Tekin Akıllıoğlu

Tekin Akıllıoğlu

0.0/10
0 Kişi
·
1
Okunma
·
0
Beğeni
·
710
Gösterim
Adı:
Tekin Akıllıoğlu
Tam adı:
Prof. Dr. Tekin Akıllıoğlu
Unvan:
Akademisyen, Araştırmacı Yazar
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde yönetim hukuku öğretim üyeliği (1976-2003) yaptıktan sonra, halen Bilkent Hukuk Fakültesi’nde yönetim hukuku, uluslararası insan hakları, hukuka giriş dersleri vermektedir. Avrupa Konseyi’nin “Avrupa Sosyal Haklar Komitesi” üye ve başkan yardımcısı olarak çalışmıştır. (1996-2008), 1978’den bu yana Ankara Barosu’na kayıtlı avukattır. İmaj Yayınevi tarafından İnsan Hakları (2010), Hangi Hukuka Giriş (2014/2.bası 2015) ve Avrupa Sosyal Şartı ve Türkiye (2015) adlı kitapları yayımlanmıştır.
1- Genellik: Hukuk kuralı herkese yöneliktir

2- Bağlayıcılık: Hukuk kuralı (n) sayıda özneye ödev yükler

3- Süreklilik: Bir defa uygulanmakla tükenmez

4- Yaptırım ve Zorlama: Karşı konursa devlet eliyle zor kullanılır.
Sokratese göre Giges örneğinde olduğu gibi haklılık veya adalet fikri insanın doğal olarak sahip olduğu bir şey değildir. Elinden gelse haksızlık etmekten çekinmez. Doğru davranmak, insanın özünden değil yasalardan korkusundan kaynaklanır kısaca doğruluk yasalarla belirlenir.
Tekin Akıllıoğlu
Sayfa 73 - Devlet, İkinci Kitap, par.359a,b
Genel kamu hukuku, belli bir anayasa ile sınırlı kalmaksızın, daha çok karşılaştırmalı hukuk verileri dikkate alınarak, hukuk genel kuramı içinde devletin sorgulanmasıdır.
Terim sorunu mevzuatla getirilen terimlerin uygulamada terk edilmesinden kaynaklanmaktadır... Hukuk yerine tüze, kanun yerine yasa, anayasa yerine anatüze, hukuki yerine hukuksal diyenler vardır. Terim karışıklılığının en ciddi örneklerinden birini halen yürürlükte bulunan Anayasa oluşturmaktadır.
Hukuk ilmi, beşeri ve ilahi şeylerin bilgisidir. Tabii hukuk tabiatın bütün canlı mahluklara öğrettiği hukuktur.
Tekin Akıllıoğlu
Sayfa 58 - Ziya Umur, Institutiones, I.1.2, 1965
Mevzuatta kullanılan dile konu dili, bu dilin kullanımına ilişkin kurallara da üst dil denir. Üst dil yasalaştırılmamış, ucu açık ve belirsiz nitelik taşır. Bununla birlikte hukuk dilinin tutarlılığı için üst dil kullanımı zorunludur, bu dile hakim olmak gerekir.
Osmanlı'dan koparak yaratılan Cumhuriyet hukukunun büyük bir terim sorunu ile karşılaştığı ve bu durumun kuramcıları engellediği de söylenebilir. Günümüzde 1944 tarihli Türk Hukuk Lugat'ını yenileyen bir çalışma hâlâ yapılabilmiş değildir. Kanımızca asıl engel, kültür-siyaset-hukuk etkileşmesinin zayıflığıdır.
Keyman, doğal hukuk öğretisine gönderme yaparak, doğal hukuk-pozitif hukuk ayrımını açıklamada kullanılan, "olan hukuk"-"olması gereken hukuk" formülünün doğru olmadığını, zira doğal hukuk varsayımının hukukun kendiliğinden ve bir gerçeklik olarak doğada bulunduğu düşüncesine dayandığını, "olması gereken" ya da "ideal" nitelik taşımadığını belirtmektedir.
Tekin Akıllıoğlu
Sayfa 57 - Selahattin Keyman, Tabii Hukuk Doktrinin Epistemolojik Tahlili, AÜHFD 1998
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin hazırlık çalışmaları kuruluna başkanlık eden Pierre Henri Teitgen sözleşme taslağının tanıtımında "Bu Sözleşme'de yer alan haklar Antigone'nin hukukudur" demiştir.
Anayasa Mahkemesi "hukukun uygar uluslarca bilinen genel ilkeleri" kalıbını ilkin 1964 tarihli bir kararda uygulamış, mecburi hizmet karşılığında parasız yatılı okuyan askeri tıp öğrencisinin, mecburi hizmetten kaçınması üzerine hapis ve para cezası öngören yasa kuralını "hukukun genel ilkelerine" aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa'ya aykırı bulmuştur.
Tekin Akıllıoğlu
Sayfa 63 - AYM, 22.12.1964, E/1963/166, K/1964/76
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Tekin Akıllıoğlu
Tam adı:
Prof. Dr. Tekin Akıllıoğlu
Unvan:
Akademisyen, Araştırmacı Yazar
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde yönetim hukuku öğretim üyeliği (1976-2003) yaptıktan sonra, halen Bilkent Hukuk Fakültesi’nde yönetim hukuku, uluslararası insan hakları, hukuka giriş dersleri vermektedir. Avrupa Konseyi’nin “Avrupa Sosyal Haklar Komitesi” üye ve başkan yardımcısı olarak çalışmıştır. (1996-2008), 1978’den bu yana Ankara Barosu’na kayıtlı avukattır. İmaj Yayınevi tarafından İnsan Hakları (2010), Hangi Hukuka Giriş (2014/2.bası 2015) ve Avrupa Sosyal Şartı ve Türkiye (2015) adlı kitapları yayımlanmıştır.

Yazar istatistikleri

  • 1 okur okudu.
  • 1 okur okuyor.
  • 2 okur okuyacak.