Klaus Kreiser

Klaus Kreiser

Yazar
8.5/10
6 Kişi
·
14
Okunma
·
4
Beğeni
·
427
Gösterim
Adı:
Klaus Kreiser
Unvan:
Yazar
Doğum:
1945
1945'te doğdu.1984'ten 2002'ye kadar Bamberg Üniversitesi'nde Türk Dili, Tarihi ve Medeniyeti bölüm başkanlığı yaptı. Köln ve Münih üniversi­telerinde çalıştı. 1972'de Münih'ten doktora unvanını aldıktan sonra, Münih'te kala­rak 1975-1977 ve 1981-1984 yılları arasında Osmanlı ve Türk dilleri dersleri verdi. 1977-1980 yıllan arasında İstanbul'daki Alman Arkeoloji Enstitüsü'nde araştırma görevlisi olarak bulundu. 2004'ten beri de İslam Ansiklopedisinin Osmanlı ve Türk bölümü editörlüğü görevini üstlendi. Osmanlı ve modern Türk tarihiyle ilgili birçok makale ve kitabın yazarı olan Kreiser, modern İslam dünyasındaki anıtlarla ilgili bir monografi hazırlamaktadır. Son dönemde yayımlanmış kitapları: Der osmanische Staat 1300-1922; istanbul. Ein literarisch-historischer Stadtjührer;The Beginnings of Printing in the Near and Middle East: Jews, Christians and Muslims (ed.). İletişim'den daha önce Christoph Neumann'la birlikte yazdığı Küçük Türkiye Tarihi yayımlan­mıştır (2008).
10 Kasım 1938 Perşembe sabahı, saat dokuzu beş geçe, çok muazzez ve büyük hasta terk-i hayat etmiştir.
Artık şu dizeler sadece ilkokullarda hakikaten yürekten inanılarak okunuyor:

Atatürk ölmedi, yüreğimde yaşıyor,
Uygarlık savaşında bayrağı o taşıyor,
Her gücü o aşıyor.

Bir başka örnek ise anıtlara sadece Atatürk’ün doğum tarihinin (1881) yazılıp, ölüm tarihinin üç noktayla verilmesidir.
Nutuk’un okunmasının üzerinden daha birkaç gün geçmeden Ankara’da Mustafa Kemal’in iki adet atlı heykeli açıldı. Eserler zamanın büyük adamlarının heykeltıraşlığında uzmanlaşan ve daha önce [Türkçe Önsöz’de ve] Taksim Anıtı bağlamında ismi zikredilen İtalyan sanatçı Pietro Canonica tarafından Roma’da hazırlanmışlardı.
Kadınların örtünmesi, eğitim, çok eşlilik ve bu bağlamlarda iki cins arasındaki eşitsizlik gibi konular üzerine kapsamlı izahatlar takip eder bu konuşmayı.

Meselâ bizde, iffet ve ismet pek büyük ve sıkı kuyudata tabidir. Bir Avrupalı bu kuyudu tanımıyor. (…) Onlar bizim nazarımızda tamamen ahlâksız, onlar nazarında biz tamamen vahşi. (…) Velhasıl netice: Bu kadın meselesinde cesur olalım. Vesveseyi bırakalım. Açılsınlar, onların dimağlarını ciddi ulûm ve fünûn ile [ilim ve fen bilimleri] tezyin edelim. İffeti, fenni sıhhi surette [sağlıklı olarak) izah edelim.
Mustafa Kemal’in tüm okul hayatı II. Abdülhamid devrine denk gelir. Osmanlı öğrenim sistemi o yıllarda, yüzlerce senedir ihmal edilmiş Müslüman eğitim nizamının kıt kaynaklarla elden geldiğince ıslah edilmeye çalışıldığı devasa bir inşaat alanını andırır.
Ayrıca Prusyalı General Litzmann’ın klâsiklerden sayılan taktik ders kitabının tercümesiyle görevlendirilir; herhalde Fransızca nüshalarından yararlanmıştır. Hazırladığı Türkçe tercümeler askerlerin eğitiminde kullanılmak üzere bütün birliklere gönderilir.
Siyah saçlı güzel kadın bir fotoğraf atölyesinde çekilmiş resminde beyaz, pliseli uzun bir elbiseyle poz verir. Yüzbaşı Lütfü Hıristiyan Corinne’le ailesine karşı gelmek pahasına evlenmişti.
O koşullarda Mustafa Kemal Atatürk’ün, birçok taraftarınca (meselâ Cenab Şehabeddin, 1870-1934) Nietzschevarî bir “üstün insan”* veya Ulu Önder (Alm. “Grosser Führer”) olarak nitelendirilmesi kaçınılmaz olmuştur. Oysa Atatürk’ün zamanın diktatörleri Mussolini, Stalin ve Hitler’le ortak bir yönü bulunmaz.
Asya’da çok az mühim bağımsız devlet vardı. Bunlar da Japonya ve Çin’di. Böyle bir dünyada Türklerin elde ettiği sonuç, göz ardı edilemeyecek bir başarıdır.
Bazı yerlerde kadınlar görüyorum ki, başına bir bez veya bir peştamal veya buna mümasil bir şeyler atarak yüzünü gözünü gizler ve yanından geçen erkeklere karşı ya arkasını çevirir veya yere oturarak yumulur. Bu tavrın mana ve medlûlü [gösterdiği şey] nedir? Efendiler, medeni bir millet anası, millet kızı bu garip şekle, bu vahşi vaziyete girer mi? Derhal tashihi [düzeltilmesi] lâzımdır.
Atatürk hakkında güzel bir kitap.
Doğduğu topraklardan kilometrelerce uzaklara savaş cephelerine giden, Osmanlı'nın bitik halinden yeni bir devlet yaratma ve bu devleti dünyadaki diğer güçlü devletlerin gözünde büyük gösterme çabasını okuyacaksınız.

Yazarın biyografisi

Adı:
Klaus Kreiser
Unvan:
Yazar
Doğum:
1945
1945'te doğdu.1984'ten 2002'ye kadar Bamberg Üniversitesi'nde Türk Dili, Tarihi ve Medeniyeti bölüm başkanlığı yaptı. Köln ve Münih üniversi­telerinde çalıştı. 1972'de Münih'ten doktora unvanını aldıktan sonra, Münih'te kala­rak 1975-1977 ve 1981-1984 yılları arasında Osmanlı ve Türk dilleri dersleri verdi. 1977-1980 yıllan arasında İstanbul'daki Alman Arkeoloji Enstitüsü'nde araştırma görevlisi olarak bulundu. 2004'ten beri de İslam Ansiklopedisinin Osmanlı ve Türk bölümü editörlüğü görevini üstlendi. Osmanlı ve modern Türk tarihiyle ilgili birçok makale ve kitabın yazarı olan Kreiser, modern İslam dünyasındaki anıtlarla ilgili bir monografi hazırlamaktadır. Son dönemde yayımlanmış kitapları: Der osmanische Staat 1300-1922; istanbul. Ein literarisch-historischer Stadtjührer;The Beginnings of Printing in the Near and Middle East: Jews, Christians and Muslims (ed.). İletişim'den daha önce Christoph Neumann'la birlikte yazdığı Küçük Türkiye Tarihi yayımlan­mıştır (2008).

Yazar istatistikleri

  • 4 okur beğendi.
  • 14 okur okudu.
  • 27 okur okuyacak.