Mike Featherstone

Mike FeatherstonePostmodernizm ve Tüketim Kültürü yazarı
Yazar
9.0/10
6 Kişi
29
Okunma
0
Beğeni
983
Görüntülenme

Hakkında

Mike Featherstone İngiliz bir sosyologdur. Londra Üniversitesi, Birleşik Krallık'taki Goldsmiths'te Teori, Kültür ve Toplum Merkezi'nin direktörü ve Sosyoloji Profesörüdür ve Barselona, ​​Cenevre, Kyoto, Recife, São Paulo, Tokyo ve Vancouver'da misafir öğretim üyesidir.
Unvan:
Yazar, Sosyolog

Okurlar

29 okur okudu.
39 okur okuyacak.
1 okur yarım bıraktı.
Reklam

Sözler ve Alıntılar

Tümünü Gör
Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna doğru serpilen Dada hareketinin üyeleri tüm sanatın mukaddes konumuna tecavüz ederek "sanat için sanat" estetisizminin saçmalığını açığa çıkarmaya ve saçma savaş kültürü de dahil olmak üzere tüm kodları parçalamaya çalışıyorlardı. Montaj tekniğine duyulan arzu ve her bir metnin ço­kanlamlılığını ortaya çıkarmak amacıyla metnin yanılsatıcı bir­liğine karşı başlatılan saldırı Nietzsche'nin felsefesinin etkisini sergiler. Ayrıca, Dada'nın kurucularından biri olan Hugo Ball'ın daha önce Nietzsche üzerine bir tez yazmış olması ilginçtir (Ku­enzli, 1987).
Bu nokta, vurgunun üretimden uzaklaşıp yeniden üre­time, imaj ve gerçeklik arasındaki ayrımı silen medya yoluyla göstergelerin, imajların ve simülasyonların sonsuzca katlanmasına kaydığı Baudrillard'nın sonraki yazılarında (1983a, 1983b) daha net görülebilir. Burada toplumsal hayat, kurallarından arındırıldıkça ve toplumsal ilişkiler daha değişkenleşip istikrarlı normlarca daha az yapılanmış hale geldikçe, tüketim toplumu özünde kültürel bir toplum haline gelir. Göstergelerin aşırı üretilmesi ve imajlarla si­mülasyonların yeniden üretimi, istikrarlı anlamın yitirilmesine ve kitlelerin, izleyiciyi istikrarlı duygunun ötesine taşıyan biçimsiz bitişikliklerin sonsuz akışından büyülenir hale geldiği gerçekliğin estetikleştirilmesine yol açar.
Reklam
Sanatlar bağlamında postmodernizmle ilintilendirilen mer­kezi özellikler şunlardır: Sanat ve gündelik hayat arasındaki sı­nırın silinişi; yüksek ve kitle kültürü/popüler kültür arasında ki hi­yerarşik ayrımın çöküşü; eklektisizmi ve kodların harmanlan­masını destekleyen bir üslup melezliği; parodi, pastiş, ironi, oyun­culluk ve kültürün yüzeysel "derinliksizliği"nin selamlanışı; sanat üreticisinin özgünlüğünün/dehasının gözden düşüşü; ve sanatın ancak yinelenmeden ibaret olabileceği varsayımı.
Bizler her yerde zaten gerçekliğin 'estetik' bir sanrısında yaşıyoruz.
Sayfa 121 - BaudrillardKitabı okudu
Yeni büyük mağazalar ve kapalı çarşılar, mallara birer fetişmişçesine tapınılan tapınaklardı.
Sayfa 127Kitabı okudu
Postmodernizm ve Tüketim Kültürü
Postmodernizm ve Tüketim Kültürü
kitabının pdf ine ihtiyacım var. Elinde olan ya da bulabilecek olan varsa ve bana iletirse çok sevinirim.
Reklam

Yorumlar ve İncelemeler

Tümünü Gör
288 syf.
·
Puan vermedi
Biraz ağır bir kitap ve beni aşmış oldu. Belli bir seviye kazanmış insanlara hitap ettiğini düşünüyorum. Yeni olanların yanaşmalarını pek tavsiye etmem.
Postmodernizm ve Tüketim Kültürü
Postmodernizm ve Tüketim KültürüMike Featherstone · Ayrıntı Yayınları · 201329 okunma
288 syf.
9/10 puan verdi
·
14 günde okudu
Yazarın bu kitabının Türkçe’de yeniden basılması şart. Postmodernizme dair başucu kitabı niteliğinde. Yazar çok geniş bir literatürü tarayıp tartışmasını bu geniş kapsamdan yürütmekte. Postmodernizm kavramına dair tartışmalı noktaları ve bazı muğlak noktaları sarih bir şekilde tartışmaya açmakta. Jameson gibi sağlam kuramcıları eleştirmekte ve bu eleştirileri sosyolojik bir zemine yaslayıp somutlama çabasında.Yazar, Baudrillard ve Bourdieu’dan genişçe faydalanmış ve onların teorilerini de tanıtıcı bir işlev göstermiş kitapta. Kitapta çeşitli makaleler bir araya getirilmiş olsa da her bir makale postmodernizmin farklı bir yönüne eğildiğinden kitap bütünlüklü bir nitelikte. Postmodernizme ilgi duyanlara öneriyorum.
Postmodernizm ve Tüketim Kültürü
Postmodernizm ve Tüketim KültürüMike Featherstone · Ayrıntı Yayınları · 201329 okunma
288 syf.
·
Puan vermedi
Bener
Bener
Postmodernizm ve Tüketim Kültürü
Postmodernizm ve Tüketim Kültürü
Mike Featherstone
Mike Featherstone
Asıl olarak liberal bakış açısına sahip bir sosyoloğun kitabı. Kitaptaki yaklaşımı ise eklektik. Özellikle kitabın sonlarınlarındaki yazılarında Durkheim'ı esas alması ise arkaik bir tutum. Çünkü Durkheim işlevselci bir düşünür, toplumdaki çatışmaların bile toplumun çeşitli öğelerinin bu toplumun istikrarlı bir şekilde butünlüğünü korumasını bozamayacağını ileri sürüyor. Featherstone da Durkheim'a dayanarak, dünya üzerinde tek bir kültürde çeşitlilik içinde birlik olacağını hayal ediyor. Kitabın çevirisi genel olarak iyi. Ama çökelme kelimesi bir nevi çöküş anlamında kullanılıyor, halbuki çökelme tortu anlamındadır.
Postmodernizm ve Tüketim Kültürü
Postmodernizm ve Tüketim KültürüMike Featherstone · Ayrıntı Yayınları · 201329 okunma