Tekin Akıllıoğlu

Tekin Akıllıoğlu

Yazar
0.0/10
0 Kişi
·
2
Okunma
·
0
Beğeni
·
731
Gösterim
Adı:
Tekin Akıllıoğlu
Tam adı:
Prof. Dr. Tekin Akıllıoğlu
Unvan:
Akademisyen, Araştırmacı Yazar
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde yönetim hukuku öğretim üyeliği (1976-2003) yaptıktan sonra, halen Bilkent Hukuk Fakültesi’nde yönetim hukuku, uluslararası insan hakları, hukuka giriş dersleri vermektedir. Avrupa Konseyi’nin “Avrupa Sosyal Haklar Komitesi” üye ve başkan yardımcısı olarak çalışmıştır. (1996-2008), 1978’den bu yana Ankara Barosu’na kayıtlı avukattır. İmaj Yayınevi tarafından İnsan Hakları (2010), Hangi Hukuka Giriş (2014/2.bası 2015) ve Avrupa Sosyal Şartı ve Türkiye (2015) adlı kitapları yayımlanmıştır.
''Madde 9
Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü
1. Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir; bu
hak, din veya inanç değiştirme özgürlüğü ile tek başına veya
topluca, kamuya açık veya kapalı ibadet, öğretim, uygulama
ve ayin yapmak suretiyle dinini veya inancını açıklama özgürlüğünü
de içerir.
2. Din veya inancını açıklama özgürlüğü, sadece yasayla
öngörülen ve demokratik bir toplumda kamu güvenliğinin,
kamu düzeninin, genel sağlık veya ahlakın ya da başkalarının
hak ve özgürlüklerinin korunması için gerekli sınırlamalara
tabi tutulabilir.''
1- Genellik: Hukuk kuralı herkese yöneliktir

2- Bağlayıcılık: Hukuk kuralı (n) sayıda özneye ödev yükler

3- Süreklilik: Bir defa uygulanmakla tükenmez

4- Yaptırım ve Zorlama: Karşı konursa devlet eliyle zor kullanılır.
Sokratese göre Giges örneğinde olduğu gibi haklılık veya adalet fikri insanın doğal olarak sahip olduğu bir şey değildir. Elinden gelse haksızlık etmekten çekinmez. Doğru davranmak, insanın özünden değil yasalardan korkusundan kaynaklanır kısaca doğruluk yasalarla belirlenir.
Tekin Akıllıoğlu
Sayfa 73 - Devlet, İkinci Kitap, par.359a,b
Madde 2
Yaşam hakkı
1. Herkesin yaşam hakkı yasayla korunur. Yasanın ölüm
cezası ile cezalandırdığı bir suçtan dolayı hakkında mahkemece
hükmedilen bu cezanın infaz edilmesi dışında, hiç
kimsenin yaşamına kasten son verilemez.
2. Ölüm, aşağıdaki durumlardan birinde mutlak zorunlu
olanı aşmayacak bir güç kullanımı sonucunda meydana gelmişse,
bu maddenin ihlaline neden olmuş sayılmaz:
a) Bir kimsenin yasa dışı şiddete karşı korunmasının
sağlanması;
b) Bir kimsenin usulüne uygun olarak yakalanmasını
gerçekleştirme veya usulüne uygun olarak tutulu bulunan
bir kişinin kaçmasını önleme;
c) Bir ayaklanma veya isyanın yasaya uygun olarak
bastırılması
Genel kamu hukuku, belli bir anayasa ile sınırlı kalmaksızın, daha çok karşılaştırmalı hukuk verileri dikkate alınarak, hukuk genel kuramı içinde devletin sorgulanmasıdır.
Terim sorunu mevzuatla getirilen terimlerin uygulamada terk edilmesinden kaynaklanmaktadır... Hukuk yerine tüze, kanun yerine yasa, anayasa yerine anatüze, hukuki yerine hukuksal diyenler vardır. Terim karışıklılığının en ciddi örneklerinden birini halen yürürlükte bulunan Anayasa oluşturmaktadır.
Madde 10
İfade özgürlüğü
1. Herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, kamu
makamlarının müdahalesi olmaksızın ve ülke sınırları gözetilmeksizin, kanaat özgürlüğünü ve haber ve görüş alma ve
de verme özgürlüğünü de kapsar. Bu madde, Devletlerin
radyo, televizyon ve sinema işletmelerini bir izin rejimine
tabi tutmalarına engel değildir.
Hukuk ilmi, beşeri ve ilahi şeylerin bilgisidir. Tabii hukuk tabiatın bütün canlı mahluklara öğrettiği hukuktur.
Tekin Akıllıoğlu
Sayfa 58 - Ziya Umur, Institutiones, I.1.2, 1965
Osmanlı'dan koparak yaratılan Cumhuriyet hukukunun büyük bir terim sorunu ile karşılaştığı ve bu durumun kuramcıları engellediği de söylenebilir. Günümüzde 1944 tarihli Türk Hukuk Lugat'ını yenileyen bir çalışma hâlâ yapılabilmiş değildir. Kanımızca asıl engel, kültür-siyaset-hukuk etkileşmesinin zayıflığıdır.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin hazırlık çalışmaları kuruluna başkanlık eden Pierre Henri Teitgen sözleşme taslağının tanıtımında "Bu Sözleşme'de yer alan haklar Antigone'nin hukukudur" demiştir.
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Tekin Akıllıoğlu
Tam adı:
Prof. Dr. Tekin Akıllıoğlu
Unvan:
Akademisyen, Araştırmacı Yazar
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde yönetim hukuku öğretim üyeliği (1976-2003) yaptıktan sonra, halen Bilkent Hukuk Fakültesi’nde yönetim hukuku, uluslararası insan hakları, hukuka giriş dersleri vermektedir. Avrupa Konseyi’nin “Avrupa Sosyal Haklar Komitesi” üye ve başkan yardımcısı olarak çalışmıştır. (1996-2008), 1978’den bu yana Ankara Barosu’na kayıtlı avukattır. İmaj Yayınevi tarafından İnsan Hakları (2010), Hangi Hukuka Giriş (2014/2.bası 2015) ve Avrupa Sosyal Şartı ve Türkiye (2015) adlı kitapları yayımlanmıştır.

Yazar istatistikleri

  • 2 okur okudu.
  • 1 okur okuyor.
  • 2 okur okuyacak.