1000Kitap Logosu
Barbara Jelavich

Barbara Jelavich

Yazar
BEĞEN
TAKİP ET
47
Okunma
2
Beğeni
653
Gösterim
Unvan
Amerikalı tarih profesörü
Doğum
ABD, 12 Nisan 1923
Ölüm
14 Ocak 1995
Yaşamı
Barbara Jelavich Barbara Jelavich Amerika’daki Balkan tarihi araştırmalarının önde gelen isimlerinden olan Jelavich eğitimini California Üniversitesi’nde tamamlamış ve yaklaşık kırk yıl boyunca Balkan ülkeleri ve Rusya ile ilgili çalışmalarda bulunmuştur. Başlıca eserleri arasında Russia's Balkan Entanglements, 1806–1914; Russia and the Forma-tion of the Romanian National State, 1821–1878; Modern Austria yer alır. Yazar 1995 senesinde hayatını kaybetmiştir.
510 syf.
·
7 günde
·
8/10 puan
Kitapta, dönem tarihi açısından Balkan ve bölge ülkelerinde yaşanan siyasi, ekonomik, sosyal olayları kronolojik bir yapı şeklinde sunulmaktadır. Dönemin temel aktörü Osmanlı olması itibariyle, çalışma boyunca Osmanlı’nın yaşanan gelişimler karşısında vermiş olduğu tepkiler, etkileşimler ve mücadelelere yer verilmektedir. Özellikle milliyetçiliğin artması, Rusya’nın Pan-Slavist idealleri, Osmanlı hanedanlığında entrikalar ve batılı devletlerin kışkırtmaları ekseninde bölgenin yeniden yapılanması çalışmanın temelinde yer almaktadır. Milliyetçilik söylemleri ve bunu takiben “Büyük Devlet kurma ülküsü” çerçevesinde farklı bir çehreye bürünen Balkan ulusları, geçmiş süreçte Osmanlı’ya karşı içlerinde saklamış oldukları “kin ve nefret” söylemlerini intikam adı altında isyana dönüştürmüşlerdir. Kısa bir zaman diliminde devlet otoritesini kırmayı başaran milletler, batının da desteğiyle Osmanlı’ya karşı ilk defa üstünlüklerini kurarak, özerk-bağımsız bir statüye ulaşmışlardırlar. Türk milliyetçiliğinin kuruluş sürecine de önemli yer ayıran yazar, Türk milli kimliğinin Osmanlı yüzünden en geç oluşmuş kimlik olarak lanse etmektedir. Osmanlıcılık fikirleri ve Jön Türklerin söylemleri üzerinden bu tezini açıklarken, bölgede artan milliyetçilik etkisi, dolaylı olarak yalnız kalan Türklerin yeniden bir milliyetçi söylem altında birleşmelerine vurgu yapmaktadır. Yeni kurulan devletler ve yapılanma süreçlerini de karşılaştırmalı bir analiz altında inceleyen yazar, özellikle doğu blokunda yer alan ülkeler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Doğu blokunun temel ideolojisi olan komünizm ve yansıması sosyalizmi de ince noktalarıyla birlikte sunarken, Sovyet Rusya’sının Balkan ülkeleri üzerinde uyguladığı baskı ve onları nasıl kullanmış olduğu sorunsallarına da yer verilmektedir. Bölgede diğer ülkelere kıyasen “tarafsız” bir çizgi çizmeye çalılan Tito önderliğindeki Yugoslavya’ya da bir parantez açılırken, milliyetçi söylemelere rağmen “kardeşlik – birlik” çerçevesinde farklı milletlerin bir üst kimlikte nasıl buluşabilmiş olması noktası irdelenmektedir. Bölge ve doğu bloku ideolojisi hakkında fikir edinmek isteyen herkese okumasını tavsiye etmek istiyorum.
Balkan Tarihi 2
Okuyacaklarıma Ekle
448 syf.
İlk cilt, 17.yüzyıl meydana gelen belli başlı olaylara genel bir giriş ile başlamasına karşın 18. ve 19. yüzyılları ayrıntılı olarak ele almaktadır. Bu ciltte, Osmanlı ve Habsburg yönetimlerinin ve müteakip ulusal hareketlerin doğasıyla ilgili konular üzerinde durulmaktadır. Yunanlıların, Karadağlıların, Rumenlerin ve Sırpların bağımsızlıklarına kavuşmaları; Bulgarların otonom elde etmeleri ve yeni hükümetlerini kurmalarıyla sona eren 1.cilt, uluslararası ilişkiler itibarıyla, Karlofça Antlaşması`nın imzalandığı yıl olan 1699 yılından, Rusya ve Habsburg İmparatorluğu arasında Balkanlar ile ilgili mutabakat antlaşmasının imzalandığı 1897 yılına kadar gelişen olayları kapsamaktadır. Bu yönleriyle kitap Balkan Tarihi`'ne ilgisi olan okurları beklemekte, okuyacaklara şimdiden zihin açıcı okumalar diliyorum
Balkan Tarihi 1
Okuyacaklarıma Ekle
510 syf.
·
Beğendi
·
8/10 puan
Balkan tarihi için ayrıntılı bilgi sunar
Her ne kadar kalın kitaplar olup vaktimin çoğunu alsa da set halinde okumaktan sıkılmadığım, hatta bir sunum ve rapor için kullandığım, konu başlıklarını beğendiğim, ansiklopedik bilgiyle dolu olup çok sıkmayan, Balkan tarihi hakkında birçok bilgi edindiğim bir seri oldu.
Balkan Tarihi 2
Okuyacaklarıma Ekle
50 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.