Murat Erol

Murat Erol

Yazar
10.0/10
1 Kişi
·
3
Okunma
·
1
Beğeni
·
418
Gösterim
Adı:
Murat Erol
Unvan:
Türk Hukukçu, Yazar
Doğum:
Yozgat, Türkiye, 1978
1978 Yılında (Yerköy) Yozgat'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimi memleketinde tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Vadi Yayınları, Semerkand Dergisi, Anadolu Gençlik Dergisi, Elvan Yayınları (Türkiye Yazarlar ve Düşünce Ansiklopedisi) gibi yerlerde redaktör, yayın sorumlusu vb görevlerde çalıştı.

Üniversitede çeşitli yayın çalışmaları içinde yer aldı. Sağduyu gazetesinde ilk çalışmaları yayınlandı (1998-99). Mağara (1999), Kırklar (1999-2005), Edebi Pankart (2000), Vivo (2002), Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim (2005), Anadolu Gençlik (2006), İdeal Kent (2008), Hece (2004-...), HeceÖykü (2004-...), İtibar (2011-...) dergileri ile Milli Gazete’de (2005-2006) edebiyat üzerine deneme ve eleştiriler ile siyaset bilimi yazıları yayınlandı. Türkiye Yazarlar Birliği Yıllığı için 2010 ve 2011 Türk Basını bölümlerini yazdı. Yazılarının bir kısmını toplayacağı kitabı üzerinde çalışmaları sürmektedir.
Bir toplum neden, kendi tarihsel birikimi üzerinden bir inşaya girişmez de, tüm tecrübeyi ve tecrübeyle eş zamanlı oluşan birikimi sıfırlayarak, yeniden en baştan başlamayı tercih eder?
Tarihselcilik açısından bakıldığında, tarihselciliğin olayı, olguyu sabitlerken, bağlamın tarih içindeki hareketini daha başlamadan durdurduğu söylenebilir. Tersten okursak bağlamları sabitlemek de tarihselciliği doğuracaktır... Tarihsellik bir çeşit mühürleme işlemi, orada bırakma çabasıdır...
Bir düşüncenin farklı yer ve zaman itibariyle taşınamayacağını toptancı bir şekilde ifade etmek, insanı gözardı etmektir. Tecrübeler,görünen örnekler ve fiili durum bize, coğrafi tecrübenin ve bütünsel olarak fikirlerin coğrafyalar arası geçişlerinin zor olduğunu da işaret etmektedir. Küreselleşmeye rağmen bu durum değişmemektedir. İnsanlar ve toplumlar giderek kendilerini diğerlerinden farklı kılan özelliklerini aramaya, bunları ortaya çıkarmaya, bunlar üzerinden kendileri ifade etmeye başlamıştır.
Yerliliğin bir süreklilik üzerinde oluştuğu düşünüldüğünde bu sürekliliğin sadece geçmişe ait olarak kalmadığını, aynı zamanda şimdiki zamanda oradan da gelecek zamana doğru uzandığını söyleyebiliriz.
Evrensellik kavramı ile tecrübenin, tarihin ve mekânın düzleştirdiği ve özelliği kaybettirilip genelleştirildiği söylenebilir. Zaman ve mekân unsurlarının silikleştiği bir metnin, fikrin veya ideolojinin artık farklı bir mecraya yöneldiğini, kendi içindeki yerliliklerini ve yerelliklerini tasfiye ederken, bunların yerine neyi ikame ettiği ise bir muamma olarak kalacaktır. Bu yüzden kendi zamansal sürekliliği ve mekân bağlamından ayrılan insan artık yabancılaşma yolundadır, yerliliğini kaybetmektedir.
Murat Erol
Sayfa 90 - Yerlilik, Yerellik
İnsan sadece doğduğu yere olan bağını önce kendi kişisel tarihi üzerinden işler, buradaki genişleme giderek kişisel tarihi aşarak mekânın/coğrafyanın tarihine doğru evrilir. Yani vatan, giderek doğduğu, büyüdüğü ya da köklerinin olduğu yer değil, daha uzak atalarının fethettiği, uğruna savaşlara girdiği, düşmanla savaşıp kan döktüğü bir yerdir.
İktisat, üretim biçimi, pazar mantığı, kendine mahsus kuralları ile bir dinin, din yorumunun, farklı bir fikrin tecessüm etmiş hali olabilir.
Yerliliğini kaybeden Türkler ile yerliliğini kaybeden Kürtler, bütün Kürtlerin yerliliğini zayıflatmaya teşebbüs etmiştir. Kendi paradigmasından uzaklaştıkça, tarihi olarak bu Sünnilik ve sufiliğe tekabül etmektedir. Sekülerleşme yoluyla hem ideolojik, hemde modern bir kimliğe evrilirken, diğer yandan ise hem kendi kültür kodlarını kaybettiklerinden içinde bulundukları büyük toplulukla kurdukları bağ başka bir yöne evrilmektedir.
Anadolu'nun İslamlaşmasında ve dolayısıyla vatanlaşmasında tasavvufun rolü büyüktür. Tasavvuf hangi şubesiyle olursa olsun 'millet'e müşterek his, fikir ve güç olarak birlik olmalarını sağlamıştır. İktisadi alanda toplum yapılanmasına kadar geniş bir alanda sufiler etkin olmuş, Anadolu İslam'ının temel yorumu haline gelmiştir. Türklerin Müslümanlık yorumunu tasavvuftan ayrı düşünmek bu yüzden mümkün değildir.
Bu manada islam medeniyeti nin batı karşısında geri çekilmesinin temel dinamiği onun gibi olmaya çalışması yani yabancılaşma ile karşı karşıya kalmasından doğmaktadır

Yazarın biyografisi

Adı:
Murat Erol
Unvan:
Türk Hukukçu, Yazar
Doğum:
Yozgat, Türkiye, 1978
1978 Yılında (Yerköy) Yozgat'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimi memleketinde tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Vadi Yayınları, Semerkand Dergisi, Anadolu Gençlik Dergisi, Elvan Yayınları (Türkiye Yazarlar ve Düşünce Ansiklopedisi) gibi yerlerde redaktör, yayın sorumlusu vb görevlerde çalıştı.

Üniversitede çeşitli yayın çalışmaları içinde yer aldı. Sağduyu gazetesinde ilk çalışmaları yayınlandı (1998-99). Mağara (1999), Kırklar (1999-2005), Edebi Pankart (2000), Vivo (2002), Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim (2005), Anadolu Gençlik (2006), İdeal Kent (2008), Hece (2004-...), HeceÖykü (2004-...), İtibar (2011-...) dergileri ile Milli Gazete’de (2005-2006) edebiyat üzerine deneme ve eleştiriler ile siyaset bilimi yazıları yayınlandı. Türkiye Yazarlar Birliği Yıllığı için 2010 ve 2011 Türk Basını bölümlerini yazdı. Yazılarının bir kısmını toplayacağı kitabı üzerinde çalışmaları sürmektedir.

Yazar istatistikleri

  • 1 okur beğendi.
  • 3 okur okudu.
  • 1 okur okuyacak.