• İnsana okuduğu zaman bir şey katmalı kitap, yaşamından, iç ve dış dünyana yönelik argümanlar olmalı içinde.Okuduğun zaman aklında gerçek dünyadan bir şey canlanıp "evet gerçekten de öyle" dememiz lazım ama temeli wattpade dayanan kitaplar ise bunların hiçbirine haiz değil en ufak kırıntısına bile bu yüzden zaman israfı bir oluşum. Bu kitaplar da herhangi bir edebi bir fikre uygun bir şey rastlanmaz sadece ergen kızların dünyevi arzularını tetikleyen, şehvet ve arzular üzerine kurulu. Konuları gece uyurken "ah keşke olsa"dedikleri kendi ego ve arzularını tatmin etmek için 10 dakikada zihinlerinde oluşturdukları şeyler. Dikkat ediniz hayal dünyası diyemiyorum çünkü hayal dünyası dediğimiz insanı veya insanlığı değiştirme potansiyeli vardır değil mi ? Ama bunlar sadece tatminkâr düşünceler.Tamam bu kitaplar basılmaya devam etsin genç kızlarımızın iç dünyasını meşgul edip gerçek dünyadan haberdar olmasın, birbirlerinden hiçbir farkı olmasın, tüketim toplumunun fertleri (köleleri)olsunlar tamam kabul ediyorum ama bu kitaplar revaçta olup en çok satılan olmasınlar. Gerçek edebi yapıtların önünü kapatmasınlar. Gerçek edebi yaptılar ile harmanlanacak kişilerin eğitimine mani olmasınlar.
    Bir ulus ürettiği sanat ve edebi eserler ile var olurlar kendi değerlerini bu eserlerde yansıtırlar gelecek kuşaklara ürettikleri bu eserleri miras bırakırlar.Gelecek kuşaklar bu eserler ile eğitilir ve yetişir. Eğer biz bu kitapları en çok okunan yapıp çoğalmasına fırsat verirsek birkaç jenerasyona kalmaz dil,vatan, bayrak,aile,namus bilincinden yoksun yozlaşmamanın hadsafhada olduğu nesiller oluşur.Bu bilinçden yoksun nesiller önemsemedikleri için bir ulusu oluşturan değerler yok olur ve ulus çöker.Bu yüzden"kitabın içerdiği mevzular bazılarına etik olup bazılarına etik olmayabilir. Bu kişilerin hayattaki inancına kalmış, insanların inançlarına saygı gösterilmeli"diyip geçemiyorsunuz.