Umut Avgın, Kayı 3: Haremeyn Hizmetinde'yi inceledi.
8 saat önce · Kitabı okudu · 6 günde · Beğendi · 8/10 puan

Yavuz Sultan Selim Han.
Bir başka ismiyle , "Hadimu'l-Harameyn Eş-Şerifeyn". Yani 2 Şerefli şehrin (Mekke ve Medine) Hizmetkarı.
8 Sene içerisinde imparatorluğu 2.5 kat büyütmüş gerçek bir Türk Hakanı.
Tüm Türk Gençliğinin, hakkında bilgi sahibi olması gereken bir deha.

Serinin 3. kitabı olan "Haremeyn Hizmetinde", 1. Selim ve babası 2. Bayezıd'ı konu alıyor.
Ahmet Şimşirgil'in, alışılagelmiş sade dili, yer yer abartı fakat genel olarak realiteye çok yakın edebi üslubu ve eğlenceli betimlemeleriyle kitap kendini çok rahat okutturuyor.
Ben özellikle ,Selim Han'ın tahta çıkış mücadelesinin ve Ridaniye-Mercidabık Savaşlarının anlatıldığı bölümlerde oldukça keyif aldım.

Herkese tavsiye ediyorum.

Esra İnan, Şah ve Sultan'ı inceledi.
17 Mar 22:53 · Kitabı okudu · 5 günde · Beğendi · 10/10 puan

Kitap Osmanlı imparatoru Yavuz Sultan Selim ile Safevi devleti hükümdarı Şah İsmail ‘in birbirlerinin topraklarına sahip olma hırsı yüzünden aralarında geçen olaylar ve büyük bir savaş (Çaldıran Savaşı/1514) üzerine kuruludur. Tabi bir de iki büyük hükümdarın aynı hanımı (Taçlı Hatun) sevmesi vardır.

Rojhilat Recep As, bir alıntı ekledi.
17 Mar 00:44

Yavuz Sultan Selim
İhtilâf u tefrika endişesi,
Kûşe-i kabrimde hatta bîkarar eyler beni.
İttihadken savlet-i a’dâyı def’a çaremiz,
İttihad etmezse millet, dağdar eyler beni.

Tarihçe-i Hayat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 68 - Zehra Yayıncılık)Tarihçe-i Hayat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 68 - Zehra Yayıncılık)
Suat Çetin, bir alıntı ekledi.
16 Mar 22:14 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

IV.Murad Han
IV.Murad Han hep dedesi yavuz sultan selim han’a benzemeye çalışırdı.Gerçektende birçok vasıfları onunla uyuşurdu.

Kayı 6: İmparatorluğun Zirvesi ve Dönüş, Ahmet Şimşirgil (Sayfa 144)Kayı 6: İmparatorluğun Zirvesi ve Dönüş, Ahmet Şimşirgil (Sayfa 144)
Suat Çetin, bir alıntı ekledi.
16 Mar 21:44 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Yavuz Sultan Selim Han
Hazineyi kim benden daha çok doldurursa hazine onun mührü ile açılsın.Yok doldurulamazsa hep benim mührüm ile açılsın

Taşlar Yerine Oturdu, Talha Uğurluel (Sayfa 183)Taşlar Yerine Oturdu, Talha Uğurluel (Sayfa 183)
Gül Hanım, bir alıntı ekledi.
14 Mar 19:36 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 9/10 puan

Kardeş katli bahsi üzerine;
Milleti için, vatanı için, devleti için, dini için kendinden, kendi ailesinden, kendi kanından fedakarlıkta bulunmak... Belki de Osmanlılar için kabul edilecek en yüce meziyet onlar adına öğünebileceğimiz en yüksek haslet, onları kötülemek yolunda kullanıldı...
... Kangren olan kolun kesilmesi bütün vücudu kurtarmak için zaruridir...
Zenbilli Ali Efendi Yavuz Sultan Selim'in bazı siyasi uygulamalarına dahi fırsat vermemiş, sert ifadelerle kararlarından vezgeçirmiştir. Bütün bu ilim adamlarının kardeş katli meselesinde sessiz kalmaları bile olayı kabul ettiklerinin açık bir ifadesidir.

Devr-i Gül Sohbetleri, Ahmet Şimşirgil (Sayfa 118)Devr-i Gül Sohbetleri, Ahmet Şimşirgil (Sayfa 118)
Neslihan Akbaş, bir alıntı ekledi.
14 Mar 17:03

(Yavuz Sultan Selim)
"Merdüm-î dîdeme bilmem ne füsûn-etdi felek
Giryemî kıldı füzûn-eşkimi hûn-etdi felek
Şîrler pençe-i kahrımda olurken lerzân
Beni bir gözleri âhûya zebûn-etdi felek"

Osmanlı Padişahlarının Hayat Hikayeleri, Yılmaz Öztuna (Sayfa 112 - Ötüken Neşriyat)Osmanlı Padişahlarının Hayat Hikayeleri, Yılmaz Öztuna (Sayfa 112 - Ötüken Neşriyat)
crzcarz, bir alıntı ekledi.
13 Mar 18:59

Türkiye üstünde hâlâ İsmâil Safevi devrinin politik menfaatlerine dayanan mezhep gayretleri çeşitli yollardan sürüp gitmekte bulunuyor. Eğer Yavuz Sultan Selîm'im kılıcı, Îran'ın siyâsî emellerini parçalamamış olsa idi, bugün Anadolu, Şiî hâkimiyetinin, dolayısıyle de Îran menfaatlerinin bir kalesi olabilirdi.
Eğer Kânûnî Sultan Süleyman, babasının tavsiyelerini dinleyip batı yerine doğuya yüklenmekte devam etseydi, belki de mezhep yolu ile siyâsî çıkar teminine uğraşmakta olan Îran, Sünnîliğin ağır basmasıyle Türkiye'ye karşı daha az zararlı, belki de faydalı olacaktı.

Bağ Bozumu, Samiha Ayverdi (Sayfa 200 - Kubbealtı)Bağ Bozumu, Samiha Ayverdi (Sayfa 200 - Kubbealtı)
Neslihan Çalışkan, Yavuz'u inceledi.
12 Mar 15:28 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

çok güzel kurgulanmış bir tarih kitabıydı tarih kitaplarında bulamadığımız daha çok yaşamlarını anlatır türden bir kitaptı ve Yavuz Sultan Selim'in bilinmedik yönlerini anlatıyordu.