Ergin Ayan

Ergin Ayan

YazarÇevirmen
9.3/10
3 Kişi
·
9
Okunma
·
0
Beğeni
·
258
Gösterim
Sultan Sancar'ın ölümüyle birlikte Horasan'da Selçuklu hakimiyeti fiilen son bulmuştu. Sancar, bütün İslam İmparatorluğu'nun sahibi ve hakimi idi, ne yazık ki ölünce Bağdad'da Halife EI-Muktefi, Sultan Sancar adına okunan hutbenin kesilmesini emretti. Horasan gibi doğu vilayetlerinde ise, halk kendisine aşırı bir sevgiyle bağlı olduğu için, vefatından bir sene sonraya kadar, onun adına hutbe okutmaya devam ettiler.
Ravendi; "Adalet temelini düzeltemediler" diyerek çağdaş bir yorumda bulunmuştur. "Oğuz vakası bütün alemin dikkatle bakmasına değer. O hamiyetsizler öyle bir zafer kazandıktan ve cihan dolusu servet elde ettikten sonra, adalet temelini düzenleselerdi, nasıl bir kimse onlara karşı durabilirdi?
Cihanı tutmak ve ona sahip olmak için her şeye maliktiler; adalet olmayınca hepsi boşa gitmiştir." Bu sözlerden anlaşılıyor ki, Oğuzlar siyasi ve adli bir nizam kurabilmiş olsalardı, Türk tarihinde altın harflerle yazılacak yeni bir devletin hakimiyet devrini de açmış olacaklardı. Fakat ne yazık ki şartlar, Büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluşundaki gibi yeni bir devlet kurmaya elvermedi.
Sultan Sancar'ı Oğuzların arasından kaçırmak için 1000 atlı gönderen ve bilahare bunu başararak Sultanı Tirmiz'e getiren Emir İmadeddin Ebü'l-Feth Ahmed b. Ebi Bekr
b. Kamac' dır. Onun dedesi olan Emir Kamac, Belh ikta'sının sahibi idi.
"Moğollar biribirlerine karşı saygılıdırlar,kendilerini aynı ailenin üyesi olarak görürler ve yiyecekleri az olsa bile,bunları başkalarıyla severek paylaşırlar.Ayrıca kanaatkardırlar; bir iki gün hiç bir şey yemeden oruç tutmak zorunda kalsalar bile,neşelerini kaybetmezler ve sanki çok iyi bir yemek yemişler gibi güler oynarlar." -Plano Carpini
"...Kasten yalancılık veya büyücülük veya başkalarının davranışları hakkında ispiyonculuk yapan veya tartışan iki kişinin arasına girip birinin yanında taraf tutanlar idam edilir.
Bir tutsağa,onu yakalayandan izin almadan yiyecek veya giyecek sağlayan idam edilir.
İnsanların iyice yıpranmadan elbiselerin yıkaması yasaktır.
Suya işeyen veya suyu kül ve benzeri maddeler atarak kirletenler idam edilir..."
"Eğer bir kimse yıldırım çarpması sonucu ölmüş olursa onun çadırında oturan bütün kişiler...iki ateş arasından geçmek zorundadırlar.Çadırı,yatağı,arabası,keçeden örtüleri ve ölenin diğer eşyaları artık kirlenmiş olduğundan dolayı,artık onları herhangi bir kimse ne alabilir, ne de dokunmaya cesaret edebilir." -Plano Carpini
"Isırabildikleri herşeyi yerler;köpek,kurt,tavşan,at veya acil durumlarda insan eti...kısrakları doğduğu zaman,onun annesinin ana rahminden kalanlar bile yerler.Biz bizzat kendimiz bit yediklerinini de gördük.Sorduğumuzda; 'Niye bunu yemeyelim, bu da et değil mi? Çünkü bu bitlerde benim oğlumun etini yemiş ve kanını içmiştir.' cevabını verdi." -Plano Carpini
"...ilk hükümdarları olan Cengiz Han'a hürmet için bir put sureti yaparlar ve bunu saygıyla bir arabanın üzerine yerleştirirler...Ona birçok hediyeler sunarlar ve ayrıca bir çok atlar bağışlarlar,ölünceye kadar bu atlara binmeye hiç kimse cesaret edemez." -Plano Carpini
"Ölü gömülürken mezarına altın ve gümüş de koyulur,genellikle hayatında bindiği arabası ve parçalanmış çadırı yerle bir edilir ve adını üç nesil boyunca kimse ağzına alamaz." -Plano Carpini
Cengiz Han'ın en küçük oğlu olan Tuluy'un adı Moğolca'da ayna anlamına gelmektedir...Moğollar Tuluy'un ölümünden sonra bu adın yerine Türkçe'de ayna anlamına gelen "gözgü" yü kullanmışlardır.
Moğol Hanı ile görüşmek için yola çıkan Fransisken rahibi Plano Carpini'nin seyahatnamesidir.Eser tarihi bir kaynak olarak çok değerli ve okuması da oldukça keyifli.Hatta Ergin Ayan Bey o kadar titiz çalışmış o kadar açıklama eklemiş ki,arada tekrar dönüp baktığım,detay zengini bir kitaptır.Seyahatnamelere,Orta Asya ve Moğol kültürüne meraklı olanlara şiddetle tavsiye ederim.
Moğolların siyasi sosyal ve kültürel yaşamı hakkında çok kıymetli bilgiler sunan bir eser... Asya'nın 13. yüzyıldaki durumunu anlamak için esas teşkil eden bir başvuru kaynağı Türkçeye kazandırılması fevkalade olmuş. Carpininin gözlemleri çok iyi olmakla beraber, bu iyi gözlemlerin akıcı ve yalın bir üslupla tercüme edilmesi tamamlayıcı bir unsur haline dönüşmüştür.
Carpini, 13. yüzyılda Papa 4. İnnocent'in Moğollara gönderdiği elçilerden biridir. Onu diğer elçilerden özel kılan, bu seyahatini kitaplaştırmış olmasıdır. Kitap 1245-1247 yılları arası Moğol İmparatorluğu'nu anlatır. Elçi, Moğolların adetlerini, tarihlerini, yiyeceklerini, giyeceklerini, mimarisini, ordusunu, savaş taktiklerini, dini ritüellerini, kısacası gördüğü her şeyi anlatır. Ergin Ayan'ın yayına hazırladığı bu çalışmayı okurken ben çok eğlenerek okudum. O dönemi sevenler veya çalışmak isteyenler için şiddetle önerilir.

Yazarın biyografisi

Adı:
Ergin Ayan
Unvan:
Doç Dr.Türk Yazar

Yazar istatistikleri

  • 9 okur okudu.
  • 1 okur okuyor.
  • 15 okur okuyacak.