Naci Okcu

Naci Okcu

Yazar
10.0/10
3 Kişi
·
8
Okunma
·
0
Beğeni
·
27
Gösterim
Adı:
Naci Okcu
Unvan:
Yazar
Doğum:
Erzurum, 1943
Naci Okcu, 1943 yılında Erzurum’da doğdu. İlk, orta ve Lise eğitimini Erzurum’da tamamladı. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nden 1967 yılında mezun oldu.1973 yılında Atatürk üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde tasavvuf edebiyatı asistanı olarak göreve başladı. 1978 yılında doktorasını tamamladı, 1984 yılında doçent, 1989 yılında profesör oldu. 1994-2000 yılları arasında iki dönem İlahiyat Fakültesi Dekanlık görevini yürüttü.
Eşk bir sahbâ-yı âteşdir gözüm peymanesi
Ye's bir mihmân-ı gâmdır hâtırım kâşânesi
Dâğ bir mürg-i semenderdir ten âteş-hânesi

Aşk bir şem'i ilâhîdir benim pervânesi
Şevk bir zencîrdir gönlüm ânın dîvânesi

(Gözyaşı ateşten bir şaraptır, gözüm de onun kadehi,
Ümitsizlik hüznün bir misafiridir, zihnim de onun yuvası,
Yaralar semender kuşudur* vücudum da onun ateşten evi,

Aşk İlahi bir mumdur, etrafında dönen pervane de ben,
Şevk bir zincirdir, gönlüm de onun delisi...)

*Ateşte yaşadığı söylenen efsanevi bir kuş.
Bir şu'lesi var ki şem-i cânın 
Fânûsuna sığmaz âsumânın 
Bu sîne-i berk-âşiyânın 
Sinâ dahi görmemiş nişânın 
Efrûhte-i inâyetindir 
...
Bir âleme olmuşum ki vâsıl 
Şebnemleri mihr ile mukâbil 
Yok pertev-i mihre onda hâil 
Nezdîk ü baîdi özge menzil 
Kim firkatin ayn-ı vuslatındır 
"Çeşmi bakılsa tîğ-i sitemden yâman imiş
Perçem hatına nispet ile Müslüman imiş
Hûnî nigâh-ı gamzesi cellâdı can imiş
Bir rahmi yok mürüveti yok bî-emân imiş
Billâhi böyle bilmez idim o âfeti"
Naci Okcu
Diyanet İşleri Başkanlığı
"Galib-î dîvâneyim Ferhâd u Mecnûn'a salâ
Yüz çevirmem olsa dünyâ bir yanâ ben bir yana
Şem'ine pervâneyim perva ne lâzımdır banâ
Anlasın bigâne bilsin âşinâ sevdim seni."
Naci Okcu
Diyanet İşleri Başkanlığı
“Âh mine'l aşkı ve hâlâtihî,
Ahraka kalbî bi-harârâtihî.”

“Âh(lar olsun)! Hararetiyle kalbimi yakıp kavuran aşkın elinden ve onun (türlü) hâllerinden (çektiklerim)...”
"Ey şâh-ı cihân bu çarh u ayvân kimin
Îcâd kimin bu bu lutf u ihsân kimin
Adl eyler isen dahî ben olmam me'yûs
İsyân benimse afv ü gufrân kimin"
Naci Okcu
Diyanet İşleri Başkanlığı
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Naci Okcu
Unvan:
Yazar
Doğum:
Erzurum, 1943
Naci Okcu, 1943 yılında Erzurum’da doğdu. İlk, orta ve Lise eğitimini Erzurum’da tamamladı. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nden 1967 yılında mezun oldu.1973 yılında Atatürk üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde tasavvuf edebiyatı asistanı olarak göreve başladı. 1978 yılında doktorasını tamamladı, 1984 yılında doçent, 1989 yılında profesör oldu. 1994-2000 yılları arasında iki dönem İlahiyat Fakültesi Dekanlık görevini yürüttü.

Yazar istatistikleri

  • 8 okur okudu.
  • 1 okur okuyor.
  • 8 okur okuyacak.