Ferhat Ciylan

Ferhat Ciylan

Yazar
7.9/10
12 Kişi
·
24
Okunma
·
0
Beğeni
·
54
Gösterim
İlim bilmek farz ve sünnettir.İnsanlar Allah'ın yarattığı dünyayı ve cemiyeti ilim ve fenne dayanarak anlayabiliyor.Kim ki ilim ve fenden ibaret olan meşaleyi fırlatıp atarsa cehalet karanlığında çürüyüp gider.
"İlimden yoksun kalan insanlar, sonunda dini de doğru anlayamaz hale gelir. Din ile hurafenin ayrımına varamazlar."
Ferhat Ciylan
Sayfa 127 - Kaknüs Yayıncılık
"Gündüz konuşursan ağzını kulağa yapıştır, gece konuşursan dört bir tarafa bak, duvarların bile kulağı vardır."
Ferhat Ciylan
Sayfa 28 - Kaknüs Yayıncılık
512 syf.
·Beğendi·10/10
Bu eser gösteriyor ki büyük eserler kolay ortaya çıkmıyor: taht kavgaları, savaşlar, sıla hasreti, ömrünün en güzel günlerinin ilme adanması... 1000' li yıllarda dünyanın merkezi diyebileceğimiz Türkistan coğrafyası, Semerkant, Buhara, Nışabur, Bağdat... Dünya tarihine yön veren Yusuf Kadir Han, Sultan Alparslan, Melikşah, Terken Hatun, Nizamülmülk, Imam Gazali... Bu kişi ve mekanlar etrafında gelişen olaylar ve ortaya çıkan Divan-ı Lügati't Türk. Tarihe merak saranlar ve roman üzerinden tarih öğrenmeyi sevenler için kaçırılmayacak bir eser. Okuru bol, dokunduğu kalp çok olsun... Dedem Kaşgarlı Mahmut'un ruhu şad olsun...
512 syf.
·54 günde·Beğendi·10/10
KAŞGARLI MAHMUT
Ferhat CİYLAN
İstanbul: Kaknüs Yayınları, 2015, 512 sayfa

Kaşgarlı Mahmut bir derya, biz ise o deryanın yanında bir yağmur damlası olabiliriz belki... Bir yağmur damlası deryaya düşse ve bir vakit onda kalıp tekrar ondan ayrılarak eski dünyasına döndüğünde ne hissederse bizim de bu eseri bitirdiğimizde hissediğimiz odur...
Türk tarihinin ve edebiyatının mihenk taşlarından biridir Kaşgarlı Mahmut. Ve onun ölümsüz eseridir Düvanü Lügati't Türk. Türk Eğitim Sisteminden geçen her öğrenci eğitim hayatı boyunca birkaç kez kez Kaşgarlı Mahmut ve onun ölümsüz eseri Divanü Lügati't Türk'ü duymuş ve "Araplara Türkçeyi öğretmek için yazılmış bu eser Türkçe'nin ilk sözlüğüdür." kalıp bilgisini öğrenmiştir. Merak edenler ya da edebiyat okuyanlar çok daha fazlasını...
Tarihi roman olarak elimize aldığımız "Kaşgarlı Mahmut" adlı eser; büyük Türk Alimi Kaşgarlı Mahmut'un hayatını incelerken, başta Karahanlı Devleti ve Büyük Selçuklu Devleti olmak üzere; 11. yüzyılda Doğu ve Batı Türkistan, İran, Irak ve kısmen de olsa Anadolu coğrafyasının ilmi, coğrafi, siyasi, kültürel, etnik, sosyolojik vb... yapısını da okuyucuya ustalıkla yansıtır. Eserde, Kaşgarlı Mahmut'un doğduğu, büyüdüğü, dolaştığı yerler olan; Kaşgar, Opal, Deşt-i Kıpçak, Semerkant, Buhara, Nişabur ve Bağdat ayrıntılı olarak ele alınmıştır.
Yazarın birikimini ve kitabın konusuna hakimiyetini eserdeki derinlikten ve usta işi anlatımdan anlamak mümkündür. Bunda, yazarın Karahanlıların hüküm sürdüğü coğrafyanın evladı ve Kaşgarlı Mahmut'un yaşadığı coğrafyada yoğun olarak meskun olan Uygur Türklüğünün içinden çıkmış olmasının çok önemli bir yeri olduğu kanaatindeyim.
Kitap, oldukça hacimli, dil bakımdan ise oldukça akıcıdır. Öte yandan eser bir roman olmanın ötesinde bir misyona sahip olduğunu ilk sayfalarından itibaren okuyucuya hissettirir. Zira yazar, verdiği engin bilgiler ve yaptığı ayrıntılı tasvirlerle okuyucunun hem okuyup hem de zamanda yoğun bir yolculuğa çıkmasını sağlar.
Kitabın ilk sayfasında verilen yazar biyografisine göre; Yazar Ferhat Ciylan 2015 yılı itibariyle Çin Halk Cumhuriyeti'nde edebiyat alanında çeşitli kurum ve kuruluşlarda görev yapan önemli bir Türk aydınıdır. Bugün Çin devleti tarafından Doğu Türkistan'da başta Uygur Türkleri olmak üzere diğer Müslüman Türk topluluklarına karşı uygulanan sistemli asimilasyon ve baskı politikaları her geçen gün dayanılmaz hale gelmekte, Doğu Türkistan coğrafyası tabiri caizse elli milyonluk bir hapishaneye çevrilmiş bulunmaktadır. Çin devletinin resmi bakış açısına göre Doğu Türkistan'da yaşayan Uygur Türklerinin zamanla İslamlaşmış Çinliler olduğunu düşündüğümüzde; yazarın böyle bir eseri yazarak ne denli büyük bir bahadırlık ruhuna sahip olduğunu göstermesi takdire şayandır.
Eser, Türk dünyasının altın çağını yaşadığı Orta Çağ'da Türk dünyasının büyük muallimlerinden Kaşgarlı Mahmut'la birlikte Türklüğün güzel şehirlerini okuyucuya gezdiriyor. Bu kitap; Kaşgarlı Mahmut'un şahsında varlığın zirvelerinden yokluğun bilinmezliklerine ve yoklukta kaybolmak üzereyken imanlı bir kalp ve Türklük şuuru sayesinde erdemin ve ilmin zirvelerine nasıl çıkıldığını göstermesi açısından paha biçilmez bir eserdir...
Kaşgarlı Mahmut adlı eseriyle Türk'ün altın çağının iklimini bize yaşatan Doğu Türkistanlı yazar ve bilim insanı Ferhat CİYLAN'ı tebrik ediyorum. Hala yaşıyorsa sağlıklı ve hayırlı bir ömür diliyorum.
512 syf.
·9/10
Kaşgarlı Mahmud hakkında geniş bilgiler barındıran bir eserdir. Aynı zamanda da dönem tarihi için de okunabilecek güzel bir tarih kitabıdır. Bugün bile zor yazılacak olan Divanü Lügâti't-Türk gibi bir sözlüğün hangi şartlar altında yazıldığı daha iyi anlamak için okunması gereken bir eserdir.
512 syf.
·Beğendi·10/10
Ferhat Ciylan / Kaşgarlı Mahmut.
Çeviren Zeynure Öztürk.
Ferhat Ciylan, Doğu Türkistan'ın Gulca şehrinde 1945 yılında doğdu. Gulca ve Urumçi şehirlerindeki, Rus okullarında okuyarak kendini yetiştirdi. 1994 yılından itibaren dil araştırmaları enstitüsünde yöneticilik yaptı. Hikaye, roman ve pek çok bilimsel eseri Rusça'dan Çinceye tercüme etti.
Yazar, Türkçenin ilk sözlüğü olan, Divanü Lügati't Türk'ün yazarı Kaşgarlı Mahmut'un hayatını roman şeklinde kitaplaştırılmıştır. Akıcı ve sürükleyici bir üslup kullanmıştır. Kitabı okurken, kendinizi bazen Karahanlı ordularında savaş sahnesinde, bazen Selçuklu Devleti'nin ilim deryası tartışmalarının içinde, bazen çöllerde tozlu yollarda, bazen de Tanrı dağı'nın sert, karlı ikliminde buluyorsunuz.
Romanda kimler yok ki, Karahanlı hükümdarları, Gazneli sultanı Mesut, Sultan Alparslan, Sultan Melikşah, Terken hatun, Abbasi halifeleri, Yusuf Has Hacip, İmamı Gazali ve Nizamülmülk gibi on birinci yüzyılın siyaset ve ilim dünyasındaki Türklerin hayatını yaşayarak öğreniyorsunuz.
Ayrıca, Kaşgarlı Mahmut'un Divanü Lügati't- Türk' ü yazmasına sebebi ve olayları da daha net görme imkanı buluyoruz;Türklerin özellikle İslam dünyasında, siyasi hakimiyetlerinin pekişmesi, devlet bürokrasisinde görev almak isteyen Arap ve Farsların Türkçe'yi öğrenmeleri için yazdığını bu kitapla öğrenmiş oluyoruz.
#Kitapşuuruinsanlıkşuurudur.

Yazarın biyografisi

Yazar istatistikleri

  • 24 okur okudu.
  • 8 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.