Kamil Su

Kamil Su

YazarDerleyen
0.0/10
0 Kişi
·
3
Okunma
·
0
Beğeni
·
2
Gösterim
Adı:
Kamil Su
Unvan:
Devlet adamı, Tarihçi
Doğum:
Şumnu, Bulgaristan, 1 Temmuz 1909
Ölüm:
Ankara, 1984
Tarihçi, devlet adamı (D. 1 Temmuz 1909, Şumnu / Bulgaristan - Ö. 1984, Ankara). Romancı Mükerrem Kâmil Su’nun eşidir. Manisa’da başladığı ilk ve ortaöğrenimini, İstanbul Özel İstiklâl Lisesinde tamamladı (1929). İstanbul Darülfünûnu (Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (1932) mezunu. İlk görev yeri olarak Balıkesir İlköğretmen Okuluna tarih öğretmeni olarak atandı. 1938’de Ankara Gazi Lisesi tarih öğretmenliğine nakledildi. Aynı yılın sonlarında on aylığına Almanya’ya gönderildi. Almanya’dan dönüşünde Ankara Erkek Lise-sindeki görevine (1939) devam etti. 1942-43 yıllarında MEB Müfettişliği, 1944-47 yılları arasında MEB Yayım Müdürlüğü, 1950-56 yılları arasında MEB Talim ve Terbiye Kurulu üyeliği, 1956-60 yılları arasında Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1960 yılında İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü öğretmenliğine atandı. 1963 yılında ikinci kez bakanlık başmüfettişliğine, 1966 yılında Talim ve Terbiye Kurulu üyeliğine atandı. 1973 yılında bakanlık başmüfettişliğinden emekliye ayrıldı.

Fakülte öğrenciliği sırasında hocası Fuad Köprülü’nün “gittiğiniz yerlerde bulunan şer’iye sicilleri mü-him mehazlardır, üzerinde çalışın.” önerisine uyarak ilk görev yeri olan Balıkesir’de şer’iye sicilleri üze-  rinde çalıştı. Konuyla ilgili yazılarını Balıkesir halkevi yayın organı Kaynak’ta yayımladı. Timur-Beyazıt Ankara Savaşı’dan Balıkesir’e Dair Vesikalar-Tımar ve Zeametler’e kadar değişik konularda bilinen yirmi beş yazı yazdı. Ayrıca Manisa Halkevinin dergisi Gediz’de de yazdı. Yarım Ay, Türk Kültürü, Ulusal Kültür, Belleten dergileri makalelerinin yer aldığı dergilerdendir. Ömrünün son yıllarında Manisa ile ilgili çalışmalarını yoğun-laştırmıştı. Bu çalışmalarını Manisa’da çıkan Hür Işıkgazetesinde, Manisa Dergisinde ve Mesir Konferansları kitabında yayımladı. Şahsi kütüphanesinin bir kısmını 1970 yılında kendi adına bağımsız bir kütüphane olarak kullanılması koşuluyla, Manisa Müzesine bağışladı.

BAŞLICA ESERLERİ:

17. ve 18. Yüzyıllarda Balıkesir Şehir Hayatı (1937), Balıkesir Civarında Yörük ve Türkmenler (1938), Uygurlar ve Uygur Medeniye-ti (1938),Balıkesir Madenleri (1939), Muradiye Camii (1940), Yavuz Sultan Selim (1949), Yıldırım Bayezit (1950), Türkiye Cumhuriyeti Tarihi(Mükerrem Kâmil Su ile, 1960), Osman Hamdi Bey’e Kadar Türk Müzesi (1965), Cumhuriyetten Önce Türkiye (1973), Zafere Doğru (1973), Türk Eğitiminde Tefrişin Yeri ve Önemi (1974), Tarih-i Gılmanî (Halife Mehmet’ten, 1976), Tarih-i Bosna der Zaman-ı Hekimoğlu Ali Paşa (Ömer Bosnavî’den, 1974), Sevr Antlaşması ve Aydın / İzmir Vilayeti (1981), Atatürk Bir Tarih Dersinde (1981), Manisa ve Yöresinde İşgal Acıları (1982), Manisalı Tarihçi M. Nuri Yörükoğlu (1983), Köprülülü Hamdi Bey ve Akbaş Olayı (1984), Karaosmanoğlu Halit Paşa (yay. haz., Ali Birinci, 2002).

Ayrıca ilk, orta ve liseler için tarih ders kitapları vardır.

KAYNAK: Ali Birinci / Kamil Su: Manisa Tarihine Emek Veren Bir Tarihçinin Hayat Hikâyesi (Karaosmanoğlu Halit Paşa kitabında, 2002), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).
Yazara henüz alıntı eklenmedi.
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Kamil Su
Unvan:
Devlet adamı, Tarihçi
Doğum:
Şumnu, Bulgaristan, 1 Temmuz 1909
Ölüm:
Ankara, 1984
Tarihçi, devlet adamı (D. 1 Temmuz 1909, Şumnu / Bulgaristan - Ö. 1984, Ankara). Romancı Mükerrem Kâmil Su’nun eşidir. Manisa’da başladığı ilk ve ortaöğrenimini, İstanbul Özel İstiklâl Lisesinde tamamladı (1929). İstanbul Darülfünûnu (Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (1932) mezunu. İlk görev yeri olarak Balıkesir İlköğretmen Okuluna tarih öğretmeni olarak atandı. 1938’de Ankara Gazi Lisesi tarih öğretmenliğine nakledildi. Aynı yılın sonlarında on aylığına Almanya’ya gönderildi. Almanya’dan dönüşünde Ankara Erkek Lise-sindeki görevine (1939) devam etti. 1942-43 yıllarında MEB Müfettişliği, 1944-47 yılları arasında MEB Yayım Müdürlüğü, 1950-56 yılları arasında MEB Talim ve Terbiye Kurulu üyeliği, 1956-60 yılları arasında Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1960 yılında İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü öğretmenliğine atandı. 1963 yılında ikinci kez bakanlık başmüfettişliğine, 1966 yılında Talim ve Terbiye Kurulu üyeliğine atandı. 1973 yılında bakanlık başmüfettişliğinden emekliye ayrıldı.

Fakülte öğrenciliği sırasında hocası Fuad Köprülü’nün “gittiğiniz yerlerde bulunan şer’iye sicilleri mü-him mehazlardır, üzerinde çalışın.” önerisine uyarak ilk görev yeri olan Balıkesir’de şer’iye sicilleri üze-  rinde çalıştı. Konuyla ilgili yazılarını Balıkesir halkevi yayın organı Kaynak’ta yayımladı. Timur-Beyazıt Ankara Savaşı’dan Balıkesir’e Dair Vesikalar-Tımar ve Zeametler’e kadar değişik konularda bilinen yirmi beş yazı yazdı. Ayrıca Manisa Halkevinin dergisi Gediz’de de yazdı. Yarım Ay, Türk Kültürü, Ulusal Kültür, Belleten dergileri makalelerinin yer aldığı dergilerdendir. Ömrünün son yıllarında Manisa ile ilgili çalışmalarını yoğun-laştırmıştı. Bu çalışmalarını Manisa’da çıkan Hür Işıkgazetesinde, Manisa Dergisinde ve Mesir Konferansları kitabında yayımladı. Şahsi kütüphanesinin bir kısmını 1970 yılında kendi adına bağımsız bir kütüphane olarak kullanılması koşuluyla, Manisa Müzesine bağışladı.

BAŞLICA ESERLERİ:

17. ve 18. Yüzyıllarda Balıkesir Şehir Hayatı (1937), Balıkesir Civarında Yörük ve Türkmenler (1938), Uygurlar ve Uygur Medeniye-ti (1938),Balıkesir Madenleri (1939), Muradiye Camii (1940), Yavuz Sultan Selim (1949), Yıldırım Bayezit (1950), Türkiye Cumhuriyeti Tarihi(Mükerrem Kâmil Su ile, 1960), Osman Hamdi Bey’e Kadar Türk Müzesi (1965), Cumhuriyetten Önce Türkiye (1973), Zafere Doğru (1973), Türk Eğitiminde Tefrişin Yeri ve Önemi (1974), Tarih-i Gılmanî (Halife Mehmet’ten, 1976), Tarih-i Bosna der Zaman-ı Hekimoğlu Ali Paşa (Ömer Bosnavî’den, 1974), Sevr Antlaşması ve Aydın / İzmir Vilayeti (1981), Atatürk Bir Tarih Dersinde (1981), Manisa ve Yöresinde İşgal Acıları (1982), Manisalı Tarihçi M. Nuri Yörükoğlu (1983), Köprülülü Hamdi Bey ve Akbaş Olayı (1984), Karaosmanoğlu Halit Paşa (yay. haz., Ali Birinci, 2002).

Ayrıca ilk, orta ve liseler için tarih ders kitapları vardır.

KAYNAK: Ali Birinci / Kamil Su: Manisa Tarihine Emek Veren Bir Tarihçinin Hayat Hikâyesi (Karaosmanoğlu Halit Paşa kitabında, 2002), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

Yazar istatistikleri

  • 3 okur okudu.
  • 3 okur okuyacak.