Tunca Kortantamer

Tunca Kortantamer

Yazar
8.0/10
1 Kişi
·
1
Okunma
·
0
Beğeni
·
2
Gösterim
Adı:
Tunca Kortantamer
Doğum:
Zonguldak, Türkiye
Zonguldak’ta doğdu. İlk öğrenimini Çankırı’da, orta ve lise öğrenimini Ankara ve İstanbul’da yaptı (1961). Ardından girdiği Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nden 1965’te mezun oldu. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından gönderildiği Almanya’da Goethe Enstitüsü’nde dil öğrenimini tamamladıktan sonra Mainz Üniversitesi ile Freiburg Albert Ludwigs Üniversitesi’nde Osmanlıca, Türk lehçeleri, Arap ve Fars edebiyatları, karşılaştırmalı Avrupa edebiyatı ve Latince derslerine katıldı. Hans Robert Roemer yönetiminde hazırladığı Leben und Weltbild des altosmanischen Dichters Aḥmedî unter besonderer Berücksichtigung seines Diwans adlı tezle doktor unvanını aldı. Bir süre Hamburg Doğu Araştırmaları Enstitüsü’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1976’da Konya Selçuk Üniversitesi Eğitim Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı Kürsüsü’nde göreve başladı. Aynı yıl Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne geçti. Nev‘îzâde Atâyî ve Hamsesi adlı çalışmasıyla 1983’te doçent oldu, 1988’de profesörlüğe yükseldi. 24 Ağustos 2002’de İzmir’de öldü, mezarı Bornova’dadır. Ölümünden sonra anısına bir sempozyum düzenlenmiş (I. Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu, Kayseri 25-26 Mayıs 2007), iki özel sayı ile (Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Tunca Kortantamer özel sayısı I, II/3, Summer 2007; Tunca Kortantamer özel sayısı II, II/4, Fall 2007) bir armağan kitabı hazırlanmıştır (Tunca Kortantamer İçin, İzmir 2007). Çalışmalarını daha çok eski Türk edebiyatı alanında yoğunlaştıran Tunca Kortantamer şerh, belâgat, mektup ve mizah sahalarında da dikkate değer çalışmalar yapmıştır. Meslektaşlarından farklı olarak eski Türk edebiyatına ait metinleri modern metotlarla ele alıp incelemiş, çeşitli makaleleri ve kitapları ile eski metinlere yeni bakış açılarıyla yeni yorumlar getirilebileceğini ortaya koymuştur.
Yazara henüz alıntı eklenmedi.
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Tunca Kortantamer
Doğum:
Zonguldak, Türkiye
Zonguldak’ta doğdu. İlk öğrenimini Çankırı’da, orta ve lise öğrenimini Ankara ve İstanbul’da yaptı (1961). Ardından girdiği Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nden 1965’te mezun oldu. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından gönderildiği Almanya’da Goethe Enstitüsü’nde dil öğrenimini tamamladıktan sonra Mainz Üniversitesi ile Freiburg Albert Ludwigs Üniversitesi’nde Osmanlıca, Türk lehçeleri, Arap ve Fars edebiyatları, karşılaştırmalı Avrupa edebiyatı ve Latince derslerine katıldı. Hans Robert Roemer yönetiminde hazırladığı Leben und Weltbild des altosmanischen Dichters Aḥmedî unter besonderer Berücksichtigung seines Diwans adlı tezle doktor unvanını aldı. Bir süre Hamburg Doğu Araştırmaları Enstitüsü’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1976’da Konya Selçuk Üniversitesi Eğitim Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı Kürsüsü’nde göreve başladı. Aynı yıl Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne geçti. Nev‘îzâde Atâyî ve Hamsesi adlı çalışmasıyla 1983’te doçent oldu, 1988’de profesörlüğe yükseldi. 24 Ağustos 2002’de İzmir’de öldü, mezarı Bornova’dadır. Ölümünden sonra anısına bir sempozyum düzenlenmiş (I. Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu, Kayseri 25-26 Mayıs 2007), iki özel sayı ile (Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Tunca Kortantamer özel sayısı I, II/3, Summer 2007; Tunca Kortantamer özel sayısı II, II/4, Fall 2007) bir armağan kitabı hazırlanmıştır (Tunca Kortantamer İçin, İzmir 2007). Çalışmalarını daha çok eski Türk edebiyatı alanında yoğunlaştıran Tunca Kortantamer şerh, belâgat, mektup ve mizah sahalarında da dikkate değer çalışmalar yapmıştır. Meslektaşlarından farklı olarak eski Türk edebiyatına ait metinleri modern metotlarla ele alıp incelemiş, çeşitli makaleleri ve kitapları ile eski metinlere yeni bakış açılarıyla yeni yorumlar getirilebileceğini ortaya koymuştur.

Yazar istatistikleri

  • 1 okur okudu.