Stratis Dukas

Stratis Dukas

Yazar
8.0/10
6 Kişi
·
9
Okunma
·
0
Beğeni
·
16
Gösterim
Adı:
Stratis Dukas
Unvan:
Yazar
Doğum:
Ayvalık Adaları, 7 Mayıs 1895
Ölüm:
Atina, Yunanistan, 26 Kasım 1983
Mikhail Paleologos'un imparatorluğu zamanında bazı italialılar gelerek senede tayin edilecek bir bedel mukabilinde bu dağın kendilerine verilmesini istediler.O zamanda Türkler,Lidia ve Küçük Asia civarında eşkiyalıkla hayatlarının geçiriyorlar,Sardes ve hatta Magnisia'ya kadar akınlar yapıyorlardı.Türkler bu suretle vukua gelen akınları İtalialılar iyi göz ile görmüyorlar ve Türklerden korkuyorlardı.Bu nedenle orada kendilerini ve elli kadar ameleyi muhafaza için ,orada ufak bir kalenin inşaasına başladılar.
Menomeno Ovasında Magnisia'da ve Nif'de oturan Romaioiler,bu inşaatan haberdar olunca oraya gittiler...Yeni Phokaia'yı (Foça) Romaioiler ve Latinler beraber inşa ettiler.
Stratis Dukas
Sayfa 117 - Kabalcı
Bu şehrin kurucuları,Katanalılardan Genovalı Andrea ve Yakovos'tur....çok geçmeden ahval değişerek şehir Romaioilerin elinden Türklerin eline geçti...Türkler korkusuz olarak ve dostça şehre girip istediklerini bolca alıyorlardı.Bu anlaşmanın hükmü bugüne kadar geçerlidir.O zamandan beri 180 yıl geçti.Yeni Phokaia şehrinin tarihi ve beyliği yukarıda yazdığım gibidir.
Genova,demokrasi usulleri ile idare olunmakta olduğundan ve hiçbir müstebit bu memleket idaresi altına alınamadığından her sene veya daha uzun müddetle doğuda bulunan kendi idareleri altındaki şehirlere valiler göndermek adetinde idir...Bu şehirler Hios Adası,Galata,Amisos(samsun),Amastris(Amasra) ve Kefe'dir.
Genovalılar,kendi dillerinde bu valilere podesta ve Romaioiler ise Tekfur adını veriyorlardı.
Stratis Dukas
Sayfa 118 - kabalcı
Ioania'daki Phokaia'ya(FOÇA) yakın bulunan dağda bir şap madeni vardır.Dağın tepesinde bulunan taşlar,ateşle temasa geldikten sonra suya konulduğu zaman kum halini alıyor.Bu kum,su ile beraber tencereye konulup kaynatılırsa,kum erir ve hasıl olan yağlı ve cevheri madde suyun içinde peynirleşmiş süt gibi kalır.Sert ve toprak halinde olan maddeler lüzumsuz olanı dışarı atılır.Sonra suyu olan madde teknelere dökülür..Bu şap boyacılar için çok lazım olan maddedir.Doğudan batıya doğru yol alan gemilerin hepsi gemilerin diplerini şap ile dolduruyordu.Francialılar,Alanlar,İngilizler,İtalialılar,Araplar,,Aegypturlular ve Syrialılar boyacılık işi için şapı bu dağdan tedarik ederler.
Stratis Dukas
Sayfa 116 - KABALCI
"Gidiniz ve imparatora deyiniz ki, şimdiki sultan eski sultanlara benzemiyor. Onların yapamadıkları şeyleri bu kolayca yapabilecektir ve onların istemedikleri şeyleri, bu isteyecek ve yapacaktır. Şimdiden, sonra bu husus için gelenlerin derisi yüzülecektir."
Stratis Dukas
Sayfa 167 - Kabalcı
Mehmet Çelebi henüz sağ iken o zamanlarda Genova'dan onların en şanlı ve şöhretli zatlardan biri olan bir podesta gelmişti.Ionnis Adurnos idi.Genç olduğu halde aklı fikri oldun idi...Bir müddet sonra eski teammülü tatbik etti ve şehirden çıkarak Mehmed ile görüştü ve aleusul vergisini tkdim etti.On sene müddet ive her sene yirmi bin tam ayar altın vermek şartıyla şap madeni imtiyazını aldı ve Phokaia'ya(FOÇA) döndü.Çok masraf yaparak madeni işletmeye başladı.Altı sene sonra sultan vefat etti ve tahta Mustafa geçti..Hiç ümit etmediği sultanın vefatına mütakip bu vesileden istifade ederek daha Amasia'dan gelmeden evvel,Murad'a mektuplar gönderdi.....şunları yazdı''Seni doğudan batıya doğru kadırgalar ve gemilerle geçirmeye sana yardım ve hizmet etmeye hazırım:hiç kimsenin yapamayacağı hizmeti ,ben sana ben sana yapacağım..Yalnız bir emir ver emrin hemen ifa olunacaktır"...
Stratis Dukas
Sayfa 118 - kabalcı
244 syf.
·5 günde·Beğendi·9/10
Dünya tarihinde hiç bir olay bütün Asya ve Avrupa coğrafyasını İstanbul'un Fethi kadar etkilememiştir. Bu olay Hırıstiyan Batı dünyası için büyük bir travma olduğu kadar Doğu milletleri için de büyük bir özgüven ve ümidin ateşleyicisi olmuştur. Bu büyük olayı o dönemi yaşayan dört büyük tarihçi yazmıştır. Bunlar Francis, Dukas, Halkokolidilis ve Kritovulos'tur. Bu dört büyük tarihçiden Francis son bizans imparatorunun başmabeyncisi olduğu için ve Kritovulos Fatih'in maiyetinde bulunduğu için tarafsızlıklarını kaybetmişlerdir. Sadece Halkokolidilis ve Dukas olayları tarafsız olarak kaleme alabilmişlerdir. Bu kitap da o Dukas'ın notlarından oluşan kronolojisidir.
Takip edenler bilir Kabalcı yayınevi çok kaliteli tarih setleri basan bir yayınevidir ama Kabalcı yayınevi kapandı ve artık yeni kitap baskısı yapmıyorlar. Şu sıralar ellerinde kalan kitapları çok ucuz fiyatlarla satıyorlar. Yakın zaman sonra binlerce lira da verilse bulunamayacak kitapları ilginiz varsa bir an önce edinmenizi öneririm.
244 syf.
·72 günde·Beğendi·8/10
İstanbul'un fethi üzerine duyduğumuz bildiğimiz çoğu bilgi Dukas arayıcılığı ile aktarılıyor.Tabi gemilerin karadan taşınma durumu şimdiki çoğu tarihçi tarafından çürütüldü(Halil İnalcık,İlber Ortayl).O dönemin ROMA Katolik Hristiyanları ile Bizans Ortodoks kilise erkanının çekişmelerini,çatışmalarını bütün kötülüğün yani Fethin bundan ötürü olduğuna inanmakta.Ayrıca Beyazıt döneminden Timur'un Anadolu'ya gelip ortalığı duman etmesinden itibaren Fatih'in deniz seferlerine kadar kısmı anlatıyor.Timur'un yaptıklarını sonrasında gelişen taht mücadelelerini ve tekrar Osmanlıların Mehmet Çelebi ile düzen sağlanmasını,Murat'ı ve Bizans'la ilgili ilişkileri anlatarak.Hatta kitabın başlarında Orhan Bey'in Bizans kralına yardım ederek kızını gelin olarak aldığını anlatır bu gibi detaylardan sonra Fatih Sultan Mehmet'in fethini aktarıyor.Fethi neredeyse gün gün saat saat aktarıyor.Önceden söyliyeyim biz Türkleri düşman olarak gördüğünden yer yer abartan hakaretler savurmadan geçmiyor.Osmanlı'yı bir de bu gözle görmek değerlendirmek istedim.Alıntılarla paylaştığım o dönem Foça'nın kuruluşu önemi dikkatimi çekmiştir.Çok çetin geçen taht mücadelelerinin bizim okul kitaplarından daha çetrefilli olduğunu okudum.Bu durumdan Latinlerin,
Genova'lıların fayda görmeleri de dikkatimi çekti.Kitabın zorlayıcı kısmı çoğu yerleşim birimlerin orjinal latince ismiyle geçmesiydi.Kitabın sonunda Küçük Asya ve şehir isimlerin günümüzdeki adları ek olarak verilmiştir.

Yazarın biyografisi

Adı:
Stratis Dukas
Unvan:
Yazar
Doğum:
Ayvalık Adaları, 7 Mayıs 1895
Ölüm:
Atina, Yunanistan, 26 Kasım 1983

Yazar istatistikleri

  • 9 okur okudu.
  • 4 okur okuyacak.