Rob Stones

Rob Stones

Derleyen
0.0/10
0 Kişi
·
0
Okunma
·
0
Beğeni
·
4
Gösterim
İnsanların varlığını, varoluş şeklini, onların bilinçleri belirlemez. Tam tersine, varoluş biçimi (yaşamda sahip olunan konum) insanların bilincini belirler.
Ne var ki, alternatif yaşam olanaklarından yoksun olan işçiler için, hayatta kalabilmenin tek yolu olarak işgüçlerini şu veya bu kapitaliste satmak bir zorunluluktur. Bu açıdan, onlar da bir tür "ücretli köle"dir.
Onun üç ciltlik dünya dinleri çalışmasının temel sorusu -niçin kapitalizm sadece Batı'da ortaya çıkmıştır?- din ile ekonomi arasındaki ilişkinin zorlu karşılaşması için bir odak noktası olmuştur.
Anarşist bir siber alan olan internetin mallaştırılması mücadelesi... Başlangıçta hem hükümetlerin ve hem de özel ekonomik kontrolün dışında kalabilen internet için bugün, onu ya sansür edebilmek ve/veya bir pazar malı haline dönüştürebilmek amacı ile büyük bir mücadele verilmektedir.
Gerçekten de Durkheim'a göre, insan olarak bizler tüm güzellikleri bağrında barındıran yaratıklarız. Bizleri diğer hayvanlardan ayıran her şey, bizim toplumsal varlığımızdan gelmektedir. Düşünce, dil, dünya görüşü, akılcılık, ahlâksallık, arzular, kısaca kültür, toplumdan çıkmaktadır.
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Rob Stones
Unvan:
Yazar
Doğum:
1957

Yazar istatistikleri

  • 1 okur okuyor.
  • 1 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.