Anthony Stevens

Anthony Stevens

Yazar
8.3/10
10 Kişi
·
25
Okunma
·
4
Beğeni
·
587
Gösterim
Adı:
Anthony Stevens
Unvan:
Jung'cu analist ve psikiyatrist
Doğum:
27 Mart 1933
Jung'a göre yaşamın esas amacı, içimizdeki gücü keşfetmek, kendi gerçeklik algımızı takip etmek ve başlı başına bir bütün olmayı başarmaktı.
Dışadönük kişi genellikle "girgin, dobra ve şartlara uyum sağlayan bir doğaya sahiptir; bağlanmakta zorluk çekmez ve çoğu zaman bilinmeyen durumlar karşısında kaygısız ve kayıtsız bir özgüvenle ileri atılır"

İçedönük ise, "her şeyi içine atan, kararsız, dalgın, bitkin bir doğaya sahiptir; kendine bir hedef belirlemekten çekinir, her daim savunmadadır ve her şeyi kuşkuyla tetkik etmeyi tercih eder"
Anthony Stevens
Sayfa 121 - TE VII, s. 43
"İnsanlara karşı yoğun bir ilgi duymaya başlamıştım; ancak, içyüzlerini gördüğüm an büyü kayboluyordu. "
"Her erkeğin içinde ebedi bir kadın imgesi yer alır; fakat o, şu ya da bu kadın değildir; o, mutlak dişiliğin imgesidir. Bu, temelde bilinç dışı bir imgedir ve ilksel kökenli kalıtsal bir etmendir. .. "

"Kadını da eril bir öğe dengeler ve bu nedenle de tabiri caizse onun bilinç dışında da eril bir iz bulunur..."
Jung'a göre nevroz, temel olarak, yaşamın getirdiği bir zorluk karşısındaki kendini yetersiz hisseden bireyin kaçmasıydı.
Anthony Stevens
Sayfa 168 - Dost Kitabevi
Bu yaşadıkları altı yıllık dostluk Jung adına nasıl bir keşif ve hazırlık dönemi olduysa, Freud için de bakış açısının daraldığı ve mutlak doğruluklarına inandığı düşüncelerini eleştirmeye kalkışanlara karşı müthiş hoşgörüsüz davrandığı bir zaman dilimi oldu.
Anthony Stevens
Sayfa 57 - Dost Kitabevi Türkçesi: Nursu Örge
1922'de Zürih'in kuzeyindeki çok güzel bir gölün kıyısında yer alan Bollingen'de bir arazi satın aldı ve oraya ufak bir kule inşa etti; geri kalan yaşamının farklı zamanlarında çevresine eklentiler yaparak onu mimari bir mandalaya dönüştürdü.
https://resmim.net/f/V8iPL3.jpg
219 syf.
·4 günde·9/10
Kitap, Analitik Psikoloji'nin kurucusu Psikanalist ve filozof Dr. Carl Gustav Jung'un hayatını anlatmaktadır. Jung'un doğumundan itibaren hem kendisinin hem de ailesinin hayatı detaylı olarak incelenmiştir. Elbette ki Jung'un gelişimindeki en önemli dönem olan Freud'la birlikteliği ve ayrılmaları da kitaba konu olmuştur. Bunun dışında eserin Jung'u tanımak ve anlamak adına okunacak birincil kitaplardan olduğunu düşünüyorum. Jung'un teorileri, arketip kavramı, kişilik yapıları yeterli düzeyde anlatılmış. Dil ise gayet akıcı ve açık. Keyifli okumalar dilerim.

Jung'un eserleri:
Archetype: A Natural Histor of the Self (Arketip: Benliğin Doğal Tarihi) , (Londra: Routledge & Kegan Paul, 1982) ; başta çocuk ve ergen gelişimi bağlamında, Jungçu kuramın biyolojik temelleri üzerine bir çalışma.
The Two Million-Year-Old Self (İki Milyon Yaşındaki Benlik),
(College Station: The Texas A&M Univcrsity Press, 1993) ; bu kitapta Jung'un düşüncesi ile etoloji, antropoloji, dil bilim ve psikiyatri arasındaki bağlar anlatılıyor.
Private Myths: Dream and Dreaming (Şahsi Mitler: Düşler ve Düş Görmek) , (Londra: Hamish Hamilton, 1995); bu kitapta, son araştırmalar ışığında Jung'un düş kuramlarının güncel konumu inceleniyor.
An lntelligent Person's Guide to Psychotherapy (Zeki İnsanın Psikoterapi El kitabı) , (Londra: Duckworth, 1998) .
Ariadne's Clue: A Guide to the SymbolsofHumankind (Ariadne'nin İpucu: İnsana Ait Sembollerin El kitabı) , (Londra: Ailen Lane ve Princeton University Press, 1998) .
Evoluıionar Psychiatr: A New Beginning (Evrimsel Psikiyatri: Yeni Bir Başlangıç) , (Londra: Routledge, 2. Baskı, 2000) ; Jung'un arketipik kuramının çağdaş psikiyatri ve psikoterapi üzerindeki etkilerine dair bir çalışma.

Jung üzerine diğer yazarların yazdığı seçme kitaplar:

Bennet, E. A., Meetings with Jung) Jung'la Görüşmeler) , (Londra: Anchor Press, 1982) .
Brome, Vincent, ]ung: Man and Myth Jung: Bir İnsan ve Efsane), (Londra: Macmillan, 1978) .
Hannah, Barbara, Jung: His Life and Work Jung: Yaşamı ve Çalışmaları) , (Londra: Michael Joseph, 1977).
Hayman, Ronald, A Life of Jung (Jung'un Yaşamı), (Londra: Bloomsbury, 1999) .
Hopcke, Robert H., A Guided Tour o the Sdecied Works of C. G. Jung (C. G. Jung'un Seçme Eserlerine Açıklamalı bir Bakış), (Boston: Shambhala, 1989) .
Jaffe, Anicla, Form the Life and Work of C. G. Jung (C. G. Jung'un Yaşamı ve Eserleri), (Londra: Hodder & Stoughton, 1971) .
Stern, Paul J. C. G. Jung - The Haunied Prophet (C. G . Jung - Huzursuz Mesih) , (New York: George Brazillier, 1976) .
Stevens, Anthony, (Jung Üzerine) , (Londra: Penguin, 1990) , Jung'un düşüncelerinin, yaşamı bağlamında ve insanlığın yaşam döngüsüyle ilişkili olarak gelişimini inceliyor.
Storr, Anthony, ) Jung (Londra: Fontana/Collins, l973; Routledge, 1991) .
Van der Post, Laurens, Jung and ıhe Sıor of our Time Oung ve Zamanımıza bir Bakış) , (New York: Pantheon Books, 1975).
Yon Franz, Marie-Louise, C. G. Jung: Hi Myth in our Time (C. G. Jung: Yarattığı Mitin Günümüzdeki Yeri) , (Londra: Hodder & Stoughton, 1975).
219 syf.
·8 günde·9/10
Çok akıcı , açık bir şekilde fazla ayrıntılara girmeden ama gerekli şekilde jung' un hayatı , analitik psikolojisi anlatılmış . Jung u anlamak için daha fazla okuma yapmak lazim ama orta seviye için bu kitap çok guzeldi.
219 syf.
·Beğendi·8/10
Jung'un biyografisini ve çalışmalarından kısa kesitler içeriyor. Jung okumaya başlamak için güzel bir kitap kısa ve öz.

Yazarın biyografisi

Adı:
Anthony Stevens
Unvan:
Jung'cu analist ve psikiyatrist
Doğum:
27 Mart 1933

Yazar istatistikleri

  • 4 okur beğendi.
  • 25 okur okudu.
  • 1 okur okuyor.
  • 39 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.