Annie Thébaud-Mony

Annie Thébaud-Mony

Yazar
8.8/10
6 Kişi
·
11
Okunma
·
0
Beğeni
·
373
Gösterim
Adı:
Annie Thébaud-Mony
Unvan:
Fransız sosyolog
Doğum:
1944
1944 doğumlu, Fransız sosyolog. İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında araştırmacı ve uzman. 1983’te Fransa’nın köklü kurumlarından Ulusal Sağlık ve Tıp Araştırmaları Enstitüsü’ne (INSERM) girmiş, 1992’de aynı kurumun araştırma bölümü yöneticiliğine atanmıştır; bugün de kurumun onursal başkanıdır. Asıl işveren alt işveren iş ilişkisi, işçi sağlığı ve iş güvenliği, mesleki kanserler, kanser karşısında eşitsizlikler, meslek hastalıklarının telafisi ve önlenmesi, 1983 ile 2010 arasında üzerinde çalıştığı araştırma konularıdır. Ayrıca, 13. Paris Üniversitesi Mesleki Kanserler Bilimsel İşbirliği Topluluğu’nun (GISCOP 9) yöneticisidir. Amyant (asbest) kullanımına karşı uluslararası düzeyde mücadele eden birliklerin oluşturduğu Ban Asbestos Ağı’nın da sözcüsüdür. Mesleki kanserler üzerine yapılan araştırmaları ödüllendiren Kansere Karşı Birlik Kurumu Val d’Oise Komitesi tarafından Aralık 1992’de ödüllendirilmiş; 2008’de de Çalışmak Sağlığa Zararlıdır kitabıyla Yaygın Medya Sağlık Habercileri Derneği (AJMED) ödülünü almıştır. Başlıca eserlerini şöyle sıralayabiliriz: L’envers des Sociétés industrielles. Approche comparative franco-brésilienne, L’Harmattan, Paris, 1991 [Endüstri Toplumların Ters Yüzü. Fransa-Brezilya Karşılaştırmalı Yaklaşımı]; La reconnaissance des maladies professionnelles en France. Acteurs et logiques sociales, La Documentation française, Paris, 1991 [Fransa’da Meslek Hastalıklarının Kabulü. Aktörler ve Toplumsal Mantık]; Béatrice Appay’la birlikte. Précarisation sociale, travail, santé, IRESCO, INSERM-CNRS, Paris, 1997 [Sosyal Güvencesizleştirme, İş, Sağlık]; L’industrie nucléaire: sous-traitance et servitude, INSERM-EDK, Paris, 2000 [Nükleer Endüstri: Alt İşveren İş İlişkisi ve Kölelik]; V. Daubas-Letourneux’yla birlikte Organisation du travail et santé dans l’Union européenne, Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de Vie et de Travail en Europe, Dublin, 2002 [Avrupa Birliği’nde İş Organizasyonu ve Sağlık]; Nuclear servitude: subcontracting and health in the French civil nuclear industry, Baywood Pub Co, New York, 2011 [Nükleer Kölelik: Fransız Sivil Nükleer Sanayisinde Alt İşveren İş İlişkisi ve Sağlık]; Véronique Daubas-Letourneux, Nathalie Frigul ve Paul Jobin ile birlikte Santé au travail : approches critiques, la Découverte, Paris, 2011 [İş Sağlığı: Eleştirel Yaklaşım].
Yazara henüz alıntı eklenmedi.
288 syf.
·6 günde·Beğendi·9/10
Çalışma konusu insanlığın son bin yılında defalarca farklı sosyologlar, yazarlar, siyasetçilerce çeşitli yönlere çekilen hassas bir konu. Hassas çünkü çalışma ile insanın varoluşu arasındaki ilişki çeşitli yönlere çekilebilen dolayısıyla siyasi ve toplumsal meselelere gebe bir meseledir. Mesela Hitler Almanyasında ari ırkın tüm insanlığa egemen olabilmesi için kendini tüketme pahasına, sürekli çalışılması ve geleceğin aryan halkının refahı için bugünlerini heba etmeyi kutsallaştıran Arbeit Macht Frei düsturu çalışmayı kutsayan ideolojik söylemlerin en ileri ucudur. Öte yandan B. Russel gibi düşünürler çalışmanın fazlasının insanlığın anlamsız bir eylemi olduğunu, hiç bir artı değer yaratmadığını, insanların sosyalleşebilmesi için gerekli vaktin fazla çalışmayla insanların ellerinden alındığını göstermeye çabalamış, ancak kapitalist ya da sosyalist toplumlar bu mantığı lümpenlik ve kusur olarak benimsemeye ve benimsetmeye devam etmiştir.Hatta bu iki siyasi kutbun uzlaştığı tek mesele 'çalışma' gibidir. Bu kitapta çalışmanın insan yaşamına etkileri, sosyal politikaların çalışan sağlığına ver(me)diği değeri, işverenlerin taşeron benzeri sistemlerle sıfır sorumluluk sonsuz kazanç sistemini geliştirmeye çalışırken işçilerin temel haklarını nasıl gasp ettikleri çeşitli istatistiksel verilerle ve akıcı bir dille açıklanıyor. Yazar Fransa' dan örneklerle işverenlere iş kazası durumlarında neden anlamlı cezalar verilmediğini ve durumun işveren lehine nasıl getirildiğini bize de pek uzak olmayan çeşitli örneklerle açıklıyor. Çalışma meselesine bir de bu açıdan bakarak sosyal sistemlerin çalışanları nasıl gördüğünü, çalışmanın yüceltilmesinin altında yatan sebepleri irdelemek isteyenlerin bu kitabı okuması gerektiğini düşünüyorum.

Yazarın biyografisi

Adı:
Annie Thébaud-Mony
Unvan:
Fransız sosyolog
Doğum:
1944
1944 doğumlu, Fransız sosyolog. İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında araştırmacı ve uzman. 1983’te Fransa’nın köklü kurumlarından Ulusal Sağlık ve Tıp Araştırmaları Enstitüsü’ne (INSERM) girmiş, 1992’de aynı kurumun araştırma bölümü yöneticiliğine atanmıştır; bugün de kurumun onursal başkanıdır. Asıl işveren alt işveren iş ilişkisi, işçi sağlığı ve iş güvenliği, mesleki kanserler, kanser karşısında eşitsizlikler, meslek hastalıklarının telafisi ve önlenmesi, 1983 ile 2010 arasında üzerinde çalıştığı araştırma konularıdır. Ayrıca, 13. Paris Üniversitesi Mesleki Kanserler Bilimsel İşbirliği Topluluğu’nun (GISCOP 9) yöneticisidir. Amyant (asbest) kullanımına karşı uluslararası düzeyde mücadele eden birliklerin oluşturduğu Ban Asbestos Ağı’nın da sözcüsüdür. Mesleki kanserler üzerine yapılan araştırmaları ödüllendiren Kansere Karşı Birlik Kurumu Val d’Oise Komitesi tarafından Aralık 1992’de ödüllendirilmiş; 2008’de de Çalışmak Sağlığa Zararlıdır kitabıyla Yaygın Medya Sağlık Habercileri Derneği (AJMED) ödülünü almıştır. Başlıca eserlerini şöyle sıralayabiliriz: L’envers des Sociétés industrielles. Approche comparative franco-brésilienne, L’Harmattan, Paris, 1991 [Endüstri Toplumların Ters Yüzü. Fransa-Brezilya Karşılaştırmalı Yaklaşımı]; La reconnaissance des maladies professionnelles en France. Acteurs et logiques sociales, La Documentation française, Paris, 1991 [Fransa’da Meslek Hastalıklarının Kabulü. Aktörler ve Toplumsal Mantık]; Béatrice Appay’la birlikte. Précarisation sociale, travail, santé, IRESCO, INSERM-CNRS, Paris, 1997 [Sosyal Güvencesizleştirme, İş, Sağlık]; L’industrie nucléaire: sous-traitance et servitude, INSERM-EDK, Paris, 2000 [Nükleer Endüstri: Alt İşveren İş İlişkisi ve Kölelik]; V. Daubas-Letourneux’yla birlikte Organisation du travail et santé dans l’Union européenne, Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de Vie et de Travail en Europe, Dublin, 2002 [Avrupa Birliği’nde İş Organizasyonu ve Sağlık]; Nuclear servitude: subcontracting and health in the French civil nuclear industry, Baywood Pub Co, New York, 2011 [Nükleer Kölelik: Fransız Sivil Nükleer Sanayisinde Alt İşveren İş İlişkisi ve Sağlık]; Véronique Daubas-Letourneux, Nathalie Frigul ve Paul Jobin ile birlikte Santé au travail : approches critiques, la Découverte, Paris, 2011 [İş Sağlığı: Eleştirel Yaklaşım].

Yazar istatistikleri

  • 11 okur okudu.
  • 11 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.