Cevâd Alî

Cevâd Alî

Yazar
5.5/10
2 Kişi
·
2
Okunma
·
0
Beğeni
·
4
Gösterim
Adı:
Cevâd Alî
Unvan:
Prof.
Ölüm:
26 Eylül 1987
Kâzımiye şehrinde doğdu; ilk, orta ve lise tahsilini Bağdat’ta yaptı. Daha sonra aynı şehirdeki Dârülmuallimîne’l-âliye’ye devam etti ve 1931 yılında buradan mezun oldu. 1933’te doktora yapmak üzere Almanya’ya gitti; Hamburg Üniversitesi’nde Mehdî konusundaki Der Mahdi der Zwölfer Schia und seine vier Sabire adlı tezini 1939 yılında tamamladı ve Bağdat’a döndü. 1941’de tutuklandı, yaklaşık iki ay hapiste kaldı. Başta mezun olduğu Dârülmuallimîne’l-âliye olmak üzere çeşitli yüksek öğretim kurumlarında tarih hocalığı yaptı ve Bağdat Üniversitesi’nde profesörlüğe yükseltildi. 1947 yılında Bağdat’ta kurulan el-Mecmau’l-İlmiyyü’l-Irâkī’nin kurucu üyeleri arasında yer aldı ve bu müessesenin genel sekreterliğine getirildi. Bu kurumun çıkardığı dergide birçok ilmî makale yazdı. 1957 ve 1958 yıllarında Amerika’da Harward Üniversitesi’nde misafir profesör olarak ders verdi. 26 Eylül 1987’de Bağdat’ta vefat etti.
Kur’an’ın İndiği dönemde yaşayan Arabın bilgi birikimi, din anlayışı, ufku, zihin dünyası ve bilimsel birikimi deşifre edilemeden Kur’an anlaşılamaz. Bir başka İfade ile gerçekten Kur’an’ı anlamak istiyorsak indiği tarihi, bihakkın bilmemiz gerekir.
Cevâd Alî
Sayfa 7 - Takdim yazısı - Mehmet Mahfuz SÖYLEMEZ
Namaz imamı, maddi bir ücret almaz. Zira onun imamlığı gönüllü ve geçicidir. İslam dinine göre deli olmayan, dininin gereklerini bilen her Müslümanın namazda diğer müminlere imam olması câizdir.
Kezâ Kur’an’da namazın nasıl kılınacağı ve rek’at sayılarının kaç olduğunu da bulamıyoruz. Bu yüzden bahis mevzuu konuyu araştırırken bütün dayanağımız, hadîs kitapları ile siyer ve tarih âlimlerinin eserleri olmaktadır.
Bir Müslümana, “Namaz veya İbadet nasıl farz kılındı?" diye sorulsa, genellikle bu sorunun cevabı “Bimiyorum, Allah onu bize farz kıldı, o kadar.” şeklinde olur. Bu soru bir Yahudi veya Hıristiyana sorulsa, onun cevabı da benzer şekilde olur. Genellikle insan herhangi bir araştırma ve sorma İhtiyacı duymaksızın birtakım âyin ve ritüellerde bulunur.
Rasûlullâh (sas)’ın ashâbından evi bulunmayan yoksul kimseler, mescidi bir sığınak ve barınak yeri edinmişlerdi. Orada uyuyorlar ve başka bir sığınakları olmadığı İçin orada gölgeleniyorlardı.
İslam’da namaz İmamlığı, bir vazife ve tevârüs eden bir makam değildir. Bu görev namaz kılanlara bırakılmıştır. Aralarından seçtikleri bir kimseyi kendilerine imam olmak üzere öne geçirirler, namaz sona erince, o kimsenin onlara İmamlığı da sona ermiş olur.
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Cevâd Alî
Unvan:
Prof.
Ölüm:
26 Eylül 1987
Kâzımiye şehrinde doğdu; ilk, orta ve lise tahsilini Bağdat’ta yaptı. Daha sonra aynı şehirdeki Dârülmuallimîne’l-âliye’ye devam etti ve 1931 yılında buradan mezun oldu. 1933’te doktora yapmak üzere Almanya’ya gitti; Hamburg Üniversitesi’nde Mehdî konusundaki Der Mahdi der Zwölfer Schia und seine vier Sabire adlı tezini 1939 yılında tamamladı ve Bağdat’a döndü. 1941’de tutuklandı, yaklaşık iki ay hapiste kaldı. Başta mezun olduğu Dârülmuallimîne’l-âliye olmak üzere çeşitli yüksek öğretim kurumlarında tarih hocalığı yaptı ve Bağdat Üniversitesi’nde profesörlüğe yükseltildi. 1947 yılında Bağdat’ta kurulan el-Mecmau’l-İlmiyyü’l-Irâkī’nin kurucu üyeleri arasında yer aldı ve bu müessesenin genel sekreterliğine getirildi. Bu kurumun çıkardığı dergide birçok ilmî makale yazdı. 1957 ve 1958 yıllarında Amerika’da Harward Üniversitesi’nde misafir profesör olarak ders verdi. 26 Eylül 1987’de Bağdat’ta vefat etti.

Yazar istatistikleri

  • 2 okur okudu.
  • 2 okur okuyacak.