General Netcheolodon

General Netcheolodon

Yazar
8.0/10
1 Kişi
·
2
Okunma
·
0
Beğeni
·
54
Gösterim
Adı:
General Netcheolodon
Unvan:
Yazar
B'nai B'rith teşkilatındaki Yahudilerin çoğu, dini bakımdan en fazla serbest düşünen kimselerdir. Bunlar, teşkilatın localaraının toplantılarının açılış ve kapanışında dua ederken "Jehovah"a değil, "Dünyanın büyük mimarı"na hitabeder.
Bu teşkilat ehemmiyet bakımından Amerika Yahudi Komitesi'ni hiç bir suretle aşamaz. Bununla beraber, onun bütün dünyaya yayılmış teşekküllerinde icrai bir rol oynar, onun bir çeşit elidir. Ortaya bir iş çıktığı zaman, B'nai B'rith, hemen bunun gerçekleçtirilmesiyle vazifelendirilir.
<<Rica ederim bunu bir latife olarak almayınız; bu bir latifeye benzer ama gerisinde gizli ve müthiş bir hakikat vardır. Bütün müteassıp hareket ve fikirler bir Yahudi kaynağından fışkırmıştır. Bunun da sebebi, Yahudi ırkının dünyayı kendsine itaat ettirmesi düşüncesidir. Biz Yahudiler, bugün dünyanın fesatçılarından, tahrikçilerinden, kundakçılarından ve cellatlarından başka bir şey değiliz.>>
General Netcheolodon
Sayfa 151 - Pitt Rivers'in "Rus İhtilalinin Dünya Bakımından Manası" eserine Oscar Levy'nin yazdığı önsözü.
Türkler Yahudilere karşı katliam, mahallelerini yakmak gibi, başka memleketlerde görülen hareketlere hiç bir zaman başvurmamışlardır. Yahudiler ise, buna karşı minnettarlık duyacakları yerde, planlarını istedikleri gibi yürütmüşlerdir.
"Bütün o Bismarck'lar, o Beaconsfield'ler, Fransız Cumhuriyeti, Gambetta ve diğerleri, hepsi birden benim için sadece bir görünüştürler. Onların ustaları, geri kalan her şeyin ve Avrupa'nın olduğu gibi, yahudi ve onun bankasıdır. Bir gün yahudinin vetosunu kullandığını ve Bismarck'ın bir saman çöpü gibi süpürülüp ortadan kaldırıldığını göreceğiz. Yahudilik ve bankalar şimdi bütün Avrupa ve eğitim üzerinde, bütün medeniyet ve sosyalizm üzerinde, bilhassa sosyalizm üzerinde hükm sürmektedir. Zira, sosyaizmin yardımı ile yahudilik hıristiyanlığı kökünden söküp atacak ve hıristiyan kültürünü mahvedecektir. Ve eğer bundan bir şey çıkmazsa, anarşi gelecek ve her şeyin başında yahudi bulunacaktır. Zira sosyalizmi talim ettiği, vazettiği halde, kendisi yahudi sıfatıyla ırk kardeşleriyle birlikte sosyalizmin dışında kalacak ve Avrupa'nın bütün malvarlığı yağma edildiği zaman yalnız yahudi ve onun bankası kalacaktır..."
[B]olşevik hareketi, bir bakıma tam bir Yahudi hareketidir. Bu bakımdan bir çok ticarethane ve bankalar da bu hareketin içindeler.
19. asrın meşhur Yahudi tarihçilerinden Graetz, Hz. İsa'nın muasırı olan İskenderiye'li Philon'un şu sözlerini büyük bir memnuniyet duyarak nakleder: "Yalnız Yahudiler, kelimenin gerçek manasıyla kendilerine <<insan>> denmek hakkını kazanmışdır." (Bkz: Graetz, Yahudilerin Tarihi, Paris, sayfa 664.)
<< ||. - 1917 ilkbaharında Jacob Schiff [Yahudi], Troçki'ye (Yahudidir) Rusya'da bir ihtilal yapması için para vermeye başladı. New York'da yayınlanan "Forward" adlı Yahudi Bolşevik gazetesi de aynı gaye ile yardım paraları verdi.>>
<<Stokholm'dan yahudi bankacı Mark Warburg ve Kumpanyası da para yardımı hususunda Troçki ile temasa geçti. Warburg ve başında bulunduğu ticari müessese Almanya'daki Vestfalya ve Rönan sendikasından para yardımı alıyorlardı. Zaten bu sendika teşebbüsü de Yahudilerin elinde bulunuyordu. Troçki'nin bunlara yakın münasebeti vardı. Stokholm'de bankanın sahiplerinden olan, yahudi Olef Aschberg'in kızı ile evlenmişti. Mültimilyoner yahudilerle proleter yahudiler arasında münasebetler böylece kuruldu.>>
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
General Netcheolodon
Unvan:
Yazar

Yazar istatistikleri

  • 2 okur okudu.
  • 3 okur okuyacak.