Yerlilik Düşüncesi

·
Okunma
·
Beğeni
·
294
Gösterim
Adı:
Yerlilik Düşüncesi
Baskı tarihi:
Haziran 2016
Sayfa sayısı:
375
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789759968410
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Profil Yayıncılık
Yerlilik, siyasete ve ideolojik yönelimlere bağlı olarak zaman zaman gündeme gelip tartışılsa da kavramın kendisine bakış neredeyse yok gibidir. Yerlilik kavramı ilk önce toprak merkezli bir yorumlamaya tabi tutulmuş, sonrasında giderek sağ/muhafazakâr çerçevede değerlendirilmiştir. Yerliliğin hamasetten arındırılmış, kavramsal yönünü merkeze alan teorik temellendirilmesi bu kitapla yapıldı.
Yerlilik bu kitapta, sadece toprak merkezli bir düşünme biçimi olarak ele alınmıyor; aynı zamanda mekân'dan vatan'a doğru genişleyen bir düşünce biçimi olarak karşımıza çıkıyor. Şu ana kadar ele alınan yerlilik anlatılarına bakıldığında kör ideolojik bakışlar ekseninde mesele müspet ve menfi taraftarlıkla incelendiği görülecektir. Oysa yerliliğin zamansal sürekliliğe bağlı olarak ontolojik boyutu gözlerden, düşünceden uzak tutuluyor. İşte bu kitapta Murat Erol, kuru taraftarlığa bağlı yerlilik anlayışının karşısına yerliliğin, zaman ile mekân, toprak/vatan ile tarih arasında bir tutarlılık ve bağlam durumu olduğunu net olarak yerleştiriyor.
Kitapta karşımıza iki tür yerlilik çıkıyor. İlki geleneğin ve geleneksel olanın kendisi kalabilmesi çerçevesinde bir yerlilik; ikincisi ise modern zamanlarda büyük kırılmalar yaşamış düşüncelerin ve kişilerin epistemik anlamda yönelimi anlamında yerlilik. Yaşadığımız zaman diliminde birinci durumdan çok, ikinci durumun söz konusu olduğu söylenebilir. Bu bakımdan yerlilik doğru bilgiye, bağlamı olan duruma, geleneksele doğru bir yönelimi içermektedir.
Uzun zamandır kavram üzerine çalışan Murat Erol kitapta, yerliliği temel unsurları ile ele alırken, farklı alanların birikiminden yararlanmış; sosyoloji, felsefe, siyaset bilimi ve tasavvuftan yola çıkarak kavramı zaman, mekân, bağlam, gelenek gibi konular üzerinden temellendirmiştir. Bugüne değin, spekülatif biçimde ele alınan kavram, büyük oranda Yerlilik Düşüncesi ile vuzuha kavuşmuş olarak okurun tartışmasına bırakılmıştır.
375 syf.
·1 günde·Beğendi·10/10 puan
Bu manada islam medeniyeti nin batı karşısında geri çekilmesinin temel dinamiği onun gibi olmaya çalışması yani yabancılaşma ile karşı karşıya kalmasından doğmaktadır
Bir toplum neden, kendi tarihsel birikimi üzerinden bir inşaya girişmez de, tüm tecrübeyi ve tecrübeyle eş zamanlı oluşan birikimi sıfırlayarak, yeniden en baştan başlamayı tercih eder?
Tarihselcilik açısından bakıldığında, tarihselciliğin olayı, olguyu sabitlerken, bağlamın tarih içindeki hareketini daha başlamadan durdurduğu söylenebilir. Tersten okursak bağlamları sabitlemek de tarihselciliği doğuracaktır... Tarihsellik bir çeşit mühürleme işlemi, orada bırakma çabasıdır...
Bir düşüncenin farklı yer ve zaman itibariyle taşınamayacağını toptancı bir şekilde ifade etmek, insanı gözardı etmektir. Tecrübeler,görünen örnekler ve fiili durum bize, coğrafi tecrübenin ve bütünsel olarak fikirlerin coğrafyalar arası geçişlerinin zor olduğunu da işaret etmektedir. Küreselleşmeye rağmen bu durum değişmemektedir. İnsanlar ve toplumlar giderek kendilerini diğerlerinden farklı kılan özelliklerini aramaya, bunları ortaya çıkarmaya, bunlar üzerinden kendileri ifade etmeye başlamıştır.
Yerliliğin bir süreklilik üzerinde oluştuğu düşünüldüğünde bu sürekliliğin sadece geçmişe ait olarak kalmadığını, aynı zamanda şimdiki zamanda oradan da gelecek zamana doğru uzandığını söyleyebiliriz.
Evrensellik kavramı ile tecrübenin, tarihin ve mekânın düzleştirdiği ve özelliği kaybettirilip genelleştirildiği söylenebilir. Zaman ve mekân unsurlarının silikleştiği bir metnin, fikrin veya ideolojinin artık farklı bir mecraya yöneldiğini, kendi içindeki yerliliklerini ve yerelliklerini tasfiye ederken, bunların yerine neyi ikame ettiği ise bir muamma olarak kalacaktır. Bu yüzden kendi zamansal sürekliliği ve mekân bağlamından ayrılan insan artık yabancılaşma yolundadır, yerliliğini kaybetmektedir.
Murat Erol
Sayfa 90 - Yerlilik, Yerellik
İnsan sadece doğduğu yere olan bağını önce kendi kişisel tarihi üzerinden işler, buradaki genişleme giderek kişisel tarihi aşarak mekânın/coğrafyanın tarihine doğru evrilir. Yani vatan, giderek doğduğu, büyüdüğü ya da köklerinin olduğu yer değil, daha uzak atalarının fethettiği, uğruna savaşlara girdiği, düşmanla savaşıp kan döktüğü bir yerdir.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Yerlilik Düşüncesi
Baskı tarihi:
Haziran 2016
Sayfa sayısı:
375
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789759968410
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Profil Yayıncılık
Yerlilik, siyasete ve ideolojik yönelimlere bağlı olarak zaman zaman gündeme gelip tartışılsa da kavramın kendisine bakış neredeyse yok gibidir. Yerlilik kavramı ilk önce toprak merkezli bir yorumlamaya tabi tutulmuş, sonrasında giderek sağ/muhafazakâr çerçevede değerlendirilmiştir. Yerliliğin hamasetten arındırılmış, kavramsal yönünü merkeze alan teorik temellendirilmesi bu kitapla yapıldı.
Yerlilik bu kitapta, sadece toprak merkezli bir düşünme biçimi olarak ele alınmıyor; aynı zamanda mekân'dan vatan'a doğru genişleyen bir düşünce biçimi olarak karşımıza çıkıyor. Şu ana kadar ele alınan yerlilik anlatılarına bakıldığında kör ideolojik bakışlar ekseninde mesele müspet ve menfi taraftarlıkla incelendiği görülecektir. Oysa yerliliğin zamansal sürekliliğe bağlı olarak ontolojik boyutu gözlerden, düşünceden uzak tutuluyor. İşte bu kitapta Murat Erol, kuru taraftarlığa bağlı yerlilik anlayışının karşısına yerliliğin, zaman ile mekân, toprak/vatan ile tarih arasında bir tutarlılık ve bağlam durumu olduğunu net olarak yerleştiriyor.
Kitapta karşımıza iki tür yerlilik çıkıyor. İlki geleneğin ve geleneksel olanın kendisi kalabilmesi çerçevesinde bir yerlilik; ikincisi ise modern zamanlarda büyük kırılmalar yaşamış düşüncelerin ve kişilerin epistemik anlamda yönelimi anlamında yerlilik. Yaşadığımız zaman diliminde birinci durumdan çok, ikinci durumun söz konusu olduğu söylenebilir. Bu bakımdan yerlilik doğru bilgiye, bağlamı olan duruma, geleneksele doğru bir yönelimi içermektedir.
Uzun zamandır kavram üzerine çalışan Murat Erol kitapta, yerliliği temel unsurları ile ele alırken, farklı alanların birikiminden yararlanmış; sosyoloji, felsefe, siyaset bilimi ve tasavvuftan yola çıkarak kavramı zaman, mekân, bağlam, gelenek gibi konular üzerinden temellendirmiştir. Bugüne değin, spekülatif biçimde ele alınan kavram, büyük oranda Yerlilik Düşüncesi ile vuzuha kavuşmuş olarak okurun tartışmasına bırakılmıştır.

Kitabı okuyanlar 4 okur

  • Hasan Özyurt
  • Şeymolii
  • İbrahim kutlucan
  • Muhammed Işık

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%100 (2)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0