl olsa şu bokluğa dalındı
Neyzen’den de büyük isyanın mı yar?
https://youtu.be/1Fn7czCmVwc

KIZIL ELMA ÜLKÜSÜ
Oğuz Kağan atını sürmüş Tanrı dağına
Kutluğ dağa varınca sarılmış Gök Tuğuna
Yüce Gök Tengri demiş hoş geldin Oğuz beyim
Şimdi beni bir dinle sana bir öğüt deyim
Oğuz dinlemek için kurulmuş otağına
Beyler toya gelince seslenmiş sol, sağına
Beyler demiş! Ben sizin ulu bir atanızım
Davama feda olsun milletim oğlum kızım
Beyler Kağan Oğuz’a sırayla biat etmiş
Oğuz kalkmış ayağa muhakemeler bitmiş
Göklerde dalgalanan kızıl Tuğun Atası
Kağan Oğuz otağdan çıkmış bir mutakası
Oğuz’dur Atam benim, Turan ve Vatan benim
Asya, Ötüken, Alaş benimdir, kıtam benim

Sonra Oğuz orduyu çine doğru çevirmiş
Çinlilerin seddini bir hamlede devirmiş
Alplar çıkmış meydana savaşa girmek için
Yüce Turan uğrunda canını vermek için
Atam Oğuz seslenmiş yok edin düşmanları
Sakın ha öldürmeyin olmuş-u pişmanları
Çıkmış Tanrı dağına Tanrıya dua etmiş
Sonra koyulup yola kutluğ otağa gitmiş
Emrini tekrarlamaz bir kez verir emiri
Oğuz yüce Kağan’dır, sözü keser demiri
Oğuz’dur Atam benim, Turan ve Vatan benim
Asya, Ötüken, Alaş benimdir, kıtam benim

Gök Türklerin Kağan’ı ey şanlı yüce Atam
Zaferler için senin şanlı yolunu tutam
Benim şanlı ecdadım senin şanlı soyundur
Kızıl Elma davamız davandır ve toyundur
Oğuz’dur Atam benim, Turan ve Vatan benim
Asya, Ötüken, Alaş benimdir, kıtam benim

MUHTEREM TAŞ

Oğuzlar için, hangi yöne giderlerse gitsinler ulaşacakları zafer, ulaşılmadan önce Kızılelma'dır!"

KIZIL ELMA VE KIZIL ELMA ÜLKÜSÜ

Kızılelma Türkler tarafından değişik şekillerde tasvir edilmiş olup bazen bir belde bazen bir taht ya da parıldayan ve dünya hakimiyetini temsil eden som altından yapılma kızıl renkli bir küre olmuştur Bu altın top bazen zaferin işareti bazen hâkimiyetin sembolü bazen de fethedilmek üzere hedef seçilen yerin sembolü olarak ifade edilmiştir. Çok eski bir Türk inanç ve töresi olan Kızılelma Türkistan'dan Hazar Denizi'nin doğusundan gelen Oğuzların Hazar kağanının ipek çadırının üzerinde hâkimiyetinin ifadesi olarak bulunan altın topu (Kızılelma'yı) ele geçirmeyi ülkü edinmişler. Türkler inandıkları Gök Tanrı'nın dünya hâkimiyetini kendilerine ihsan ettiğine iman etmişlerdi.

Kızıl Elma Doktrini

Kızıl Elma Doktrini'nin temel ideolojileri hedef stratejisi bakımından üç ana başlık altında incelenmektedir.

1-Türkiye'deki Türk Varlığı
2-Dünya'daki Türk Varlığı
3-Kızıl Elma.

Kızıl Elma Ülküsü'nün birinci aşamasını teşkil eden Türkçü İdeoloji ilk olarak Atatürk tarafından hayata geçirilmiştir. Bu yüzden Türkçüler Atatürk'e "Başbuğ" demektedir.

1-Emperyalizmin boyunduruğundan kurtulmuş Türklerin yönettiği güçlü kuvvetli bir Türk Devleti ister.

2-Bu güçlü devlet önce Anadolu'daki Türk varlığınainsanca yaşayacakları bir Ülke yaratır. Eşsiz coğrafyasının verdiği avantajlarla cennet vatanın bütün olanaklarını Ulusun gönençini erkinliğini egemenliğini sağlamak üzere "seferber" eder.

3-Atatürk bu hedefe varılması için gereken tüm politikaları üretmiştir.

4-Türkçü Devletdiğer Türk devletleri ile kültürelekonomiksiyasi ilişkilerini ana hedefe yönlenecek şekilde planlar.Genç Türk Devletlerinin kalkınmasıgüçlü birer devlet olarak Dünya Devletleri arasına katılması için %100 Türk sermayesi%100 Türk teknolojisi ilkesi ile hareket eder.

5-Yaşadıkları coğrafyalarda söz sahibitutarlıher yönden çağdaş medeniyeti yakalamış Türk Devletleri Kızıl Elma'nın ikinci safhasına hazır duruma gelmişlerdir.

Coğrafya bütünlüğü sağlandığında Turan ilan edilecektir 350 milyon Türk'ün ve bir o kadar da başka uluslardan insanların yaşadığı üzerinde güneşin batmadığı bir ülke Turan Ülkesi yaratılmış olacaktır.

Kızıl Elma Ülküsü'nün ereceği son amaç ise;
Türkler tarafından bütün halkların adilce ve kardeşçe yönetildiği bir dünya düzeni yaratmak ve yönetmektir!

Kızılelma ülküsü, Osmanlıların parlak çağlarında iyice belirip şekillenmiş ve konak konak, Türk büyüklüğünün, yükseklik fikrinin, ilahi bir gayenin timsali haline gelmiştir. Bu büyük düşünce olmasaydı, XI. Yüzyılda Anadolu'ya gelen, ençok bir milyon Türk, Bizans'ın Asya ve Avrupa'daki topraklarında rastladıkları diğer Türklerin birkaç tümenlik hrıstiyanlaşmış döküntülerinin yardımı ile de olsa, bu dünya çapında devleti kurup dört kıta 'dördüncüsü Okyanusya'dır' üzerindeki teşkilat ve medeniyet şaheserini yaratamazdı. Milletlere milli inanç ve güvenç veren ülkünün ne büyük bir kuvvet olduğunu anlamak için bugünkü olaylara bakmak yeter...

1946'da Birleşmiş Milletlerde geçici üyelik için yapılan seçimde, Türkiye'ye kimse oy vermediği halde, Suriye 45 oy aldı. Bir iki yıllık bir devlet olan o zamanki üç milyon nüfuslu Suriye'nin Türkiye`ye tercih edilmesinin sebebi bir arap ülkesi olmasıydı. Bundan dolayı da, düşmanlarının bile saygısını kazanmıştı. Fakat günümüzde Türkiye, Ortadoğuda büyük bir aktör haline gelmiştir ve Ortadığuda meydana gelen her gelişme Türkiye'nin de gündemine girmiştir. Bu tarihsel mirasın Osmanlıdan günümüze taşıdığı bir siyasi roldür. Her ne kadar 1900lü yılların ortalarında yeni arap devletlerinin kurulmuş ve bir Arap Birliği meydana gelmişse de bu gelişmeler Arap veya Müslüman dünyasının sorunlarına ve çilelerine çözüm sunamamıştır. Filistin örneğinde olduğu gibi yahudiler kolaylıkla filistin topraklarını işgal ederken araplar ve arap birliği İsraile karşı bir güç kullanamamış ve bu gelişmelerin sonucunda Filistin bugünkü halini almasına neden olmuştur. Bu gerçeği gören arap dünyası artık Türklere bir düşman gibi değil, mecburen bir kurtarıcı gözüyle bakmaktadır ve bu durumda Türkiye, Osmanlıdan gelen bir Ağabeylik statüsüne ulaşmıştır.

Bu açıdan günümüzde Kızıl Elma Ülküsü olarak bilinen düşünce muhafazakar eğilimlerin artması ve özelikle son 10 yılda OrtaDoğu'da Türkiye'ye biçilen rolün de etkisiyle gelişime uğramıştır. Davos Miladı denen toplantı da dahil olmak üzere, İKÖ'ya dahil bütün devletlerce Türkiye büyük ve saygın bir devlet haline gelmiş ve dünya politikasını yönlendiren bir güç haline gelmiştir. Eskiden sadece Türk devletlerinden oluşabilecek bir birlik düşüncesi bugün yerini daha büyük ve daha global bir etkiye sahip olan ve kökü Osmanlı Toprakları'na dayanan bir birliğe yani TÜRK-İSLAM BİRLİĞİ'ne dönüşmüştür.

Muhterem Taş 2

Gamze AYDIN, Babil Yaratılış Destanı'ı inceledi.
20 Mar 16:42 · Kitabı okudu · 1 günde · Beğendi · 9/10 puan

Kitap da ilk önce Selim Adalı – A. Turan Görgü’nün yazmış olduğu sunuş bölümünde Mezopotamya kültürü, Sümerce ve Asurca dillerinden bilgiler vermektedir. Daha sonra bu mitolojinin özeti şeklinde bilgi verilmiştir. Yedi tabletten oluşmaktadır. Altıncı tablette insanın yaratılışı anlatılmaktadır. Maddeler şeklinde yazılmış, bazı kısımlar, maddeler okunamadığı için tabletlerde çevrilememiştir.
Babil’in yaratılış mitosunu bize sunan bu eser de tanrıların doğuşunu, savaşlarını, kadın tanrıçanın hem sessizliğini ve öfkesini hem de sevgisini görüyoruz ya da ben bunu görmek istedim. Bu mitosta asıl önemli olan Babil’in yaratılışıyken, en baştan sona devam etmektedir. Tiamat’ın Marduk ile savaşını, Marduk’un ilk başta korkmasına rağmen devam etmesini ve savaşı kazanmasını görüyoruz. Daha sonra Marduk’un tanrıların işlerini yapması için isyancı tanrı Kingu’nun kanından, parçalarından insanı yaratmasını anlatıyor. Aynı zamanda Tiamat’ın cesedinden dünyayı, evreni yaratması anlatılmış. Kutsal bir metin. Evreni ve insanın yaratılış mitosunu görüyoruz.
Tanrılar Marduk’a gelirler ve onun için şanlı bir tapınak yapmak istediklerini söylerler. Buna çok sevinen Marduk onlara Babil’i inşa edin. İstediğiniz bu der ve tanrılar Babil’de Esagil’i yaratır ve Marduk’un varlığının merkezi haline gelir. Bu kısımlarda Marduk’u övmüşler ve onu yüceltmişlerdir. Marduk’un elli adını çağırdılar, insanoğlu Marduk’u hiç unutmadı. Büyükleri (yaşlıları) daima onun adını anmaya devam eder ve çocuklarına anlatırlar.
Bu mitosu okuduğumda Babil’in özel olduğu hissi içime işledi. Diğer tanrıların Marduk için Babil’i yaratmak istemeleri ve Marduk’un buna çok sevinmesi.. Bir tanrı bile kendisi için sunulanlardan fazlasıyla mutlu olması. Babil’i özel kılan şeyin onun tanrı için var edilişi. Kentin güzelliğine, tarih boyunca önemine cevap sanki. Kitap mitoloji sever için, efsanelerden ve destanlardan etkilenenlerin, merak edenlerin severek ve çok kısa sürede okuyacağı bir eser.

GÜZEL GÖKÇE
Senin o bakışların benim şanlı zaferim
Sen benim gökçe yârim ben ise senin erin
Oğlumuz ve kızımız istikbal bu vatana
Senin Turan gönlünden selam olsun ATAM’a

Vatan demek sen demek ve Vatan ana demek
Vatan için vermeli çokça kıymetli emek
Bir vatan ki Gökçe kız Vatanda seni sevmek
Sevmek seni Vatanda canı Vatana vermek

Sırma siyah saçların sardı deli gönlümü
Obam yurdum vatanım sana verdim ömrümü
Bakışların bir pusat ve kaşların yay gibi
O yüzün Gökçe güzel inan bana ay gibi

Ve gitmeli buralar sensiz bana bir gurbet
Gurbetin sılası yok sen yoksun hayat berbat
Otağımın o güzel mis kokusu nerede
Gökçe kızın tenime ten kokusu nerede

Gökçe’m seni yar bilip kendime gelin ettim
Ve senin varlığını tuttuğum dalım ettim
Senin o bakışların gönlümü hoş etmekte
O nazlı gülüşlerin canımı loş etmekte

Enes Kaan ŞAHİN, bir alıntı ekledi.
19 Mar 00:01 · Kitabı okudu · Puan vermedi

"Ben ta kalbimin gözlerini ilk açtığı zamandan beri onu canlı şeylerin güneşe ihtiyacı kadar büyük bir ihtiyaçla seviyordum. El ele senelerce günler rüyamızı görürken her gün, her dakika kalbim ağzımda, elim edebiyen onun elleri içine düşecek, başım ebediyen omuzlarına dayanacak anı nasıl bekledim, bilir misin? Bilemezsin!"

Yeni Turan, Halide Edib Adıvar (Sayfa 140 - Can Yayınları)Yeni Turan, Halide Edib Adıvar (Sayfa 140 - Can Yayınları)