Ranajit Guha

Ranajit Guha

Yazar
9.0/10
1 Kişi
·
7
Okunma
·
1
Beğeni
·
960
Gösterim
Adı:
Ranajit Guha
Unvan:
Hintli Güney Asya Tarihçisi, Yazar
Doğum:
Siddhakati, 23 Mayıs 1922
Hintli Güney Asya tarihçisi. Tarihyazımı alanının çehresini değiştiren Subaltern Studies (Madun Çalışmaları) grubunun kurucusu ve 1982'den itibaren grubun çalışmalarının yayınlandığı aynı adlı antolojilerin kurucu editörüdür. 1960'larda Hindistan'dan ayrılıp İngiltere'ye göçen Guha 1988'de emekli olana kadar Hindistan, İngiltere, ABD ve Avustralya'da çeşitli üniversitelerde çalışmıştır ve halen Viyana'da yaşamaktadır.
Sömürgeci, milliyetçi ve çoğunun içinden geldiği Marksist tarih anlayışlarını sıradan insanları fail olarak görememekle, eylemliliklerini değerlendirememekle suçlayan ve şimdiye kadar geleneksel tarih anlatılarından dışlanmış olan köylüler, kabile mensupları, işçiler gibi "madun" kesimlerden (terimi Gramsci'den ödünç almışlardı) insanların sürdürdükleri hayatı tarihyazımının merkezi haline getiren Madun Çalışmaları grubu, başlangıçta Guha'nın öncülüğünde bir araya gelen altı tarihçiden oluşuyordu. Guha Subaltern Studies'in ilk altı cildinin editörlüğünü yaptıktan sonra bu işi diğer arkadaşlarına devretmesine rağmen antolojilere katkıda bulunmayı sürdürdü. Guha burada yayımlanan, başta "Sömürge Hindistanı'nın Tarihyazımının Bazı Veçheleri Üzerine" adlı artık bir klasik sayılan makalesi olmak üzere çok sayıda makalesinin yanı sıra tarih, tarihyazımı ve siyaset alanında çok önemli kitaplara imza attı: A Rule of Property for Bengal (1963, 1996), Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India (1983) ve Dominance without Hegemony: History and Power in Colonial India (1998).
Dünya-tarihi, fethedilenler ve sömürgeleştirilenler üzerindeki hakimiyetini bir hegomanya suretiyle taçlandırmak için Tarih-öncesine gerek duyan Batılı güçlerin sömürgeci kariyerlerinden alır içeriğini. Çünkü böyle bir hegemonyanın peşinde olan herhangi bir güç- ki bütün liberal- emperyalist devletler bu emeli beslerler - imparatorluk inşa etmek için tabi halkın sömürgelik öncesi geçmişini kendi çıkarları için ya doğrudan kullanacak ya da aynı amaca dahi incelikli yollardan ulaşmak için onu yeniden yazarak isteyeceklerdir.
" Herşeyin bulunduğu" sınırın içindeki herşey, Germenik diyar hüsnütabiriyle adlandırılan Avrupa ulus- devletlerinin oluşturduğu Dünya- tarihine karşılık gelir. "Hiçbir şeyin bulunmadığı " sınırın dışındaki hiçbir şey ise, Tarih- öncesinin bölgesidir. Geist adına konuşan emperyalist bir felsefe tarafından buraya yerleştirilen toprakların ve halkların tarihselliği vardır, ama tarihleri yoktur.
Dünya-tarihine kabul edilme koşullarının Avrupa lehine askıya alınmasını ya da değiştirilmesini sağlayan ve dünyanın geri kalan kısmına katı bir şekilde dayatılan ayrım Hegel'in evrimsel ilerleme fikri ışığında düşünüldüğünde, bu ayrım zamanının biraz ilerisinde olan, ama bilimsel açıdan hiç de tarafsız olmak gibi bir iddiası olmayan Darvinci bir teoridir. Bilâkis, güçlülerin zayıflar üzerindeki zaferi , doğru ve yanlışa ilişkin hayli kadim ve daha üstün olduğu farzedilen bir anlayışa göre hem gerekli hem de haklı addedilir. Hegel Hukuk Felsefesinde "devlet kurmak kahramanların hakkıdır" der. Bu uygulamanın yardımseverlik ruhuyla mı ya da şiddete başvurarak mı yapılmadığının, hatta sözcüğün bilinen anlamıyla kötü olmasının pek bir önemi yoktur; zira burada söz konusu olan şey, kendisin faili olarak hareket eden kahramanın eylemlerinde nesneleşen ve fiili hale gelen İdea'dır.
"Birçok ülkenin tarihinin, Batılı tarih felsefesinde kendine dayanak bulunan emperyalist amaçlarla yazıldığını, bazı halkların "tarihsizliğe" layık görülerek bütünüyle yok sayıldığını, birilerinin tarihin hikayelerinden sürekli dışlandığını biliyoruz" Yazar notu.

Yazarın biyografisi

Adı:
Ranajit Guha
Unvan:
Hintli Güney Asya Tarihçisi, Yazar
Doğum:
Siddhakati, 23 Mayıs 1922
Hintli Güney Asya tarihçisi. Tarihyazımı alanının çehresini değiştiren Subaltern Studies (Madun Çalışmaları) grubunun kurucusu ve 1982'den itibaren grubun çalışmalarının yayınlandığı aynı adlı antolojilerin kurucu editörüdür. 1960'larda Hindistan'dan ayrılıp İngiltere'ye göçen Guha 1988'de emekli olana kadar Hindistan, İngiltere, ABD ve Avustralya'da çeşitli üniversitelerde çalışmıştır ve halen Viyana'da yaşamaktadır.
Sömürgeci, milliyetçi ve çoğunun içinden geldiği Marksist tarih anlayışlarını sıradan insanları fail olarak görememekle, eylemliliklerini değerlendirememekle suçlayan ve şimdiye kadar geleneksel tarih anlatılarından dışlanmış olan köylüler, kabile mensupları, işçiler gibi "madun" kesimlerden (terimi Gramsci'den ödünç almışlardı) insanların sürdürdükleri hayatı tarihyazımının merkezi haline getiren Madun Çalışmaları grubu, başlangıçta Guha'nın öncülüğünde bir araya gelen altı tarihçiden oluşuyordu. Guha Subaltern Studies'in ilk altı cildinin editörlüğünü yaptıktan sonra bu işi diğer arkadaşlarına devretmesine rağmen antolojilere katkıda bulunmayı sürdürdü. Guha burada yayımlanan, başta "Sömürge Hindistanı'nın Tarihyazımının Bazı Veçheleri Üzerine" adlı artık bir klasik sayılan makalesi olmak üzere çok sayıda makalesinin yanı sıra tarih, tarihyazımı ve siyaset alanında çok önemli kitaplara imza attı: A Rule of Property for Bengal (1963, 1996), Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India (1983) ve Dominance without Hegemony: History and Power in Colonial India (1998).

Yazar istatistikleri

  • 1 okur beğendi.
  • 7 okur okudu.
  • 1 okur okuyor.
  • 5 okur okuyacak.