Ali Pekcan

Ali Pekcan

YazarÇevirmen
8.0/10
2 Kişi
·
13
Okunma
·
0
Beğeni
·
583
Gösterim
Adı:
Ali Pekcan
Unvan:
Yazar,akademisyen
Doğum:
Konya, 1965
1965 yılında Konya’da doğdu. İlk-orta ve lise tahsilini aynı ilde tamamladı. Yüksek öğrenimini 1988 yılında Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde bitirdi. D. İ. B. da, Konya’ya bağlı Taşkent ve Çumra ilçelerinde vaizlik (1990–1993), Ağrı ili Tutakilçesinde İlçe müftülüğü görevlerinde bulundu. (1996) Daha sonra Diyanet işleri başkanlığına bağlı Konya/Selçuk Yüksek Dinî İhtisass Merkezi ‘Fıkıh Usulü veMakâsıdü’ş-Şerîa’ dersleri Eğitim görevliliğine atandı. (1997) Daha sonra bu merkezde ‘Başöğretmen’ unvanını aldı. (2007) Halen bu görevini sürdürmekte olan Ali Pekcan, 1991 yılında adı geçen üniversitede ‘İslâm Hukuku’ dalında ‘Dört Mezhep İmamına Göre İcmâ’ın Delil Oluşu’ isimli çalışmasıyla mastırını, 1999 yılında ise ‘İslâm Hukuku Usulünde Zarûriyyât Hâciyyât ve Tahsîniyyât Meselesi’ adlı çalışması ile de doktora çalışmasını tamamlayarak doktor oldu. Bahsi geçen doktora çalışması bazı yeni ilavelerle ‘İslâm Hukukunda Gâye Problemi –Zarûriyyât / Hâciyyât / Tahsîniyyât’ (İstanbul 2003) adıyla Rağbet yayınları tarafından neşredilmiştir. Evli ve iki çocuk babası olan müellifin çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri ile çok sayıda çeviri ve telif eseri bulunmaktadır.

GİRDİĞİ DERSLER:

1-Fıkıh Usulü (İslam Hukuk Metodolojisi)

2-Makasıd Teorisi (İslam Hukuk Felsefesi)

3-İslam Düşüncesi/Eleştirel Düşünce.

4-Kur’ân-ı Kerim Meali

5-İslam Akait ve Kelamı

6-Fıkıh Klasik Metinler (el-İhtiyar-el-Hidâye)

7-Mukayeseli Fıkıh metinleri. (Bidayetül-Müçtehid)

8-İslam Fıkhına Giriş, (el-Medhal).

9-Güncel Fıkıh Problemleri.
Sizden birisi, kendisi için arzu edip istediği (güzel) bir şeyi diğer müslüman kardeşleri için istemedikçe olgun mü'min olamaz.
İyilik, vicdanın, yaptığı şey için huzur duyduğu, kalbin de tereddüte düşmediği hareketlerdir. Kötülük ise,insanlar doğru bulsalar ve iyidir deseler bile, içini rahatsız eden, kalbinde tereddüt meydana getiren şeydir.
Sahih-i buhari ile Sahih_i Müslim'den seçilmiş içerisinde (52) hadis bulunan ve bir saat gibi bir zamanda okunup biten kitap.Kitabın başında imam Nevevi'nin hayatından da kısaca bahsedilmiş.

Yazarın biyografisi

Adı:
Ali Pekcan
Unvan:
Yazar,akademisyen
Doğum:
Konya, 1965
1965 yılında Konya’da doğdu. İlk-orta ve lise tahsilini aynı ilde tamamladı. Yüksek öğrenimini 1988 yılında Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde bitirdi. D. İ. B. da, Konya’ya bağlı Taşkent ve Çumra ilçelerinde vaizlik (1990–1993), Ağrı ili Tutakilçesinde İlçe müftülüğü görevlerinde bulundu. (1996) Daha sonra Diyanet işleri başkanlığına bağlı Konya/Selçuk Yüksek Dinî İhtisass Merkezi ‘Fıkıh Usulü veMakâsıdü’ş-Şerîa’ dersleri Eğitim görevliliğine atandı. (1997) Daha sonra bu merkezde ‘Başöğretmen’ unvanını aldı. (2007) Halen bu görevini sürdürmekte olan Ali Pekcan, 1991 yılında adı geçen üniversitede ‘İslâm Hukuku’ dalında ‘Dört Mezhep İmamına Göre İcmâ’ın Delil Oluşu’ isimli çalışmasıyla mastırını, 1999 yılında ise ‘İslâm Hukuku Usulünde Zarûriyyât Hâciyyât ve Tahsîniyyât Meselesi’ adlı çalışması ile de doktora çalışmasını tamamlayarak doktor oldu. Bahsi geçen doktora çalışması bazı yeni ilavelerle ‘İslâm Hukukunda Gâye Problemi –Zarûriyyât / Hâciyyât / Tahsîniyyât’ (İstanbul 2003) adıyla Rağbet yayınları tarafından neşredilmiştir. Evli ve iki çocuk babası olan müellifin çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri ile çok sayıda çeviri ve telif eseri bulunmaktadır.

GİRDİĞİ DERSLER:

1-Fıkıh Usulü (İslam Hukuk Metodolojisi)

2-Makasıd Teorisi (İslam Hukuk Felsefesi)

3-İslam Düşüncesi/Eleştirel Düşünce.

4-Kur’ân-ı Kerim Meali

5-İslam Akait ve Kelamı

6-Fıkıh Klasik Metinler (el-İhtiyar-el-Hidâye)

7-Mukayeseli Fıkıh metinleri. (Bidayetül-Müçtehid)

8-İslam Fıkhına Giriş, (el-Medhal).

9-Güncel Fıkıh Problemleri.

Yazar istatistikleri

  • 13 okur okudu.
  • 1 okur okuyor.
  • 16 okur okuyacak.