Mustafa Karagöz

Mustafa Karagöz

Yazar
9.0/10
1 Kişi
·
2
Okunma
·
1
Beğeni
·
15
Gösterim
Kur'an'ın ilk muhatapları Arap olduğu için Kur'an'ın dili, indiği dönemin ve coğrafyanın dilsel ve kültürel özelliklerini yansıtan Arapça olmuştur. Dolayısıyla Kur'an'ın anlaşılmasının öncelikli şartlarından birisi, Arapçanın bütün özellikleriyle bilinmesidir.
... bir kelimenin; çoğul ve tekil haldeki şekilleriyle, fiil ise ifade ettiği zamana ya da etken-edilgen olmasına göre aldığı şekillerin incelenmesiyle, yani kelimelerin yapılarıyla biçimbilim ilgilenir.
Dilbilimle uğraşan çevrelerde dilbilimin tanımı ve alt dallarının ne olduğu konusunda tam bir birliktelik yoktur. Dilbilimin tanımı ülkeden ülkeye, hatta üniversiteden üniversiteye farklı şekillerde yapılabildiği gibi, terimleri de hala tam olarak belirginleşmemiştir.
*kelimenin müteradif ya da yakın anlamlı bir kelimeyle açıklanması,

*çok anlamlı kelimenin hangi manada kullanıldığına işaret edilmesi,

*lafzın ait olduğu lehçeye göre hangi manaya geldiğinin ve kelimelerin deyimsel anlamlarının açıklanması...
'Garibü'l-Kur'an', 'Meâni'l-Kur'an' ve 'Mecazü'l-Kur'an' eş anlamlıdır, daha doğrusu mütekaddimin ulemasının örfünde eş anlamlı gibidir. Sonraki araştırmacıların çoğu Mecazü'l-Kur'an'ın tefsir kitabı değil de belagat kitabı olduğunu zannetmiştir. Bu yaygın bir hatadır
Arapçada kullanım birliği olmamasının birçok nedeni vardır. Her şeyden önce, Batı ve İslam kültüründe bu iki alanın gerek ortaya çıkışı gerekse gelişimi farklı şekillerde seyretmiştir. Kültürler arası farklılığın neden olduğu bu durum, terimlerin tekabüliyeti sorununu ortaya çıkarmaktadır.
Allah, insanlara mesajını gönderirken kendi aralarındaki iletişim aracı olan dili kullanmış ve sünnetullah gereği her topluma o toplumun kullanmakta olduğu dil ile hitap etmiştir.
Kur'an-ı Kerim'deki hangi lafızların garib olduğu konusunda bir ittifak yoktur. Farklı zamanlarda telif edilen ya da aynı zaman diliminde yaşamış farklı kişiler tarafından ele alınan eserlerde de görüleceği üzere galip lafızlar kişilere ve zamana göre değişmektedir.
Filoloji ise, geçmiş uygarlıkları tanımayı amaçlayarak, sadece yazılı dili, yani, yazılı kitabe, metin ve belgeleri kültür açısından inceler.
"Dil ya da lehçeyi objektif bir şekilde inceleyerek, dilin özelliklerini; fonetik, morfolojik, sentaktik, semantik ve etimolojik olguların tabi olduğu dil kanunlarını; bu olguların birbirleriyle ve psikolojik, toplumsal coğrafi diğer olgularla ilişkisini açıklamayı amaçlayan bir bilim"dir.
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Mustafa Karagöz
Unvan:
Doç.Dr.

Yazar istatistikleri

  • 1 okur beğendi.
  • 2 okur okudu.
  • 1 okur okuyacak.