1000Kitap Logosu

Yavuz Sultan Selim

•Sanma şâhım/ herkesi sen/ sadıkâne / yâr olur •Herkesi sen / dost mu sandın / belki ol / ağyâr olur •Sadıkâne / belki ol / bu âlemde / dildâr olur •Yâr olur / ağyâr olur / dildâr olur / serdâr olur. . -Yavuz Sultan Selim Han . (Kendisine hakaret içeren şiirler gönderen Safevi hükümdarı Şah İsmail'e yazdığı şiir. Bu şiir soldan sağa ve yukarıdan aşağıya okunduğunda aynı dizeleri verir. Dünyada benzeri yoktur.)
1
Niyazi Aktaş
bir alıntı ekledi.
Yavuz Sultan Selim Hazretleri rahmetullahi aleyh vefatı yaklaştığı zaman, Hasan Can'a: - "Hasan vakit ne vakittir?" diye sormuş, Hasan Can'ın: "Devletlüm! Vakit, Allah ile beraber olma vaktidir," diye cevap vermesi üzerine, yatağında doğrulmuş ve şöyle demiştir: - "Bre Hasan! Sen bu zaman kadar bizi kiminle bilirdin?" Daha sonra Hasan Can'a, Yasîn Sûresini okumasını emretmiş, Hasan Can Yasîn Sûresini okumaya başlamıştır. "Çok merhametli olan Rab'den bir söz olarak (kendilerine) "Selam” (vardır)." (Yasîn Sûresi, 58) ayetine gelince de, vefat etmiştir.
9
Élûriel
bir alıntı ekledi.
Anlaşıldığına göre Şehzade Mustafa iyi bir idareci ve askerdi, ama muhtemelen içine düştüğü oyunu iyi oynayamamıştı, bunda babasına karşı kendisinde oluşan büyük güvenin rolü olduğu muhakkaktır. Kendisinin fiziki olarak dedesi Yavuz'a benzediği konusunda kaynaklarda bazı vurgular yapılır, fakat minyatürlerine dikkat edilirse şehzadelerin sakallı olmaması lazım gelirken onun sakallı olarak resmedildiği, babasının yanında sakallı olarak bulunduğu ve sima itibarıyla da bu haliyle Yavuz Sultan Selim'e pek benzemediği görülür. Atak bir şahsiyeti bulunduğu ve bu açıdan dedesinin (Yavuz'un) yolunda ilerlemek arzusunda olduğu söylenebilir. Fakat babası Sultan Süleyman'ın büyük atası II. Bayezid'le kıyas bile kabul etmeyecek büyük bir gücün sahibi olduğunun farkında olamamışa benzemektedir.
Cansu Canan Özgen
Sayfa 185 - 186 Kronik Kitap, 3. Baskı: Ağustos 2021 | Kanuni Sultan Süleyman, Feridun M. Emecen
4
Élûriel
bir alıntı ekledi.
Sert bir sultan olarak tanınan Sultan Selim'in oğluna karşı muamelesinin niteliği hakkında Evliya Çelebi kaynaklı bazı rivayetler dışında çok bilgi yok. Evliya Çelebi de genellikle Yavuz'un oğlunu kendisine rakip olarak görüp ortadan kaldırma teşebbüsleriyle ilgili masalımsı bilgiler verir. Bunların doğru olma ihtimalinin bulunmadığını düşünüyorum, çünkü Yavuz'un geride kalan tek oğlu Süleyman'dır ve Osmanlı imparatorluğunun yegane veliahdı durumundadır. Aksine, onun iyi yetişmesi ve tahta hazırlanması için gereken şartları bizzat Yavuz'un sağladığını düşünmek kabildir. Hatta gittiği uzun soluklu seferler dolayısıyla yerine vekil olması yahut Edirne kesiminde sınırları koruma altına alması için oğlunu 1513'te idareci olarak göndermiş olduğu Manisa'dan getirmişti.
Cansu Canan Özgen
Sayfa 177 - Kronik Kitap, 3. Baskı: Ağustos 2021 | Kanuni Sultan Süleyman, Feridun M. Emecen
19