Ömer Çelik

Ömer Çelik

Yazar
10.0/10
7 Kişi
·
7
Okunma
·
1
Beğeni
·
133
Gösterim
Adı:
Ömer Çelik
Unvan:
Türk Yazar, Dekan, Profesör
Doğum:
Yusufeli, Artvin, Türkiye, 1966
1966 yılında Artvin Yusufeli’nde doğdu. 1985’te Yusufeli İmam-Hatip Lisesi’ni, 1989’da MÜ İlâhiyat Fakültesi’ni bitirdi. Fakültemizdeki görevine 1991 yılında araştırma görevlisi olarak başladı. MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak hazırladığı Kur’ân’a Göre Kur’ân-ı Kerîm ve Muhatapları adlı doktora tezini 1997 yılında tamamladı. 2002 yılında doçent oldu. 2003-2006 yılları arasında Oş Devlet Üniversitesi Araşan Teoloji Fakültesi’nde dekanlık görevinde bulundu. 2007 yılında profesörlüğe yükseltildi. Eserlerinden bazıları: Türkiye Kur’an Makaleleri Bibliyografyası (Murat Sülün ile birlikte), Üsve- i Hasene, Teşbih, Temsil ve Tasvirler Işığında Kur'an'da İnsan, Kur’an’dan Teknolojik Yansımalar, Tefsir Usulü ve Tarihi.
"Kur'an kendisiyle amel edilmek üzere indirildi. İnsanlar ise onun sadece okunmasını amel edindiler!"

Fudaly b. Iyaz (r.h.)
"Kim Allah'ın kendisini sürekli gördüğünün şuuru içinde iyi işler yaparak bütün varlığıyla Allah'a teslim olursa, hiç şüphesiz o, kopması mümkün olmayan en sağlam bir kulpa tutunmuş olur. Bütün işler neticede Allah'a varır ve nihâi hükmü dâimâ O verir."
(Lokman Süresi, 22. Ayet)
Kur'an; ilahi sırlarını, kudsi hikmetlerini, hakiki renklerini ancak takva sahibi kulların gönül gözlerine açar. Dolayısıyla Kur'an'ın asıl kalp ile okunması gerekir. Akıl ve göz, ilahi hakikatleri kalbin daha net idraki için gereken yardımcı vasıtalardan ibarettir. Asıl idrâk etmesi gereken, imanın karargahı olan kalptir. Zira iman; dil ile ikrar, kalp ile tasdikten oluşur. Akıl ile tasdikten değil.

Akıl, kalbin hizmetinde ve ona bağlı olarak okuduğu takdirde Kur'an'dan gerçek mânada istifâde eder. Böyle olmadığı takdirde insan, kalben ilahi gerçekleri kabul etse bile, nefsâni menfaatlerin kıskacında kalarak o Kur'ani gerçeklere layıkıyla teslim olamaz. Aklı ve kalbi Kur'an'a ram etmeden de sâlih bir mü'min olunamaz.
"Her kim de inkârda diretirse, sakın onun küfrü seni üzmesin. Neticede hepsinin dönüşü bizedir ve yaptıklarının sonuçlarını onlara haber vereceğiz. Şüphesiz Allah, göğüslerde saklı tutulan en gizli niyet ve düşünceleri bile çok iyi bilir."

"Onları kısa bir süre dünya zevklerinden faydalandıracak, sonra onları pek ağır ve şiddetli bir azaba mahkům edeceğiz."
(Lokman Süresi 23-35)
Onların Kur'an ile münasebetleri, sadece lafızların telaffuzundan ibaret bir okuma seviyesinde değildi. Onların "Oku!" (Alak 96/1) emri ilahisinden telakki ettikleri; Kur'an'ın hikmet ve esrarına vukufiyet kesbederek, ondaki ilahi nükteleri kavrayıp hayata tatbik ederek yapılan bir okuyuş idi. Onlar her bir ayet-i kerimeyi, adeta dipsiz bir kuyuya bakarcasına derin bir nazarla okur, böylece ruhlarına incelik, zarafet ve derinlik kazandırırlardı. Bunun içindir ki Hz. Ömer (r.a):
" Bakara suresini on iki senede tamamladım ve şükrane olarak bir deve kurban ettim" buyurmuştur. (Kurtibi, el-Cami, I, 40) Yani Hz. Ömer, bir bakıma bu surenin ancak on iki senede tatbikatına muvaffak olabildiğini ifade etmektedir."
250 syf.
·Beğendi·10/10
en güzel örnek .....yaşamımızın her alanında ,hareketlerimize ,düşüncelerimize yol gösteren son nebi....duygu yoğunluğunu tepelerde yaşadığım ....bir eser ....akıcı dili ,sadeliğiyle herkesimin anlayacağı boyutta bir eser...
250 syf.
·303 günde·Beğendi·10/10
Peygamber Efendimizi anlatan muhteşem iki eser.Okurken çok duygulanıp ağladığım yerler oldu.Yüce şahsiyeti daha yakından tanıma şerefine nail oldum.O' nun ümmeti olmaktan gurur duyuyorum.

Yazarın biyografisi

Adı:
Ömer Çelik
Unvan:
Türk Yazar, Dekan, Profesör
Doğum:
Yusufeli, Artvin, Türkiye, 1966
1966 yılında Artvin Yusufeli’nde doğdu. 1985’te Yusufeli İmam-Hatip Lisesi’ni, 1989’da MÜ İlâhiyat Fakültesi’ni bitirdi. Fakültemizdeki görevine 1991 yılında araştırma görevlisi olarak başladı. MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak hazırladığı Kur’ân’a Göre Kur’ân-ı Kerîm ve Muhatapları adlı doktora tezini 1997 yılında tamamladı. 2002 yılında doçent oldu. 2003-2006 yılları arasında Oş Devlet Üniversitesi Araşan Teoloji Fakültesi’nde dekanlık görevinde bulundu. 2007 yılında profesörlüğe yükseltildi. Eserlerinden bazıları: Türkiye Kur’an Makaleleri Bibliyografyası (Murat Sülün ile birlikte), Üsve- i Hasene, Teşbih, Temsil ve Tasvirler Işığında Kur'an'da İnsan, Kur’an’dan Teknolojik Yansımalar, Tefsir Usulü ve Tarihi.

Yazar istatistikleri

  • 1 okur beğendi.
  • 7 okur okudu.
  • 5 okur okuyor.
  • 10 okur okuyacak.