İnayet Aydın

İnayet Aydın

Yazar
8.3/10
4 Kişi
·
20
Okunma
·
1
Beğeni
·
349
Gösterim
Adı:
İnayet Aydın
Unvan:
Türk Akademisyen, Yazar
Doğum:
Artvin, Türkiye, 1963
1985 Yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bölümünden mezun oldu. 1986-1988 yılları arasında Sümerbank Bankacılık Personel ve Eğitim Müdürlüğünde görev yaptı. 1988 yılında A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsünde “ 3308 Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu Gereğince Sümerbank Banka Şubelerinde Ticaret Lisesi Öğrencilerine Yaptırılan Beceri Eğitimi” başlıklı tezini vererek yüksek lisans eğitimini tamamladı.1988 Yılında A.Ü.Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1993 yılında “ Eğitim Yönetiminde Stres Kaynakları” konulu tezi ile Doktor unvanını kazandı. 1993 yılında aynı bölüme Yardımcı Doçent olarak atandı. 1996 yılında 8 ay süre ile YÖK/ Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi kapsamında kazandığı bursla Amerika Birleşik Devletleri- OHIO “University of Cincinnati’de doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. Aynı dönemde 6 haftalık “ Yönetici Yetiştirme Akademisi”nde konuk öğretim üyeliği yaptı. 1997 yılında Doçentlik ünvanını kazandı. Bir yıl süre ile A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığını ve üç yıl süre ile Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 1999-2001 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi’nde “Öğretmen Performansının Değerlendirilmesi” ve “ Okul Yönetimine Aile Katılımı” konularında sürdürülen iki araştırmaya danışmanlık ve Eğitim Araştırmalarına Destek Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü “ Eğitim Yöneticilerinin Etik Davranışları Üzerine Bir Araştırma” başlıklı çalışmasını yaptı ve 1997 yılında Doçentlik unvanını kazandı. 2003 yılında profesörlüğe atandı. Yazarın bundan başka, “İş Yaşamında Stres, Yönetsel Mesleki Ve Örgütsel Etik, Eğitim Yönetimi, Alternatif Okullar, Eğitim ve Öğretimde Etik, Öğretimde Denetim, Türkiye’de Eğitim Yönetimi Alanının Sözlü Tarihi: Öncü Akademisyenler, Türk Eğitim Yönetiminde Öncü Kadınlar, Kamu ve Özel Sektör İçin Hizmet İçi Eğitim El Kitabı isimli 9 kitabı bulunmaktadır. Ayrıca, Educational Leadership: Global Contexts and International Comparisons" Volume 11’de üç yazarlı kitap bölümü ile 2010 yılında Emerald Yayın Şirketinin “Outstanding Authorsip Contrubution” ödülünü kazandı. 20101 yılında çıkan “Yönetimde İnsan Kaynakları Çalışmaları” isimli kitapta ise iki bölümün yazarlığını yapan yazarın Türkçe ve yabancı dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Lisans düzeyinde; İnsan Kaynakları Yönetimi, Meslek Etiği; Yüksek Lisans düzeyinde Hizmet İçi Eğitim, Meslek Etiği, Teftiş Teknikleri, Öğretimde Denetim, Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar, İnsan Kaynakları Yönetimi; Doktora Düzeyinde Yönetimde Etik ve Çağdaş Denetim Yaklaşımları derslerini vermektedir. Uzun yıllardır çalışanların hizmet içi eğitimi konusunda araştırmalar yapan ve dersler veren yazar son beş yılda 100’den fazla kurumda meslek etiği, kamu etiği, etik eğitimi, hizmet içi eğitim teknikleri, insan kaynakları yönetimi, stres ve başa çıkma, örgütsel ve bireysel etkililik, insan ilişkileri ve iletişim, eğiticilerin eğitimi, çağdaş denetim teknikleri, denetim etiği, yönetim süreçleri, yönetimde verimlilik, akademik etik, bilim ve yayın etiği, yönetimde verimlilik, performans değerlendirme, alternatif okullar vb. konularda seminer ve konferanslar vermiştir. . Evli ve bir çocuk annesidir.
Bilindiği gibi karakter bizim kimsenin görmediği zamanlarda bile herkes bizi görüyormuş gibi davranma düşüncemizle ortaya çıkar.
216 syf.
Kitap bu alıntı ile başlıyor.. Çok manidar..

Bir küçücük oğlancık bir gün okula başlamış
Pek mi pek akıllıymış.
Okulu da pek büyükmüş.
Ama akıllı çocuk sınıfına dışarıdan
Kestirme bir yol bulmuş.
Buna çok sevinmiş.
Artık okul ona kocaman görünmüyormuş.
Bir zaman sonra bir sabah
Öğretmen demiş ki:
“Bugün resim yapacağız.”
“Ne güzel” demiş çocuk.
Resim yapmasını çok severmiş.
Her türlüsünü de yaparmış:
Aslanlar, kaplanlar,
Tavuklar, inekler,
Trenler, gemiler.
Mum boyalarını çıkarmış
Ve çizmeye başlamış.
Ama öğretmen “Durun” demiş.
“Henüz başlamayın!”
ve herkes hazır olana kadar beklemiş.
“Şimdi” demiş öğretmen,
“Çiçek çizmesini öğreneceğiz.”
“İyi” demiş çocuk.
Çiçek çizmeyi çok severmiş.
Ve pek güzellerini yapmaya başlamış
Pembe, mavi, portakal mum boyalarıyla
Ama öğretmen “durun” demiş.
“Size nasıl yapılacağını göstereceğim.”
Yeşil saplı kırmızı bir çiçek çizmiş.
“İşte” demiş öğretmen.
“Şimdi başlayabilirsiniz.”
Küçük çocuk bir öğretmeninin resmine bakmış.
Bir de kendininkine.
Kendininkini daha bir sevmiş.
Ama bunu söyleyememiş.
Kağıdını çevirip
Öğretmenininki gibi
Yeşil saplı kırmızı bir çiçek çizmiş.,
Bir başka gün
Küçük çocuk dışarıdan sınıfa açılan kapıyı
Becerdiğinde tam bir başına açmayı
Şöyle demiş öğretmen:
“Bugün çamurdan bir şey yapacağız.”
“Ne iyi” demiş çocuk.
Çamurla oynamayı çok severmiş.
Her şeyi yapabilirmiş onunla:
Yılanlar, kardan adamlar,
Filler, fareler,
Arabalar, kamyonlar.
Başlamış çamuru
Yoğurup sıkıştırmaya.
Ama öğretmen demiş:
“Durun! Daha başlamayın!”
ve beklemiş hazır olmasını herkesin.
“Şimdi” demiş öğretmen.
“Bir çanak yapacağız.”
“Güzel” demiş çocuk.
Çanak yapmasını severmiş.
Ve başlamış yapmaya
Boy boy, şekil şekil çanakları.
Ama öğretmen “durun” demiş:
“Size nasıl yapılacağını göstereceğim.”
Ve de göstermiş herkese
Bir büyük çanağın nasıl yapılacağını.
“İşte” demiş öğretmen
“Artık başlayabilirsiniz.”
Küçük çocuk bir öğretmenin çanağına bakmış.
Bir de kendininkine.
Kendininkini daha bir sevmiş
Ama bunu söyleyememiş.
Topağını yuvarlayıp yeniden
Yapmış öğretmeninki gibi
Derin bir çanak.
Ve çok geçmeden
Küçük çocuk öğrenmiş beklemeyi
İzlemeyi,
Ve her şeyi öğretmen gibi yapmayı.
Ve çok geçmeden
Başlamış kendiliğinden hiçbir şey yapmamaya
Ama birdenbire
Taşınıvermişler başka bir eve,
Başka bir şehirde,
Ve çocuk gitmiş başka bir okula.
Bu okul daha da büyükmüş
Öbüründen.
Kestirme yolu da yokmuş dışarıdan.
Büyük basamakları çıkmak
Ve uzun koridorlardan geçmek
Gerekmiş sınıfa kadar.
Ve daha ilk gün
Demiş ki öğretmen:
“Şimdi resim yapacağız.”
“Güzel” demiş çocuk.
Ve beklemiş öğretmenin
Ne yapacağını söylemesini
Ancak öğretmen bir şey söylemeden
Başlamış dolaşmaya.
Küçük çocuğa gelince durmuş.
Sormuş: “Resim yapmak istemiyor musun?”
“İstiyorum” demiş çocuk.
“Ne yapacağız?”
“Ne istersen”, demiş öğretmen
“İstediğim renk mi?” diye sormuş çocuk.
“İstediğin renk” demiş öğretmen.
“Herkes aynı resmi yaparsa
ve aynı renkleri kullanırsa
kimin neyi yaptığını
ve neyin ne olduğunu nasıl anlarım ben?”
“Bilmem”, demiş çocuk.
Ve başlamış çizmeğe.
Yeşil saplı kırmızı bir çiçeği.

Eğitimde etik ve ahlak dersinde faydalandığım bir eserdi. Gayet akıcı, öğretici ve güzel örneklerle zenginleştirilmiş bir eser. Etik konusunda okumalar yapmak isteyen öğretmen adaylarının başvurabileceği bir eser.

Keyifli okumalar dilerim..
296 syf.
·3 günde·Beğendi·Puan vermedi
Akademisyenlerin mutlaka okuması gereken bir başucu kitabı. Hatta etik sorunlarla karşılaşmamak, kendine yapılabilecek etik dışı davranışlara karşı kendini koruyabilmesi için asistanların da okuması gerekli. Okumunun kolay olması sayesinde 1-2 günde bitirilebiliyor.

Yazarın biyografisi

Adı:
İnayet Aydın
Unvan:
Türk Akademisyen, Yazar
Doğum:
Artvin, Türkiye, 1963
1985 Yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bölümünden mezun oldu. 1986-1988 yılları arasında Sümerbank Bankacılık Personel ve Eğitim Müdürlüğünde görev yaptı. 1988 yılında A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsünde “ 3308 Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu Gereğince Sümerbank Banka Şubelerinde Ticaret Lisesi Öğrencilerine Yaptırılan Beceri Eğitimi” başlıklı tezini vererek yüksek lisans eğitimini tamamladı.1988 Yılında A.Ü.Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1993 yılında “ Eğitim Yönetiminde Stres Kaynakları” konulu tezi ile Doktor unvanını kazandı. 1993 yılında aynı bölüme Yardımcı Doçent olarak atandı. 1996 yılında 8 ay süre ile YÖK/ Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi kapsamında kazandığı bursla Amerika Birleşik Devletleri- OHIO “University of Cincinnati’de doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. Aynı dönemde 6 haftalık “ Yönetici Yetiştirme Akademisi”nde konuk öğretim üyeliği yaptı. 1997 yılında Doçentlik ünvanını kazandı. Bir yıl süre ile A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığını ve üç yıl süre ile Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 1999-2001 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi’nde “Öğretmen Performansının Değerlendirilmesi” ve “ Okul Yönetimine Aile Katılımı” konularında sürdürülen iki araştırmaya danışmanlık ve Eğitim Araştırmalarına Destek Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü “ Eğitim Yöneticilerinin Etik Davranışları Üzerine Bir Araştırma” başlıklı çalışmasını yaptı ve 1997 yılında Doçentlik unvanını kazandı. 2003 yılında profesörlüğe atandı. Yazarın bundan başka, “İş Yaşamında Stres, Yönetsel Mesleki Ve Örgütsel Etik, Eğitim Yönetimi, Alternatif Okullar, Eğitim ve Öğretimde Etik, Öğretimde Denetim, Türkiye’de Eğitim Yönetimi Alanının Sözlü Tarihi: Öncü Akademisyenler, Türk Eğitim Yönetiminde Öncü Kadınlar, Kamu ve Özel Sektör İçin Hizmet İçi Eğitim El Kitabı isimli 9 kitabı bulunmaktadır. Ayrıca, Educational Leadership: Global Contexts and International Comparisons" Volume 11’de üç yazarlı kitap bölümü ile 2010 yılında Emerald Yayın Şirketinin “Outstanding Authorsip Contrubution” ödülünü kazandı. 20101 yılında çıkan “Yönetimde İnsan Kaynakları Çalışmaları” isimli kitapta ise iki bölümün yazarlığını yapan yazarın Türkçe ve yabancı dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Lisans düzeyinde; İnsan Kaynakları Yönetimi, Meslek Etiği; Yüksek Lisans düzeyinde Hizmet İçi Eğitim, Meslek Etiği, Teftiş Teknikleri, Öğretimde Denetim, Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar, İnsan Kaynakları Yönetimi; Doktora Düzeyinde Yönetimde Etik ve Çağdaş Denetim Yaklaşımları derslerini vermektedir. Uzun yıllardır çalışanların hizmet içi eğitimi konusunda araştırmalar yapan ve dersler veren yazar son beş yılda 100’den fazla kurumda meslek etiği, kamu etiği, etik eğitimi, hizmet içi eğitim teknikleri, insan kaynakları yönetimi, stres ve başa çıkma, örgütsel ve bireysel etkililik, insan ilişkileri ve iletişim, eğiticilerin eğitimi, çağdaş denetim teknikleri, denetim etiği, yönetim süreçleri, yönetimde verimlilik, akademik etik, bilim ve yayın etiği, yönetimde verimlilik, performans değerlendirme, alternatif okullar vb. konularda seminer ve konferanslar vermiştir. . Evli ve bir çocuk annesidir.

Yazar istatistikleri

  • 1 okur beğendi.
  • 20 okur okudu.
  • 1 okur okuyor.
  • 13 okur okuyacak.