• İnebolular çarşı içindeki büyük aşevinde iftar sofrası hazırlatmış, Yakup Kadri ile doktor, eczacı ve subayları ağırlıyorlardı. Masalar birleştirilip muşamba örtüler örtülmüş, özenle teneke tabak ve sürahiler dizilmişti. Binbaşı Zafer Kemal meraklı misafirlere övünçle müftüyü gösterdi:
  "Burada imeceyi Ahmet Hamdi Efendi başlattı."
  İftar duasını yaptığından beri hiç konuşmamış olan müftünün yüzü kızardı, koca binbaşıyı çocuğuymuş gibi, "Sus." diye payladı, "..vatan sevgisi imandandır, vatana hizmet de ibadettir, ibadetlerin de en makbulüdür. Çünkü mutad ibadet, kendi kurtuluşumuz içindir, vatan hizmeti ise herkesin kurtuluşu içindir, bence daha makbuldür. Her ibadet gibi o da gösterişe, övünmeye, övülmeye gelmez. Bu konuyu kapatalım."
 • Devletin şerefini vatandaşın yaşam kalitesinde değil de, bindiği makam aracının kalitesinde arayanların vatan ve millet sevgisi koca bir yalandır..
 • Devlet savaş açmış. Düşman sınırda şehitlerimizin kemiklerini, topraklarını çiğnemeye çalışıyor. Hiç nasıl olur ki, düşmanın silahı vatana çevrilsin de, karşısında önce benim göğsümü bulmasın? Hiç nasıl olur ki, vatan tehlikede bulunsun da, ben evimde rahat oturayım? Hiç nasıl olur ki, devlet yerinden oynasın da ben mıhlanmış gibi burada kalayım? Hiç nasıl olur ki, vatan sevgisi bugün her şeyden kutsal olsun da ben yalnız senin aşkınla uğraşayım? Hiç nasıl olur ki, dünyada her şeyin ilerlediğini bilip dururken, ben babamdan, atalarımdan aşağı kalayım? Vatan! Vatan! Vatan tehlikede diyorum... işitmiyor musun? Beni Allah yarattı, vatan büyüttü.
 • Anlamak: en büyük rahatlık.
  Karşı konulmaz zoru sosyal zaruretlerin ve kavga: akıl, yürek,yumruk, alabildiğine nefret, kin,alabildiğine merhamet, sevgi,
  insan insanı sömürmesin diye ve daha âdil bir dünya daha güzel bir memleket için...
  Fakat kapattı gazeteyi hışımla:
  «Vatan sevgisinden bahsediyor Nuri Cemil,» dedi, «sıkılıp utanmadan vatan sevgisinden bahsediyor!» Keyifle konuştu Süleyman: « Hele şükür, senin de kızdığını gördüm be .
  Ne sandın idi ya?
  Bahseder.
  Bir yandan vatanı satıp bir yandan böyle bahsettiler.
  Vatan sevgisi mi bu hergelelerde?
  Hangi vatan sevgisi?
  Sandalya, depo, fabrika, çiftlik, apartıman sevgisi. Mülkünü, sermayesini al sandalyasını çek altından, heriflerde düşman toprağı olur vatan.
  Bütün tarih boyunca bu böyle.
 • Aristo’dan bu yana şiirin çeşitli tanımları yapılmıştır.Fakat ne şair ne de okuyucu şiiri tam olarak ifade edebilmiştir.Şiirin kendine özgü bir dili vardır.Bu dil ne başka bir dile aktarılabilir ne de başka bir dilde ifade edilebilir.Bundan yola çıkarak diyebiliriz ki şiir insanın bir güzelliği özlemesidir.Şair bunu kimi zaman coşkunlukla kimi zaman taşkınlıkla ifade eder.
  Arif Nihat Asya işte bu coşkunluk ve taşkınlığı şiirlerinde en güzel biçimde ifade eden bir şairimizdir.Arif Nihat Asya dendiği zaman hepimizin aklına ‘Bayrak’ şiiri gelir.Bu şiir taşkınlık ve coşkunluğun bir arada olduğu,insanda vatan ve millet duygusunu artıran çok güzel bir şiirdir.

  Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü
  Kızkardeşimin gelinliği,şehidimin son örtüsü
  Işık ışık,dalga dalga bayrağım,
  Senin destanını okudum,senin destanını yazacağım.

  Bir şairin şiirlerini en iyi şekilde anlayabilmek için onun hayat hikayesini bilmemiz gerekir.
  Arif Nihat Asya 1904 yılında doğmuştur.Şairin çocukluk ve gençlik yılları (1904-1923) Osmanlı İmparatorluğunun varlık-yokluk kavgasının sonuna yaklaştığı yıllara rast gelmektedir.Bebekken yetim,çocukken öksüz kalması bu yüzden akraba evlerinde kalmak zorunda oluşu onun mizacını oluşturan önemli unsurlar olmuştur.

  Gözlerimiz kan dolu, gezer ağlarız
  Biz öksüz diyarların öksüzleriyiz.

  Şairden bahseden kaynakların çoğu onun son derece esprili,neşeli,dışa dönük ve rahat bir insan olarak tavsif etmektedir.

  ‘Tekerleri dört köşe bir arabaya bindirdiler bizi...
  bir gidiştir gidiyoruz’

  sözü onun ince mizahını ortaya koyan bir sözdür fakat yaşadığı kötü çocukluğun da etkisi görülmektedir.
  Şair bu kitabını 1946 yılında kaleme almıştır.Kitap dört ana bölümden oluşuyor.İlk bölüm Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor,ikinci bölüm Aynalarda Kalan,üçüncü bölüm Köprü ve son bölüm Kubbe-i Hadra’dır.Şair ilk bölümde vatan sevgisi,tarih ve mazi ve tabiat sevgisini işlemiştir.

  Sarsarak köprüleri
  Devler geçti bu yollardan:
  Dudaklarında Hun Türküleri.
  Böyle bir gemide yendi suyu Nuh.
  Ve bu yelkenlerle kanadlandı ruh.

  İkinci bölümde ise en çok aşk,kadın temasını işlemiştir.

  Senin için ne yollar,ne yarlar
  Dolandım da geldim;
  denen uykulardan
  Uyandım da geldim.
  Üçüncü bölümde de daha çok tarih,vatan sevgisi ve din temalarını işlemiştir.
  Dün ana dizinde uyurdu bugün
  Toprakları yastık eden başınız!
  Nerdeler,nerdeler şimdi:sizin de
  Vardı kardeşiniz,arkadaşınız!

  Son bölümde ise çoğunlukla beyitlerle yazdığı şiirleri mevcuttur.Bu şiirlerinde ise tasavvuf,varlık-yokluk problemi ve din temasını işlemiştir.

  Bahtiyardır,işte basmış bağrına
  Konya Mevlana’sını…
  Yaseminler,fesleğenler süslemiş
  Kubbe-i Hadra’sını

  Şair ilk şiirlerinden itibaren çok sade,günlük konuşma diline yakın,pürüzsüz bir dil kullanmıştır.Bu onun şiirlerinin önemli bir özelliğidir.
  Şairdeki vatan ve tarih sevgisini bu şiir kitabına verdiği isimden de anlıyoruz.Şairin bununla bize anlatmak istediği;şehitler tepesi boş değil onu bekleyen biri var.Bu bekleyende Türk bayrağıdır.Bayrak nefes almak için,yaşamak için rüzgarı beklemektedir.Türk askerine meçhul asker diyenlere de onların meçhul asker olmadığını,onların yattığı toprağın belli,tuttukları bayrağın belli olduğunu,onların Türk askeri olduğunu söylüyor.

  Şehitler tepesi boş değil
  Toprağını kahramanlar bekliyor
  Ve bir bayrak dalgalanmak için
  Rüzgar bekliyor

  Bayrak şairi olarak bilinen Arif Nihat Asya, bu kitabıyla vatan ve tarih sevgisini çok güzel bir şekilde dile getirmiştir.Bu kitapta yer alan tüm şiirler Türk olmanın verdiği gurur ve coşkuyla kaleme alınmıştır ve okuyucu da aynı etkileri yaratmaktadır.Aynı gurur ve coşkuyla okuduğum bu kitabı içinde bir damla da olsa vatan ve millet sevgisi olan herkese tavsiye ediyorum.

  Tarihim,şerefim,şiirim,herşeyim;
  Yer yüzünde yer beğen
  Nereye dikilmek istersen
  Söyle seni oraya dikeyim!
 • 'Vatan sevgisi imandandır.'