Giriş Yap

Samsatlı Lukianos

Yazar
8.3
72 Kişi
Unvan
Süryani retorikçi, Hiciv yazarı
Doğum
Samsat, Roma-Suriye Eyaleti, 125
Ölüm
Atina, Roma İmparatorluğu, 192
Yaşamı
Nüktesi ve alaycı doğası ile tanınır. Ona ait olduğu düşünülen günümüze kadar gelmiş seksen kadar eser bulunur. Aya yapılan bir yolculuğu anlattığı "Gerçek Bir Hikaye" adlı eseri, dünyadaki ilk bilim kurgu eseri kabul edilir. Bilinen ilk bilim kurgu yazarı Loukianos, M.S. 125’te günümüzde Adıyaman sınırları içinde yer alan dönemin Komagene Krallığına (sonraları ise Roma İmparatorluğu tarafından ele geçirilerek Suriye eyaletinin bir parçası yapılan) bağlı Samsat’ta doğmuş, 14 yaşına kadar burada yaşamıştır. Loukianos’un annesi heykeltıraş bir aileden gelir. Babası ise el sanatlarıyla meşgul olmaktaydı. Köklü bir Süryani yerleşimi olan Samosata'nın yerlisi idi, anadili Süryanice idi. Bir süre heykeltıraş dayısının yanında çalıştıktan sonra İyonya'da Yunan dili ve kültürünü öğrendi, özellikle Homeros ve Platon'un eserleri üzerine çalıştı. Suriye, Mısır, Hatay, Atina, Roma ve İyonya gibi farklı yerlerde bulunan Loukianos, M.S. 164 yılında Samsat’a geri dönmüş, ailesini de alıp Atina’ya gitmiştir. 67 yaşında öldüğünde arkasında 83 yapıt bırakmıştır. Anadili Süryanice olan Loukianos eserlerinin tümünü Helen dilinde yazmıştır. Gençliğinde Antakya'ya gidip avukatlı yapan Lukianos, daha sonra Atina'ya gitmiş ve sofist olmuştur. Kent kent gezip görüşlerini izleyiciler anlatan Lukianos, İtalya ve Galya'ya gitti. Bir göz hastalığı için gittiği Roma'da Platoncu filozof Nigrinos ile tanıştı. 2. yüzyılın ikinci yarısında Atina'ya yerleşti. Sofistliği bırakarak Helen entelektüel yaşamı hakkında eleştirel, nükteli eserler yazdı. Bütün filozofları ve mitolojik paganizmi eleştirdi. Günün felsefe akımlarının eleştirdiği için çok düşman kazandı. Geçim sıkıntısı çekince Mısır'a giderek devlet hizmetinde çeşitli görevler aldı. 192'de 67 yaşında hayatını kaybettiği düşünülür ancak Atina'da mı yoksa İskenderiye'de mi öldüğü bilinmemektedir. Eserlerinden seçmeler ilk kez 1449 yılında Floransa’da yayımlanmıştır. Türkiye’deki ilk çevirisi ise “Tanrıların Konuşmaları: Seçme Yazılar” adıyla Nurullah Ataç tarafından yapılmış ve 1944-1949 yıllarında üç cilt olarak basılmıştır. 1999 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mustafa Şerif Onaran’ın günümüz diline yaklaştırmasıyla eseri yeniden okurlarıyla buluşturmuştur. Bu çevirilerde yer alan eserler “Tanrıların Konuşmaları", "Deniz Konuşmaları", "Öbür Dünyadan Konuşmalar", "Ahirete Varış Yahut Tyrannos", "Yosma Konuşmaları", "Hermotimos Yahut Felsefe Çığırları", "Düş Ya da Horoz", "Sofra Yahut Lapithos’lar", "Köpeksi", "Zeus’un Bozulması", "Toxaris Yahut Dostluk", "Hadım", "Timon Yahut Yalkız", "Prometheus Yahut Kaukasus Dağı", "Menippos Yahut Nekyomanteia", "Kharon Yahut Seyirciler", "İkaromenippos Yahut Göklerde Yolculuk", "Yalanseven Yahut İnsansız", "Tarih Nasıl Yazılmalı", ve "Olmuş Bir Öykü”dür. Nurullah Ataç’ın “Olmuş Bir Öykü” olarak çevirdiği sonrasında “Gerçek Bir Hikâye, Gerçek Bir Öykü” adlarıyla da anılan bu eser ilk bilim kurgu eseri olarak kabul edilmektedir. Milattan sonra 175 yılında kaleme alınan ve uzay yolculuğu ile gezegenler arası savaştan bahseden bu eser bilim kurgu türünün dünyadaki ilk örneği olarak yerini belirginleştirmektedir. Eser, müstakil olarak ilk kez 2020 yılı Ekim ayında “Gerçek Bir Hikâye” adıyla Pinhan Yayıncılık tarafından basılmıştır.

İncelemeler

Tümünü Gör
40 syf.
Asur kenti olan Heiropolis daha sonra Hierapolis kentinde ve oranın inancıyla ilgili bilgiler verir. Hierapolis günümüzde Manbij ilinin içinde yer alır. Kitaptan edindiğim bilgiye göre Deukalion (Promethus'un oğlu) aynı Nuh tufanı gibi bir felaketle karşılaşmış ve eşi (Pyrrha) ile beraber ve her hayvan birer çift alıp gemi ile kurtulmuş. Tufanın sebebi yağıştır.
Reklam
140 syf.
osmanlı zamanında yapılan bu çeviri bir kitabı nasıl değiştirdiğine şahit oluyoruz kitapta geçen isimlerin şehirlerin hepsini değiştirmesinden dolayı kitap Lukianos hakaret niteliğindedir. Epikür'ü Hakim Bukrat diye yazması Phidias diye geçen heykeltraşın Nakkaş ve Mimar diye yazması Kitaptan bir alıntı: Sokrat'tan ilim okuyan Hakim Şehnaz yazıyor, Hakim Şehnaz'ın nasıl Sokrates'ten eğitim almış rüyasında mı? Burada Aiskhines'ten bahsediliyor. Aynı şekilde kitaptan başka bir alıntı : Sokrat'ın talebelerin Hakim Zeştan. Kitabı düzenleyenin dipnotlarda gereksiz ayrıntı vermesi
280 syf.
45 sayfalık Lukianos hikayesi çevirmenler sayesinde 200 sayfa yapılmış. Kitapta hikayeden çok açıklama var ve Yunan tanrılarını çoğunluğu açıklamış çevirmen. Sonnotlar 47 sayfa, Özel adlar sözlüğü 71 sayfa olarak eklemiş çevirmen. Bir de hikaye
Tanrıların Konuşmaları
kitabında aynen bulunmaktadır. #67175679
Reklam
2
4
50 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.
©2022 · 1000Kitap Web Uygulaması · 2.26.47