Macid Hadduri

Macid Hadduri

Yazar
0.0/10
0 Kişi
·
3
Okunma
·
1
Beğeni
·
319
Gösterim
Adı:
Macid Hadduri
Unvan:
Yazar
Gazali, ilke olarak akla karşı olmamakla birlikte, dünyevi arzularını gizlemek için dini ahlaka övgüler yağdıran filozofları ikiyüzlülükle suçlamıştır. Şifreli suçlamalarının çoğu özellikle İbn Sina'yı hedef alır.
İbn Sina, kendi adelet anlayışına, üzerine Adil Kent'i bina ettiği bir sosyal mukaveleyi dayanak seçmiştir...
...söz konusu mukavele hükümdar ile mahiyeti ve tebaası arasındaki bir mukaveledir...
...İbn Sinaya göre şehrin dayanağını bir asli mukavelenin oluşturduğunu hatırlarsak, böyle bir kentin yalnızca erdemler kenti değil aynı zamanda bir Adalet beldesi olduğunu da görürüz.
İbn rüşd'e göre akıl,inanç konularındaki bütün sorulara cevap verebilecektir. Müslüman ilahiyatçılarca reddedilmesine rağmen akıl ile vahyi buluşturma çabası Latin düşünürleri arasında Averroist(ibn rüşdcü) adı ile anılan taraftarlar bulmuş, bu görüş zamanla söz sahibi olmaya başlamıştır.
Gazali'ye göre dünyada mutluluk lafzen mutluluktur, gerçek değildir, gerçek ve ebedi mutluluk ancak kişinin kendisini Cennet'te, Allah'ın huzurunda bulduğunda tadabileceği bir duygudur.
Farabi'ye göre adalet insanın yaygınlaştırmaya çalıştığı erdemlerin en yücesidir ve siyasi düzenin üzerine bina olunduğu temeldir.
Farabi'ye göre rasyonel adalet, bir kemal mertebesidir. Ve yalnız bir Erdemler Kenti'nde elde olunabilir. Farabi'nin " Cehalet Kentleri" adını verdiği diğer şehirlerde mutluluk arayışı haz düşkünlüğüne, dünyevi meta sevgisine, güç ve debdebe merakına ve fetih hırsına dönüşmüştür, buralarda adaletin tahakkuku olanaksızdır.
(İbn sina sosyal mukavele)
...O yasanın gayesi temeli adalet olan bir siyasi nizam kurmak, insanların gerek bu dünyada gerekse ahirette saadetini temin etmektir.
Eşari'ye göre adalet, Allah'ın iradesinin tecellisinden başka bir şey değildir; adil olanı ve gayri adil olanı yalnızca O bildiğinden, insana başka türlü gözükse de O'nun emrettiği şey adildir ve O'nun yasakladığı şey zulümdür.
Yani hukukun cevaz verdiği ya da yasakladığı şey dışında insana bir hareketin adil mi yoksa zulüm mü olduğunu gösterecek bir ölçü yoktur.
Farabi, Eflatun ve Aristo'nun fikirlerini özetlemekle kalmamıştır. Akıl ve vahyin uyumu bazında geliştirdiği kendi adalet teorisini dile getirmiştir.
Sufi olabilmek için, kişide herkesin sahip olamadığı bazı vasıfların bulunması gerekir; bunlar takva, halis niyet, fakr ve ahiret mükafatları dahil her türlü arzunun terk edilmesidir.
301 syf.
·10 günde·Puan vermedi
ADALET
Anlamıyla, gayesiyle, değişen koşullara uygun olarak nasıl tesis edileceğiyle alakalı, her neslin kendi görüşü paralelinde sürekli değişegelen kavram.
Önce, tanımlanması adına uzun uzun müzakereler yaptık kitapta, daha sonra tanımlanan teorilerin pratiğe nasıl çevrilebilirliği çıktı önümüze.
Arşa hakim olan Allah ebedi hükümrandı yeryüzünde, paygamber de dünyevi hükümrandı, ne var ki Peygamberin ölümünden sonra...
Başladı münazaralar.
Müteakip oluşan fırkalar, mezhebler.
Olaya dahil olan siyasiler, teologlar, filozoflar...
Adalet kavramını Siyasi,teolojik,felsefi,ahlaki,hukuki,sosyolojik kategoriler dahilinde ele alış.
Kategorilere,tanımlara, standartlara dahil olan yabancı otoriteler, bu otoritelere karşı onları tamamen yok saymadan ve tamamen de almadan islama uygun bir sentez,
yabancı hegemonyanın yer yer galibiyeti ve bu galibiyete karşı yapılan mücadele...

"Halkın kabul edebileceği bir siyasi adalet miyarına şüphesiz ihtiyaç vardır. O adaletin sosyal adaletle ve yasal adaletle sıkı sıkıya bağlantılı bazı öğeleri bugün islam ülkelerinde hararetli bir tartışmanın konusudur. Fakat henüz ortaya sarih bir kalıp çıkmamıştır."

"iki kapak arasında İslam'da adalet kavramının bu denli şumüllü tetkikine az rastlayacağınız" çalışma.
Alan çalışması, okuması yapmak isteyen arkadaşlar için mutlaka okunması gereken bir kitap.

Hadi bakalım " Acaba adalet nedir?"

Yazarın biyografisi

Adı:
Macid Hadduri
Unvan:
Yazar

Yazar istatistikleri

  • 1 okur beğendi.
  • 3 okur okudu.
  • 6 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.