Ferit Aydın

Ferit Aydın

Yazar
8.5/10
6 Kişi
·
15
Okunma
·
4
Beğeni
·
128
Gösterim
Adı:
Ferit Aydın
Unvan:
tasavvuf, araştırmacı
nakşibendi tarikatı şeyhi iken tasavvuf hakkında yaptığı araştırmalar neticesinde tasavvuf ve tarikatlara ilişkin kanaatleri tamamen değişen ve çok geçmeden şeyhlik makamından çekilerek nakşibendî tarikatıyla ilişkisini tamamen kesen, kendi deyimiyle "postu bırakan" eski şeyh. tarikatların kökeninin budizmin mahayana kolundan geldiğini iddia etmektedir.
...
Nakşibendilerin, bu iki örnekten başka ( Maide suresi 35- Tevbe suresi 119) , daha birçok ayet ve hadisleri rabıtaya hangi ilgiyle kanıt gösterdiklerini anlamak, gerçekten de mümkün değildir.
Çünkü bir insanın,
1. Bulunduğu mekanı karartarak,
2. Özel "teverruk" oturuşu ile hareketsiz oturarak,
3. Nefesini kontrol altına alarak,
4. Şeyhinin şeklini zihninde canlandırarak ve "onun ruhaniyetinden yardım dileyerek" ibadet yapması gerektiğine ilişkin, bu ayet ve hadislerin hiçbirinde en gizli anlam bile yoktur. Bu ise çok şaşırtıcı bir meseledir.
Eğer bu gerçeğin (rabıta) fazla irdelenmesiyle İslam alimlerinin dikkati rabıta üzerine çekilir ve Kur'ani anlayış doğrultusunda kesin hükümler verilirse bu kez tarikat yoluyla İslam'a sızdırılmış daha birçok yabancı sembol ve merasimlerin de ayıklanması için yol açılmış olacak, bu ise tarikatın iflasını hazırlayacaktır.
... Çünkü kör taklit saplantısı içindeki insanlarla tartışmak kolay değil, bazen mümkün bile değildir ve çünkü kör taklidin hiçbir stratejisi yoktur. Taklitçi kişi tutucudur ve bir amaca, körü körüne baş koymuş insan tipidir.
Çünkü Nakşibendilik esasen bütün gücünü kendine bağladığı insanın iç dünyasını tamamıyla fethetmekten almaktadır. Bu tarikatta mürid, şeyhinin kulu ve kölesi olmaktan da öte bütün irade ve benliğinden sıyrılmış, şeyhine kayıtsız şartsız teslim olmuş bir alet gibidir(*). O kadar ki mürid kendini, şeyhinin yalnızca bir bendesi, bir hizmetçisi gibi değil, onun bir köpeği gibi görmektedir(**).

İşte rabıta, özgür ve akıllı bir insanı ne ilginçtir ki bu derekeye düşürebilen şartlandırıcı bir etkiye sahiptir.

(*) Esasen tarikatın kesin şartlarından biri de bunu peşin olarak kabuk etmek ve böyle olmaktır. Nitekim Nakşibendilere ait tarikat kitaplarında, müridin şeyhine karşı uymak zorunda olduğu kurallar sıralanırken, sonun da hepsinin özeti olarak aynen şu ifade kullanılmaktadır: " Müridin şeyhe karşı tutumu, ölmüş kimsenin, teneşir üzerinde yıkayıcının elleri arasındaki durumu gibi olmalıdır." Bk.Gümüşhanevi,', Jami'ul-Usul, s. 140; El-Kurdi, ...., Risale-i Ubeydiyye-i Nakşibendiyye s.3, Üniversite Kütüphanesi No.77258
(**)Bk. Muhammed Emin Abidin, Sel'lul- Husam el- Hindi fi Nusra'ti Mawlana Khalid an- Naqshabandi s. 37
3072 syf.
·27 günde·7/10
Eserde 4. cilde ulaştık elhamdülillah.

İslam tarihini detaylı bir şekilde okumak isteyenlere başucu olacak eser.

Lakin şu da var ki belli bir birikimi olmayan, kitap okuma alışkanlığı olmayan, öncesinde hiç siyer ya da tarih okumamış birine tavsiye etmem. Eser ciddi bir kalemden hayat bulduğu için herkes okuyamaz. Salt bir tarih değil; yazar eseri şahsi fikir ve yorumlarını da katarak kaleme almış. Doğru ya da yanlış olabilecek birçok nokta olabilir.

Ama genel anlamda vicdan mertebesinde olaylara yaklaşılmış bulunuyor. Temelinde meşhur olan iki kaynak eser var. Bu da kaliteyi gösteriyor. ibn Kesir ve ibnu'l Esir tarihleri.

Dernek, vakıf, cemaatlerde serili ders yapılabilecek ender eserlerden biri. Çünkü herkes okuyamaz ama hitabeti güçlü anlatımı güzel biri tarafından herkesin ilgisine sunubalir.

Yazarın biyografisi

Adı:
Ferit Aydın
Unvan:
tasavvuf, araştırmacı
nakşibendi tarikatı şeyhi iken tasavvuf hakkında yaptığı araştırmalar neticesinde tasavvuf ve tarikatlara ilişkin kanaatleri tamamen değişen ve çok geçmeden şeyhlik makamından çekilerek nakşibendî tarikatıyla ilişkisini tamamen kesen, kendi deyimiyle "postu bırakan" eski şeyh. tarikatların kökeninin budizmin mahayana kolundan geldiğini iddia etmektedir.

Yazar istatistikleri

  • 4 okur beğendi.
  • 15 okur okudu.
  • 2 okur okuyor.
  • 18 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.