Roger Bourderon

Roger Bourderon

Yazar
8.0/10
1 Kişi
·
2
Okunma
·
0
Beğeni
·
10
Gösterim
Adı:
Roger Bourderon
Unvan:
Yazar
Doğum:
Boucau, Fransa, 31 Ağustos 1929
Bugün, hiç de tarihsel olmayan nedenlerle, toplama kamplarındaki köle iş gücünün, J. Billig'in çalışmaları gibi özsel çalışmalarla çok iyi tanıtlanan ekonomik sömürüsünü gözardı etme, ve yok etmek için yok etmek gibi usdışılık olayları üzerinde durma yolunda bir eğilim görülüyor. Gerçi belli bir uğrakta nazi toplama kampı makinesi, işleyişinin araştırılması gereken bir sürüklenmeyle, kısmen böyle çalışıyordu. Ama zorla çalıştırmanın kampların çok büyük bir bölümünde sonuna değin kural olarak kaldığını, ayrıca kamplara gelir getirmeyenleri yok etmenin de, çürük olarak değerlendirilenleri (çocuklar, kadınlar, yaşlılar, hastalar, sakatlar) çabuk ölüme, sağlam oldukları düşünülenleri aşırı çalıştırma yoluyla yavaş ölüme gönderen bir ayırma sonucu olduğunu unutmamak gerekiyordu.
Faşist ideoloji, her ne denli sosyalist kökenli hiçbir izlekten esinlenmiyorsa da, buna karşılık, gerçek sosyalizmi faşizmin getirdiğini belirtme uğruna ideologların kaleminden sık sık saçılan sosyalizm sözcüğünden başlamak üzere, sosyalizmden yapılmış yüzeysel alıntılar bakımından çok zengindi. Burjuvaziye karşı sövüp saymalar da, ''proleter ulus'' kavramı gibi kavramların kullanılması da, hep bu türlü şeylerdi. Devrim terimi dahil, her an faşist sözcük dağarcığında yer almayan sosyalist terim yoktu. Yeni bir düzenin kuruluş haberi de aynı ereklere bağlıydı. En açık bir biçimde tutucu izlekler, var olan toplumsal düzeni korumaya en yetkin çözümler, böylece faşizme kendini çeşitli burjuva düşünce akımlarıyla tam bir kopuntu içinde gösterme, hiç değilse söz yarıştırma düzeyinde marksistlerin pabucunu dama atma, ve sosyalizmin etkisi altında kalmış bulunan yığınları elde etmeyi umma olanağını sağlayan devrimci bir sözcük dağarcığıyla süslenmiş bulunuyorlardı.
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Roger Bourderon
Unvan:
Yazar
Doğum:
Boucau, Fransa, 31 Ağustos 1929

Yazar istatistikleri

  • 2 okur okudu.
  • 1 okur okuyacak.