Giriş Yap
Atatürk’ün kitap sevgisi nasıl başladı
O günlerde (askeri lise yılları) Mustafa ve Ömer Naci iyice yakınlaşmışlardı. Ömer Naci’nin edebiyat bilgisi ve vatan sevgisinden bahseden şiirlere olan derin ilgisi Mustafa’nın, daha önce hiç bilmediği bir alana merak duymasını ve bakış açısının genişlemesini sağladı. Sonraki yıllarda cephede üzerimize mermiler yağarken bile gaz lambasının ışığında kitap okuduğunu hayretle görecektik.
Reklam
·
Reklamlar hakkında
574 syf.
·
8/10 puan
"Gecenin Sonuna Yolculuk" Kitap Yorumu
Çalkantılı bir dönemde çalkantılı bir ruh haline sahip olan karakter Bardamu ve onun dünyası… Bu dünyayla tanışmak benim için zorlayıcı olduğu kadar güzel bir deneyim de oldu. Kitabın her bir bölümüne yepyeni bir felsefik bakış açısı diyebiliriz çünkü kitap boyunca anlatıcı okura belirli konular hakkında fikirlerini ve dönemin özelliklerine karşı gözlemlerini aktarıyor. Hatta fikrimce kitabın asıl kaleme alınma nedeni olayların anlatımından çok anlatıcının düşüncelerini anlayabilip onunla empati kurabilmemizdir. Her düşünceye katılmak zorunda değilsiniz, bu nedenle bu yorumumda gerekli yerlerde “yazar” yerine “anlatıcı” demeyi tercih edeceğim, sonuçta kitap karakter bakış açısıyla anlatılıyor ve muhtemel ihtimalle yazarın fikirlerini okuyor olsak da bir kısmının yalnızca karaktere ait olduğu belli oluyor. Kitapta ilgimi çeken bir noktadan bahsetmek istiyorum. Kitaba ait “Felsefe yapmak denen şey, korkmanın başka bir çeşidinden ibarettir ve insanı olsa olsa alçakça düzmecelere sürükler.” alıntısında anlatıcı felsefeye bakış açısının ne kadar kötü olduğundan bahsetmesine rağmen sürekli bir sorgulama içerisinde, yani bir nevi felsefe yapıyor. Oysaki Bardamu, bu alıntıda olduğu gibi kendini “bir korkak” olarak tanımlıyor, bu nedenle savaştan bile kaçıyor ama kitapta yalnızca korkakların hayatta kalacağını da belirtiyor. Eser boyu bu ve bunun gibi kontrast oluşturan sorgulamalar mevcut, bu noktada yazarın kitabı yazarken biraz da bu fikirlere son noktayı okuyucuya koydurmak istediğini düşünüyorum. Kitap boyunca uzam çok sık değişiyor ve buna bağlı olarak kişiler de değişime uğruyor, bu durumda sürekli olarak karakterlerin de değişime uğramasına ve okuyucunun yeni birileriyle tanışmasına sebep oluyor öyle ki kitaptaki tek karaktere Bardamu ve diğerlerine birer “tipleme” dersek yanılmış olmayız. Kısacası kitap yalnızca Bardamu’ya odaklanıyor. Yazar anlatıcımız Bardamu’yu Fransadaki bir akıl hastanesine, Afrika’ya, Fransa’ya götürüyor ve bu süreçte okura yaşam, ölüm, hastalık, sağlık, mental sağlık, düşünmek, sorgulamak, varoluş, acı, savaş, barış, vatan sevgisi gibi derin konularda güzel alıntılar ve akılda kalıcı olaylar sunuyor. Uzun süredir en çok altını çizdiğim ve bu alıntıları en çok beğendiğim kitap olduğunu düşünüyorum bu kitabın. Kitapta aynı zamanda çok zekice kurgulanmış olaylar da mevcut, tesadüfler, ölümler insanı çabucak etkileyebilecek cinsten. Çok karanlık bir havası olduğundan ve ciddi bir dikkat ile okuma disiplini gerektirdiğinden her okurun çok severek okuyacağını düşünmüyorum ama ben de uzun sürede bitirdiğim bu kitabı bitirdiğimde tatmin olmuş durumdaydım ve kitabın sayfalarını açıp altını çizdiğim yerleri teker teker okuyup bu zevki tekrar yaşamaktan kendimi alamadım. Kitaptaki özel isimlerin çoğu kitabın orijinal dilindeki bazı kelimeleri çağrıştırıyor ve çevirmenin notlarını da okuyarak ilerlerse eğer bu özel isimler okura, anlatıcının o tipleme hakkındaki düşüncelerini daha iyi anlayabilmek açısından güzel bir fırsat oluşturuyor; anlatıcının haz etmediği karakterlerin adı “kötü” sıfatlardan oluşurken sevdikleri “iyi” sıfatlardan oluşuyor. Bu da zaten anlatıcıyla empati kurdurmayı hedefleyen bir eserde şık bir detay oluşturuyor. Bu noktada çevirinin zekice yapıldığını düşündüğümü belirtmemde fayda var. Kitap, betimlemeleri ve duygusal durumlara odaklanıyor olması açısından bana rus edebiyatını da anımsattı ama bu yalnızca bana böyle gelmiş olabilir, böyle düşünmemin ana sebebinin ciddi olaylara ulaşabilmek için bütün detayları okumuş olmamız gerektiği ve böylece detaylar arasında yitip gitmiş gibi hissetsek de olayların eninde sonunda detaylara bağlandığı olduğunu düşünüyorum. Asla eserin “Modern Klasik” özelliklerini taşımadığını da iddia edemem, okuduğum güzel modern klasiklerden olduğunu düşünüyorum. Kitabın sonlarına doğru anlatımın düşüncelerden çok olaylara kaydığını fark ettim, bu bazı okurlar için bir “artı” olabilir çünkü kitap sonlarının hep daha etkileyici olması beklenir ve olay sıklığının giderek artmasıyla hikayeyi asıl etkileyecek karakterlerle sonlara doğru tanışmamız hikayenin akılda kalıcılığını artırabilir. Ben yine de bu kitaptaki öne çıkarılmak istenen şeyin açık ara düşünce ve tartışmalı diyaloglar olduğunu düşünüyorum, bunlar aktarılırken de edebi kaygıdan çok anlama önem verildiğinden bazı okurlar tarafından bu kitap “yeraltı edebiyatı”ndan bir örnek olarak görülüyor sanırsam. Kısacası “Gecenin Sonuna Yolculuk” okura çerezlik, kolay bir okuma deneyimi sunmuyor ama okuduktan sonra oturup düşünmenizi sağlayabiliyor. Uzun soluklu bir okuma deneyimine hazırsanız ve karanlık havasıyla dikkat çeken, ana karakteriyle bağ kurabileceğiniz kadar nefret de edebileceğiniz, bol bol betimleme okuyabileceğiniz bir kitap okumak istiyorsanız bu kitabı size önerebilirim. Görüşümce kitabı yalnız başına okumak yerine yanında başka bir eser daha okurken sıkıldıkça bu esere dönerek okursanız daha zevkli bir okuma deneyimi yakalayabilirsiniz. Şimdilik herkese bol kitaplı günler diliyorum!
Bugün vatan sevgisi her şeyden kutsal olsun da ben yalnız senin aşkınla uğraşayım? Nasıl olur!… Vatan tehlikede diyorum! İşitmiyor musun?
"Enver, biraz kendi içine kapalı, her türlü zevk ve eğlenceden çekingen, gazinolarda filan görünmeyen, mektep hayatında bütün sınıf birincileri gibi kendini yalnız derslerine veren mahcup bir gençti. Ama "Ama vatan aşkı, millet sevgisi üstündü. Ve bunlar için atılmayacağı tehlike yoktu."
Reklam
·
Reklamlar hakkında
Batı edebiyatı notlar 2010
Batı Edebiyatı BATI EDEBİYATI A) ESKİ YUNAN VE LATİN EDEBİYATI Batı edebiyatının kaynağı, Eski Yunan ve La tin edebiyatlarıdır. İsa'nın doğumundan dokuz yüzyıl öncesine giden ve MÖ II. yüzyıla kadar sü regelen Yunan edebiyatının ana kaynağı, Homeros'un llyada ve Odysseia destanları sayılır. Eski Yunan ve Latin edebiyatının önemli sanatçıları şunlardır: 1. HESİODOS: — Didaktik bir şairdir. Didaktik şiirin kurucu su sayılmaktadır. — Yurttaşlarını şiir yoluyla eğitmeye çalışmış; onları adaletli olmaya ve çalışmaya çağır¬mıştır. — Köylü hayatını ve insanların günlük işlerini anlatan ilk şairdir. — İşler ve Günler, en önemli eseridir. 2. SAPPHO: — Yunan edebiyatının en büyük lirik şairi sayıl maktadır. — Şiirlerinde özellikle aşk temasını işlemiş; aş kı, Tanrı'nın bir nimeti olarak görmüştür. Ya¬şadığı çağdan başlayarak, ünü gittikçe ge nişlemiş, kendinden sonraki bazı Yunan ve Latin şairlerini etkilemiştir. — Sappho'nun şiirleri dokuz ciltte toplanmıştır. Şiirlerinden 170 kadar küçük parça kalmıştır. 3. AİSOPOS: — Yalnız fabl türünde yazmıştır. Fabl türünün kurucusu sayılmaktadır. Anlattığı masalların konularını, gezileri sırasında uğradığı Doğu memleketlerinden topladığı tahmin ediliyor. Batı edebiyatında fabl türünde yazan şairler üzerinde derin etkisi görülür. Özellikle, Fran sız şairi La Fontaine, ondan çok yararlan mıştır. — Fabiler adlı bir eseri vardır. 4. AİSKHYLOS: — İlk büyük tragedya şairidir. Tragedyanın gelişmesinde büyük payı vardır. — Eserlerinde gelenekleri ve ahlakı savunur. — Onun eserlerinde insanlar tanrıların iradesiy le hareket eden yaratıklar olarak gösterilir; bunlar ne yaparlarsa yapsınlar, alınyazılarının dışına çıkamazlar. — Doksan kadar eser yazmış olan Aiskhylos'un yalnız yedi tragedyası elimize geçmiş, diğer leri kaybolmuştur. 5. SOPHOKLES : — Aiskhylos'tan sonra yetişen en büyük tra gedya şairidir. Tragedyanın gelişmesinde büyük payı vardır: oyuna üçüncü aktörü kat mış, koroda şarkı söyleyenlerin sayısını 12'den 15'e çıkarmış, trilogia (üçleme) yaz ma geleneğini kaldırmıştır. — Eserlerinde facia, alınyazısıyla mücadeleye girişen insanın yenilmesinden doğmaktadır. — İnsanların çeşitli duygularını ve karakterlerini çözümlemekte çok üstün bir başarı göster¬miştir. — Sophokles, 123 adet tragedya yazmışsa da bunların bazıları korunabilmiştir: Kral Oidi-pus, Oidipus Kolonos'ta, Antigone, Aias, Elektra, Trakhisli Kadınlar başlıca eserleri dir. 6. EURİPİDES: — Aiskhylos ile Sophokles'ten sonra, Atina'nın yetiştirdiği üçüncü büyük tragedya şairidir. — Onun eserlerinin yeniliği, tiyatronun tekniği ile ilgili değil, sahneye çıkarılan kişilerin psi¬kolojisi ile ilgilidir. — Eserlerinde konuşmaya daha çok yer verip "koro"nun rolünü azaltarak tiyatronun geliş¬mesine yardım etmiştir. — Eurlpides, 92 tragedya yazmışsa da eserle rinin ancak 18 tanesi korunabilmiştir. Bunla rın on yedi tanesi tragedyadır. — Kyklops adlı eseri, Yunan edebiyatında "satyr" denen dram türünün tek örneğidir. 7. ARİSTOPHANES: — İlk büyük komedya şairidir. Eserlerinde ta nınmış kişiler ve bazı toplum olayları yeril-miştlr. Bunlarda, geleneğe uyularak, kaba şakalara, küfürlere, açık saçık sözlere de çok yer verilmiştir. — 44 komedya yazmışsa da, bunların ancak 11 tanesi korunabilmiştir. En ünlüleri şunlardır: Atlılar, Eşekarıları, Kuşlar, Kurbağalar, Bulutlar, Barış, Lysistrata 8. HERODOTOS: — Gezileri sırasında halkın din, gelenek ve uy garlıklarını incelemiş, yazılı ve sözlü belge¬lerden yararlanmış, öğrendiklerini olduğu gi bi yansıtmaya çalışmıştır. Herodotos, tarih türünün kurucusu sayılmaktadır. — Herodotos'un Tarih adlı bir tek eseri vardır. 9. PLATON (EFLATUN) — Dünyanın en büyük filozoflarından sayılmak tadır. — Felsefede İdealizmin kurucusudur. Eserlerini diyalog biçiminde yazmıştır. Bazı eserleri şunlardır: Devlet, Kanunlar, Sokrates'in Savunması, Kriton, Phaidon 10. VERGİLİUS — Pastoral, didaktik ve epik şiirler yazmış bir Latin şairidir. — Eski Yunan şairlerinin yolunda yürümüş olan Vergilius'un Boculica, Georgica, Aeneis adlı eserleri vardır. 11. HORATİUS — Latin edebiyatının en büyük şairlerinden sa yılmaktadır. — Yergiler, lirik ve didaktik şiirler yazmıştır. — Odlar, Epodlar, Yergiler, Mektuplar adlı eserleri vardır. 12. PETRARCA — Kendisi Latince şiirlerine değer verdiği hal de, edebiyat tarihi bakımından, halk diliyle yazdığı İtalyanca şiirleri çok önemlidir. — Laura'ya olan aşkını anlattığı bu lirik manzu melerde, aşkın her türlü görünüşü inceden İnceye işlenmiştir. — İtalyanca şiirlerini Canzoniere (türküler) adlı bir kitapta toplamıştır. — Trionfi adlı eseri allegorik bir eserdir. 13. ÇİÇERO — Latin edebiyatının ünlü hatiplerindendir. Dil, edebiyat, hukuk, felsefe alanlarında çalış¬mıştır. — Konuşmalarında, denemelerinde ve mektup larında toplum ve toplum sorunları yer alır. En önemli eseri Nutuklar'dır. B) İTALYAN EDEBİYATI 1. DANTE — 1265 Floransa doğumlu olan Dante, İtalyan şairi ve politikacısıdır. Küçük yaşından baş¬layarak dilbilgisi ve mantık başta olmak üze re çağının bütün bilimleriyle uğraşmıştır. — Rönesans'ı açan en büyük sanatçılardan ol makla birlikte Rönesans'ın temsilcisi değil dir. — En bilinen eseri, ahirete yapılan bir yolculuğu anlattığı İlahi Komedyadır (La Divinla Com-media). Destan türündeki eser Cehennem, Araf ve Cennet isimlerinde üç ciltten oluş¬muştur. Dünya edebiyat tarihinin en büyük eserlerinden biri olarak kabul edilir ve mo dern İtalyanca'nın temelini oluşturur. 2. BOCCACIO — Manzum ve mensur çeşitli eserler yazmışsa da, dünya edebiyatında küçük hikâye türü¬nün kurucusu ve ilk büyük yazarı olarak ta nınmaktadır. — Hikâyelerinin çoğunda insanoğlunun türlü tutkuları, zaafları, kötülükleri, o devrin haya tını bütün girdisi çıktısıyla yansıtacak yolda ve gerçeğe uygun biçimde anlatmıştır. — En önemli eseri, Decameron'dur. 3. ARİOSTO — Rönesans devri edebiyatının en önemli temsilcilerindendir. — Özellikle destan türünde başarı göstermiştir. — En ünlü.eseri, Çılgın Orlando adlı yapma destandır. 4. TASSO — Rönesans devrinde, destan türünün en bü yük şairlerden sayılmaktadır. Eserlerinin ko¬nusunu Ortaçağdan, Hristiyanlık devrinden almakla birlikte, biçim bakımından Homeros'u taklit etmiş, klasik kurallara uymuştur. — Destan, lirik şiir ve tiyatro türlerinde eserler vermiştir. — En önemli eseri destan türündeki Kurtarıl mış Kudüs'tür. C) İSPANYOL EDEBİYATI CERVANTES — Dünyanın en büyük yazarlarından sayılan Cervantes, Don Kişot adlı eseriyle modern romanın kurucusu olmuştur. — Şiir, hikâye, roman, tiyatro türlerinde çeşitli eserler vermiş olan Cerventes'in en ünlü eseri, "Don Kişot’tur. — "Şövalye romanlarını okuya okuya aklını kaybetmiş, Ortaçağ'daki gibi bir gezgin şö valye olmak, dünyadan kötülükleri kaldır mak, haksızlıkları düzeltmek, İnsanlığı mutlu luğa kavuşturmak hayaline kapılan Don Ki şot , gördüğü her şeyi kafasındaki hayallere benzetir: Yel değirmenlerini, insanlara kötü lük eden devlermiş gibi görür, üzerlerine sal dırır..." D) FRANSIZ EDEBİYATI 1. MONTAIGNE — Rönesans'ın ve Fransız edebiyatının en önemli yazarlarındandır. — Serbest düşünmenin öncülerinden sayılmak tadır. — Fransızcayı yabancı öğelerden kurtararak, konuşma dilini yazı dili haline getirmeye ça¬lışmıştır. — Dünya edebiyatına deneme türünün ilk ör neklerini kazandıran ve bu türün temsilcisi sayılan bir şahsiyettir. — Denemeler adlı eseri vardır. 2. CORNEILLE — Fransız tragedyasının kurucusu sayılmakta, bu yüzden "tragedyanın babası" diye anıl¬maktadır. — İnsanları oldukları gibi değil, olmaları gerek tiği gibi göstermiştir. — Tragedyalarının en ünlüleri şunlardır: Le Cid, Horace, Cinna ve Polyeucte. 3. RACİNE — Fransız edebiyatının ve XVII. yüzyılda Klasi-sizm akımının Corneille'le birlikte en büyük tragedya şairi sayılmaktadır. — Comeille'in kahramanları hep iradesi kuvvetli kişilerdir; Racine'in kahramanları ise tutkula rın elinde esir kimselerdir. Racine, bu bakım dan, Yunan tragedya şairi Euripides yolunda yürümüştür. — Andromague, Iphigenie, Phedre adlı tra gedyaları ünlüdür. 4. MOLİERE — Dünyanın en büyük komedya yazarlarından biridir. Devrinde sedece güldürmeyi amaç edinen komedya anlayışına karşılık o, güldü rürken düşündüren bir komedya çığırı aç mıştır. — Eserlerini nükte ve tuhaflıktan çok, gülünç adetler ve karakterler üzerine kurmuştur. — İnsanların ve toplumun İçyüzünü, gülünçlük leri, çirkinlikleri, küçüklükleri, kusurları, ayıp¬ları göz önüne seren Moliere, Fransa'da kendi açtığı karakter ve töre komedyası çığı rının en parlak örneklerini vermiştir. — Gülünç Kibarlar, Kocalar Mektebi, Kadın lar Mektebi, Zorla Evlenme, Tartuffe, Zo raki Hekim, Cimri, Hastalık Hastası, Ki barlık Budalası adlı eserleri vardır. 5. LA FONTAİNE — En çok fabllerde başarı göstermiştir. Çoğu karga, tilki, karınca, kurt, aslan vb. hayvanlar arasında geçen olaylar vasıtasıyla insanların türlü zaaflarını, kusurlarını göstermiştir. — En ünlü eseri Fabller (masallar)'dir. 6. VİCTOR HUGO — Şiir, dram ve roman türlerinde çeşitli eserler yazmış olan Hugo, Cromvvel dramının önsö zünde romantizmin ilkelerini tespit etmiş; çok parlak ve canlı bir üslûpla anlattığı aşk vb. gibi kişisel duygulardan başka, tabiat, özgürlük, vatan ve insanlık sevgisi ile bütün çağdaşlarının düşüncelerine tercüman ol muş, XIX. yüzyılın en büyük sanatçılarından sayılmıştır. — Sefiller, Nötre - Dame de Paris, Kral Eğle niyor, Hemani, Sonbahar Yaprakları, Ak şam Şarkıları adlı eserleri vardır. 7. BALZAC — Dünyanın en büyük romancılarından sayılan Balzac, realizmin kurucularındandır. — Devrinin toplum hayatını ve her tabakadan insanlarını yansıtmakta üstün bir başarı gös¬termiş, ölmez tipler yaratmıştır. — İnsanlık Komedyası genel başlığı altında topladığı romanlarını bölümlere ayırmış, her bölüme ait on, on beş eser vermiştir. — En önemli eserleri arasında Goriot Baba, Vadideki Zambak, Köy Hekimi, Eugenie Grandet sayılabilir. 8. STENDHAL — Bütün eserlerini, kuru denecek kadar süssüz bir üslûpla yazmıştır. — Realist roman çığırının en önemli yazarların dandır. — Gezi, anı, deneme, hikâye ve roman türlerin de eserler vermiş olan Stendhal'in en önemli eserleri, Kırmızı ve Siyah ile Parma Manas tırı adlı romanlarıdır. 9. FLAUBERT — Realizm adı verilen edebiyat okulunun kuru cusu ve en büyük temsilcisi sayılmaktadır. — Eserlerinde kendi kişiliğini gizlemiş, kahra manların duygu ve hareketlerinin gerçeğe uygun olmasını sağlamış, biçim kusursuzlu ğuna ve üsluba son derece önem vermiştir. — Madam Bovary, Salambo, Duygusal Eği tim adlı eserleri vardır. 10. BEAUDELAİRE — Şiirde biçim kusursuzluğuna önem vermekle birlikte, daima kendi izlenimlerini anlatması, açıklığa değil kapalılığa önem vermesi, duy guları kelimelerin açık anlamlarıyla anlat maktan çok ahenkleriyle sezdirmeye çalış ması bakımından sembolizmi müjdelemiştir. — Kötülük Çiçekleri adlı şiir kitabı ünlüdür. 11. EMİLE ZOLA — Natüralizmin kurucusu ve en önemli temsil cisidir. — Deneysel roman geleneğini başlatmıştır. — Bir üslûpçu olmamakla birlikte, tasvir ettiği sahneleri göz önünde canlandırmakta üstün bir başarı göstermiştir. — Meyhane, Germinal, Nana adlı eserleri ün lüdür. 12. MAUPASSANT — Fransız edebiyatının en ünlü küçük hikâye yazarıdır. "Maupassant tarzı" öykü anlayışı edebiyat tarihine geçmiştir. — Gözleme çok önem vermiştir. Özentisiz bir üslupla yazmıştır. E) ALMAN EDEBİYATI 1. GOETHE — Şiir, tiyatro, roman gibi çeşitli türlerde verdi ği eserlerle Alman edebiyatının olduğu kadar bütün dünya edebiyatının da büyük şah siyetlerinden biridir. — Alman edebiyatında romantizm hareketinin başında bulunmuş, İtalya'yı gezdikten sonra, eski Yunan ve Latin sanatının etkisiyle sade, sakin ve saf bir edebiyat çığırına dönmüştür. — Lirik bir şairdir. Şiirlerinin çoğunda geçirdiği çeşitli aşk maceralarının izlenimlerini anlat¬mıştır. — Şiirlerinde, halk şiirlerinin söyleyiş ve ahenk olanaklarından yararlanmıştır. Daha sonraları birtakım felsefi şiirler de yazan Goethe, Fa ust adlı büyük dramında hayat felsefesini iş lemiştir. — Genç Werther'in Istırapları, Roma Elejileri gibi eserleri vardır. 2. SCHILLER — Romantik tiyatronun en önemli şairlerinden dir. Dramlarında genel olarak özgürlük sev¬gisini işlemiştir. — Haydutlar, Don Carlos, Maria Stuart, Wil helm Teli adlı eserleri vardır. F) İNGİLİZ EDEBİYATI 1. SHAKESPEARE — Dünyanın en büyük tiyatro yazarlarından sa yılmaktadır. — Hem dram hem de komedya türünde aynı başarıyı göstermiştir. — Eserlerini nazımla, nesirle veya her iki anla tım yolunu bir arada kullanarak yazmıştır. — İnsanoğlunun en incesinden en kabasına ka dar, her türlü duygu ve tutkusunu sahnede canlandırmakta çok üstün bir başarı göster miştir. — Dramlarının en ünlüleri; Romeo ve Juliet, Hamlet, Macbeth, Othello, Kral Lear'dır. — Komedyalarının en ünlüleri; Venedik Taciri, Yanlışlıklar Komedyası, Windsorlu Şen Kadınlardır. 2. MILTON — Büyük bir üslupçudur. Tasvir ve ruh çözüm lemelerinde çok üstün bir başarı göstermiş tir. — Lirik şiir, dram ve destan türlerinde çeşitli eserler vermiştir. — En önemli eseri, Kaybolmuş Cennet (destan)'tir. 3. DANIEL DEFOE — Kendi maceralı hayat deneylerinden yararla narak, birtakım macera romanları yazmıştır. — En önemli eseri, bir gemi kazası sonunda ıssız bir adaya sürüklenen ve burada tek ba¬şına yaşamak zorunda kalan bir kişinin an latıldığı Robinson Crusoe adlı romandır. 4. J. SWIFT — Devrinin siyaset adamlarını, parti ve din kav galarının iç yüzünü yakından görmüş, hayal kırıklığına uğramış, eserlerinde bu görüşleri nin sonuçlarını yansıtmış, toplum içindeki kötülükleri yermiştir. — En önemli eseri Gulliver'in Gezileri adlı ro manıdır. G) RUS EDEBİYATI 1. PUŞKİN — Romantizm akımının başlıca temsilcilerin-dendir. — Şiir, manzum tiyatro, roman ve hikâye türle rinde çeşitli eserler vermiştir. — Kafkas Esiri, Bahçesaray Çeşmesi, Çin geneler, Yüzbaşının Kızı, Maça Kızı adlı eserleri vardır. 2. TURGENYEV — Realist bir sanatçıdır. Genellikle günlük so runları, devrinin belli başlı toplumsal olaylarını ele almıştır. Eserlerinin çoğunda toprak köle liğinin karşısında bulunmuştur. — Bir Avcının Notları, Rudin, Babalar ve Oğullar, Taşralı Kadın adlı eserleri vardır. 3. DOSTOYEVSKİ — Dünyanın en büyük romancılarından sayılan sanatçı, insanoğluna karşı derin bir merha¬met ve sevgi duymuş; eserlerinde, insan ru hunun en gizli köşelerini inceden inceye çö-zümlemiştir. — Genellikle yoksul kimseleri, başkalarının haksızlık ve tutkularına kurban olanları, ken di tutkularıyla kendilerini helak edenleri ve suçluları ele almıştır. — Ölü Bir Evden Anılar, Suç ve Ceza, Buda la, Karamazov Kardeşler adlı eserleri var dır. 4. TOLSTOY — Modern dünya edebiyatının en büyük yazar larından biridir. — Her türlü yapmacıktan uzak, son derece sa de bir üslupla yazılmış olan eserlerinde, karakterler, olaylar ve törelerle ilgili sahneler gerçeğe çok uygundur. — Eserlerinin hemen hepsinde, büyük bir fikir ve sanat adamının elinden çıkmış olduğunu sezdiren bir düşünce ve hayal zenginliği var dır. — Harp ve Sulh, Anna Karenina, Diriliş, Ivan llyiç'in Ölümü, Yaşayan Ölü, Karanlığın Kudreti adlı eserleri vardır. 5. A. ÇEHOV — Rus edebiyatının gerçekçi çizgide yetiştirdiği en büyük hikayecilerden biridir. Tiyatro eser leri de yazmıştır. Hikâyelerinde keskin bir gözlemcilik vardır. "Durum (kesit) hikâyesi" adı verilen hikâye anlayışının temsilcisidir. — Hikâyelerinden başka Martı, Vişne Bahçesi, Vanya Dayı adlı tiyatro eserleri vardır. H) İSKANDİNAV EDEBİYATI 1. H. İBSEN — Avrupada modern tiyatronun kurucularından sayılır. — Klasik tiyatro eserleri gibi, dramları da sade, süssüz ve sağlam yapılıdır. — Özgürlük, aile, ahlak gibi çeşitli toplum me seleleri üzerinde birtakım dramlar yazmıştır. — Peer Gynt, Brand, Hortlaklar, Halk Düş manı adlı eserleri vardır. 2. KNUT HAMSUN — Eserlerinde, kendi hayatının, yetiştiği çevre lerin derin izleri görülür. — Kişilerin, dış görünüşlerinden çok ruh halleri nin ve bilinçaltı dünyalarının çözümlemeleri¬ne önem vermiş; genellikle silik, sıradan in sanları ele almış; toplumun bireye karşı ka palı kalışını yermiş; toprağa bağlı hayatı yü celtmiş; kırlara karşı duyduğu derin sevginin sonucu olarak tabiat tasvirlerinde çok üstün başarı göstermiştir. — Açlık, Pan, Victoria ve Dünya Nimeti adlı eserleri vardır. I) AMERİKAN EDEBİYATI 1. EDGAR ALLAN POE — Şiir ve hikâye türlerinde eserler veren Poe'nun şiirleri büyük bir değer taşımakta dır. (Bunların içinde en ünlüleri Kuzgun, An nabel Lee ve Çanlar'dır). — Hikâyelerinde, garip ve esrarlı vakalar anla tılmıştır. — Hikâyelerini Acaip ve Çapraşık Hikayeler adlı kitapta toplamıştır. 2. MARK TWAIN — Gezi, otobiyografi, hikâye ve roman türünde çeşitli eserler yazmış olan Mark Twain,Amerikan yazarları arasında en büyük mi zahçı olarak kabul edilmektedir. — Kişileri, olayları ve manzaraları canlandır makta çok üstün bir başarı göstermiştir. — Tom Sawyer'in Maceraları, Mississippi'de Hayat, Huckleberry Finn'in Maceraları adlı eserleri vardır. 3. ERNEST HEMINGWAY — Modern Amerikan edebiyatının en önemli yazarlarından sayılmaktadır. — Hikâye ve roman türlerinde eserler vermiştir. — Silahlara Veda, Çanlar Kimin İçin Çalıyor, İhtiyar Adam ve Deniz adlı eserleri vardır. 4. JOHN STEİNBECK — Modern Amerikan edebiyatının en önemli ro mancılarından biridir. Realist bir çizgide ro¬manlar yazmış, kırsal kesimdeki işçi sorunla rına ağırlık vermiştir. — Gazap Üzümleri, Fareler ve İnsanlar, Sar-dalya Sokağı adlı romanları ünlüdür. 5. JACK LONDON — Amerikan edebiyatının gerçekçi yazarların dandır. Yazdığı roman ve hikâyelerden çok para kazanmış, büyük bir üne kavuşmuştur. Hikâye ve romanlarında vahşi doğadaki can-lıların serüvenlerini ve bunlarla ilişkili insan ları anlatmıştır. — Vahşetin Çağrısı, Kurt Dölü, Deniz Kurdu adlı eserleri önemlidir. Martin Eden, otobi yografik bir romandır.
Reklam
·
Reklamlar hakkında
2
347
3.463 öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.
©2022 · 1000Kitap Web Uygulaması · 2.28.5