Frederick Starr

Frederick Starr

Yazar
9.4/10
7 Kişi
·
13
Okunma
·
5
Beğeni
·
123
Gösterim
Adı:
Frederick Starr
Unvan:
Yazar
Doğum:
24 Mart 1940
S. Frederick Starr, Washington'da (Starr'ın Araştırma Profesörü olduğu) Amerikan Dış Politika Enstitüsü (AFPC) ile bağlantılı ortak bir transatlantik araştırma ve politika merkezi olan Orta Asya-Kafkasya Enstitüsü ve İpek Yolu Çalışmaları Programı'nın kurucu başkanıdır. Stockholm'de Güvenlik ve Kalkınma Politikası. Starr, AFPC'de Avrasya için seçkin bir üyesidir.

Starr, Afganistan'da başarının anahtarı olarak gördüğü Orta Asya ve Afganistan'dan geçerek kıta çapında ulaşımın yeniden başlatılması sorununa odaklandı. Bu konu, 2000 ve 2008 yılları arasında bir dizi makalenin ve 2007 yılında yayınlanan Yeni İpek Yolları kitabının konusuydu. Politika üzerinde doğrudan etkisi olan yazılar için bkz . Afganistan'daki Başarının Anahtarı [A. Kuchins ile et al] ve Afganistan, Uluslar Arası Binaların Ötesinde: Ekonomik Stratejiye Bir Şans Vermek .

Starr, bölgenin işleyişinde sıkça bir yorumcu ve Dışişleri, Ulusal İnceleme, Uzak Doğu İktisadi Gözden Geçirme ve çeşitli önde gelen Amerikan ve uluslararası gazetelerde yer alan dergilerdeki sayısız makalenin yazarıdır . En son kitabı, Aydınlanma Kayıp: Timurlenk Arap Conquest Orta Asya'nın Altın Çağ , çok büyük etki yaratmıştır. 8. ve 11. yüzyıllar arasında bölgenin tarihi üzerine yapılan bu kitapta , Orta Asya'nın dünyanın merkezi olduğunu savunuyor.

Starr, Washington'daki Kennan Enstitüsü'nün kurucu başkanıydı ve Tulane Üniversitesi ile Aspen Enstitüsü ve Oberlin Koleji'nin (1983-94) başkan yardımcılığını yaptı. Orta Asya Üniversitesi ve Azerbaycan Diplomasi Akademisi'ni planlamakla yakından ilgiliydi ve Kazakistan'daki Nazarbayev Üniversitesi'nin bir mütevelliydi. Doktora'sını Princeton'daki Tarih, Cambridge'deki King's College'da, yüksek lisans derecesini Yale'de aldı ve beş onur derecesi aldı. Starr aynı zamanda New Orleans'ın Louisiana Repertuar Caz Topluluğu'nun kurucu üyesidir ve bu şehirdeki Katrina sonrası toparlanmanın en büyük tek hükümet dışı sponsoru olan Büyük New Orleans Vakfı'nı kurmuştur. New Orleans Unmasqued , Southern Comfort gibi New Orleans'ta dört kitap yazdı.
Matematikte, birçok aritmetik ve geometrik problemde yer alacak köklerin kullanımıyla çözülebilen bir denklemler teorisini ilk defa ortaya koyan isim Harezmi'dir. O alana ismini veren ALGEBRA eseriydi. ALGORİTMA terimi de kendi isminin bozulmuş halidir.
Hindistan, Çin, Orta Doğu ve Avrupa, fikirleri sayesinde yarattıkları zengin gelenekleriyle böbürleniyorlardı. Ancak 1000'li yıllarda beş asır boyunca tüm diğer bölgeleri tesiri altına alan ve kabarık dalgalar üzerinde yelkenler fora diyen tek bir bölge vardı ; Orta Asya.
Şimdi acıyla kıvranıyorum, inliyorum utanmazların arasında. İhanetin zulmü benden uzak olsun, ahlaksız, dinsizi benden ayrı dursun. Beni ayakta tut Allah'ım! Bırak göreyim Peygamber'imin gül yüzünü, yamacındaki yoldaşlarını.
Şimdiye kadar hep felsefe, bilim ve sanatın rahat yerlerde en güzel şekilde yapılabileceğini öğrendik, peki burada nasıl böylesine büyük bir aydınlanma yaşanabilmiş sizce?

... Her bir coğrafi alanın dünya çapında biricik olduğunu belirtmek gerekir. Kazakistan'daki bozkırlar dünyadaki en büyük otlakların parçasıdır, Taklamakan'ın da dahil olduğu çöl bölgesi ve elma tohumlarını üç bin sene saklayacak derecede kurudur, Pamir ve Karakurum'un içinde olduğu sıradağlar ise Alplerden bile daha yüksek rakıma sahiptir.
Tabiri caizse bölgenin tabiatı merhametsizdir...
Ben burada kendim için toplumu terketmekten, insanlardan uzak yaşamaktan daha iyi bir şey bulmadım. Bırakın adımı duymasınlar, yüzümü görmesinler, beni ararlarsa da bulamasınlar. Akrep gibi sokarlar, sinek gibi kan emerler, köpek gibi de havlarlar; önce kime çatayım?
Dünyanın altını üstüne getir;göremeyeceksin
Kaderin altında ezilmeyen bir tane aklı başında adam.
İlim talep etmek her Müslümana farzdır.

—Semerkant'ın idarecisi ve gökbilimci Uluğ Bey'in, 1420'lerde yaptırdığı medresenin duvarına yazdırdığı Hadis (Ebu İsa Muhammed Tirmizî (824-892) tarafından kayda alınmıştır).


Hikmet esas olandır. Bu sebeple hikmeti elde et. Onu elde ederken sabrı da elde et.

—İncil, Özdeyişler 4.7, Kral James Nüshası
“Arapların filozofu” olarak bilinmesine karşın Kindî bilim alanlarında da kayda değer bir miras bırakmıştı. Coğrafyadaki çalışmaları talebelerinden Ebu Zeyd el-Belhî’ye (850-934) ilham kaynağı oluşturmuştu. El-Belhî yenilikçi bir karasal haritalama okulu kurulmasına öncülük etmişti. Kindi’nin optik ile ilgili iki çalışması yedi yüz sene sonra bile bu metinlerle karşılaşan İngiliz Francis Bacon’ı (1561-1626) etkilemişti.

Bağdat’taki önde gelen Arap entelektüellerin hayat hikâyeleri Orta Asya ile kuvvetli bağlara sahip olduklarını göstermektedir. Bağdat’taki felsefi hareketin kurucusu karmaşık ve esrarengiz bir figür olan Cabir (Ebu Musa Cabir bin Hayyan, 721-815) idi. Batı’da “Geber” olarak bilinen Cabir Arap olsa da Horasan bölgesinin başkenti olan Tus’ta büyümüş ve tahsil görmüştü. Kimliğini daha da karmaşıklaştıran bir diğer gerçek de eserlerinin çoğunu Orta Asya’dayken vermiş ve eserlerinde Horasan’daki bilim adamlarının kaygılarını yansıtmış olmasıdır. Felsefenin hayatın bütününü kapsadığını düşünen Cabir kimyada, gökbiliminde, fizikte, metalürjide, eczacılıkta ve tıpta temel oluşturacak çalışmalara imza atmıştır. Horasan’ın bir evladı olarak Bermekîler tarafından Bağdat’a davet edilmiştir. Cabir de eserlerinin çoğunu Bermekîlere ithafetmiştir.14

Cabir’in asıl disiplini on sekizinci asra kadar sihir sosuna bulanmış sahte bir bilim olarak değil de bilimin pekâlâ meşru bir dalı olarak görülen simyaydı. Okurlarına hava atmak gibi bir gayesi yoktu ama genelde şifreli bir dil kullanıyordu. Bu dil öylesine anlaşılmazdı ki İngilizcede “gibberish” (cabirce) diye bir terim ortaya çıkmıştı. Ama Cabir’in tuhaf bir yöntemi vardı. Kadim dünyanın Pisagorculuğu ile zenginleştirdiği yeni ve daha mistik bir İslam kozmolojisi geliştirmeyi başarmıştı.15
On yaşına geldiğinde İbn-i Sina Kur'an üzerine çalışmış, uzun sureleri ezberlemiş ve kıraat ilminde uzmanlaşmıştı. Her zeki Müslüman çocukta olduğu gibi, büyükleri Kur'an'ın tamamını ezberlemiş olmasından ötürü kendisiyle övünç duyuyordu. Komşuları öyle hayranlardı ki kendisine 'şeyh' diye hitap ediyorlardı. Oysa bir saygı ifadesi olan bu unvan genelde yaşlı din âlimleri için kullanılıyordu.
Şu buluta bakın, nasıl da ağlıyor kederli bir adam gibi,
Şimşekler çakıyor bir aşığın kırık kalbi gibi
Arada güneş gizlice bakıyor bulutların ardından
Sanki muhafızdan saklanan bir mahkum gibi.
Bir ara eleme gark olmuş olan dünya
Yasemin kokuları getiren rüzgarla iyileşmiştir.
Misk sağanağı akıyor dalgalar ile
Yapraklar yeni parlayan ipekle örtülmüşlerdir.

Karların arasından güller başlarını çıkartıyorlar,
Kurumuş yerlerden gürül gürül sular akıyorlar.3

Ebu Abdullah Rudekî
Orta Asya'ya dair objektif bir bakış açısı ile bakıyor şu ana kadar okuduğum kısım itibariyle bizde ki muadili ise Sayın İbrahim Kalın'ın ' Ben.Öteki ve Ötesi ' adlı eseri gösterebiliriz.Sayın Kalın'da Müslüman alimlerin Rönesans Dönemini nasıl etkilediğini dair kitabında güzel bir inceleme yapmış.
688 syf.
·7 günde·Beğendi·9/10
Bir başyapıt... İlim tarihinde önemli bir boşluğu dolduruyor. Batı rönesansından asırlar önce başlayan İslâm rönesansının arka planında Orta Asya şehirlerinde başlayan aydınlanmanın izlerini süren, sizi Merv'in, Buhara'nın, Semerkand'ın sokaklarında kültür yolculuğuna çıkaran, Farabi, İbn-i Sina, Harezmi ve daha nicelerinin çalışma odalarına davet eden, adı geçen ilim erbabının zihin dünyasında gezintiye çıkaran olağanüstü bir çalışma ve titiz bir araştırma... Bilimsel bir eser olmasına rağmen dili ve üslubuyla sürükleyici... Mutlaka okunması gereken bir eser...

Yazarın biyografisi

Adı:
Frederick Starr
Unvan:
Yazar
Doğum:
24 Mart 1940
S. Frederick Starr, Washington'da (Starr'ın Araştırma Profesörü olduğu) Amerikan Dış Politika Enstitüsü (AFPC) ile bağlantılı ortak bir transatlantik araştırma ve politika merkezi olan Orta Asya-Kafkasya Enstitüsü ve İpek Yolu Çalışmaları Programı'nın kurucu başkanıdır. Stockholm'de Güvenlik ve Kalkınma Politikası. Starr, AFPC'de Avrasya için seçkin bir üyesidir.

Starr, Afganistan'da başarının anahtarı olarak gördüğü Orta Asya ve Afganistan'dan geçerek kıta çapında ulaşımın yeniden başlatılması sorununa odaklandı. Bu konu, 2000 ve 2008 yılları arasında bir dizi makalenin ve 2007 yılında yayınlanan Yeni İpek Yolları kitabının konusuydu. Politika üzerinde doğrudan etkisi olan yazılar için bkz . Afganistan'daki Başarının Anahtarı [A. Kuchins ile et al] ve Afganistan, Uluslar Arası Binaların Ötesinde: Ekonomik Stratejiye Bir Şans Vermek .

Starr, bölgenin işleyişinde sıkça bir yorumcu ve Dışişleri, Ulusal İnceleme, Uzak Doğu İktisadi Gözden Geçirme ve çeşitli önde gelen Amerikan ve uluslararası gazetelerde yer alan dergilerdeki sayısız makalenin yazarıdır . En son kitabı, Aydınlanma Kayıp: Timurlenk Arap Conquest Orta Asya'nın Altın Çağ , çok büyük etki yaratmıştır. 8. ve 11. yüzyıllar arasında bölgenin tarihi üzerine yapılan bu kitapta , Orta Asya'nın dünyanın merkezi olduğunu savunuyor.

Starr, Washington'daki Kennan Enstitüsü'nün kurucu başkanıydı ve Tulane Üniversitesi ile Aspen Enstitüsü ve Oberlin Koleji'nin (1983-94) başkan yardımcılığını yaptı. Orta Asya Üniversitesi ve Azerbaycan Diplomasi Akademisi'ni planlamakla yakından ilgiliydi ve Kazakistan'daki Nazarbayev Üniversitesi'nin bir mütevelliydi. Doktora'sını Princeton'daki Tarih, Cambridge'deki King's College'da, yüksek lisans derecesini Yale'de aldı ve beş onur derecesi aldı. Starr aynı zamanda New Orleans'ın Louisiana Repertuar Caz Topluluğu'nun kurucu üyesidir ve bu şehirdeki Katrina sonrası toparlanmanın en büyük tek hükümet dışı sponsoru olan Büyük New Orleans Vakfı'nı kurmuştur. New Orleans Unmasqued , Southern Comfort gibi New Orleans'ta dört kitap yazdı.

Yazar istatistikleri

  • 5 okur beğendi.
  • 13 okur okudu.
  • 8 okur okuyor.
  • 81 okur okuyacak.