Emre Gülüm

Emre Gülüm

Yazar
0.0/10
0 Kişi
·
0
Okunma
·
0
Beğeni
·
4
Gösterim
Ziya Gökalp, “Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak” adlı eserinde, muasırlığı şöyle tanımlamaktadır. “Muasırlaşmak; çağdaş medeniyet topluluğunun gittikçe gelişen bilim ve teknik düzeyinde, hiçbir milletten geri kalmayacak üstün bir yer elde etmektir.” Bu noktadan hareketle, günümüz koşullarında baktığımızda uzay çağında, atom çağında, merih çağında, hiçbir toplumdan geri kalmadan, onlarla yarışır noktaya ulaşabilmektir. Muasır medeniyet arayışı diye tabir ettiğimiz nokta, yeni bir Türk-İslam medeniyetinin yeniden inşası için çalışmaktır. Anadolu coğrafyası yeni bir hamle beklemektedir. Bir imparatorluğun küllerinden inşa ettiğimiz Cumhuriyet ile yeniden bir medeniyet tasavvuru içine girebiliriz.

EMRE GÜLÜM
Atatürk’ün ifadesiyle muasır medeniyet, Mehmet Akif’in ifadesiyle asrın idraki denilen mefhum, toplumumuzun ulaşması gereken ideale bir atıftır. Muasır kelimesi ‘çağdaş, modern’ anlamlarında tabir edilmektedir. Muasır kelimesinin idrakine bakacak olursak, asrın ilim ve tekniğini alarak medeniyet coğrafyamızı yeniden ayağa kaldırma işlevidir. Asrın idrakindeki mana ise, çağın gerisinde kalmadan, çağın dinamiklerini kullanarak ileriye gitme çabasıdır.

EMRE GÜLÜM
İnsan cemiyetinin geliştiği noktada yapmamız gereken, dev atılımlar olmalıdır. Tarihimizin büyük mirasına dayanarak, oradan yeni cihanşümul ülkülerle ilerlemeliyiz. Adalet, ahlak, hak ve hukuk ibareleriyle yeniden, yorulmadan, durmadan, hedeflere koşmalıyız. Havasını, heyecanını kaybeden bir toplum olarak değil, havasını ve heyecanını kalpte en derin manalarla yaşayarak, düşmüş medeniyet bayrağını yeniden arşa taşımalıyız. Medeniyet öncülüğünü Batı’ya kaptıran bir anlayışın bu noktaya nasıl ve niçin geldiğini tespit edip, tarihsel süreçteki hataları yapmadan medeniyet yarışındaki yerimizi almalıyız. Medeniyetin, doyum noktasına geldikten sonra kendi içine kapandığının idrakiyle, medeniyet arayışımıza yeni bir güç tasavvuru getirmeliyiz.

EMRE GÜLÜM
Yazara henüz inceleme eklenmedi.