Clifford D. Conner

Clifford D. Conner

Yazar
8.6/10
18 Kişi
·
50
Okunma
·
4
Beğeni
·
764
Gösterim
Adı:
Clifford D. Conner
Unvan:
Araştırmacı, Yazar
Kadınlar geleneksel kahramanlık anlatılarına hiçbir zaman tam anlamıyla dahil edilmemişlerdir. Bunun nedeni kadınların genetik anlamda erkekler kadar akıllı olmadıkları değil, tarih boyunca eğitim almalarını ve bilimle ilgili meslek alanlarında var olmalarını imkansız kılan sosyal bariyerlerle engellenmiş olma­ larıdır.
" Sokrates'in fikirlerinin en başta gelen yorumcusu olan Eflatun, "Avrupa'nın düşünme şekli üzerinde yüzyıllarca baskın olacak" ve insanlığın büyük bedeller ödeme­sine neden olacak" şekilde "matematiğin idolleştirilmesinin" te­mel sorumlusudur.
Birkaç kaynaktan duyduğuma göre en hassas denge algıla­yıcısı bir erkeğin testisleriydi ve gece olduğunda ya da ufuk belirsizleştiğinde veya teknenin içerisindeyken, bu yöntem bir adanın açıklarındaki okyanus kabarmasının odağının bulunması için kullanılıyordu
Epikur insanlığı batıl inanctan özgürleştirmek için bir hareketi örgütleyen, tarihin tanıdığı ilk insandır. MÖ 2. Yüzyılda tarihçi Polibus, dinin kökeninin asi kalabalıkları ehlilestirmek için kasten uydurulmus bir yalan olduğunu öne sürdü.
İnsanın evrimi beyinden kaynaklandıysa, bu süreçteki ön önemli rolü, doğal üstünlükleri kendilerine ve genlerine varolma mücadelesinde öncelikli bir avantaj sunmuş olan, entelektüel eli­ tin ilk versiyonu sayılabilecek ortalamanın üzerinde zeka seviye­ sine sahip -bireyler üstlenmişti. Ama fosil kanıtlar bunun tam tersini işaret etmektedir. Dil kabiliyeti, modern bilim öncesi bil­ gi ve en nihayetinde bilimle birlikte insanın zekası, tüm insanım­ sı nüfusun -"çalışan insanların"-araç yapma ve araç kullanma faaliyetlerinden doğmuştu.
Hipotezler üzerine tekrarlanan denemeler, onları yeni ve­rilerle test etmek, daha önceden bilinen gerçeklerle enteg­re etmek ve desteklenmeyen hipotezleri reddetmek sade­ce batılı bilim adamları ve dedektiflere özgü düşünsel alış­kanlıklar olsa, bu gerçekten şaşırtıcı olurdu. Tam tersine, Kung davranışı, insan beyninin, insan yaşamının gerektir­diği şartlara göre geliştiğini göstermektedir . .. İnsan, basit bir koku alma duyusuna sahip olmasına karşın, zihinsel bir gelişim ve öğrenme sürecinden geçerek avlanmada başarılı olabilen tek memelidir
Taş Çağından bu yana; parlak zeka ya da yetenek açısından çok az geliştik veya hiç gelişmedik; kazanımlarımız, kayde­dilmiş entellektüel başarı yığınlarımızdan ibaret. Herbiri­miz bir diğerimizin omuzlarında yükseldik; daha çok şey biliyor ve daha çok anlıyor olabiliriz; ama zekalarımız asla daha gelişmiş değil... İlkel hayat nasıl ki artık kötü, hayva­ni ve kısır olarak nitelendirilemiyor, aptallık, cehalet ve ba­tıl inancın esiri bir hayat olarak da karakterize edilemez.
580 syf.
·62 günde·Beğendi·10/10
Bilim ve keşifler dünyasında sahne ışıklarının altındakiler değil, onlara yolu açanlara dikkatimizi yöneltiyoruz; büyük kişilik ve bilgelik anlayışlarını bir kenara koyup kolektif bir çalışmayla büyüyen bilimi, halktan ve zanaatten doğan, önceki bilginin değişikliğe uğratılması ile ilerleyen bilimi anlıyor, çiçek hastalığına karşı aşı kullanmayı gösteren ilk kişinin Afrikalı bir köle olmasını, bilimin başlangıcının söz değil eylem, yani parlak kuramcıların açıklamaları değil, sıradan insanların üretken el becerileri olduğunu kısaca adsız mucitlerin, yüzlerce yıllık yerel birikimlerin günümüzü şekillendiren etkenler olduğunu, felsefenin ve bilimin antik Yunan'da başlamadığını Platon ve Aristo nun özgür düşüncenin kurucuları değil belki de engelleyicileri olduğunu, coğrafi keşiflerin aslında coğrafi yağmalama, katliam ve hırsızlık olduğunu anlıyoruz.

Yazarın biyografisi

Adı:
Clifford D. Conner
Unvan:
Araştırmacı, Yazar

Yazar istatistikleri

  • 4 okur beğendi.
  • 50 okur okudu.
  • 3 okur okuyor.
  • 87 okur okuyacak.
  • 2 okur yarım bıraktı.