Ali Şeriati
Ey Rabbim!
Alimlerimize sorumluluk, avamımıza ilim, müminlerimize aydınlık, aydınlarımıza iman, tutucularımıza anlayış, anlamışlarımıza tutuculuk, kadınlarımıza şuur, erkeklerimize şeref, yaşlılarımıza bilgi, gençlerimize asalet, hocalarımıza ve öğrencilerimize inanç, uyumuşlarımıza uyanıklık, uyanıklarımıza irade, tebliğcilerimize hakikat, dindarlarımıza din, şairlerimize şuur, araştırmacılarımıza hedef, umutsuzlarımıza umut, zayıflarımıza güç, muhafazakârlarımıza perva, oturmuşlarımıza kıyam, donup kalmışlarımıza hareket, ölülerimize hayat, körlerimize görüş, suskunlarımıza feryat, Müslümanlarımıza Kur’an, Şiilerimize Ali, fırkalarımıza birlik, kıskançlarımıza şifa, kendini beğenmişlerimize insaf, küfürbazlarımıza edep, mücahitlerimize sabır, halkımıza özbilinç ve izzet bağışla.

Bu sefer genç bir erkek kahraman üzerinden anlatılan bir olay örgüsü karşımıza çıkıyor.. Kendi kişiliğinden kaynaklanan nedenleri olan bir birey.. Sosyal tabakalaşmanın getirdiği aşırı tutuculuk.. İnsanları belli davranış kalıplarında yaşamaya zorlama.. İstediği gibi yaşayamayan yüksek tabakada bir genç erkek.. Aldığı bir mektupla tüm yaşamını ve duygularını gözden geçiren,, akabinde çoğu duygudan mahrum olduğunu gözlemleyen bir varlık.. Kendini keşfetme yolculuğu desem sanırım yanlış olmaz.. Zevkle okuyabileceğiniz güzel bir yazı..

Metin Özdemir, bir alıntı ekledi.
29 Kas 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 7/10 puan

Ne yazık ki, bizim varlık ağacımız, düşmanın acımasızca indirilen baltalarıyla yara üstüne yara aldı. Câhiliyye, cehalet, sınıf ayrımı, saltanat, ırkçılık, kölecilik, fikrî tutuculuk, feodalite, kölelik, siyâsî despotizm, dinsel diktatörlük, diğer kültürlerle yapılan hastalıklı birleşimler ve eski câhiliyye ve şirk düşünceleri gelişmek için uygun ortamlarını buldular. Sonunda yaralanmış ve çürümeye yüz tutmuş İslâm
ağacı içten içe kemirilmeye başlandı. Düşünce ve mezhep ayrımları, siyâsî ve
kavmiyetçi bölünmeler bu ağacı parça parça etti. Özellikle bizim ulusumuz, kavmî bir tutuma kapılarak açık havada yağmur getiren bulutlarla, baharı muştulayan zengin uygarlıklar, kültürler ve düşünce okyanuslarıyla ilişkilerini koparıp attı. Ve kendisini İslâm dünyasından çekti çıkardı. Doğal olarak, toprağın derinliklerine kök atmış bu zeytin ağacı ne Doğulu oldu ne Batılı. Çok geçmedi solmaya yüz tuttu,sarardı ve bakımsız, meyvesiz yabanî bir orman ağacına döndü. Yıllar geçti, ölü yıllar ve uykuda geçen yıllar, yüzyıllar...

Biz ve İkbal, Ali ŞeriatiBiz ve İkbal, Ali Şeriati
Devrim, bir alıntı ekledi.
28 Kas 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Allah'ım !
Alimlerimize sorumluluk, avamımıza ilim, müminlerimize aydınlık, aydınlarımıza iman, tutucularımıza anlayış, anlamışlarımıza tutuculuk, kadınlarımıza şuur, erkeklerimize şeref, yaşlılarımıza bilgi, gençlerimize asalet, hocalarımıza ve öğrencilerimize inanç, uyumuşlarımıza uyanıklık, uyanıklarımıza irade, tebliğcilerimize hakikat, dindarlarımıza din, şairlerimize şuur, araştırmacılarımıza hedef, umutsuzlarımıza umut, zayıflarımıza güç, muhafazakârlarımıza perva, oturmuşlarımıza kıyam, donup kalmışlarımıza hareket, ölülerimize hayat, körlerimize görüş, suskunlarımıza feryat, Müslümanlarımıza Kur’an, Şiilerimize Ali, fırkalarımıza birlik, kıskançlarımıza şifa, kendini beğenmişlerimize insaf, küfürbazlarımıza edep, mücahitlerimize sabır, halkımıza özbilinç ve izzet bağışla.

Dua, Ali Şeriati (Sayfa 110 - Fecr Yayınevi)Dua, Ali Şeriati (Sayfa 110 - Fecr Yayınevi)

Dua
ey allahım!
alimlerimize mes'uliyet,
halkımıza ilim,
dindarlarımıza din,
mü'minlerimize aydınlık,
aydınlarımıza iman,
tutucularımıza kavrayış,
kavramışlarımıza tutuculuk,
kadınlarımıza bilinç,
erkeklerimize onur,
yaşlılarımıza bilgi,
gençlerimize asalet,
öğretmenlerimize inanç,
öğrencilerimize de inanç,
uyuyanlarımıza uyanıklık,
uyanıklarımıza irade,
muhafazakarlarımıza hareket,
suskunlarımıza feryad,
yazarlarımıza güvenirlik,
sanatçılarımıza dert,
şairlerimize şuur,
araştırmacılarımıza hedef,
tebliğ edicilerimize gerçek,
kıskançlarımıza şifa,
bencillerimize insaf,
sevenlerimize edeb,
mezheblerimize vahdet,
halkımıza kendini bilme,
tüm milletimize,
samimiyet
himmet, özveri,
kurtuluşa yaraşırlık
ve izzet bağışla...

Ali Şeriati

Peyroux, bir alıntı ekledi.
19 Kas 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Kolay olmuyor Shakespeare’in Frengistan’a sızışı. Çok daha zor oluyor Moliere’in Londra’da kabullenilişi.
Kimi tutuculuklar uzun yıllar geciktirebiliyor, toplumların kimi tartışılmaz gerçeklere ermesini. Bugün artık her Fransız Shakespeare’in dehasını tartışmasız kabullenirken, her centilmen İngiliz Moliere’e şapka çıkarmaktadır.
Tutuculuk, uluslara zaman kaybettirmekten başka hiç bir işe yaramıyor. Uluslar bu zamanı yitirirken, herkes Marcel Proust değil, kaç kuşaklar ziyan oluyor.

Falınızda Rönesans Var, Ferhan Şensoy (Ortaoyuncular Yayıncılık)Falınızda Rönesans Var, Ferhan Şensoy (Ortaoyuncular Yayıncılık)

Ali Şeriatinin duasi
Ey Rabbim!
Alimlerimize sorumluluk, avamımıza ilim, müminlerimize aydınlık, aydınlarımıza iman, tutucularımıza anlayış, anlamışlarımıza tutuculuk, kadınlarımıza şuur, erkeklerimize şeref, yaşlılarımıza bilgi, gençlerimize asalet, hocalarımıza ve öğrencilerimize inanç, uyumuşlarımıza uyanıklık, uyanıklarımıza irade, tebliğcilerimize hakikat, dindarlarımıza din, şairlerimize şuur, araştırmacılarımıza hedef, umutsuzlarımıza umut, zayıflarımıza güç, muhafazakârlarımıza perva, oturmuşlarımıza kıyam, donup kalmışlarımıza hareket, ölülerimize hayat, körlerimize görüş, suskunlarımıza feryat, Müslümanlarımıza Kur’an, Şiilerimize Ali, fırkalarımıza birlik, kıskançlarımıza şifa, kendini beğenmişlerimize insaf, küfürbazlarımıza edep, mücahitlerimize sabır, halkımıza özbilinç, bütün milletlerimize karar alma himmeti, fedakarlık kabiliyeti, kurtuluş yeterliliği ve izzet bağışla.

İnsanın Biri, bir alıntı ekledi.
26 Eyl 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 9/10 puan

Devlet yapısının dikkat çeken diğer bir yönü de katılığıdır. Yalnız insanlara karşı değil, gelişime ve değişmelere karşı da katı oluşudur. Değişikliklere karşı direnen bir tutuculuk.

Devlet İdaresi, Kamran İnan (Sayfa 59)Devlet İdaresi, Kamran İnan (Sayfa 59)