Şener Büyüköztürk

Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri yazarı
Yazar
8.2/10
11 Kişi
105
Okunma
2
Beğeni
790
Görüntülenme

Hakkında

1958 yılında Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kadirli ve Adana’da tamamladı. 1981 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde Matematik ön lisans; 1985 yılında Ankara Üniversitesi (AÜ) Eğitim Bilimleri Fakültesi (EBF) Eğitim Yönetimi ve Planlaması lisans; 1992 yılında AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Planlaması Anabilim Dalı'nda yüksek lisans ve 1996 yılında aynı anabilim dalında (Eğitim İstatistiği ve Araştırma Bilim Dalı) doktora progra-mını tamamladı. 1986-1991 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Dairesi Başkanlığı'nda şef ve eğitim uzmanı olarak görev yaptı. 1991-1999 yılla-rında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim İstatistiği ve Araştır-ma Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak görev yaptı. 1999 yılında aynı alana yardımcı doçent olarak atandı. Temmuz 1999-Temmuz 2002 tarihleri ara-sında EBF Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde müdür yardımcısı olarak görev yaptı. 1997 yılında alanındaki gelişmeleri izlemek amacıyla altı ay süre ile Amerika Birleşik Devletleri-Austin/TEXAS’ta bulundu. Yazar, Ağustos 2004 ta-rihinde Ankara Üniversitesi’nden emekli olduktan sonra, Eylül 2004 tarihinde Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde yardımcı doçent olarak göreve başladı; Haziran 2005 tarihinde “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme” alanında doçent un-vanını aldı. Ekim 2009-Ağustos 2010 tarihleri arasında dekan yardımcısı olarak görev yaptı. Ekim 2010 ile Ocak 2015 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde profesör olarak görev yaptı. Şubat 2015 tarihinde Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde göreve başladı. Aynı Fakülte'ye Temmuz 2015’de dekan olarak atandı ve görevini sürdürmektedir. Yazarın, “Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı: İstatistik, Araştırma De-seni, SPSS Uygulamaları ve Yorum” ile “Deneysel Desenler: Öntest Sontest Kont-rol Gruplu Desen ve Veri Analizi” isimli tek yazarlı; “Sosyal Bilimler İçin İstatistik”, “Bilimsel Araştırma Yöntemleri” ve “Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik SPSS ve LISREL Uygulamaları” isimli ortak yazarlı kitapları ve çok sayıda yayım-lanmış makalesi bulunmaktadır.
Unvan:
Akademisyen, Yazar
Doğum:
Kadirli, Osmaniye, 1958

Okurlar

2 okur beğendi.
105 okur okudu.
6 okur okuyor.
17 okur okuyacak.
4 okur yarım bıraktı.
Reklam

Sözler ve Alıntılar

Tümünü Gör
Grubun çoğunluğunun oy vermesi, doğruluğun garantisi değildir.
Sayfa 3
Herhangi bir uzmanın yapabileceği tek şey,bildiğine dayanan bir görüş belirtmektir.Ancak ne kadar fazla bilgisi olursa olsun, bildikleri bilinmesi gerekenlerin hepsi değildir.
Reklam
Reklam