Ekrem Erdem

Ekrem Erdem

Yazar
9.0/10
2 Kişi
·
4
Okunma
·
0
Beğeni
·
88
Gösterim
Dil, kişinin aynasıdır. Kişi dış görünüşü ile karşılanır, sözü ile değerlendirilir; sözünün yüceliği ile yücelir, sözünün bayağılığı ile düşer.
Ekrem Erdem
Sayfa 8 - TDED Yayınları / Kasım 2012
Türkçemiz bu kadar hoyratça kullanılmayı kesinlikle hak etmemektedir.
Ekrem Erdem
Sayfa 14 - TDED Yayınları / Kasım 2012
Gençler, kullanımı giderek yaygınlaşan yabancı sözcükler konusunda ürkütücü bir özenme duygusu içine itilmektedir.
Ekrem Erdem
Sayfa 115 - TDED Yayınları / Kasım 2012
Tarih boyunca orduları, savaş meydanlarında gazi veya şehit olmaya koşturan cihangirler, büyük başarılarını savaşçılara duyurabildikleri hitabet dilinin büyüleyici güzelliğiyle sağladılar.
Ekrem Erdem
Sayfa 43 - TDED Yayınları / Kasım 2012
Günümüzde birçok dil gibi Türkçe de küreselleşmeden, dünyadaki baş döndürücü fikrî ve teknolojik gelişmeleri karşılayacak kavram ve kelime üretimindeki yetrrsizliklerin yanında; dili kullanmadaki özensizlikten yabancı kelime kullanma özentisine kadar birçok sebepten zarar görmektedir.
Ekrem Erdem
Sayfa 112 - TDED Yayınları / Kasım 2012
Türkçe için çok daha büyük bir tehlike ve tehdit, bilgisayar ve internet teknolojisinin gelişmesine ve yaygınlaşmasına paralel olarak bu alanlarda gerekli ulusal düzenlemelerin yapılmamış olmasıdır.
Ekrem Erdem
Sayfa 163 - TDED Yayınları / Kasım 2012
Özellikle gençlerin büyük ilgi gösterdiği spor müsabakalarında kullnılan sakıncalı sözler ve toplu tezahüratın televizyonlarda yer alması tahribatı daha da arttırmaktadır.
Ekrem Erdem
Sayfa 157 - TDED Yayınları / Kasım 2012
Atatürk'ün ölümünden sonra, özellikle de 1960'dan sonra dilin ideolojik çalışmalara alet edilmesi, Türkçenin bozulma ve yabancılaşmasının en başta gelen sebebidir.
Ekrem Erdem
Sayfa 80 - TDED Yayınları / Kasım 2012
Goethe de, " Bir dil için marifet, diğer dillerden geçmiş olan kelimeleri ayıklayıp atmak değildir. Bir dilin diğer dillerden geçmiş kelimeleri hazmetme kabiliyeti ölçüsünde o dil zenginleşir" tespitinde bulunmaktadır.
Ekrem Erdem
Sayfa 86 - TDED Yayınları / Kasım 2012
Dil, ihtiyaç duyduğu kelimelerin karşılığını bulamaması durumunda bunları yabancı dillerden alır. Ancak, her dilde mutlaka milli olmadı gereken iki temel unsurdan biri, o dilin sesi, diğeri de o fikin grameri ve cümle yapılarıdır.
Ekrem Erdem
Sayfa 33 - TDED Yayınları / Kasım 2012
272 syf.
·2 günde·Puan vermedi
"Altı bölümden oluşan bu eserin birinci bölümünde, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, bilinmeyen özellikleri özet olarak okuyucuya sunularak Türkçenin tanıtılması ve değerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Dilimiz birçok ana dilin konuşanlarını kıskandıracak kadar sayısız özelliğe sahiptir. Her şeyden önce; tarihî geçmişi, konuşan sayısı, konuşulan coğrafyanın genişliği, diğer dillere etkisi, bilinen Türk devletlerinin hepsinde istisnasız devlet dili oluşu ve günümüzdeki büyük bazı dillerin kelime sayısının 3-5 binle ifade edildiği dönemlerde bile ilim dili olarak verdiği eserleriyle müstesna bir dildir. Yine 700 bine varan söz varlığı, akrabalık adlarındaki zenginliği, ikilemeleri, kurallılığı, ahengi, dünyanın en kolay öğrenilen ana dili oluşu ve eklemeli dil özelliğinden kaynaklanan kelime üretmedeki yeteneğ,yle her açıdan ayrıcalıklı özellikleri kendinde toplamış bir dildir. İlk bölümde Türkçenin bu ve buna benzer özellikleri üzerinde durulmaktadır.
İkinci bölümünde, kısa bir tarihçe ile sadeleştirme hareketlerinden bahsedilmektedir.
Üçüncü bölümünde, yabancı kelimelerin kullanılmasından yazma ve söyleyiş bozukluklarına kadar Türkçenin bugünkü durumu ile karşı karşıya bulunduğu problemler ele alınmaktadır.
Dördüncü bölümünde, Türkçedeki bozulma ve yabancılaşmanın sebepleri üzerinde durulmaktadır.
Beşinci bölümünde, bir kısmı Komisyon'ca belirlenen ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı olarak da sunulan çözüm önerileri yer almaktadır.
Kitabın altıncı ve son bölümünde ise halen yürürlükte olan dil ile ilgili mevzuata yer verilmiştir. Bu bölüm okunduğunda, mevcut yasalar bugüne kadar uygulanmış olsaydı dildeki bozulma ve yabancılaşmanın bu boyutta olmayacağı görülecektir." (Sf. 4-5)

Yazarın biyografisi

Adı:
Ekrem Erdem
Unvan:
Yazar

Yazar istatistikleri

  • 4 okur okudu.
  • 5 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.