Lenn E. Goodman

Lenn E. Goodman

Yazar
0.0/10
0 Kişi
·
1
Okunma
·
0
Beğeni
·
29
Gösterim
Adı:
Lenn E. Goodman
Doğum tarihi: 21 Mart 1944, Detroit, Michigan, ABD
Mistik İslam şairleri, anlam belirsizliğinin oyunuyla ve duyusal veya söz dinlemeyen başkaldırının kışkırtmasıyla dünyevi büyülenmenin ötesine geçerler. Birçoğu eserlerinin büyük teması olan insani ve ilahi kimliklerin panteist bir biçimde birbirlerine karışmasının ôznel bir karşılığı olarak erotik ve tinsel niyetlerin birbirlerine karışmasını teşvik eder. Onların amacı, vecdin (Tanrı'yla) birleşme anlamına geldiği o sınır tanımayan sarhoşluk halini hatırlatmaktır.
Peters, Taberi'de haklı olarak "bir Arap Thukydides'i değil, Müslüman bir hadisçiyi" görmektedir.
İbn Hazm mistiklerin tinsel olarak yücelttikleri veya yüceltmedikleri erotizmleri yerine dünyevi aşkı teklif etmektedir. Erotik arzularda tinsel bir anlam bulmuş olanlara lbn Hazın doğacı bir seçenek önermektedir. Bu seçenek de kibarlığı, salon adamlığını teşvik ederek aşkı tinselleştirebilir. Ama onun amacı, tinselliği, yüceltilmiş heyecanlardan ve teolojiyi usta teosofların ve şairlerin bu heyecanların kaynağı olarak takdim ettikleri metafizikten, erotik mistisizmin tekçi metafiziğinden uzak tutmaktır. Burada aşk püriten bir duyarlılığa rağmen değil, bu duyarlılıktan ötürü otonomi kazanmaktadır.
İslam uygarlığına en parlak dönemlerinde büyüklüğünü veren şey, kendisinden önce gelenlerin veya çağdaşlarının eserlerinde gerçek değere sahip olan şeylere karşı gösterdiği kendine güvenli dışa açık olmaydı (openness) . Günümüz dünyasında lslam kültürünün daha küçük bir yer işgal etmesinin nedeni ise onun dışa daha az açık olması, kendine güvensizliği, temelinde emniyetsizlik duygusunun yattığı sen savunmacılığı ve boğucu ırkçılığıdır.
Müslüman tarihçilerinin vizyonu sadece kaydetmek veya eğlendirmek ister göründüğü durumda bile çoğu kez siyasetle karışmış olan pratik bir arzuya sahip olmuştur. Ancak tarihçilerin sanatı olgunlaştıkça onlar arasında en düşünceli olanlarının vizyonu derinleşmiş ve aynı zamanda trajik ve zaferci nüanslar kazanarak daha karamsar bir havaya bürünmüştür. Bu yeni vizyonun dünyevi tinselliği, basit bir çelişki; trajik zaferciliği basit bir paradoks değildir. O, Mes'udi'nin dünyevi bir hükümdarın erdemi olarak yumuşaklığını (hilm) överek Mu'aviye'nin hakkını vermeye çalışmasında olduğu gibi belli bir hümanizmi ifade eder. Bu tavizkar yüceltme Tanrı Devleti'nde dünyevi erdemlerle ilgili putperest kavramlara cevap olarak Aziz Augustinus'un kabul ettiği polemiksel zorunluluk kavramından ve onun analitik aşırılığından çok daha açık yüreklidir.
Filozof, fildişi kulesine çekilmiş bir münzevi değildir; tersine o bir eylem adamı, kendisine danışılacak biridir.
Mistik şair İbnu'l Farid'in ( 1181-1235) söylediği gibi müzik, gnostik bir tarzda, bize gerçek yurdumuzu hatırlatır ve böylece bizim tenimizden kurtulmamıza yardımcı olur. Bu kanıt, aslında müziğin insanı ölüme hazırlamakta yardımcı olmadığını savunan Ebu Nasr el-Serrac'ın (ö.988) karamsar öğüdüne verilen (bilinçsiz Platoncu) bir cevabı temsil eder.
Ahlaksal bakımdan duyarlı insan kendi uğramış olduğu hakaretleri en keskin bir biçimde hisseden ve kendi acılarını en dokunaklı bir şekilde dile getiren insan değildir; o, duyarlılıkları en çokyönlü olan ve kendisi de içinde olmak üzere herkesin sevinç ve acılarını bir karşılıklı kabul ve saygı sistemi içinde tasarlama ve ortaya koyma gücüne en çok sahip olan insandır. Benzeri şekilde İslam'ın hiç şüphesiz içlerinden biri olduğu dünya dinlerinin ayırdedici özelliği , onların, mensuplarını sadece doğal kozmosla değil aynı zamanda kendi yaratımlarının -adetleri, ritüelleri, efsaneleri ve anlatılan, hatta yasa koyucu sistemlerinin- içinde bir paya sahip olduğu, ancak tek paya sahip olmadığı toplumsal bir dünyayla da ilişki içine sokmalarıdır. Bir mezhebin ayırdedici özelliği ise onun duyarlılıklarının değil, taleplerinin evrensel olmasıdır.
Bugün Müslümanların Farabi'yi okumaları gerekiyorsa, bunun nedeni onun sanki Müslümanlar sadece kendi "dünyaları"ndan kaynaklanan şeyi soruşturabilirlermiş gibi "kendi adamları" olması değildir. Onlar bundan çok Farabi'yi, görünüşte tanıdık deneyim ve kurumlara , hayli eski alışkanlık ve fikirlere ters bir açıdan ışık tutabilecek kadar yabancı bir bakış sağlamasından, hatta tanıdık olana biraz egzotik bir görünüş kazandırmasından ötürü okumalıdırlar. Eleştiri bilincini mümkün kılan budur ve eleştiri bilinci de alışılan ve tanıdık olanı canlı bir şekilde benimsemeyi mümkün kılan şeydir.
Romantik oryantalist Louis Massignon'un ve Yeryüzünün Lanetlileri adlı kitabım Farsça'ya çevirmiş olduğu Franz Fanon'un bir öğrencisi olan Şeriati, kendilerine yaldızlı bir Şii geçmiş kazandırarak hocalarının sosyalist ideallerini yerlileştirmiştir
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Lenn E. Goodman
Doğum tarihi: 21 Mart 1944, Detroit, Michigan, ABD

Yazar istatistikleri

  • 1 okur okudu.
  • 5 okur okuyacak.