Daniel Goffman

Daniel Goffman

Yazar
7.8/10
5 Kişi
·
14
Okunma
·
4
Beğeni
·
482
Gösterim
Adı:
Daniel Goffman
Unvan:
Öğretim Üyesi, Tarih Profesörü, Yazar
Yazar, 1993 - 1994 yıllarında bir dönem Boğaziçi Üniversitesi’nde de bulunan ve en son Ball State Üniversitesinde Tarih Bölümü Öğretim Üyeliği yapan bir Tarih Profesörüdür. Şu anda felçli veyatalaktır. Tüm işlerini eşi yapmaktadır. Yazar bu haliyle dahi çocuklar için bir Osmanlı Tarihi kitabı yazmakla meşguldür. Osmanlı Dünyası ve Avrupa 1300-1700, Osmanlı İmparatorluğu’nda İngilizler, 1642-1660 ve İzmir ve Levanten Dünya kitaplarının yazarıdır.
Osmanlı yazarları, inşa adıyla bilinen incelikli ve karmaşık bir nesir üslubu içinde, Türkçe sözdizimi ve morfoloji tabanıyla geleneksel İslam dillerinin zengin gramer ve sözcük dağarcığını sentezleyerek Osmanlı Türkçesi denilen edebi dili yarattılar.
Osmanlı dünyasında Hristiyan dünyasından kaçmış binlerce dönme varken, Hristiyan Avrupa'da Islâm dininden dönenlere hemen hemen hiç rastlanmıyor.
''Türk... şeytanın hizmetkarıdır; yalnız kılıçla toprağı ve insanları kasıp kavurmakla kalmaz, ... Hristiyan inancını ve sevgili Efendimiz İsa Mesih'i yerle bir eder.''
Osmanlıların uzun ömürlü ve imparatorluğun uçsuz bucaksız, karmakarışık topraklar toplamı üzerinde egemen olabilmesinin sırrı, dillere destan ordusu, sadık bürokratları, işinin ehli birçok yöneticisi ya da kendine özgü toprak mülkiyeti sistemi değildi. Bu sır, çeşitlilikler barındıran bu topluma yaklaşımındaki esneklikte yatıyordu.
"16. yüzyılda yaşayan Osmanlı tarihçisi Seyyid Lokman'ın oğullarından birinin adı Aristo, kardeşlerinden birinin adı ise Eflatun (Platon) idi."
Osmanlı kimliğinin merkezindeki inanç, hanedanın Orta Asya'dan gelmiş olduğuydu; Türkiye Cumhuriyeti'nde kimliğin vazgeçilmez bir yanı Osman'ın Türk olduğudur ve Osmanlı toprakları üzerinde sonradan yükselen diğer devletlerin kendilerini algılayışlarındaki kesin bir yargı da Osmanlı hükümdarlarının Türk olduğu, kendilerininse kesinlikle Türk olmadığıdır.
Din, Batı ile Doğu'yu birbirinden ayırmaya yarıyordu; savaş, kıyım, cinayete hem özür uyduruyor, hem de haklılık gerekçesi buluyordu.
Kent (Istanbul) İslâm insanının kafasında da en az Hıristiyanlar için olduğu denli büyük önem taşıyordu. Muhammed'in kendisi, Konstantinopolis'i dünyanın merkezi olarak düşünüyordu; 7. ve 8. Yüzyılın Arap akınları birkaç kez kentin surlarına ulaştı. Ilk Emevi Halifesi Muaviye, 670 yılında, kentin surlarında patlayan bir saldırının başındaydı; 716-17'de bir yıl boyunca süren kuşatma da başarılı olamadı.
Venedik Senatosu, Doğu Roma Imparatorluğu başkentinin düştüğünü öğrenir öğrenmez, Padişah II.Mehmed'i yumuşatmak ve onunla anlaşma koşullarının pazarlığı yapmak üzere yeni Osmanlı başkentine alalacele tam yetkili bir temsilci gönderdi. Çoğunlukla dalkavukluk olarak yorumlanmış bu uzlaşmacı tutum, genişleyen Osmanlı dünyasının başlıca kentlerinde Venedik'in ticari koloniler kurmasını sağlamakla kalmadı, Osmanlı tebaasının da Venedik'te koloniler oluşturmasının yolunu açtı.
317 syf.
·Puan vermedi
Yılın son incelemesi (Kendi adıma konuşmak gerekirse)

Osmanlı tarihini yabancı kaynaklardan okumak, normal okumalara göre (Türk kaynakları) daha avantajlı oluyor, zira hem bir şeyler öğreniyoruz hem de Avrupalının bakış açısını, Türklere karşı tutumunu anlayabiliyoruz.

Kitabın yazarı Daniel Goffman -ki kendisi bir tarihçidir- bu yapıtında Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecinden başlayarak 17. yüzyıla kadar gelen tarihini yüzeysel bir şekilde anlatıyor. Bu anlamda, içerik akademik okuma noktasında biraz sade kalıyor; buna karşılık alan dışı okurlar için, akıcı ve sığ anlatımı sebebiyle keyifli bir okuma olabilir.

1300-1700 arası dönemi ele alan yazar; siyasi tarih yanında ekonomik ve içtimai konulara da değiniyor. Özellikle ticari manada Osmanlı-Venedik ilişkilerine detaylı bir bölüm ayırmayı ihmal etmemiş.

Yazar, Osmanlı'yı diğer gayrimüslim devletlere bakıldığında, daha özgür, inanç hürriyetinin daha serbest olduğu ve her tür kimliğe saygının bulunduğu bir oluşum olarak tanımlıyor ve bu devletin hızla yükselmesinin sebebinin de bu esnek politika olduğunu belirtiyor.

Genel mânâda kitabı beğendim; keyifli ve eğitici bir okuma oldu diyebilirim.
Ayrıca Daniel Goffman'ın bir batılı olmasına karşın, tarihçiliğe yaraşır bir şekilde, olayları tarafsız anlatması kitabın kalitesini daha da artırmış durumda.

Bunun dışında, kitapta ara ara Kubad isimli bir yeniçeri çavuşunun, Osmanlı ve Venedik arasındaki iletişim noktasındaki faaliyetlerini de hikaye tarzında aktarıyor. (Fakat buradaki karakter gerçek bir şahsiyettir, yaşananların az bir kısmı kurgu olup, çoğunluk belgelerle delillendirilmiştir)

Velhasıl, yukarıda da belirttiğim gibi eserin dili akıcı ve aktardığı bilgiler derin olmadığı için genel okura hitap ediyor. Tarihle ilgilenenler mutlaka okumalı diye düşünüyorum.

Yazarın biyografisi

Adı:
Daniel Goffman
Unvan:
Öğretim Üyesi, Tarih Profesörü, Yazar
Yazar, 1993 - 1994 yıllarında bir dönem Boğaziçi Üniversitesi’nde de bulunan ve en son Ball State Üniversitesinde Tarih Bölümü Öğretim Üyeliği yapan bir Tarih Profesörüdür. Şu anda felçli veyatalaktır. Tüm işlerini eşi yapmaktadır. Yazar bu haliyle dahi çocuklar için bir Osmanlı Tarihi kitabı yazmakla meşguldür. Osmanlı Dünyası ve Avrupa 1300-1700, Osmanlı İmparatorluğu’nda İngilizler, 1642-1660 ve İzmir ve Levanten Dünya kitaplarının yazarıdır.

Yazar istatistikleri

  • 4 okur beğendi.
  • 14 okur okudu.
  • 2 okur okuyor.
  • 35 okur okuyacak.