Erkan Metiner

Erkan Metiner

Tasarımcı
9.5/10
21 Kişi
·
4
Okunma
·
0
Beğeni
·
5
Gösterim
Yazara henüz alıntı eklenmedi.
212 syf.
Nâsihât ehli, cümleleri maksadı gözeten en kısa ve sade olanlarından seçtiğinde, muhatabın ihtiyacatına adeta devakâr bir sağnak isabet ediyor. Öyle bir yağmur ki bu, her damla, özün turabına bereket izhar edip ona bir sığınak olma, ruhun köklerine nüfuz etme keyfiyeti bahşediyor. O an değil belki ama vakti geldiğinde bu farkındalığı zihnimizin satırlarında okuyabilmek lutufların en güzeli...

"De ki, göklerde ve yerde Allah`tan başka kimse gaybı bilmez..." (27/65)

"Gayb Allah`a mahsustur" (10/20)

"Gaybın anahtarları onun katındadır, onları ondan başkası bilmez" (6/59)

"Allah sizi gaybe muttali kılacak değildir. Fakat Allah Resüllerinden dilediğini seçer (ve onlara gaybi bildirir)" (3/179)

"Gaybi bilen O`dur. Resullerinden diledigi dışında kimseyi gaybına muttali kılmaz" (72/26)

Kur'an-ı Kerim'de "gayb" kelimesi ellisekiz yerde geçmektedir.

Ve 'gayb' ile ilgili bilgilerimize, şulesini indiren bir Hadis-i Şerif de, Resulullah Efendimiz şöyle buyurur;

"Beş şeyi Allah`tan başka kimse bilmez:
1- Kıyametin zamanı Allah katındadır.
2- Yağmuru indirir.
3- Rahimlerdekini bilir.
4- Hiç bir canlı yarın ne yapacağını bilmez. 5- Kimse nerede öleceğini bilmez ( el-Camius-Sağîr-H. No: 3963 4-Askalanî F`ethul-Karı 1/124 )

'Futuhu'l Gayb' ; Rahmani olana Seyrisüluk... Gizli olana değil, sen de âşikâr olana, özünde yer tutan fazlın ümidiyle yükseliş...

Bundan seneler evvel, uzaklardan gelen bir dostumu, şehrin en yüksek yerlerinden birinde ağırlarken, her nasılsa yol üstünde denk geldiğimiz kermesten birşeyler alıp, uzunca bir sohbete koyulmuştuk. Dostum bu eseri bana hediye etti ve ara ara eserden kısımlar okuyup üzerine uzun uzun konuşmuştuk. Şimdi dahi okudukça, o sohbetten bende kalanlar az fakât oldukça taze...

https://i.hizliresim.com/P1WMP9.jpg

Fütûhu’l-Gayb, Abdülkâdir Geylânî Hazretleri'nin oğlu Abdürrezzak’ın 78 adet sohbet, vaaz ve hutbesinden derlemiş olduğu eserdir.Şimdi biraz makalelerin muhteviyatına değinelim inşallah.

"Münkesiret’ül-kulüb " zümresinden söz eder Abdulkadir Geylânî Hazretleri,Kalbi Allah için hüzünlü olanlar... Dünyevi ve uhrevi bütün nimetleri terkeden kulun, yalnız Rabbini dinlemenin, O'nun varlığıyla zenginleşmenin, O'nun izzetini amelen ve kalben övmenin lezzetini herşeyden üstün tuttuğunu ve Rabbin sevgisini kazandığını bildirir.

Allah Sevgililerine açılan iki keşif perdesinden, yani Cemal ve Celal sıfatlarından, Cemâl sıfatının tecellisinden bahsederken Abdulkadir Geylani Hz. şöyle der;

"Cemal sıfatının tecellisine gelince: Bu sıfatın tecellisinde kalb nurla dolar ve
bununla boş olur. Bu halde kalb rahat eder. Lütuflara erer.Güzel konuşmaları
burada duyar. Güzel sözleri bu halde işitir. Bununla beraber, kendisine yüksek
hediye müjdeleri burada verilir. Ve yüksek derecelere çıktığı kendisine burada haber verilir. Bu öyle bir makamdır ki; bundan sonrasında kulun hiçbir dahli olmaz.Her şey ezeli nisbete bağlanır. Kalem kurur. Artık taksim ne ise o gelmeğe başlar.Allah fazlını ve rahmetini istidatlar nisbetinde verir, rahmet ve şevkatini onlara ispatlar. Bu hal ecel gelinceye kadar devam eder. Ki, bu malum olan ölüm zamanıdır. Bundan sonra daha fazla açılır. Perdeler kalkar.
Yükseldikçe yükselir.Bunun dünyada verilmemesinin sebebi, Allah’a karşı olan sevgi ve muhabbetlerinin onları bir tehlikeye götürmemesi içindir. Sonra takâtları kesilir. Helak olurlar, zayıf
düşer, ibadetlerini yapamazlar. Halbuki onlar ölünceye kadar ibadet etmekle
mükelleftirler. Bunlara, bu maddi hayatta tam tecelli etmemesi ve tam tecelliyi
öteki aleme bırakması O’nun merhametinin eseridir. "

Bu paragrafı okuduktan sonra, bizi istikametimizde, yürüdüğümüz, mihmanı olduğumuz yol üzerinde en son noktaya eriştirmeyen Mevlâ 'nın bundan muradının bizim nefsimize ağır gelmesi, belki rehavete ve kibre kapılma ihtimalimize istinaden nasipleri ertelemesi ve bizim bundan duyduğumuz üzüntüler saatlerce düşündürdü beni. Demek ki alim zatların; 'mümin ne verilene sevinen, ne de kaybettiğine üzülendir. ' öğütlerinin işaret ettiği hâkikât burada devreye giriyordu. Aslında Mevlâ kulunu O'nunla kavuşma anını erteleyecek kadar ÇOK seviyordu... Bunu hissetmek dahi, bir sevginin şafağına ilişmek değil midir... Bu hususla ilgili bir akşam sohbetinde babamın anlattığı bir kıssa geliyor hatırıma.

İmam-ı Azam Ebû Hanîfe Hazretleri gündüz öğleye kadar mescitte talebelerine ders verir, öğleden sonra da ticari işleri ile uğraşırmış. Bir gün ders verdiği sırada bir adam mescidin kapısından seslenmiş.
"Ya imam, gemin battı!..."
İmam-ı Azam bir anlık tereddütten sonra "Elhamdülillah" demiş.
Bir müddet sonra aynı adam yeniden gelip haber vermiş.
" Ya imam, bir yanlışlık oldu batan gemi senin değilmiş. "
İmam-ı Azam Hazretleri, bu havadise de, "Elhamdülillah" diyerek mukabele etti. Haber getiren kişi hayrete düşmüş.

"Ya imam, gemin battı diye haber getirdik Elhamdülillah dedin. Batan geminin seninki olmadığını söyledim yine Elhamdülillah dedin. Muradın nedir?

İmam-ı Azam Hazretleri izah etmiş.

"Sen gemin battı diye haber getirdiğinde iç âlemimi, kalbimi şöyle bir yokladım. Dünya malının yok olmasından, elden çıkmasından dolayı en küçük bir üzüntü yoktu. Bu nedenle Allah'a hamdettim. Batan geminin benimki olmadığı haberini getirdiğinde de aynı şeyi yaptım. Dünya malına kavuşmaktan dolayı kalbimde bir sevinç yoktu. Dünya malına karşı bu ilgisizliği bağışladığı için de Allah'a şükrettim."

Allah dostlarının Zühdünü niyaz ediyoruz Rabbirahimimizden.

Rabbin'le öyle dost ol ki diyor Abdulkadir Geylânî Hazretleri, diğer bütün dostlukları ve yakınlıkları yalnız aslolan kurbiyyete rehgüzar eyle. Hayrına şükreyle,sıkıntısına sabreyle, dostluğun gereği budur.

Yunus Suresi,107. Ayeti Kerime'sini, 'Hakkı Şikâyet Etmemek' isimli makalesinde şöyle tefsir ediyor;

“Allah (CC) sana bir zarar verecekse alacak yine O’dur (CC). Şayet sana bir hayır murat edecekse, o hayrı senden çevirecek yoktur.”

"İhsanını istediği kullara verir. O (CC) hem Rahîm (CC), hem de Gafûr’dur (CC)…
Afiyette bulunduğun halde Hakk’ı (CC) şikayete kalkışma. Yanında Allah’ın (CC) bol nimeti olduğu halde fazlasını isteme. Sana verdiği nimeti görmez olup inkar yoluna sapma. Bu halin bir nevi istihza olur. Sonra, Allah-ü Teala (CC) seni inceden inceye hesaba çeker. Dünyada belanı arttırır, ahirette ise seni azarlar. Cehenneme atar.Sonra, seni manevi halden soyar, rahmet nazarını senden çeker."

Kâlbi, Allah'ın ihsanıyla terbiye etmek... Önüne serilen dünyevi zenginliği umursamayıp, uhrevi ziynetler peşinde ömrünü infak etmek...

Mus’ab bin Ümeyr'i (r.a) bilir misiniz? Hem anneden,hem de babadan zengin,soylu bir ailenin oğluydu. Ailesi putperestti ve Islamiyetle şereflendiğinde ,bütün varlığını infak icin yola cıkmıştı... Evveli hayatından bir leyli,fecrin eşiğine silkeler gibi,gecip gitmişti... Resulullah’ın da izniyle Habesistan’a hicret etti ’Selvi Cihan’ ve bir süre sonra yeniden Mekke’ye Peygamber Efendimizin yanına döndü.

Bu anı, Hz.Ali (r.a) şöyle naklediyor:
"Resûlullah ile oturuyorduk. Bu sırada Mus'ab bin Umeyr geldi. Üzerinde yamalı bir elbiseden başka giyeceği yoktu. Resûlullah onun bu hâlini görünce, mübârek gözleri yaşla doldu ve:

- Kalbini Allahü teâlânın nûrlandırdığı şu kimseye bakın! Anne ve babası onu en iyi yiyecek ve içeceklerle besliyorlardı. Allah için bunların hepsini terk etti. Allah ve Resûlünün sevgisi, onu gördüğünüz hâle getirmiştir, buyurdu."

O’na verilen pürüssüz beyan gücünü, gölgelerle hemhal olmuş yüreklere Sırat-i Mustakim’in emin kapılarını, kadirşinas bir asaletle ardına kadar müşehhes kılarak hamdini ölümsüzleştiriyordu.Uhud harbinde şehit düştü ve defin sırası gelince, Mekke’nin en zengini olan Mus’ab bin Umeyr için kefen bulunamıyordu.

Ashab-ı Kiram'dan Habbab (r.a) o ana dair şunları anlatıyor:

Mus’ab bin Umeyr Uhud günü şehid olmuştu da, kendisini saracak bir kefen dahi bulamamıştık. Yalnız şehidin bir kaftanını bulmus ve bu aziz şehidi ona sarmaya çalışmıştık. Ancak başını örterken ayakları açılıyor, ayaklarını kapatırken de başı açığa çıkıyordu. Bu yoksulluk karşısında Hz. Peygamber bize şehidin başını örtmemizi ve ayaklarının üstüne de izhir denilen kokulu ottan koymamızı emretti" (Buhari, Cenaiz 27; Ibn Sa'd, a.g.e., III, 121).

Evet onlar Ensâr-ı Kirâm’dı ve “Seni kendi nefsimizden üstün tutacağız!”
diyerek infak etmişlerdi ruhlarını…

Bir müminin imtihanı, onu gafletten alıkoyar ve en çetini Peygamberlere, sonra ulemalara, sonra velilere, sonra da mertebe sırasıyla diğer kullara verilmiştir. Derdini seven, ilahi dermanı bulmuştur vesselâm.

Dua'nın aile kurmakta ki önemine, "Allah'ın Rahmet Kapısına Teşvik' makalesinde etraflıca değiniyor Abdulkadir Geylânî Hazretleri . Dua, mukadder olanın halâsiyetidir. Kalbe indiği vakit, nasipler yola çıkmıştır. Evladın da, eşin de taktir edilen bir zamanı vardır. Talip olurken dahi ölçülü olun diyor, isterken aşırıya kaçmayın.O'ndan O'nu isteyin. Ne dünya nimetini, ne de Ahiret lezzetini...

Futuh'ul Gayb'ı elinize aldığınızda, belki de sizin dahi üzerinde durmadığınız size dair çok şey söylediğini göreceksiniz. Muhtelif konularla ilgili en insani noktalara, açık seçik bir izah bulacak, cevaplardan sizde ki soruların keşfine varacaksınız.

Hayır ve şerri aynı kökten gelen iki ayrı dala ve meyvelerini de şifaya ve zehre benzetiyor. Hangisini seçerse o istikamette yürüyen kulun, Allah'ın yardımından asla ümidini kesmemesi gerektiğini öğütlüyor ve sözlerini şu Hadis-i Şerif'le perçimliyor;
“Hiç kimse ameli ile cenneti kazanamaz.”

İhlaslı kulların Allah (c.c) tarafından korunduğunu pek çok makalesinde vurgulayan Abdulkadir Geylani Hazretleri, gayretin ve samimiyetle yönelmenin ne denli büyük bir Rahmeti celbettiğini Kur'anın nuruyla beyan ediyor.

Eserin sonunda ki münâcaat şöyle;

"Allah (CC) cümlemizi bu iyi işleri yapmaya muvaffak buyursun. Allah (CC)
cümlemizi sözü özü bir olanlardan eylesin. Ömrümüzün son deminde imanla
götürecek her türlü yararlı işi yapmamız için bize yardımcı olsun. Nefsimizin ve
şeytanın şerrinden hepimizi korusun.
AMİN…"

“Böylece ondan kötülükleri geri çevirdik; çünkü o, bizim ihlas sahibi
kullarımızdandı.” ilahi müjdesine mazhar olabilmek duası ile...

Feyizli okumalar...
160 syf.
·Beğendi·10/10
Dün Rabbim rahmet eylesin Abdullahfettah Ebu Gudde nin Adabı muaşeret kitabını okumuştum.120 sayfa ve yazı puntosu da büyük oldugu için bir gün içerisinde bitirilebilecek bir kitap.Ancak Yaş grubu olarak daha çok orta okul,lise düzeyi bir kitaptı eger bu yaşlarda kardeşiniz varsa mutlaka okutmanızı tavsiye ederim anne babanın odasına nasıl girmeliden misafirlikteki görgü kurallarına kadar birçok konuda edep ve adap ögretilmekte.Bugün de Es-Semerkandinin Kitabul Edep adlı kitabını okudum ve bizlere aklınıza gelecek gelmeyecek her konuda adabı muaşereti titizlikle anlatmaktadır.Çocuk terbiyesinden insan nasıl sabahlamalıya kadar edepler,adaplar anlatılmakta.Gençler olarak da evden okula arkadaş ortamlarına kadar edebimize dikkat etmek şart.
Lisede bir hocamın sözü aklıma düştü:
İnsan elbisesi ile agırlanır konuşması ile ugurlanır.
Bugün maalesef erkek kardeşlerimin giyimi ne kadar İslamiyete uyumakta kendini daracık bir elbisenin içine koyup da hareket kabiliyetini dahi azaltan bir elbise niçin giyilir anlam veremiyorum.
Bu anlamda ilk önce çocuklarımıza ahlak,edep ve adaba riayet etmesini ögretelim.
İllede AHLAK illede AHLAK
Vesselam.
212 syf.
·Puan vermedi
Tasavvuf nedir diye soracak olursanız, her hâlde Allah'tan râzı olma makamıdır derim. Bizden razı olmasının yolu, önce bizim O'ndan razı olmamız değil mi? Bela gelmişse sabretmek, nimet ihsan edilmişse şükretmek. Belaya üzülmemek, nimet karşısında havalanmamak. Hâlini koru diye uyarır Abdulkadir Geylani (ks) eserinde, fazlasını isteme. Sana verilen nimet de olsa bela da olsa neticede bir imtihandır.
Sana düşen, her durumda Allah'a kurbiyet elde etmeye çalışmandır.
Bu ise, ancak Allah dışındaki her şeyden, dünyevi arzulardan fâni olmakla gerçekleşir. Mürid her durumda Allah ile birlikte olmanın yolunu gözlemeli, takdir olunana razı kalmalıdır.
"Bil ki sen talebi terk etsen de kısmetin seni terk etmez. Kısmet, senin; hırs, azim ve çalışmanla nail olduğun bir şey değildir. Sabret, bulunduğun hâl üzere kal ve buna razı ol."
Geylani, müslümanca düşünmenin çağlar üstülüğü ile modern insanın dünyaya tamah etmekten doğan çılgınlığına bin sene evvelden itiraz etmiş. Okuyalım derim.
200 syf.
·Beğendi·8/10
Bu kitabı tavsiye edip etmeme noktasında çok kararsız kaldım. Ama o kadar altını çizdiğim ve etkilendiğim yerler oldu ki, en iyisi paylaşayım dedim. Neden önermek konusunda kararsız kaldım? Şöyle ki, İbn Atâullah tasavvuf ehli bir alim. Kitapta da tasavvufi konulardan sıklıkla bahsetmiş. Bazı yerlerde anlamakta zorlandım. Bazı kısımları yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermemesi için başka yerlerden araştırarak okumak gerekebilir. Mesela kitapta günaha düşmemek için cemaate gitmemek diye bir kısım var. İlla yapılsın diye söylenmemesine rağmen insanlar bunu tembelliğine bahane olarak görebilir. Ama bu kısımlar çok azınlığı oluşturuyor. Genel olarak sevdiğim kitaplardı. Kitaplığımda baş tacı yapacağım kitaplardan olacak kendileri . İnsanı kendine getiren kitaplar. Lakin bahsettiğim sebeplerden ötürü herkese tavsiye edip etmeme konusunda kararsızım.
.
Kitabın sayfa hacmine göre fiyatlarının biraz pahalı olduğunu söyleyebilirim. Ama baskı kalitesini çok sevdim. Dili sade ve akıcı. Ben yavaş okumama rağmen ikisini 2-3 günde bitirdim. Siz bir günde bitirirsiniz
.
.
Öyle işte En doğrusunu Rabbim bilir ️
134 syf.
·4 günde·Beğendi·10/10
tekrar tekrar okunmasında çok fayda bulunabilecek bir eser. rabbim bizleri doğru yolundan saptırmasın, bu yolda yürümek için bize katından kuvvet ve yardım ihsan etsin, bizleri sevdikleriyle beraber kılsın ve bizleri de sevdiklerinden eylesin.
160 syf.
Üstad kitaba, tüm peygamberlerin ortak davasını anlatarak başlamış.
Kelime-i Tevhidin evrenselliğine ve onun çatısı altına girenlerin zaman ve mekan ayrımı olmadan tek bir ümmet olduklarına değinmiş.
Ardından islam ümmetinin tek örneğinin efendimiz old. anlatmış.
• İslamın, Emr-i bil maruf, nehy-i anil münker emriyle müntesibleri tarafından sürekli tazelenen huzurlu toplum mekanizmasını ele almış. Yani herkesin vicdanı eğitildiğinde ve kötülüğe müdahale edildiğinde bozulmayan huzurlu bir toplum meydana çıkyor. Bu da ancak islamla mümkün.
• İslam ümmetini oluşturma yöntemlerini,
• Bu ümmetin özelliklerini,
• Değişmeyen Akidesini ve
• Ortaya koyduğu medeniyeti anlattıktan sonra Müslümanın kafiri dost edinemeyeceğini, cahiliye ve islam arasındaki boşluğu anlatmş yani 'dinler arası diyaloğa' reddiyeler vermişti.
-Müslümanlar bilinçlenip birlik olmadığı sürece İslam ümmeti oluşamaz.
Bunları okuduktan ve islam toplumuna sayfalar arasında gittikten sonra içimizdeki bahar özlemi daha da artıyor. Çiçek koklamak niyetinde değiliz, ancak kış insanı yoruyor.

Bizi yeniden ümmet eyle Allah'ım...

Yazarın biyografisi

Yazar istatistikleri

  • 4 okur okudu.
  • 1 okur okuyacak.