Senem Onan

Senem Onan

Çevirmen
8.2/10
45 Kişi
·
122
Okunma
·
1
Beğeni
·
30
Gösterim
Yazara henüz alıntı eklenmedi.
104 syf.
Felsefenin, ''okul'' faktörü olmadan önce bir akım olarak sürdürülebilirliğini sağlamak için usta-çırak ilişkisi ile öğrenilenden özgünlüğe uzanan bir yöntemi vardı. Bu felsefi ekol ''okul'' ile programlandırılmış, sınırları çizilmiş bir düşüncenin aksine özgür aklın kendini gerçekleştirmesini sağlayan ve gerçekten sürdürebilenin marifetine bırakılmış özel bir yöntem. Kitap da bu noktada Sokrates öncesi ve sonrası felsefi gelişimleri ele alıyor.

Sokrates felsefe için gerçekten bir milat gibi. Hem sonraki çağlarda dönüşeceği hali hem de edineceği içerikleri bağlamında belirleyici etken olmuştur. Sonra ki tarihlerde gelen filozof ve düşünürler ya Sokrates karşıtıdırlar yada ondan beslenirler. Şöyle bir ayrım yapmak gerekirse; Nietzsche, Kierkegaard Sokrates karşıtılarıyken, Kant, Hegel Sokrates'ten beslenen düşünürler olmuşlardır. Dolayısıyla Sokrates felsefe tarihi açısından tam anlamıyla bir milat diyebilirim.

Kitapta da bunun detayları veriliyor Celal Şengör'ün önemli notları aracılığıyla okuması daha hoş olmuş.
104 syf.
·3 günde·8/10
Kitap, genel hatlarıyla İyonya Bilimi'ni ve Sokrates ile birlikte gelişmeye başlayan Sokratik Felsefe'yi irdeliyor. Sokrates öncesi filozofların evvelâ doğayı keşfetme arzularından dolayı bilime daha yakın olmaları; Sokrates ile birlikte insanın ve dolayısıyla filozofların doğayı bir kenara bırakıp kendilerine dönük sorgulamalar gerçekleştirmelerinin sebepleri ve sonuçları üzerinde duruluyor. Celal ŞENGÖR'ün çevirisi ve notlarıyla çok daha güzel ve anlaşılır bir üslûba bürünen kitap ezber bozacak bir mahiyete sahip. Özellikle ŞENGÖR'ün notlarında da açıkça vurgulanan Sokrates'in adalet tanrıçası Dike'den vahiy aldığını söylemesi ve bilimsel bilgiyi felsefenin dışına atması Sokrates ve onun öğrencisi Platon'un düştüğü çıkmazı gözler önüne seriyor. Platon'un öğrencisi Aristoteles'in bilimsel bilgiyi tekrar egemen kılma çabaları ve bu çabaların bir anlamda yetersiz kalması da kitapta bahsedilen diğer bir durum. Felsefe okumalarında behemahal gözden geçirilmesi, incelenmesi gereken bir eser.
104 syf.
Celal Şengör'ün son notları ile birlikte okunduğunda meraklı bir çocukluk dönemine benzetilen İyonya bilimi ile ergenlik ve olgunluk çağına karşılık gelen sokratik felsefe hakkında güçlü bir kavrayış ediniyorsunuz.
104 syf.
Tahminimden çok daha iyi bir kitaptı. Sokrates-Platon-Aristoteles gibi parça parça aklınızda yer etmiş olan filozofların birbirinden nasıl etkilendiği, nasıl takip ettiklerini ve saf aklın ürünlerini yaratırken sonradan mistik görüşlere nasıl dönüştüğünü anlatan çok iyi bir kitap. Celal Şengör'ün notları olmasaydı yine tavsiye ederdim ama notlar da bir tat katmış.
104 syf.
·Puan vermedi
Yunan felsefesinin gelişimini, felsefe tarihinin dallara budaklara, meyveler veren ağaçlara dönüşmesini sağlayan üç ismi sunuyor bu kitap.

Kendisinden önceki felsefi düşünce sistemini tamamıyla eleştiren ve reddeden, Apollon kahininin mağarası üzerinde yazan "Nosce te İpsum" yani "Kendini Bilmek" i parola kabul edip yaşamın arkhe'sini mistisizmden, doğa üzerinden çıkarıp insana yönlendiren SOKRATES;

Sokrates'in bir filiz olduğu düşüncesinden yola çıkarak bu filizi dalları ve gür yaprakları olan koca bir ağaca dönüştüren hocası Sokrates'in sürekli yolundan gitmeyi amaçlayan ama onu geliştiren PLATON;

Ve her zaman bir Platoncu olan ama Platon'a Mantık ve Metafizik ekleyerek, ayrıca Platon'u uzaktan da olsa takip ederek bir yandan da Sokrates taraftarı olan ARİSTOTELES.

Üç nesil yepyeni bir dünya sunuyor insanlığa. Antik Yunan artık yepyeni bir düşünce sistemi.

Yazarın biyografisi

Yazar istatistikleri

  • 1 okur beğendi.
  • 122 okur okudu.
  • 5 okur okuyor.
  • 119 okur okuyacak.
  • 4 okur yarım bıraktı.