1000Kitap Logosu
Abdullah Yolcu
Abdullah Yolcu
Abdullah Yolcu

Abdullah Yolcu

Yazar
Derleyen
BEĞEN
TAKİP ET
0.0
0 Kişi
3
Okunma
2
Beğeni
31
Gösterim
Doğum
Kerkük, 1958
Yaşamı
Abdullah YOLCU / Abdullah b. Abdulhamid b. Abdulmecid alu İsmail el-Bezzaz el-Türkmanî el-Eserî el-Irâkî - 1378 h./1958 m. Kerkük / Irak’ta doğdu. - 1406 h./1986 m. İstanbul’a yerleşti. - 1412 h./1992 m. yılında Guraba Yayınevi’ni kurdu. - 1431./2009 m. yılında İslam davası taşıyan hocalarıyla birlikte Müslüman Alimler Birliği’nin kuruluşunda yer alarak Yüksek Konsey Üyesi ve Türkiye Temsilcisi olmuştur. Davet yapmak için Guraba Yayınevi’ni Kurdu: Irak’ta ilim tahsilini tamamladıktan sonra birçok İslâm ülkesini gezerek hem çeşitli hocalardan ders ve icazet almış hem de davet çalışmalarında bulunmuştur. Daha sonra da davet yapmak; hak İslâm’ı, sahih akîdeyi ve nebevî terbiyeyi dört imamın yolunu takip ederek ehl-i sünnet ve’l-cemaat menheci üzere (Türkçe olarak) yaymak gayesiyle Türkiye’ye gelip Guraba Yayınevi’ni kurmuştur. Bu yayınevi, Türkiye’de bu metodla amel eden Türklerin çekirdeğini oluşturmuştur. Yüce Allah’a hamdolsun ki, kuruluşundan beri de orta yol ve itidal üzere (yani dört imamın itikadı ve ameli üzerine) sürdürdüğü davet çizgisini ve davetin merkezi olma konumunu devam ettirmektedir. 1412 h./1992 m. yılında kurulan yayınevi, Ayasofya ve Sultanahmet Camilerinin yakınında, Cağaloğlu'nda olup İstanbul’un merkezindedir. * Türkiye'de uzun yıllar boyunca sürdürdüğü davet ve irşad çalışmaları sayesinde birçok talebe yetiştirmiştir. * Davet ve irşad faaliyetlerini daha geniş kitlelere ulaştırabilmek amacıyla Guraba-der Cemiyetini kurmuştur. Bu cemiyetin, yayınları ve dersleri vasıtasıyla aktif olarak davet çalışmasına hizmet etmesini sağlamaktadır. * Gerek bu cemiyet gerek diğer cemiyet ve etkinlikler vasıtasıyla haftada 4 gün ders vererek davet çalışmasını yürütmektedir. * Ayrıca internet üzerinden de hem ders vererek hem de gelen soruları cevaplayarak davet ve irşad çalışmalarına devam etmektedir. * Halen Kuveyt merkezli "Müslüman Âlimler Birliği" Kurucusu, Yüksek Konsey Üyesi ve Türkiye Temsilcisi olup bu birlikteki İslâmî faaliyetlerine de devam etmektedir.
Henüz kayıt yok