Mahir Said Pekmen

Mahir Said Pekmen

Yazar
9.0/10
1 Kişi
·
3
Okunma
·
0
Beğeni
·
18
Gösterim
Tramvay Tophane'den ve Dolmabahçe' den geçerken gördüğüm şeyler, meydanlar, çeşmeler, kuleler, köşkler ve saraylar beni hayran etti. İstanbul ne imiş Yarabbi...
Mahir Said Pekmen
Sayfa 12 - türk tarih kurumu yayınları
Okumak ve yazmak! Bu, ne tatlı ve faydalı bir şey! Hayatta hiç bıkılmayacak, aylarca, senelerce devamında faydadan başka bir şey gelmeyecek teselli verici bir eğlence.
Hükümet ve padişah sevgisi Türkün belli başlı hasletlerindendir; fakat yurt muhabbeti din ve millet aşkı Türkün iliklerine işlemiştir. İcabında ötekileri bunlara feda eder ve daima etmiştir.
Babamın hâtırasını daima olduğu gibi tebcîl ederken, hazîn hazîn düşünmekten hâli kalmam; kabahati içkiye atfederim. içki hakikaten fenâ bir şey ! İyi adamları bile işte böyle hareketlere sevk ediyor. Sevgililerini istemeden ta'zîb ettiriyor.
Mahir Said Pekmen
Sayfa 6 - türk tarih kurumu yayınları
Sizin için dinsiz diyorlar! dediler. Bu da ne oluyor? Bu gibi sözlerden ve ithamlardan kurtulmak için hep dini kitaplar okumalı, ilmi ve felsefi eserlerden uzaklaşmalı imişiz.
Balkan Harbi neticesinde tekmil Rumeli elden çıkınca :Asıl memleketimiz Anadoludur,oraya çekilerek kuvvetleneceğiz. Teranesini tutturdular ve bunu rivayete nazaran asker ve ahaliye de yaydılar.
Nitekim ittihatçılar da: Bu devlet zaten batacaktı hiç olmazsa bizim elimizde batsın, dediler ,o suretle teşfiyeyi sadra( iyileştirmeye) koyuldular.
Öyle bir zamana tesadüf etti ki , bütün ahali ne olduğunu bilmeden ve anlamadan el çırpmağa başlamıştı. Meşrutiyeti alkışlamağa başlamıştı.
Bir sürü halk yıldız tepesini kuşatarak Sevinçlerine padişahlarını da iştirak ettirmek istiyorlar. Dün methul ve mahkum olan bugün muaf ve makbul olmuştu.
114 syf.
·2 günde·9/10
Kitap bir ittihatçının anılarını anlatıyor. Mahir Said Pekmen ve diğer ittihatçı arkadaşları askeriyede okurken kurmuş olduklari ittihat ve terakki cemiyetinden ötürü Fizan'a ömür boyu sürgün ediliyorlar. Trablusgarp'a kadar gemiyle getirilseler de Trablusgarp valiliğinde yeteri kadar para olmadığı için Fizan'a gönderilemiyorlar ve bulundukları şehirde hapis yatıyorlar. Eserin pek çok yerinde Abdülhamid ve onun istibdad yönetimine karşı olumsuz düşünceler görülüyor. Yazar devletin fakirliğini ve Teselya'nın Yunanlılara kaybedilmesinin sebebini Abdülhamid olarak görüyor. Kitap elbette bir ittihatçının eseri olduğu için ister istemez yazdıklarında objektif olamıyor. Ancak hiç bir anı kitabı objektif değildir zaten. Bu yüzden bu kitabı okuyarak dönemin ittihatçısının gözünden devletin yönetimi ve hükümet hakkındaki düşünceleri öğrenilebilir. Dönemle ilgilenen tarih araştırmacılarının kaçırmaması gereken bir eser.

Yazarın biyografisi

Adı:
Mahir Said Pekmen
Unvan:
Yazar

Yazar istatistikleri

  • 3 okur okudu.
  • 1 okur okuyor.
  • 3 okur okuyacak.