Məhsəti Gəncəvi

Məhsəti Gəncəvi

Yazar
8.5/10
2 Kişi
·
4
Okunma
·
2
Beğeni
·
20
Gösterim
Adı:
Məhsəti Gəncəvi
Doğum:
Azerbaycan, 12 Mayıs 1089
Ölüm:
Gence Azerbaycan, 1159
XI yüzyılın sonları - XII yüzyılın başlarında yaşamış büyük Azerbaycan şairesidir. Mehseti Gencevi Azerbaycan ve Müslüman Rönesansının parlak temsilcisi olmakla kendi şerlerinde sanatçı, şair, şarkıcı ve mütrib obrazlarını anlatan yeni şehir şiirinin temsilcisi idi. O, ilk ünlü Azerbaycan şairesi, ilk satranç oynayan kadın, ilk görkemli kadın musigiçimiz ve muhtemelen, ilk kadın besteçimiz.

Mehseti Gencevi\'nin halk şiiri tarzına yakın biçimli rübaileri ve kendi felsefi düzeni itibariyle derin içerikli şiirleri Azerbaycan ve genellikle Doğu Şiiri tarihinde önemli röl oynamıştır. 
Qəlbin, -- dedi, -- məndədir apar gəl, durma!
Bildirdim ona: -- Sənsən alan, sən qaytar.
Məhsəti Gəncəvi
Sayfa 66 - Lider Nəşriyyat. Bakı-2004
Yetməz mi qəribə verdin işkəncə,
Cəfanın hüdudu olmazmı, səncə?!
Demişdin: Gəncədə kamə yetərsən,
İndi bu mən, bu sən, bax, bu da Gəncə!
Məhsəti Gəncəvi
Sayfa 121 - Lider Nəşriyyat. Bakı-2004
Bir cüt gözün ilə nə qədər qan etdin,
Zülfünlə nə çox qəlbi, de, viran etdin!
Məhsəti Gəncəvi
Sayfa 45 - Lider Nəşriyyat. Bakı-2004
Dersən: iki yaqut dodağım şəkkər, bal,
Bir busə dilərsən, canını göndər al.
Can tapsam əgər, allam onu yüz borca,
Bir busəyə verrəm iki yüz can dərhal.
Məhsəti Gəncəvi
Sayfa 48 - Lider Nəşriyyat. Bakı-2004
Baxma yerə, torpaq, su görər, ey dilbər,
Baxma göyə, gün salar nəzər, ey dilbər.
Görsə, ölərəm, inan ki, mən qeyrətdən
Birkəs səni röyadə əgər, ey dilbər.
Məhsəti Gəncəvi
Sayfa 54 - Lider Nəşriyyat. Bakı-2004
Bir cismimə bax: içində qəlbim viran!
Bir canıma bax: düşübdür oddan tufan!
Bir bax gözümə, bir gül üzün eşqindən
Yaşlar süzülür hər zaman ümman-ümman.
Məhsəti Gəncəvi
Sayfa 45 - Lider Nəşriyyat. Bakı-2004
Sordun ki, nə etmişəm sənə, aç söylə,
Artıq nə deyim, neyləmədin sən mənlə.
Məhsəti Gəncəvi
Sayfa 54 - Lider Nəşriyyat. Bakı-2004
Dərdin o buluddur ki, tökər gözdən qan,
Dərdin o zəhərdir ki, ona yox dərman.
Hər ləhzədə min qəlbi yıxar dərd ilə
Dərdin nə ürək qoyar, nə də sağlam can.

(Derdin o buluttur ki, döker gözden kan,
Derdin o zehirdir ki, ona yok derman.
Her lahzada bin kalbi yıkar dert ile
Derdin ne yürek kor, ne de sağlam can.)
Məhsəti Gəncəvi
Sayfa 54 - Lider Nəşriyyat. Bakı-2004
Əvvəl sənə öz qəbimi göstərməzdən,
Asudə idim eşqə könül verməzdən.
Məhsəti Gəncəvi
Sayfa 58 - Lider Nəşriyyat. Bakı-2004
Yollardaki tozlar kimi tapdansan da,
Yellər kimi hey qaçmağa qatlansan da,
Zinhar, əgər versə sənə abi-həyat,
Alçaqlar əlindən su alma, yansan da.
Məhsəti Gəncəvi
Sayfa 67 - Lider Nəşriyyat. Bakı-2004
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Məhsəti Gəncəvi
Doğum:
Azerbaycan, 12 Mayıs 1089
Ölüm:
Gence Azerbaycan, 1159
XI yüzyılın sonları - XII yüzyılın başlarında yaşamış büyük Azerbaycan şairesidir. Mehseti Gencevi Azerbaycan ve Müslüman Rönesansının parlak temsilcisi olmakla kendi şerlerinde sanatçı, şair, şarkıcı ve mütrib obrazlarını anlatan yeni şehir şiirinin temsilcisi idi. O, ilk ünlü Azerbaycan şairesi, ilk satranç oynayan kadın, ilk görkemli kadın musigiçimiz ve muhtemelen, ilk kadın besteçimiz.

Mehseti Gencevi\'nin halk şiiri tarzına yakın biçimli rübaileri ve kendi felsefi düzeni itibariyle derin içerikli şiirleri Azerbaycan ve genellikle Doğu Şiiri tarihinde önemli röl oynamıştır. 

Yazar istatistikleri

  • 2 okur beğendi.
  • 4 okur okudu.
  • 1 okur okuyacak.